Chemia koordynacyjna w zastosowaniach

Wybrane zastosowania

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

38,50  55,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

38,5055,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Chemia koordynacyjna to dziedzina chemii obejmująca badania związków kompleksowych, głównie metali. Podręcznik ukazuje, oparte na najnowszej literaturze, aplikacyjne ujęcie problemów chemii koordynacyjnej. Wprowadza w problemy coraz powszechniejszego wykorzystania związków kompleksowych metali, jako nowych materiałów, katalizatorów, leków oraz reagentów w analizie chemicznej. Podręcznik składa się z czterech części:
· Związki kompleksowe metali w analizie chemicznej
· Chemia koordynacyjna w nauce o materiałach
· Kataliza z udziałem związków koordynacyjnych metali
· Związki kompleksowe metali w medycynie
Główną zaletą książki jest omówienie zagadnień związanych z zastosowaniem związków kompleksowych w różnych dziedzinach praktycznej działalności człowieka w sposób jasny, prosty i przystępny dla Czytelnika.
Publikacja jest skierowana do studentów i doktorantów chemii, biologii, nauk rolniczych, ochrony środowiska, medycyny, farmacji. Korzystać z niej mogą także nauczyciele akademiccy prowadzący wykłady monograficzne z katalizy, chemii medycznej, technologii elektronowej i innych. Polecamy ją również nauczycielom i uczniom klas licealnych oraz wszystkim zainteresowanym aplikacyjną stroną chemii.


Liczba stron310
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19723-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Analityka. Związki kompleksowe metali w analizie chemicznej    1
[][].. Przedmiot, cel i zadania chemii analitycznej. Podstawowe pojęcia    1
    1.2. Techniki i metody w chemii analitycznej    3
    1.3. Reakcje w chemii analitycznej    6
      1.3.1. Rodzaje reakcji stosowanych w analizie chemicznej    6
      1.3.2. Kompleksometria    7
    1.4. Problemy współczesnej chemii analitycznej wykorzystującej właściwości związków kompleksowych    10
      1.4.1. Właściwości kompleksotwórcze wybranych grup związków organicznych stosowanych we współczesnej analizie chemicznej    11
        1.4.1.1. Barwniki azowe o ogólnym wzorze Ar–N=N–Ar′    11
        1.4.1.2. Ditiokarbaminiany o wzorze ogólnym R2CNS2–    12
        1.4.1.3. Ditizon i jego pochodne    12
        1.4.1.4. 8-Hydroksychinolina i jej pochodne    13
        1.4.1.5. Zasady Schiffa    13
        1.4.1.6. Porfina i jej pochodne    15
        1.4.1.7. Wielkocząsteczkowe związki organiczne oraz układy supramolekularne    16
        1.4.1.8. Inne klasy związków organicznych stosowane jako ligandy    17
      1.4.2. Rozdzielanie i wzbogacanie próbek do analizy śladowej    17
        1.4.2.1. Zagęszczanie próbek analitu metodą ekstrakcji micelarnej    17
      1.4.3. Wybrane techniki i metody detekcji    20
        1.4.4.4. Elektrody jonoselektywne i pH-metryczne jako prekursory czujników chemicznych    22
      1.4.5. Czujniki chemiczne. Podstawowe informacje    23
        1.4.5.1. Fotoluminescencja jako źródło sygnałów analitycznych dla czujników optycznych    26
    1.5. Kompleksy metali we współczesnej chemii analitycznej    27
      1.5.1. Materiały czujnikowe    28
      1.5.2. Nowa dziedzina chemii analitycznej – supramolekularna chemia analityczna    29
      1.5.3. Zastosowanie kompleksów metali przejściowych w analizie jako czujniki    30
        1.5.3.1. Związki kompleksowe metali przejściowych jako składniki czynne czujników. Czujniki anionowe    31
          1.5.3.1.1. Receptory anionów zawierające metaloceny. Metody elektrochemiczne    31
          1.5.3.1.2. Receptory anionów badane metodami optycznymi    36
          1.5.3.1.3. Dalsze przykłady czujników optycznych wybranych anionów    44
        1.5.3.2. Przykłady syntetycznych makro- i supramolekularnych optycznych receptorów kationowych    50
        1.5.3.3. Kompleksy metali w czujnikach gazów    54
          1.5.3.3.1. Czujniki gazowego tlenku azotu(II), NO    54
          1.5.3.3.2. Czujniki tlenku węgla, CO    55
          1.5.3.3.3. Receptory siarkowodoru, H2S    57
          1.5.3.3.4. Kompleksy metali jako czujniki tlenu    59
          1.5.3.3.5. Wykrywanie gazów toksycznych    60
          1.5.3.3.6. Zastosowanie kompleksów metali w czujnikach gazowych wykonanych z materiałów specjalnych    63
      1.5.4. Chiralność układów czujnikowych w analizie chemicznej    65
        1.5.4.1. Informacje ogólne    65
        1.5.4.2. Przykłady zastosowania kompleksów metali w badaniu chiralności związków    65
      1.5.5. Związki metali w kryminalistyce    67
        1.5.5.1. Informacje ogólne    67
        1.5.5.2. Przykłady zastosowania związków metali w daktyloskopii    68
          1.5.5.2.1 Detekcja śladów linii papilarnych    69
          1.5.5.2.2. Kompleksy Zn(II) jako detektory śladów    69
          1.5.5.2.3. Tlenek rutenu(VIII) w detekcji śladów    70
          1.5.5.2.4. Zastosowanie kompleksu europu(III) do detekcji śladów. Metoda TEC (ang. thenoyl europium chelate)    70
    1.6. Perspektywy badań i zastosowań kompleksów metali w analizie chemicznej    72
    Literatura    73
  2. Materiały. Chemia koordynacyjna w nauce o materiałach    77
    2.1. Wprowadzenie    77
    2.2. Wielościany metaliczno-organiczne    79
      2.2.1. Przykłady funkcjonowania układów wielordzeniowych typu MOP    83
    2.3. Polimery koordynacyjne    86
      2.3.1. Polimery metalosupramolekularne    90
      2.3.2. Porowate polimery koordynacyjne (sieci metaliczno-organiczne, MOF)    91
        2.3.2.1. Podział porowatych polimerów koordynacyjnych    93
        2.3.2.2. Projektowanie sieci metaliczno-organicznych. Synteza retikularna i izoretikularna    96
        2.3.2.3. Synteza porowatych polimerów koordynacyjnych    101
        2.3.2.4. Modyfikacje związków typu MOF. Metody pre- i postsyntetyczne    103
        2.3.2.5. Nazewnictwo sieci metaliczno-organicznych MOF    106
        2.3.2.6. Strategie rozbudowy materiałów typu MOF. Dalsza funkcjonalizacja    110
        2.3.2.7. Przykłady aktualnych (i potencjalnych) zastosowań sieci metalo-organicznych    113
        2.3.2.8. Uwagi ogólne    120
    2.4. Próby konsolidacji danych dotyczących materiałów. Poszukiwanie układu okresowego dla nanomaterii    121
    2.5. Perspektywy rozwoju nowych materiałów zawierających związki koordynacyjne metali    128
    Literatura    129
  3. Kataliza. Udział związków koordynacyjnych metali    133
    3.1. Wprowadzenie    133
    3.2. Kataliza przemysłowa    134
      3.2.1. Katalityczne metody syntezy specjalnych chemikaliów    134
      3.2.2. Kataliza a zielona chemia    135
    3.3. Kataliza i katalizatory    137
      3.3.1. Cykl katalityczny    138
      3.3.2. Elementarne etapy reakcji katalitycznych    140
        3.3.2.1. Asocjacja – dysocjacja    140
        3.3.2.2. Utleniające przyłączenie – redukcyjna eliminacja    141
        3.3.2.3. Migracyjna insercja – deinsercja    143
        3.3.2.4. Utleniające sprzęganie – redukcyjne rozerwanie    144
      3.3.3. Kataliza homogeniczna i kataliza heterogeniczna    146
        3.3.3.1 Charakterystyka reakcji katalitycznych    149
        3.3.3.2. Porównanie katalizy homogenicznej i heterogenicznej    151
      3.3.4. Nanokataliza    152
        3.3.4.1. Otrzymywanie nanocząstek metali    155
        3.3.4.2. Stabilizacja nanocząstek metali    156
        3.3.4.3. Mechanizm działania katalizatorów nanocząstkowych    160
          3.3.4.3.1. Chemoselektywność reakcji katalizowanych przez nanocząstki    161
      3.3.5. Katalizatory immobilizowane    164
        3.3.5.1. Nośniki organiczne    165
        3.3.5.2. Nośniki nieorganiczne    167
    3.4. Ligandy fosforowe    170
    3.5. Karbeny N-heterocykliczne    171
    3.6. Reakcje katalityczne z udziałem tlenku węgla    172
      3.6.1. Hydroformylowanie    172
        3.6.1.1 Produkty reakcji hydroformylowania i ich zastosowanie    174
      3.6.2. Kwas octowy z metanolu, proces Monsanto i Cativa    176
      3.6.3. Procesy karbonylowania    178
    3.7. Katalityczne procesy utleniania    179
      3.7.1. Aldehyd octowy z etenu, proces Wackera    179
      3.7.2. Utlenianie węglowodorów    180
        3.7.2.1. Utlenianie cykloheksanu    181
        3.7.2.2. Utlenianie p-ksylenu do kwasu tereftalowego    181
        3.7.2.3. Epoksydacja    182
    3.8. Metateza    184
    3.9. Oligomeryzacja    187
    3.10. Uwodornienie    188
    3.11. Izomeryzacja    190
    3.12. Polimeryzacja    192
    3.13. Hydrosililowanie    195
    3.14. Sililujące sprzęganie    196
    3.15. Reakcje tworzenia wiązań C–C z udziałem halogenków arylowych    197
      3.15.1. Reakcje karbonylującego sprzęgania    200
    3.16. Ditlenek węgla jako substrat w reakcjach katalitycznych    201
    3.17. Perspektywy katalizy    203
    Literatura    205
  4. Medycyna. Rola związków kompleksowych metali    207
    4.1. Wprowadzenie    207
    4.2. Związki kompleksowe w terapii medycznej    212
      4.2.1. Związki metali o działaniu przeciwnowotworowym    212
        4.2.1.1. Cisplatyna i jej analogi    214
        4.2.1.2. Zjawisko oporności lekowej i sposoby jego pokonywania    220
        4.2.1.3. Związki platyny w fazach badań przedklinicznych i klinicznych    221
        4.2.1.4. Dalsze udoskonalanie technik leczenia. Nośniki    234
        4.2.1.5. Światło i związek światłoczuły. Terapia fotodynamiczna    239
        4.2.1.6. Związki kompleksowe platyny w terapii celowanej    241
        4.2.1.7. Kompleksy nieplatynowe jako potencjalne leki w chorobach nowotworowych    242
        4.2.1.8. Związki kompleksowe metali jako leki przeciwnowotworowe. Podsumowanie    258
      4.2.2. Związki nieorganiczne jako leki w chorobach innych niż nowotworowe    261
        4.2.2.1. Wprowadzenie    261
        4.2.2.2. Cukrzyca    265
        4.2.2.3. Choroby wirusowe i bakteryjne    267
        4.2.2.4. Leki przeciwpasożytnicze    270
        4.2.2.5. Reumatyzm    271
        4.2.2.6. Choroby neurodegeneracyjne i psychotropowe    271
        4.2.2.7. Choroby układu krążenia    273
        4.2.2.8. Zaburzony metabolizm jonów metali w organizmie    273
        4.2.2.9. Nadmiar jonów żelaza. Siderofory    276
      4.2.3. Radiomedycyna terapeutyczna (radioterapia)    277
    4.3. Związki kompleksowe metali w diagnostyce medycznej    280
      4.3.1. Wprowadzenie    280
      4.3.2. Kompleksy metali w obrazowaniu medycznym    282
      4.3.3. Krótki przegląd technik diagnostycznych    283
        4.3.3.1. Promieniowanie rentgenowskie    283
        4.3.3.2. Rezonans magnetyczny (MRI)    284
        4.3.3.3. Obrazowanie optyczne    288
        4.3.3.4. Radiomedycyna diagnostyczna    289
          4.3.3.4.1. Komputerowa tomografia emisyjna pojedynczych fotonów (SPECT)    289
          4.3.3.4.2. Pozytonowa tomografia emisyjna (PET)    294
      4.3.4. Związki kompleksowe jako substraty w syntezie nanocząstek stosowanych w medycynie    295
    4.4. Perspektywy rozwoju nieorganicznej chemii medycznej    299
      4.4.1. Teranostyka    299
      4.4.2. Nanomedycyna    303
    4.5. Uwagi końcowe    304
    Literatura    306
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia