Kurs matematyki dla chemików. Wyd. 5. popr.

2 oceny

Autor:

Joanna Ger

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

23,94  39,90

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 39,90 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 23,94 zł  


23,94

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Skrypt jest przeznaczony dla słuchaczy studiów uniwersyteckich kierunku chemia. Mogą z niego również korzystać wszyscy zainteresowani wykładem matematyki jako przedmiotu pomocniczego. Autorka zamieściła w podręczniku treści niezbędne do właściwego rozumienia i stosowania metod matematycznych w czasie studiów chemicznych.
Oprócz treści wykładanych w skrypcie znajdują się też dowody twierdzeń oraz zestawy zadań. Każdy rozdział zawiera liczne przykłady (rozwiązane) ilustrujące teorię.
W podręczniku przedstawiono następujące zagadnienia: elementy logiki matematycznej i teorii mnogości; liczby rzeczywiste i zespolone; funkcje elementarne; elementy algebry liniowej; ciągi i szeregi; granicę i ciągłość odwzorowań; rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej; całka oznaczona na prostej; rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych; wielowymiarowa całka oznaczona Riemanna; całka krzywoliniowa; całka powierzchniowa; elementy teorii równań różniczkowych zwyczajnych.


Rok wydania2012
Liczba stron450
KategoriaChemia ogólna
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-542-1
Numer wydania5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Przedmowa /    9
  
  1. Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości /    11
  1.1. Elementy rachunku zdań /    11
  1.2. Elementy rachunku kwantyfikatorowego /    13
  1.3. Rachunek zbiorów /    15
  1.4. Odwzorowania /    17
  1.5. Zadania /    21
  
  2. Liczby rzeczywiste i zespolone. Funkcje elementarne /    23
  2.1. Własności zbioru liczb rzeczywistych /    23
  2.2. Funkcje monotoniczne i wypukłe /    30
  2.3. Funkcje elementarne /    34
  2.4. Liczby zespolone /    51
  2.5. Zadania /    58
  
  3. Elementy algebry liniowej /    61
  3.1. Macierze /    61
  3.2. Wyznaczniki /    65
  3.3. Wzory Cramera /    74
  3.4. Układy liniowe /    80
  3.5. Przestrzenie liniowe /    84
  3.6. Baza i wymiar przestrzeni liniowej /    88
  3.7. Rachunek wektorowy w Rn /    94
  3.8. Odwzorowania liniowe /    99
  3.9. Grupa przekształceń liniowych na płaszczyźnie /    108
  3.10. Zadania /    110
  
  4. Ciągi i szeregi /    113
  4.1. Ciągi liczbowe i ich własności /    113
  4.2. Granica ciągu rzeczywistego i jej własności /    116
  4.3. Granice niewłaściwe /    132
  4.4. Zbieżność w przestrzeniach Rk (k Є N) /    135
  4.5. Szeregi liczbowe /    136
  4.6. Kryteria zbieżności szeregów /    140
  4.7. Szeregi potęgowe /    148
  4.8. Zadania /    151
  
  5. Granica i ciągłość odwzorowań /    153
  5.1. Pewne szczególne podzbiory Rn /    153
  5.2. Granica odwzorowania /    158
  5.3. Własności granic funkcji /    161
  5.4. Ciągłość odwzorowań /    165
  5.5. Własności odwzorowań ciągłych w zbiorach zwartych /    169
  5.6. Dalsze własności funkcji ciągłych /    171
  5.7. Granice pewnych szczególnych funkcji /    179
  5.8. Ciągłość funkcji elementarnych /    184
  5.9. Zadania /    188
  
  6. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej /    191
  6.1. Iloraz różnicowy i pochodna /    191
  6.2. Interpretacja pochodnej /    194
  6.3. Pochodne funkcji elementarnych /    195
  6.4. Działania na pochodnych /    197
  6.5. Pochodna funkcji odwrotnej /    199
  6.6. Pochodna funkcji złożonej /    201
  6.7. Różniczka funkcji /    203
  6.8. Pochodne wyższych rzędów /    204
  6.9. Twierdzenia o wartości średniej /    205
  6.10. Wnioski z twierdzeń o wartości średniej /    209
  6.11. Ekstrema funkcji /    216
  6.12. Wypukłość i punkty przegięcia funkcji /    219
  6.13. Asymptoty /    220
  6.14. Wyrażenia nieoznaczone i reguła de l’Hospitala /    221
  6.15. Badanie przebiegu zmienności funkcji /    224
  6.16. Szereg Taylora /    226
  6.17. Całka nieoznaczona /    231
  6.18. Zadania /    242
  
  7. Całka oznaczona na prostej /    245
  7.1. Definicje /    245
  7.2. Całkowalność pewnych klas funkcji /    248
  7.3. Własności całki /    251
  7.4. Interpretacja geometryczna całki /    262
  7.5. Funkcja górnej granicy całkowania /    263
  7.6. Twierdzenia o wartości średniej /    269
  7.7. Całki niewłaściwe /    271
  7.8. Krzywe w Rn /    278
  7.9. Zadania /    283
  
  8. Rachunek różniczkowy w przestrzeniach Rn /    285
  8.1. Definicja różniczki /    285
  8.2. Pochodne cząstkowe /    287
  8.3. Formalne prawa różniczkowania /    294
  8.4. Pochodne cząstkowe wyższych rzędów i wzór Taylora /    300
  8.5. Ekstrema funkcji wielu zmiennych /    305
  8.6. Funkcje uwikłane /    311
  8.7. Ekstrema warunkowe /    316
  8.8. Zadania /    323
  
  9. Całka oznaczona Riemanna w przestrzeni Rn /325
  9.1. Definicja n-wymiarowej całki Riemanna /    325
  9.2. Własności całki /    329
  9.3. Całki iterowane i ich związek z całką w Rn /    332
  9.4. Całki w obszarach normalnych w R2 /    340
  9.5. Powierzchnie w R3 /    347
  9.6. Całki w obszarach normalnych w R3 /    349
  9.7. Zastosowanie do zagadnień fizyki /    353
  9.8. Zadania /    359
  
  10. Całka krzywoliniowa /    361
  10.1. Orientacja krzywej /    361
  10.2. Całka niezorientowana /    365
  10.3. Całka krzywoliniowa zorientowana /    368
  10.4. Twierdzenie Greena /    373
  10.5. Niezależność całki od drogi całkowania /    377
  10.6. Interpretacja wektorowa /    380
  10.7. Zadania /    384
  
  11. Całka powierzchniowa /    387
  11.1. Całka powierzchniowa niezorientowana /    387
  11.2. Całka powierzchniowa zorientowana /    391
  11.3. Zadania /    397
  
  12. Elementy teorii równań różniczkowych zwyczajnych /    399
  12.1. Uwagi wstępne /    399
  12.2. Pojęcie równania różniczkowego zwyczajnego rzędu pierwszego /    401
  12.3. Problem Cauchy’ego dla równania różniczkowego rzędu pierwszego /403
  12.4. Pewne szczególne typy równań różniczkowych /    410
  12.5. Układy równań liniowych rzędu pierwszego /    422
  12.6. Równania liniowe n-tego rzędu o stałych współczynnikach /    430
  12.7. Zadania /    441
  
  Literatura /    442
  Skorowidz /    443
RozwińZwiń