Integracja ze strefą euro

Integracja ze strefą euro

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

17,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W najbliższym czasie czeka Polskę jedno z najdonioślejszych wyzwań – wprowadzenie wspólnej europejskiej waluty euro. Problem ten budzi nie tylko wiele dyskusji i kontrowersji, ale skłania również do prowadzenia intensywnych badań przez instytucje nie tylko naukowe. Autor publikacji, analizując różne procesy zachodzące w obszarze walutowym, formułuje wnioski i rekomendacje dotyczące optymalnej ścieżki integracji walutowej Polski.Zaletą książki Cezarego Wójcika jest to, że w centrum zawartych w niej rozważań znajduje się najważniejsze zagadnienie, które związane jest z wchodzeniem nowych krajów członkowskich do strefy euro. Zagadnieniem tym jest prowadzenie polityki gospodarczej, która łagodzi konflikt pomiędzy konwergencją realną i nominalną, jaki pojawia się w gospodarkach krajów Europy Centralnej doganiających ekonomicznie zamożne kraje Europy Zachodniej. Cezary Wójcik przedstawia to zagadnienie na płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej. Jego książka oferuje atrakcyjny wgląd do kuchni badań makroekonomicznych. Autor w ten sposób proponuje Czytelnikowi wspólne rozważania o zagadnieniach, które wpłyną na dalszy rozwój naszej gospodarki.(Prof. dr hab. Andrzej Sławiński)


Liczba stron164
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15492-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Podziękowania    7
  Wstęp    11
  1. Geneza i logika rozwoju strefy euro    17
    1.1. Euro z globalnej perspektywy – koszty i korzyści, wyzwania i zagrożenia    17
    1.2. Historia, aktualny kształt i perspektywy rozszerzenia strefy euro    24
    1.3. Kryteria i procedury przystępowania do strefy euro    32
    1.4. Dylematy konwergencji nominalnej i realnej w procesie doganiania    36
  2. Proces doganiania: podstawowe fakty empiryczne    43
    2.1. Dynamika wzrostu poziomu PKB    43
    2.2. Korelacja poziomu PKB i cen oraz realnych kursów walutowych    49
    2.3. Inflacja a nominalny kurs walutowy    55
    2.4. Realna konwergencja a ekspansja kredytowa    57
  3. Ceny relatywne i realny kurs walutowy w procesie doganiania: przegląd badań teoretycznych    65
    3.1. Efekty podażowe i popytowe: główne poglądy i dyskusje    65
    3.2. Podstawowe źródła podażowe zmian cen relatywnych i realnego kursu walutowego    67
    3.3. Źródła popytowe zmian cen relatywnych i realnego kursu walutowego    76
    3.4. Polityka pieniężna a zmiany realnego kursu walutowego    83
  4. Ceny relatywne i realny kurs walutowy w procesie doganiania: analiza empiryczna w nowym ujęciu    86
    4.1. Dekompozycja realnego kursu walutowego i przegląd badań empirycznych    87
    4.2. Opis danych i metody estymacji    91
    4.3. Wyniki estymacji: efekty strony podażowej i popytowej    94
    4.4. Wyniki estymacji: wpływ cen kontrolowanych    99
    4.5. Implikacje dla polityki gospodarczej: testy odporności i synteza wyników    103
  5. Różnice inflacyjne i ekspansja kredytowa: propozycja nowej interpretacji modelu Nowej Syntezy Neoklasycznej    106
    5.1. Wkład do dorobku: przesłanki i implikacje nowego podejścia badawczego    107
    5.2. Założenia i struktura klasycznego modelu Nowej Neoklasycznej Syntezy    109
    5.3. Integracja monetarna a różnice inflacyjne: analiza NNS-ni    114
    5.4. Integracja monetarna a ekspansja kredytowa: analiza NNS-ni    123
    5.5. Implikacje dla polityki gospodarczej: mechanizmy dostosowawcze i problem dywergencji    132
  Zakończenie    143
  Załącznik 1. Definicje i zapis zmiennych    145
  Załącznik 2. Testy odporności: bilateralny kurs walutowy jako zmienna zależna    146
  Załącznik 3. Kluczowe warunki modelu NNS    148
  Bibliografia    152
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia