Integracja transportu miejskiego

Integracja transportu miejskiego

2 oceny

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W publikacji skoncentrowano się na integracji transportu miejskiego, przy czym uwzględniono również zagadnienia integracji tego transportu z systemami przewozowymi charakteryzującymi się większym zasięgiem – transportem regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Część wyników pracy można zastosować do systemów przewozu osób o globalnym zasięgu, działających na krajowych i międzynarodowych rynkach transportowych, gdzie równie istotne jak w miastach staje się znaczenie integracji transportu.


Celem pracy jest kompleksowe przedstawienie problematyki integracji transportu miejskiego oraz możliwości wdrożeń rozwiązań integracyjnych w warunkach liberalizacji rynków transportowych. W wyniku badań zostały zebrane, uporządkowane i przedstawione zagadnienia metodologicznych podstaw integracji, czynniki, koszty oraz korzyści integracji czy regulacyjne uwarunkowania integracji usług transportu miejskiego; przedstawiono również organizacyjne ramy działań integracyjnych, a także opisano zasady rozliczeń pomiędzy uczestnikami rozwiązań integracyjnych. Badania uwzględniają regulacje prawne Unii Europejskiej oraz te obowiązujące w Polsce, tak aby wyniki mogły mieć zastosowanie w miastach i na obszarach metropolitalnych w Polsce. Wyniki badań mają zastosowanie praktyczne – mogą zostać wykorzystane przez podmioty odpowiedzialne za transport zbiorowy do przygotowania i wdrożenia przedsięwzięć integracyjnych.


Rok wydania2009
Liczba stron304
KategoriaTransport i logistyka
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-452-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WPROWADZENIE    7
  I. INTEGRACJA TRANSPORTU MIEJSKIEGO – IDENTYFIKACJA I MIERZENIE PROCESU    13
    1. Pojęcie i rodzaje procesów integracyjnych    13
    2. Podstawowe pojęcia z zakresu integracji transportu miejskiego oraz przewozów intermodalnych    17
    3. Badania integracji transportu miejskiego    23
      3.1. Badania prowadzone w kraju    23
      3.2. Badania prowadzone poza granicami kraju    33
    4. Zakres oraz czynniki integracji transportu miejskiego    42
    5. Pomiar integracji transportu    49
    6. Ocena finansowa oraz ekonomiczna przedsięwzięć integracji transportu zbiorowego    55
      6.1. Metodologiczne podstawy ocen przedsięwzięć inwestycyjnych    55
      6.2. Identyfikacja kosztów i korzyści integracji transportu    59
  II. WPŁYW MAKROOTOCZENIA NA INTEGRACJĘ TRANSPORTU MIEJSKIEGO    74
    1. Ewolucja polityki transportowej w miastach    74
    2. Zakres ingerencji publicznej w miejskim transporcie zbiorowym    83
    3. Polityka zagospodarowania przestrzennego miast    92
    4. Infrastruktura punktowa transportu miejskiego    101
      4.1. Lokalizacja i funkcje węzłów integracyjnych    101
      4.2. Finansowanie infrastruktury transportu zbiorowego    107
    5. Innowacje w transporcie miejskim    112
      5.1. Transport miejski jako obszar innowacyjności    112
      5.2. Systemy informatycznego zarządzania miejskim transportem zbiorowym    120
      5.3. Środki i technologie przewozowe    126
  III. WPŁYW OTOCZENIA KONKURENCYJNEGO NA INTEGRACJĘ TRANSPORTU MIEJSKIEGO    133
    1. Liberalizacja i konkurencja na rynkach transportu zbiorowego    133
    2. Rynek i sektor miejskiego transportu zbiorowego    140
    3. Zmiany preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców    150
    4. Ekspansja motoryzacji indywidualnej    155
    5. Zmiany w sektorze ponadlokalnych usług transportu zbiorowego    158
  IV. NARZĘDZIA INTEGRACJI MIEJSKIEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO    169
    1. Regulacje prawne transportu zbiorowego    169
    2. Publiczne finansowanie miejskiego transportu zbiorowego    173
    3. Organizacja rynku miejskiego transportu zbiorowego    186
      3.1. Zarządy transportu zbiorowego    186
      3.2. Kooperacja i koncentracja podmiotów transportu zbiorowego    194
      3.3. Porozumienia taryfowe    199
      3.4. Porozumienia dotyczące oferty przewozowej    204
    4. Organizacja świadczenia usług – koordynacja rozkładów jazdy    206
  V. PRAKTYKA INTEGRACJI TRANSPORTU MIEJSKIEGO    211
    1. Integracja taryfowa transportu w wybranych miastach Europy    211
    2. Finansowanie zintegrowanego transportu zbiorowego organizowanego przez związki międzygminne    220
    3. Praktyka funkcjonowania porozumień taryfowych podmiotów sektora transportu zbiorowego    227
      3.1. Wybrane przedsięwzięcia integracji taryfowej w miastach w Polsce    227
      3.2. Przedsięwzięcia integracji taryfowej realizowane przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach    231
    4. Projektowane zasady rozliczeń w ramach porozumień taryfowych    241
    5. Informatyczne wspomaganie rozliczeń podmiotów miejskiego transportu zbiorowego    248
    6. Adaptacja taryf dla warunków integracji    253
  PODSUMOWANIE    259
  ZAŁĄCZNIKI    265
  LITERATURA    275
  SPIS RYSUNKÓW    300
  SPIS TABLIC    302
RozwińZwiń