Innowacyjność przedsiębiorstw – koncepcje, uwarunkowania i pomiar

-25%

Innowacyjność przedsiębiorstw – koncepcje, uwarunkowania i pomiar

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

22,88  30,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

22,8830,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niesłabnące zainteresowanie innowacjami przedsiębiorstw i ich innowacyjnością zarówno ba-daczy, jak i polityków, a także menedżerów wynika z wielu przyczyn. Przede wszystkim jest to znaczenie innowacji w rozwoju gospodarczym danego kraju czy regionu, które wiąże się ze zdolnością do ich wdrażania i komercjalizacji przez przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa innowacje postrzega się jako jeden z kluczowych czynników determinujących ich konkurencyjność na współczesnym, coraz częściej globalnym rynku. Rola innowacji w poszukiwaniu źródeł trwałej przewagi konkurencyjnej stale rośnie, przy jednoczesnych coraz większych kosztach innowacji i ryzyku wdrożenia. Ponadto zainteresowanie innowacyjnością, zwłaszcza polskich przedsiębiorstw, wynika z faktu, że jest ona niezadowalająca – zarówno odsetek polskich firm wdrażających innowacje, jak i inne wskaźniki innowacyjności wskazują na jej znacząco niższy poziom w stosunku do europejskich liderów.

Nie sposób przecenić znaczenia innowacji we współczesnym zglobalizowanym świecie, który wkroczył w „nową erę innowacji” – jak twierdzą specjaliści. Powyższe przyczyny skłoniły zespół autorski do podjęcia badań nad tym fascynującym zjawiskiem, jakim jest innowacyjność organizacji, a ich wyniki zaprezentowano w niniejszej książce. Całość opracowania uwzględnia praktykę innowacyjności przedsiębiorstw, przy czym wyniki obszernych, starannie przygotowanych badań empirycznych poprzedzono dogłębnymi analizami literatury, a studia przypadków lokalnych liderów innowacyjności wzbogacone są przeglądem najlepszych praktyk na świecie. Rezultatem prowadzonych dociekań jest autorski „rentgen innowacyjności”, umożliwiający przedsiębiorcom i menedżerom autodiagnozę poziomu innowacyjności oraz potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa (dostępny pod adresem: www.innowacyjnosc.ue.katowice.pl). Połączenie pogłębionych studiów literatury ze starannie przygotowanymi wynikami badań empirycznych, implikacjami dla teorii i praktyki gospodarczej sprawia, że adresatami opracowania mogą być zarówno przedstawiciele kadry akademickiej, studenci i doktoranci kierunków ekonomicznych, jak i przedsiębiorcy, menedżerowie czy doradcy biznesowi.


Liczba stron240
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-183-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP     9
  
  Rozdział 1. INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA – PERSPEKTYWA TEORETYCZNA I KIERUNKI BADAŃ    15
  
  1.1. Pojęcie innowacji i innowacyjności przedsiębiorstwa     15
  1.1.1. Pojęcie i typy innowacji     15
  1.1.2. Źródła i proces innowacji     26
  1.2. Innowacyjność organizacji jako przedmiot badań     32
  1.2.1. Przegląd badań nad innowacyjnością przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2012     32
  1.2.2. Przegląd badań światowych nad innowacyjnością przedsiębiorstw w latach 2006-2012     37
  1.3. Innowacyjność jako składnik potencjału konkurencyjnego organizacji     49
  1.3.1. Pojęcie i składniki konkurencyjności     49
  1.3.2. Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa – zarys koncepcji i przykład modelu     52
  1.3.3. Innowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej     56
  1.4. Modele zachowań strategicznych firm jako kontekst innowacyjności organizacyjnej     61
  
  Rozdział 2. POMIAR INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW – PROBLEMY METODOLOGICZNE    73
  
  2.1. Poziomy pomiaru innowacyjności – problemy i metody     73
  2.2. Wybrane koncepcje badań i narzędzia pomiaru innowacyjności organizacji     78
  2.3. Koncepcja innowacyjności i narzędzie jej pomiaru Wanga i Ahmeda     82
  
  Rozdział 3. WYNIKI BADAŃ SONDAŻOWYCH UWARUNKOWAŃ I POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM    87
  
  3.1. Metodyka badań     87
  3.1.1. Cele i model badawczy     87
  3.1.2. Charakterystyka badanej próby przedsiębiorstw     88
  3.1.3. Opis narzędzia badawczego     90
  3.2. Wyniki badań sondażowych     91
  3.2.1. Pomiar innowacyjności przedsiębiorstw     91
  3.2.2. Diagnoza wybranych aspektów działalności innowacyjnej .    96
  3.2.3. Wewnętrzne uwarunkowania działalności innowacyjnej     102
  3.2.4. Ocena innowacyjności przedsiębiorstw według przyjętych miar     106
  3.3. Wnioski z badań     112
  
  Rozdział 4. INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM    115
  
  4.1. Metodyka badań     115
  4.1.1. Koncepcja badań: cele, model, hipotezy     115
  4.1.2. Metodyka badań, charakterystyka badanej próby i narzędzia badawczego     116
  4.2. Pomiar aktywności innowacyjnej firm produkcyjnych     120
  4.2.1. Ilościowa charakterystyka innowacji wdrożonych w badanych firmach     120
  4.2.2. Wymiary potencjału innowacyjnego badanych przedsiębiorstw według metodyki Wanga i Ahmeda     126
  4.2.3. Badanie zależności statystycznych pomiędzy wymiarami potencjału innowacyjnego, innowacyjnością, wynikami i konkurencyjnością przedsiębiorstw     127
  4.2.4. Modele zachowań strategicznych przedsiębiorstw a ich innowacyjność     132
  4.3. Wnioski z badań     136
  
  Rozdział 5. MODELE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTW MIĘDZYNARODOWYCH I POLSKICH    140
  
  5.1. Studia przypadków – opis metody     140
  5.2. Przykłady dobrych praktyk wybranych korporacji międzynarodowych     142
  5.2.1. Whirlpool     142
  5.2.2. Danone     147
  5.2.3. Cisco     149
  5.2.4. ICL – International Computers Limited     154
  5.2.5. Hyundai     156
  5.2.6. Podobieństwa i różnice w praktykach innowacyjnych analizowanych organizacji     157
  5.3. Przykłady praktyk innowacyjnych wybranych przedsiębiorstw produkcyjnych – studia przypadków     159
  5.3.1. Innowacje w Tenneco Automotive     159
  5.3.2. Innowacje w Sunex     174
  5.3.3. Innowacje w Pro-System     183
  5.3.4. Innowacje w Glück     191
  5.3.5. Innowacje w BaginBox System     195
  5.3.6. Podobieństwa i różnice działalności innowacyjnej w badanych przypadkach     202
  
  Rozdział 6. PODSUMOWANIE BADAŃ I WNIOSKI KOŃCOWE    207
  
  6.1. Implikacje teoretyczne: Pluralizm, złożoność i ekwifinalność     207
  6.2. Implikacje praktyczne: Jak zwiększać innowacyjność przedsiębiorstwa – autodiagnoza innowacyjności firmy     211
  6.3. Implikacje metodyczne: Ograniczenia prowadzonych dociekań naukowych i kierunki badań     216
  
  ZAKOŃCZENIE     218
  BIBLIOGRAFIA     222
  ZAŁĄCZNIK     239
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia