Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa

-24%

Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

36,71  48,30

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 48,30 zł (-24%)

Najniższa cena z 30 dni: 30,91 zł  


36,71

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza publikacja jest kolejną naukową monografią, która poprzez swoją wielowątkowość oraz mnogość poruszanych zagadnień, problemów i stawianych pytań badawczych pokazuje, jak pojemne są pojęcia konkurencyjności i innowacyjności. Chodzi przy tym zarówno o przyjmowany poziom ich analizy, tj. perspektywę mikroekonomiczną odnoszącą się do przedsiębiorstwa (jego zachowań, struktury, obieranej strategii rynkowej, która w sposób naturalny zmierza do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej) czy też makroekonomiczną - ujmującą problematykę zadań polityki gospodarczej kraju i struktur międzynarodowych, jak i ich zakres przestrzenny - od lokalnego i regionalnego (...), poprzez poziom krajowy, problemy międzynarodowych ugrupowań integracyjnych, aż po pryzmat globalny. (...) Poszczególne składające się na książkę artykuły nie tylko wzbogacają istniejącą wiedzę w warstwie informacyjno-opisowej i analitycznej, lecz posiadają także walor aplikacyjny - pozwalają, by wyciągnięte wnioski (...) stały się bezpośrednio podstawą tworzenia nowych programów i aktów prawnych modyfikujących istniejące regulacje. (fragment zakończenia)


Rok wydania2017
Liczba stron410
KategoriaGospodarka światowa
WydawcaSzkoła Główna Handlowa
ISBN-13978-83-8030-165-8
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp
  
  
  
  
  
  
  POLITYKA WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI. ROLA WŁADZ PUBLICZNYCH I INSTYTUCJI
  
  Katarzyna Żukrowska
  
  Rozdział 1. National Innovation System - Contents, Role and Features Influencing Its Effectiveness
  
  Introduction
  
  1.1. National Innovation System: Its Definition and Elements
  
  1.2. National Innovation Systems
  
  1.3. NIS and Their Role in Contemporary Conditions
  
  1.4. NIS and Features Influencing Their Effectiveness
  
  Conclusion
  
  Bibliography
  
  
  
  
  
  
  Kamila Prucia
  
  Rozdział 2. Efektywność finansowania innowacji za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  
  Wstęp
  
  2.1. Wyzwania globalnej konkurencji w zakresie polityki innowacyjnej
  
  2.2. Efektywność absorpcji środków przeznaczonych na finansowanie polityki innowacyjnej
  
  2.3. Finansowanie polityki innowacyjnej w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej - mierniki
  
  2.4. Efektywność finansowania polityki innowacyjnej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Dorota Moroń
  
  Rozdział 3. Rola sektora publicznego w generowaniu, wdrażaniu i stymulowaniu innowacyjności społecznej
  
  Wstęp
  
  3.1. Specyfika innowacji społecznych
  
  3.2. Kim są innowatorzy społeczni?
  
  3.3. Innowatorzy społeczni w sektorze publicznym
  
  3.4. Stymulowanie innowacyjności społecznej - rola Unii Europejskiej
  
  3.5. Wsparcie innowacyjności społecznej przez sektor publiczny w Polsce
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Teresa Korbutowicz
  
  Rozdział 4. Zmiany polityki pomocy publicznej w Unii Europejskiej
  
  Wstęp
  
  4.1. Zadania polityki pomocy publicznej
  
  4.2. Pomoc objęta wyłączeniem blokowym
  
  4.3. Zmiana sposobu kontrolowania pomocy publicznej
  
  4.4. Stosowanie nowych reguł pomocy
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Olga Drynia
  
  Rozdział 5. Institutional Support for Entrepreneurship as an Opportunity to Strengthen the Competitiveness of the Polish Economy
  
  Introduction
  
  5.1. Entrepreneurship and Competitiveness from the Theoretical Perspective
  
  5.2. The Competitiveness of the Polish Economy According to International Rankings
  
  5.3. Institutions Supporting Entrepreneurship in Poland
  
  5.4. Support for the Development of Entrepreneurship Provided by Polish Universities - Elements of Academic Entrepreneurship
  
  Conclusions
  
  Bibliography
  
  
  
  
  
  
  Bogusława Drelich-Skulska, Sebastian Bobowski, Anna H. Jankowiak, Szymon Mazurek
  
  Rozdział 6. Rola rządu Japonii w innowacyjnej polityce klastrowej w XXI wieku
  
  Wstęp
  
  6.1. Kontekst historyczny polityki klastrowej w Japonii
  
  6.2. Rola programów klastrowych w polityce innowacyjnej kraju
  
  6.3. Polityka przemysłowa a tworzenie klastrów w Japonii
  
  6.3.1. Japoński model uprzemysłowienia
  
  6.3.2. Dystrykty przemysłowe
  
  6.3.3. Rola rządu japońskiego
  
  6.4. Klastry Wiedzy MEXT
  
  6.4.1. Program Innowacyjny Klaster Regionalny
  
  6.5. Klastry Przemysłowe METI
  
  6.6. Case Study: Klaster Krzemowy Regionu Kiusiu
  
  6.7. Koordynacja i zarządzanie inicjatywami klastrowymi MEXT i METI - analiza porównawcza
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  PRZEDSIĘBIORSTWA I BRANŻE - WDRAŻANIE WZORCÓW INNOWACYJNOŚCI
  
  I KONKURENCYJNOŚCI W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ
  
  Anna Zorska
  
  Rozdział 7. Umiędzynarodowienie prac B+R w korporacjach transnarodowych oraz wpływ tego procesu na innowacyjność w krajach goszczących
  
  Wstęp
  
  7.1. Umiędzynarodowienie działalności B+R w korporacjach transnarodowych: pojęcie i charakterystyka procesu
  
  7.2. Rozwój zagranicznych jednostek badawczych KTN oraz ich lokalnych powiązań i oddziaływań w krajach goszczących
  
  7.3. Wpływ internacjonalizacji korporacyjnych prac B+R na innowacyjność w krajach goszczących
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Małgorzata Wachowska
  
  Rozdział 8. Zdolność do absorpcji zagranicznego know-how a innowacyjność przedsiębiorstw. Doświadczenia Polski
  
  Wstęp
  
  8.1. Dokumentacja patentowa w analizie dyfuzji wiedzy
  
  8.2. Zagraniczne źródła wiedzy w procesie wynalazczym przedsiębiorstw ulokowanych w Polsce. Wyniki badań autorskich
  
  8.2. Szybkość pozyskiwania wiedzy pochodzenia zagranicznego przez przedsiębiorstwa ulokowane w Polsce. Wyniki badań autorskich
  
  8.4. Wielkość i szybkość pozyskiwania wiedzy zagranicznej przez przedsiębiorstwa zlokalizowane w Polsce - znaczenie z perspektywy innowacyjności
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  Hanna Mizgajska, Łukasz Wściubiak
  
  Rozdział 9. Uwarunkowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw eksportujących: wyniki badań oraz studia przypadków firm średniej wielkości z Wielkopolski
  
  Wstęp
  
  9.1. Badany problem w świetle literatury przedmiotu
  
  9.2. Metodyka badań
  
  9.3. Charakterystyka badanych firm
  
  9.4. Wpływ badanych czynników na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw - wyniki badań
  
  9.5. Analiza przypadków wybranych firm
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Helena Bulińska-Stangrecka
  
  Rozdział 10. Innowacyjne praktyki zarządzania pracownikami w e-kulturze na przykładzie polskich przedsiębiorstw z branży IT
  
  Wstęp
  
  10.1. Konceptualizacja badań
  
  10.2. Analiza wywiadów jakościowych dotycząca praktyk zarządzania kapitałem ludzkim w e-kulturze
  
  10.2.1. Administracja personalna
  
  10.2.2. Rekrutacja i selekcja
  
  10.2.3. Szkolenia i rozwój
  
  10.2.4. Motywowanie i ocena pracownicza
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Andrzej Olak
  
  Rozdział 11. Innowacyjność i konkurencyjność jako cechy organizacji zwinnej
  
  Wstęp
  
  11.1. Definicje zwinności organizacji w literaturze przedmiotu
  
  11.2. Atrybuty zwinnego przedsiębiorstwa
  
  11.3. Innowacyjność w zwinnym przedsiębiorstwie
  
  11.4. Kształtowanie konkurencyjności poprzez zwinność
  
  11.5. Konkurencyjność i innowacyjność w świetle badań empirycznych
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  Tomasz Haiduk
  
  Rozdział 12. Smart Industry Polska 2016 - czy jesteśmy przygotowani na czwartą rewolucję przemysłową?
  
  Wstęp
  
  12.1. Koncepcja twórczej destrukcji J.?A. Schumpetera a bariery występujące w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw u progu czwartej rewolucji przemysłowej
  
  12.2. Industry 4.0
  
  12.3. Smart Industry
  
  12.4. Ocena konkurencyjności gospodarki polskiej na podstawie raportu The Global Competitiveness Report 2016-2017 (World Economic Forum)
  
  12.4.1. Charakterystyka obszaru 12 - innowacyjność
  
  12.4.2. Charakterystyka obszaru 11 - złożoność biznesu (business sophistication)
  
  12.4.3. Wnioski uzyskane na podstawie danych Globalnego Raportu Konkurencyjności
  
  12.5. Ocena stanu polskiego przemysłu na podstawie raportu Smart Industry Polska 2016 (Millward Brown)
  
  12.5.1. Ocena aktualnego stanu polskiego przemysłu
  
  12.5.2. Koncepcja optymalizacji produkcji Smart Industry
  
  12.5.3. Skala i perspektywy w zakresie automatyzacji produkcji
  
  12.5.4. Innowacyjność przedsiębiorstw
  
  12.5.5. Ocena parku maszynowego
  
  12.5.6. Standardy bezpieczeństwa stosowane w przedsiębiorstwie
  
  12.5.7. Wnioski z raportu Smart Industry Polska 2016
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Elżbieta Szymańska
  
  Rozdział 13. Badanie innowacyjności turystyki zdrowotnej
  
  Wstęp
  
  13.1. Przegląd literatury
  
  13.1.1. Badanie innowacji wdrożonych w sektorze usług
  
  13.1.2. Rozwój segmentu turystyki zdrowotnej
  
  13.1.3. Opracowania naukowe dotyczące innowacyjności turystyki zdrowotnej
  
  13.2. Metodyka i procedura badawcza
  
  13.3. Wyniki badań
  
  13.4. Model oceny innowacyjności podmiotów świadczących usługi w zakresie turystyki zdrowotnej
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  REGIONALNE I GLOBALNE SYSTEMY WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI
  
  Jarosław Sarul
  
  Rozdział 14. Finansowanie innowacyjności ze środków budżetu ogólnego Unii Europejskiej w państwach członkowskich a wyzwania globalizacji
  
  Wstęp
  
  14.1. Procesy globalizacyjne i innowacyjność
  
  14.1.1. Potrzeba weryfikacji założeń polityki innowacyjnej
  
  14.1.2. Utworzenie euroatlantyckiej strefy wolnego handlu - konieczność integracji regulacyjnej
  
  14.2. Finansowanie innowacyjności ze środków budżetu ogólnego UE
  
  14.2.1. Doświadczenia związane z finansowaniem innowacji ze środków polityki strukturalnej
  
  14.2.2. Nakłady na innowacyjność osiągane ze środków na badania i rozwój
  
  14.2.3. Wykorzystanie środków UE w zakresie wspierania innowacyjności
  
  14.3. Podejście do finansowego wspierania innowacyjności w Stanach Zjednoczonych
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Marcin Dąbkiewicz
  
  Rozdział 15. Liderzy innowacji. Doświadczenia Unii Europejskiej
  
  Wstęp
  
  15.1. Istota i znaczenie innowacyjności w polityce rozwojowej UE
  
  15.2. Wpływ kryzysu gospodarczego na innowacyjność
  
  15.3. Badania, rozwój i innowacje - wybrane przypadki krajów członkowskich UE
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Dominika Bochańczyk-Kupka
  
  Rozdział 16. The Role of Intellectual Property Protection in Enhancing International Competitiveness
  
  Introduction
  
  16.1. Intellectual Property Protection: The Main Characteristics
  
  16.2. Innovations, Intellectual Property Rights Protection and International Competitiveness
  
  16.3. The Scale of Intellectual Property Counterfeit and Piracy
  
  16.4. IP as an Institution Influencing International Competitiveness
  
  Conclusions
  
  Bibliography
  
  
  
  
  Joanna Gocłowska-Bolek
  
  Rozdział 17. Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa jako brakujące czynniki rozwoju gospodarek latynoamerykańskich
  
  Wstęp
  
  17.1. Pomiar międzynarodowej konkurencyjności gospodarek
  
  17.2. Obecny rozwój gospodarek latynoamerykańskich
  
  17.3. Konkurencyjność międzynarodowa krajów latynoamerykańskich a innowacyjność gospodarcza
  
  17.4. Współczesny model rozwoju krajów latynoamerykańskich a innowacyjność gospodarcza
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Iwona Nowańska
  
  Rozdział 18. Reformy systemu nauki i techniki w Chińskiej Republice Ludowej ukierunkowane na poprawę zdolności innowacyjnych gospodarki oraz zmniejszenie stopnia zależności od zagranicznych technologii
  
  Wstęp
  
  18.1. Droga do opartego na rozwoju rynku narodowego systemu innowacyjnego
  
  18.2. Pierwszy etap reform (1978-1992)
  
  18.3. Drugi etap reform (1992-2005)
  
  18.4. Trzeci etap reform (2005-2020)
  
  
  
  
  Podsumowanie
  
  
  
  
  
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  Zakończenie
RozwińZwiń