Węzły drogowe i autostradowe

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 36,23 zł  


36,23

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik akademicki, będący szeroką monografią problematyki projektowania węzłów drogowych z uwzględnieniem technik komputerowych, zawierający szczegółową klasyfikację węzłów, opis ich elementów geometrycznych, badania i analizy ruchu na węzłach, syntetyczną ocenę wpływu różnych rozwiązań i sposobów organizacji ruchu na jego bezpieczeństwo. Przedstawiono także szczegółowy opis podstawowych rozwiązań kolejnych grup węzłów, ilustrując je zdjęciami obiektów wykonanych w kraju i za granicą. Omówiono także zasady organizacji ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej w obszarze węzłów, wybrane problemy projektowania węzłów oraz zasady oceny i wyboru wariantów. Drugie wydanie rozszerzono o nowe rozdziały omawiające inteligentne systemy transportowe ITS oraz nowoczesne techniki komputerowego projektowania geometrycznego. Książka jest przeznaczona dla studentów wyższych uczelni technicznych – specjalności drogowe i urbanistyczne, słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie drogownictwa, inżynierii ruchu i urbanistyki, pracowników biur projektowych i administracji drogowej oraz policyjnych służb ruchu drogowego.


Rok wydania2008
Liczba stron504
KategoriaBudownictwo
WydawcaWydawnictwa Komunikacji i Łączności
ISBN-13978-83-206-1892-1
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    13
  1. Wiadomości ogólne (Zygmunt Wrześniowski)    17
  2. Klasyfikacja węzłów i łącznic (Zygmunt Wrześniowski)    29
    2.1. Międzynarodowa klasyfikacja węzłów    29
    2.2. Klasyfikacja polska według Warunków Technicznych    32
    2.3. Inne klasyfikacje węzłów    33
      2.3.1. Klasyfikacja amerykańska według AASHTO-1990    33
      2.3.2. Klasyfikacja angielska według TD-1986    34
      2.3.3. Klasyfikacja niemiecka według Krassera    34
    2.4. Szczegółowa klasyfikacja węzłów    35
      2.4.1. Punkty kolizji    36
      2.4.2. Rozmieszczenie jezdni krzyżujących się dróg    37
      2.4.3. Kąt skrzyżowania dróg    43
      2.4.4. Klasyfikacja łącznic    43
      2.4.5. Klasyfikacja manewrów na węźle    46
      2.4.6. Klasyfikacja schematów węzłów    49
  3. Geometryczne elementy węzłów (Ryszard Krystek)    52
    3.1. Podział węzła na elementy    52
    3.2. Drogi główne w obszarze węzła    54
    3.3. Zasady geometrycznego kształtowania zjazdów i wjazdów na drogę główną    56
      3.3.1. Zjazdy z drogi głównej    60
      3.3.2. Wjazdy na drogę główną    65
      3.3.3. Lokalizacja wjazdów i zjazdów    66
    3.4. Zasady geometrycznego kształtowania łącznic    72
      3.4.1. Prędkość projektowa łącznic    74
      3.4.2. Przekroje poprzeczne dróg łącznikowych    78
      3.4.3. Formy geometryczne łącznic    80
      3.4.4. Pasy wyłączania    84
      3.4.5. Pasy włączania    89
      3.4.6. Profile podłużne łącznic    94
      3.4.7. Wjazdy i zjazdy z łącznic    97
    3.5. Drogi zbiorczo-rozdzielcze    100
    3.6. Odcinki przeplatania    102
    3.7. Rozploty i sploty jezdni głównych    104
    3.8. Skrzyżowania łącznic z drogami ogólnodostępnymi    105
  4. Ruch pojazdów w obszarze węzła (Lech Michalski)    107
    4.1. Wprowadzenie    107
    4.2. Charakterystyka ruchu na węźle    108
      4.2.1. Natężenie ruchu w obszarze węzła    108
      4.2.2. Ruch w strefach rozdzielania się potoków    110
      4.2.3. Ruch w strefach łączenia się potoków    113
      4.2.4. Ruch w strefach przeplatania    115
    4.3. Przepustowość elementów węzła    119
      4.3.1. Zjazdy    119
      4.3.2. Wjazdy    120
      4.3.3. Obszary przeplatania    123
      4.3.4. Drogi łącznikowe    126
  5. Bezpieczeństwo ruchu na węzłach (Kazimierz Jamroz)    128
    5.1. Wprowadzenie    128
    5.2. Wpływ lokalizacji i typów węzłów na bezpieczeństwo    131
    5.3. Elementy węzłów    139
      5.3.1. Jezdnie główne    140
      5.3.2. Łącznice    143
      5.3.3. Inne elementy    154
    5.4. Skrzyżowania    158
      5.4.1. Relacje konfliktowe    158
      5.4.2. Geometria i organizacja ruchu    159
      5.4.3. Złe kierunki ruchu    161
      5.4.4. Przejścia dla pieszych    162
    5.5. Oznakowanie i sterowanie ruchem    163
    5.6. Oświetlenie i stan nawierzchni    166
    5.7. Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu na węzłach    167
      5.7.1. Wstęp    167
      5.7.2. Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu    168
      5.7.3. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego    169
      5.7.4. Przeglądy węzłów pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego    173
      5.7.5. Automatyczna identyfikacja i zarządzanie zdarzeniami na węźle    176
    5.8. Podsumowanie    177
  6. Węzły grupy A (Ryszard Krystek)    180
    6.1. Rozważania ogólne o węzłach grupy A    180
    6.2. Węzły czterowlotowe typu koniczyna    181
      6.2.1. Węzeł koniczyna klasyczna    181
      6.2.2. Węzeł koniczyna z jedną łącznicą półbezpośrednią    189
      6.2.3. Węzły z dwiema łącznicami półpośrednimi lub bezpośrednimi    194
    6.3. Czterowlotowe węzły kierunkowe    201
      6.3.1. Węzły kierunkowe z pętlami koniczyny    202
      6.3.2. Węzeł wiatrak    205
      6.3.3. Węzeł turbina    209
      6.3.4. Węzeł krzyż maltański    209
      6.3.5. Węzeł trzypoziomowy z rondem    211
      6.3.6. Węzły kierunkowe z ośmioma łącznicami bezpośrednimi    212
      6.3.7. Inne czterowylotowe węzły kierunkowe    214
    6.4. Węzły trójwlotowe grupy A    216
      6.4.1. Węzeł trąbka    216
      6.4.2. Węzeł gruszka    221
      6.4.3. Węzły kierunkowe typu T    223
      6.4.4. Węzły kierunkowe typu Y    225
    6.5. Węzły kierunkowe typu X    227
  7. Węzły grupy B (Ryszard Krystek)    230
    7.1. Węzły czterowlotowe typu karo    230
      7.1.1. Zamiejski węzeł karo klasyczne    231
      7.1.2. Miejski węzeł karo klasyczne    240
      7.1.3. Węzeł karo rozsunięte    243
      7.1.4. Węzeł karo z wewnętrznymi łącznicami    246
      7.1.5. Węzeł karo z ruchem lewostronnym na obiekcie    246
      7.1.6. Węzeł karo z dwoma rondami o małej średnicy    248
      7.1.7. Węzeł karo z łącznicą pośrednią lub półbezpośrednią    250
    7.2. Węzły czterowlotowe-pochodne kara    255
      7.2.1. Węzły z wyspą centralną    255
      7.2.2. Węzły wielowlotowe z rondem    258
    7.3. Węzły czterowlotowe - pochodne koniczyny    263
      7.3.1. Węzeł półkoniczyna z pętlami naprzeciwległymi    263
      7.3.2. Węzeł półkoniczyna z pętlami przyległymi    270
      7.3.3. Inne rozwiązania    275
  8. Węzły grupy C (Ryszard Krystek)    278
    8.1. Wprowadzenie    278
    8.2. Kryteria projektowania węzłów grupy C    280
    8.3. Zasady projektowania węzłów grupy C    282
  9. Rozwiązania szczególne (Ryszard Krystek, Joanna Żukowska)    286
    9.1. Zespoły węzłów    286
    9.2. Węzły z podłączeniem dróg podrzędnych    292
    9.3. Deformacje węzłów    299
    9.4. Węzły przedmostowe    301
    9.5. Włączenia autostrad do układu miejskiego    304
    9.6. Urządzenia dla ruchu pieszego    308
      9.6.1. Wprowadzenie    308
      9.6.2. Proces projektowania urządzeń dla ruchu pieszego    309
      9.6.3. Przejścia dla pieszych w obszarze węzłów    312
      9.6.4. Linie i przystanki komunikacji zbiorowej w węzłach dsr    316
    9.7. Techniki poboru opłat na drogach    326
      9.7.1. Opinie społeczne na temat dróg płatnych    327
      9.7.2. Miejsca poboru opłat    332
      9.7.3. Automatyczny pobór opłat    334
  10. Organizacja i sterowanie ruchem na węźle (Ryszard Krystek)    345
    10.1. Wprowadzenie    345
    10.2. Oznakowanie węzłów w Polsce    350
      10.2.1. Oznakowanie pionowe    350
      10.2.2. Oznakowanie poziome    358
    10.3. Problemy unifikacji oznakowania    362
  11. Współczesne techniki projektowania (Marcin Budzyński, Jacek Oskarbski, Joanna Żukowska)    364
    11.1. Historia rozwoju projektowania komputerowego    364
    11.2. Możliwości wykorzystania komputera w procesie planistyczno-projektowym    377
    11.3. Programy prognozowania i analiz ruchu drogowego    379
      11.3.1. Powstawanie ruchu i prognozowanie podróży w sieci transportowej    385
      11.3.2. Modelowanie sieci transportowej i rozkład ruchu na sieć    392
      11.3.3. Symulacja ruchu w sieci, na pojedynczych skrzyżowaniach i węzłach    397
    11.4. Programy w projektowaniu dróg    400
    11.5. Końcowe przygotowanie dokumentacji projektowej    410
    11.6. Wizualizacja projektów    411
    11.7. Systemy informacji geograficznej GIS    413
      11.7.1. Wprowadzenie    413
      11.7.2. Obowiązujące układy odniesienia    414
      11.7.3. Rodzaje map numerycznych    416
      11.7.4. Przygotowanie do wykonania mapy numerycznej    417
      11.7.5. Metody tworzenia map numerycznych    418
      11.7.6. Charakterystyczne cechy wszystkich systemów GIS    418
      11.7.7. Przegląd systemów GIS    419
    11.8. Programy do kosztorysowania    422
    11.9. Perspektywy rozwoju komputerowego planowania i projektowania dróg    426
  12. Inteligentne Systemy Transportu ITS na drogach szybkiego ruchu (Kazimierz Jamroz, Jacek Oskarbski)    428
    12.1. Charakterystyka i rozwój ITS    428
      12.1.1. Charakterystyka ogólna    430
      12.1.2. Kierunki rozwoju    430
      12.1.3. Programy rozwoju ITS w Europie    432
    12.2. Elementy ITS    434
      12.2.1. Struktura ITS    434
      12.2.2. Architektura ITS    439
      12.2.3. Centrum zarządzania    441
    12.3. Charakterystyka funkcjonalna podsystemów ITS    442
      12.3.1. Systemy zarządzania ruchem ulicznym    442
      12.3.2. Systemy zarządzania ruchem na drogach szybkiego ruchu    444
      12.3.3. Systemy zarządzania transportem zbiorowym    458
      12.3.4. Zintegrowany system zarządzania służbami ratowniczymi    460
      12.3.5. Zintegrowany system zarządzania transportem towarowym    461
      12.3.6. Systemy wspomagania kierowania pojazdam    461
      12.3.7. Systemy informacji transportowej    462
    12.4. Planowanie i efektywność ITS    463
      12.4.1. Planowanie    463
      12.4.2. Efektywność ITS    466
  Terminologia    469
  Bibliografia    472
  Skorowidz    484
  Załącznik A. Przykłady rozwiązań węzłów (Ryszard Krystek)    494
  Załącznik B. Zestawienie typów węzłów (Ryszard Krystek)    503
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia