Współczesne problemy inżynierii ruchu lotniczego. Modele i metody

-30%

Współczesne problemy inżynierii ruchu lotniczego. Modele i metody

12 ocen

Redakcja:

Jacek Skorupski

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

21,70  31,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 31,00 zł (-30%)

Najniższa cena z 30 dni: 21,70 zł  


21,70

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce przedstawiono wieloaspektowe i kompleksowe spojrzenie na problematykę inżynierii ruchu lotniczego. Omówiono aktualne problemy, przed którymi stają praktycy zarządzania ruchem lotniczym. Zaprezentowano główne nurty prac badawczych podejmowanych w różnych ośrodkach naukowych, skierowanych na poszukiwanie rozwiązań tych problemów. Ponieważ w ruchu lotniczym najważniejszym celem działania jest zapewnienie pasażerom bezpieczeństwa, a nie jest możliwe eksperymentowanie na rzeczywistym ruchu, stąd w prezentowanych zagadnieniach nacisk położono na modele i wynikające z eksperymentów na modelach metody wspomagania służb zarządzania ruchem lotniczym.


Rok wydania2014
Liczba stron264
KategoriaTransport i logistyka
WydawcaOficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ISBN-13978-83-7814-296-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa |    11
  Nowe trendy badawcze w ruchu lotniczym Zagadnienia wstępne |    13
  I. Ruch lotniczy jako efekt potrzeby komunikacyjnej pasażera |    13
  II. Nowe środki transportowe w ruchu lotniczym |    14
  III. Problemy współczesnych lotnisk |    16
  IV. Organizacja ruchu lotniczego |    17
  V. Nowe wyzwania w zarządzaniu ruchem lotniczym |    18
  VI. Ruch lotniczy a środowisko |    20
  Rozdział 1. Modele biznesowe w transporcie lotniczym a procesy zarządzania ruchem |    23
  1.1. Wprowadzenie |    23
  1.2. Pojęcie modelu biznesowego w transporcie lotniczym |    24
  1.3. Komponenty i klasyfikacja modeli biznesowych |    25
  1.4. Ewolucja modeli biznesowych |    29
  1.5. Zakończenie |    33
  Rozdział 2. Badanie jakości usług oferowanych w porcie lotniczym Kraków Airport |    35
  2.1. Wprowadzenie |    35
  2.2. Badanie jakości usług w transporcie lotniczym w Polsce i na świecie |    36
  2.3. Opis metody badawczej Importance-Performance |    37
  2.4. Przygotowanie ankiety i przeprowadzenie badań |    39
  2.5. Opracowanie i analiza wyników |    40
  2.6. Podsumowanie |    44
  Rozdział 3. Metoda oceny stanu załogi lotniczej jako element zarządzania w przedsiębiorstwie przewozu lotniczego |    47
  3.1. Czynnik ludzki w zarządzaniu ruchem lotniczym |    47
  3.2. Zadania przewoźników lotniczych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi |    50
  3.3. Rozmyty model stanu załogi w kontekście bezpieczeństwa ruchu lotniczego |    50
  3.4. Metoda oceny stanu załogi – model lokalny Kompetencja |    54
  3.5. Przykład zastosowania metody – ocena treningu w aspekcie uzyskiwania wysokich kompetencji |    55
  3.6. Dyskusja uzyskanych wyników |    58
  3.7. Podsumowanie |    60
  Rozdział 4. Modelowanie ruchu samolotu podczas operacji startu i lądowania z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych |    63
  4.1. Operacje startu i lądowania |    64
  4.2. Sztuczne sieci neuronowe – typy i metody uczenia |    64
  4.2.1. Struktura sieci |    65
  4.2.2. Algorytmy uczenia jednokierunkowych SSN |    66
  4.2.3.Zasada działania |    66
  4.3. Model procesu lądowania z wykorzystaniem perceptronu wielowarstwowego |    69
  4.4. Model procesu startu – uczenie nadzorowane z wykorzystaniem danych z rejestracji pokładowej |    70
  4.5. Metoda wykorzystania modeli neuronowych do zarządzania ruchem w rejonie lotniska |    72
  4.6. Podsumowanie i wnioski |    74
  Rozdział 5. Wykorzystanie odwracacza ciągu do wspomagania procesu hamowania w kontekście przepustowości lotniska |    77
  5.1. Wprowadzenie |    77
  5.2. Proces hamowania i wykorzystanie odwracacza ciągu |    79
  5.3. Przepustowość drogi startowej |    80
  5.4. Model procesu hamowania |    82
  5.5. Koncepcja i realizacja komputerowa systemu doboru siły ciągu |    84
  5.5.1. Strategia 1 (asekuracyjna) i strategia 4 (agresywna) |    86
  5.5.2. Strategia 2 (tylko odwracacz) i 3 (tylko hamulce) |    87
  5.6. Przykład zastosowania metody – wyznaczenie ROT dla Lotniska Chopina w
  Warszawie |    88
  5.7. Podsumowanie |    90
  Rozdział 6. Optymalizacja procesu zimowego utrzymania lotniska w aspekcie maksymalizacji jego przepustowości |    93
  6.1. Infrastruktura lotniska i operacje lotnicze |    93
  6.1.1. Infrastruktura części lotniczej lotniska |    94
  6.1.2. Operacje lotnicze w ruchu lotniskowym |    96
  6.2. Przepustowość lotniska |    97
  6.3. Eksploatacja lotniska |    99
  6.3.1. Warunki eksploatacji lotniska |    100
  6.3.2. Procesy utrzymania infrastruktury lotniska |    101
  6.3.3. Proces zimowego utrzymania |    101
  6.3.4. Gotowość operacyjna lotniska |    106
  6.4. Cel i kryterium optymalizacji |    108
  6.5. Wnioski |    109
  Rozdział 7. Rozmyty model oceny urządzeń systemu kontroli bagażu w porcie lotniczym |    113
  7.1. Wprowadzenie |    113
  7.2. System zabezpieczeń portu lotniczego |    114
  7.3. Model systemu zabezpieczeń lotniska |    115
  7.4. Koncepcja oceny stanu systemu zabezpieczeń lotniska |    116
  7.5. Rozmyty model oceny urządzeń systemu kontroli bagażu w porcie lotniczym |    119
  7.5.1. Ogólna struktura modelu rozmytego. Ocena urządzenia |    119
  7.5.2. Ocena urządzeń na przykładzie MPL Katowice-Pyrzowice |    125
  7.6. Metoda doboru wyposażenia i technologii pracy systemu kontroli bagażu w porcie lotniczym |    126
  7.7. Podsumowanie i wnioski |    128
  Rozdział 8. Analiza zależności między wielkością a płynnością ruchu w kontekście zarządzania przepływem strumieni ruchu lotniczego |    131
  8.1. Wielkość ruchu w sektorze kontroli |    132
  8.1.1. Przepustowość obszarowego sektora kontroli ruchu lotniczego |    133
  8.1.2. Jakość ruchu lotniczego |    134
  8.1.3. Złożoność ruchu lotniczego |    135
  8.2. Płynność ruchu jako przykład wskaźnika jakości ruchu |    136
  8.3. Struktura ruchu lotniczego w FIR Warszawa i zasady planowania przelotów |    137
  8.4. Metoda wyznaczania płynności uwzględniająca tzw. korzystne plany lotów |    138
  8.5. Zależność między wielkością a płynnością ruchu lotniczego w wybranych sektorach FIR Warszawa |    140
  8.6. Podsumowanie |    141
  Rozdział 9. Zastosowanie sieci Petriego w modelowaniu i planowaniu ruchu lotniczego |    147
  9.1. Wprowadzenie |    147
  9.2. Sieci Petriego – podstawy |    148
  9.3. Modelowanie drogi lotniczej na podstawie sieci Petriego |    151
  9.4. Planowanie i symulacja ruchu lotniczego |    155
  9.5. Podsumowanie |    157
  Rozdział 10. Współczesne koncepcje planowania ruchu lotniczego ikonfiguracji przestrzeni powietrznej |    159
  10.1. Planowanie ruchu lotniczego |    159
  10.2. Planowanie konfiguracji przestrzeni powietrznej |    161
  10.3. Weryfikacja i koordynacja planów lotów |    162
  10.4. Metoda weryfikacji planowanych tras lotu |    164
  10.4.1 Algorytm weryfikacji planów lotu |    164
  10.4.2. Ocena skuteczności weryfikacji planów lotu przez IFPS |    166
  10.5. Wnioski |    169
  Rozdział 11. Planowanie i obsługa trajektorii 4D a efektywność ekonomiczna dostawcy usług nawigacji lotniczej |    171
  11.1. Wprowadzenie |    172
  11.2. Regulacje odnoszące się do efektywności ekonomicznej ATM/CNS |    173
  11.3. Historia prac nad optymalizacją tras i poprawą efektywności wykorzystania przestrzeni powietrznej |    178
  11.4. SESAR i spodziewane efekty zastosowania trajektorii 4D |    182
  11.5. Oczekiwania dotyczące SES, SES II, SES 2+ i programów globalnych |    183
  Rozdział 12. Wykorzystanie danych dozorowania Mode S w kontroli ruchu lotniczego |    187
  12.1. Wprowadzenie |    187
  12.2. Rodzaj informacji dostarczanych w Mode S |    189
  12.3. Interpretacja parametrów Mode S przez system ATM |    191
  12.3.1. Dowiązywanie planów lotu, eliminacja ORCAM |    191
  12.3.2. Śledzenie obiektów, wspomaganie pracy trackera |    195
  12.3.3. Ostrzeżenia i alarmy – interfejs użytkownika |    196
  12.3.4. Statek powietrzny jako czujnik meteorologiczny |196
  12.4. Dane Mode S prezentowane na wskaźniku kontrolera |    197
  12.4.1. Potwierdzanie zgodności zezwolenia dotyczącego wysokości |    198
  12.4.2. Kurs magnetyczny |    199
  12.4.3. Powiadomienie o manewrze dla uniknięcie kolizji |    200
  12.4.4. Sposoby wykorzystania informacji o prędkości postępowej i pionowej |    201
  12.5. Podsumowanie |    202
  Rozdział 13. Współczesne systemy wymiany danych w ruchu lotniczym – modele i
  metody |    205
  13.1. Wstęp |    205
  13.2. Istota i potrzeba wymiany danych w lotnictwie cywilnym |    207
  13.3. Sieci telekomunikacyjne w zarządzaniu ruchem lotniczym |    208
  13.3.1. Stała lotnicza sieć telekomunikacyjna AFTN |    208
  13.3.2. Lotnicza sieć telekomunikacyjna ATN |    212
  13.4. Sieci transmisji danych w lotnictwie |    214
  13.4.1. Sieć CIDIN |    214
  13.4.2. Sieć wymiany danych OLDI |    216
  13.4.3. Systemy dystrybucji danych radarowych ARTAS |    220
  13.4.4. Koncepcja transmisji danych w systemie SWIM |    222
  13.5. Analiza skuteczności działania dostawcy lotniczych usług nawigacyjnych w zakresie zapewnienia systemu wymiany danych w ruchu lotniczym |    226
  13.6. Podsumowanie |    230
  Rozdział 14. Model emisji CO2 dla zadania zarządzania ruchem lotniczym w rejonie lotniska |    233
  14.1. Problem szkodliwych emisji ze strony transportu lotniczego |    233
  14.2. Wielkość emisji substancji szkodliwych w TMA Warszawa |    235
  14.3. Model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z silnika lądującego samolotu |    238
  14.4. Analiza zależności między ruchem lotniczym a jakością powietrza w wybranych punktach |    240
  14.5. Metoda zarządzania ruchem przy kryterium minimalizacji oddziaływania na środowisko |    245
  14.6. Podsumowanie |    247
  Rozdział 15. Zarządzanie ryzykiem środowiskowym w ruchu lotniczym |    251
  15.1. Wprowadzenie |    252
  15.2. Obszary zagrożenia kolizją z ptakami |    252
  15.3. Ryzyko kolizji z ptakami |    255
  15.4. Metoda zarządzania ryzykiem środowiskowym w ruchu lotniczym |    257
  15.4.1. Zarządzanie ryzykiem poza lotniskami |    257
  15.4.2. Zarządzanie ryzykiem na lotniskach |    258
  15.5. Podsumowanie |    260
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia