Chemia koordynacyjna w zastosowaniach

Wybrane zastosowania

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

48,30  69,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

48,3069,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Chemia koordynacyjna to dziedzina chemii obejmująca badania związków kompleksowych, głównie metali. Podręcznik ukazuje, oparte na najnowszej literaturze, aplikacyjne ujęcie problemów chemii koordynacyjnej. Wprowadza w problemy coraz powszechniejszego wykorzystania związków kompleksowych metali, jako nowych materiałów, katalizatorów, leków oraz reagentów w analizie chemicznej. Podręcznik składa się z czterech części:
· Związki kompleksowe metali w analizie chemicznej
· Chemia koordynacyjna w nauce o materiałach
· Kataliza z udziałem związków koordynacyjnych metali
· Związki kompleksowe metali w medycynie
Główną zaletą książki jest omówienie zagadnień związanych z zastosowaniem związków kompleksowych w różnych dziedzinach praktycznej działalności człowieka w sposób jasny, prosty i przystępny dla Czytelnika.
Publikacja jest skierowana do studentów i doktorantów chemii, biologii, nauk rolniczych, ochrony środowiska, medycyny, farmacji. Korzystać z niej mogą także nauczyciele akademiccy prowadzący wykłady monograficzne z katalizy, chemii medycznej, technologii elektronowej i innych. Polecamy ją również nauczycielom i uczniom klas licealnych oraz wszystkim zainteresowanym aplikacyjną stroną chemii.


Rok wydania2017
Liczba stron310
KategoriaChemia ogólna
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19723-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Podziękowania XIII
  Przedmowa XV
  
  1. Analityka. Związki kompleksowe metali w analizie chemicznej     1
    1.1. Przedmiot, cel i zadania chemii analitycznej. Podstawowe pojęcia     1
    1.2. Techniki i metody w chemii analitycznej     3
    1.3. Reakcje w chemii analitycznej     6
      1.3.1. Rodzaje reakcji stosowanych w analizie chemicznej     6
      1.3.2. Kompleksometria     7
    1.4. Problemy współczesnej chemii analitycznej wykorzystującej właściwości związków kompleksowych     10
      1.4.1. Właściwości kompleksotwórcze wybranych grup związków organicznych stosowanych we współczesnej analizie chemicznej     11
        1.4.1.1. Barwniki azowe o ogólnym wzorze Ar–N=N–Ar′     11
        1.4.1.2. Ditiokarbaminiany o wzorze ogólnym R2CNS2–     12
        1.4.1.3. Ditizon i jego pochodne     12
        1.4.1.4. 8-Hydroksychinolina i jej pochodne     13
        1.4.1.5. Zasady Schiffa     13
        1.4.1.6. Porfina i jej pochodne     15
        1.4.1.7. Wielkocząsteczkowe związki organiczne oraz układy supramolekularne     16
        1.4.1.8. Inne klasy związków organicznych stosowane jako ligandy     17
      1.4.2. Rozdzielanie i wzbogacanie próbek do analizy śladowej     17
        1.4.2.1. Zagęszczanie próbek analitu metodą ekstrakcji micelarnej     17
      1.4.3. Wybrane techniki i metody detekcji     20
        1.4.4.4. Elektrody jonoselektywne i pH-metryczne jako prekursory czujników chemicznych     22
      1.4.5. Czujniki chemiczne. Podstawowe informacje     23
        1.4.5.1. Fotoluminescencja jako źródło sygnałów analitycznych dla czujników optycznych     26
    1.5. Kompleksy metali we współczesnej chemii analitycznej     27
      1.5.1. Materiały czujnikowe     28
      1.5.2. Nowa dziedzina chemii analitycznej – supramolekularna chemia analityczna     29
      1.5.3. Zastosowanie kompleksów metali przejściowych w analizie jako czujniki     30
        1.5.3.1. Związki kompleksowe metali przejściowych jako składniki czynne czujników. Czujniki anionowe     31
          1.5.3.1.1. Receptory anionów zawierające metaloceny. Metody elektrochemiczne     31
          1.5.3.1.2. Receptory anionów badane metodami optycznymi     36
          1.5.3.1.3. Dalsze przykłady czujników optycznych wybranych anionów     44
        1.5.3.2. Przykłady syntetycznych makro- i supramolekularnych optycznych receptorów kationowych     50
        1.5.3.3. Kompleksy metali w czujnikach gazów     54
          1.5.3.3.1. Czujniki gazowego tlenku azotu(II), NO     54
          1.5.3.3.2. Czujniki tlenku węgla, CO     55
          1.5.3.3.3. Receptory siarkowodoru, H2S     57
          1.5.3.3.4. Kompleksy metali jako czujniki tlenu     59
          1.5.3.3.5. Wykrywanie gazów toksycznych     60
          1.5.3.3.6. Zastosowanie kompleksów metali w czujnikach gazowych wykonanych z materiałów specjalnych     63
      1.5.4. Chiralność układów czujnikowych w analizie chemicznej     65
        1.5.4.1. Informacje ogólne     65
        1.5.4.2. Przykłady zastosowania kompleksów metali w badaniu chiralności związków     65
      1.5.5. Związki metali w kryminalistyce     67
        1.5.5.1. Informacje ogólne     67
        1.5.5.2. Przykłady zastosowania związków metali w daktyloskopii     68
          1.5.5.2.1 Detekcja śladów linii papilarnych     69
          1.5.5.2.2. Kompleksy Zn(II) jako detektory śladów     69
          1.5.5.2.3. Tlenek rutenu(VIII) w detekcji śladów     70
          1.5.5.2.4. Zastosowanie kompleksu europu(III) do detekcji śladów. Metoda TEC (ang. thenoyl europium chelate)    70
    1.6. Perspektywy badań i zastosowań kompleksów metali w analizie chemicznej     72
    Literatura     73
  
  2. Materiały. Chemia koordynacyjna w nauce o materiałach     77
    2.1. Wprowadzenie     77
    2.2. Wielościany metaliczno-organiczne     79
      2.2.1. Przykłady funkcjonowania układów wielordzeniowych typu MOP     83
    2.3. Polimery koordynacyjne     86
      2.3.1. Polimery metalosupramolekularne     90
      2.3.2. Porowate polimery koordynacyjne (sieci metaliczno-organiczne, MOF)    91
        2.3.2.1. Podział porowatych polimerów koordynacyjnych     93
        2.3.2.2. Projektowanie sieci metaliczno-organicznych. Synteza retikularna i izoretikularna     96
        2.3.2.3. Synteza porowatych polimerów koordynacyjnych     101
        2.3.2.4. Modyfikacje związków typu MOF. Metody pre- i postsyntetyczne     103
        2.3.2.5. Nazewnictwo sieci metaliczno-organicznych MOF     106
        2.3.2.6. Strategie rozbudowy materiałów typu MOF. Dalsza funkcjonalizacja     110
        2.3.2.7. Przykłady aktualnych (i potencjalnych) zastosowań sieci metalo-organicznych     113
        2.3.2.8. Uwagi ogólne     120
    2.4. Próby konsolidacji danych dotyczących materiałów. Poszukiwanie układu okresowego dla nanomaterii     121
    2.5. Perspektywy rozwoju nowych materiałów zawierających związki koordynacyjne metali     128
    Literatura     129
  
  3. Kataliza. Udział związków koordynacyjnych metali     133
    3.1. Wprowadzenie     133
    3.2. Kataliza przemysłowa     134
      3.2.1. Katalityczne metody syntezy specjalnych chemikaliów     134
      3.2.2. Kataliza a zielona chemia     135
    3.3. Kataliza i katalizatory     137
      3.3.1. Cykl katalityczny     138
      3.3.2. Elementarne etapy reakcji katalitycznych     140
        3.3.2.1. Asocjacja – dysocjacja     140
        3.3.2.2. Utleniające przyłączenie – redukcyjna eliminacja     141
        3.3.2.3. Migracyjna insercja – deinsercja     143
        3.3.2.4. Utleniające sprzęganie – redukcyjne rozerwanie     144
      3.3.3. Kataliza homogeniczna i kataliza heterogeniczna     146
        3.3.3.1 Charakterystyka reakcji katalitycznych     149
        3.3.3.2. Porównanie katalizy homogenicznej i heterogenicznej     151
      3.3.4. Nanokataliza     152
        3.3.4.1. Otrzymywanie nanocząstek metali     155
        3.3.4.2. Stabilizacja nanocząstek metali     156
        3.3.4.3. Mechanizm działania katalizatorów nanocząstkowych     160
          3.3.4.3.1. Chemoselektywność reakcji katalizowanych przez nanocząstki     161
      3.3.5. Katalizatory immobilizowane     164
        3.3.5.1. Nośniki organiczne     165
        3.3.5.2. Nośniki nieorganiczne     167
    3.4. Ligandy fosforowe     170
    3.5. Karbeny N-heterocykliczne     171
    3.6. Reakcje katalityczne z udziałem tlenku węgla     172
      3.6.1. Hydroformylowanie     172
        3.6.1.1 Produkty reakcji hydroformylowania i ich zastosowanie     174
      3.6.2. Kwas octowy z metanolu, proces Monsanto i Cativa     176
      3.6.3. Procesy karbonylowania     178
    3.7. Katalityczne procesy utleniania     179
      3.7.1. Aldehyd octowy z etenu, proces Wackera     179
      3.7.2. Utlenianie węglowodorów     180
        3.7.2.1. Utlenianie cykloheksanu     181
        3.7.2.2. Utlenianie p-ksylenu do kwasu tereftalowego     181
        3.7.2.3. Epoksydacja     182
    3.8. Metateza     184
    3.9. Oligomeryzacja     187
    3.10. Uwodornienie     188
    3.11. Izomeryzacja     190
    3.12. Polimeryzacja     192
    3.13. Hydrosililowanie     195
    3.14. Sililujące sprzęganie     196
    3.15. Reakcje tworzenia wiązań C–C z udziałem halogenków arylowych     197
      3.15.1. Reakcje karbonylującego sprzęgania     200
    3.16. Ditlenek węgla jako substrat w reakcjach katalitycznych     201
    3.17. Perspektywy katalizy     203
    Literatura     205
  
  4. Medycyna. Rola związków kompleksowych metali     207
    4.1. Wprowadzenie     207
    4.2. Związki kompleksowe w terapii medycznej     212
      4.2.1. Związki metali o działaniu przeciwnowotworowym     212
        4.2.1.1. Cisplatyna i jej analogi     214
        4.2.1.2. Zjawisko oporności lekowej i sposoby jego pokonywania     220
        4.2.1.3. Związki platyny w fazach badań przedklinicznych i klinicznych     221
        4.2.1.4. Dalsze udoskonalanie technik leczenia. Nośniki     234
        4.2.1.5. Światło i związek światłoczuły. Terapia fotodynamiczna     239
        4.2.1.6. Związki kompleksowe platyny w terapii celowanej     241
        4.2.1.7. Kompleksy nieplatynowe jako potencjalne leki w chorobach nowotworowych     242
        4.2.1.8. Związki kompleksowe metali jako leki przeciwnowotworowe. Podsumowanie     258
      4.2.2. Związki nieorganiczne jako leki w chorobach innych niż nowotworowe     261
        4.2.2.1. Wprowadzenie     261
        4.2.2.2. Cukrzyca     265
        4.2.2.3. Choroby wirusowe i bakteryjne     267
        4.2.2.4. Leki przeciwpasożytnicze     270
        4.2.2.5. Reumatyzm     271
        4.2.2.6. Choroby neurodegeneracyjne i psychotropowe     271
        4.2.2.7. Choroby układu krążenia     273
        4.2.2.8. Zaburzony metabolizm jonów metali w organizmie     273
        4.2.2.9. Nadmiar jonów żelaza. Siderofory     276
      4.2.3. Radiomedycyna terapeutyczna (radioterapia)     277
    4.3. Związki kompleksowe metali w diagnostyce medycznej     280
      4.3.1. Wprowadzenie     280
      4.3.2. Kompleksy metali w obrazowaniu medycznym     282
      4.3.3. Krótki przegląd technik diagnostycznych     283
        4.3.3.1. Promieniowanie rentgenowskie     283
        4.3.3.2. Rezonans magnetyczny (MRI)     284
        4.3.3.3. Obrazowanie optyczne     288
        4.3.3.4. Radiomedycyna diagnostyczna     289
          4.3.3.4.1. Komputerowa tomografia emisyjna pojedynczych fotonów (SPECT)     289
          4.3.3.4.2. Pozytonowa tomografia emisyjna (PET)     294
      4.3.4. Związki kompleksowe jako substraty w syntezie nanocząstek stosowanych w medycynie     295
    4.4. Perspektywy rozwoju nieorganicznej chemii medycznej     299
      4.4.1. Teranostyka     299
      4.4.2. Nanomedycyna     303
    4.5. Uwagi końcowe     304
    Literatura     306
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia