Związki koordynacyjne srebra i tytanu z ligandami karboksylowymi jako prekursory chemicznego osadzania metalicznego srebra i ditlenku tytanu z fazy gazowej

-19%

Związki koordynacyjne srebra i tytanu z ligandami karboksylowymi jako prekursory chemicznego osadzania metalicznego srebra i ditlenku tytanu z fazy gazowej

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

23,49  29,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

23,4929,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Okres ostatnich pięćdziesięciu lat zaznaczył się burzliwym rozwojem badań nad otrzymywaniem, właściwościami i zastosowaniem naniomateriałów. Terminem tym określamy materiały o grubościach wynoszących od kilkunastu do kilkuset nanometrów, które tworzą struktury pośrednie między strukturą atomową a materiałami litymi. Właściwości fizykochemiczne nanomateriałów, które są odmienne zarówno dla warstw atomowych, jak i materiałów litych, przyczyniły się do ich szerokiego zastosowania w mikroelektronice, optyce, optoelektronice jako nanostrukturalnych powłok ochronnych czy też nowoczesnych materiałów wysokoenergetycznych. Odrębnym zagadnieniem są badania aktywności katalitycznej cienkich1 warstw metalicznych i niemetalicznych oraz ich wykorzystanie w procesach katalitycznych lub foto-katalitycznych.
Nanomateriały mogą być wytwarzane różnymi metodami, w których istotną rolę odgrywają zarówno procesy fizyczne, jak i chemiczne. Przykładami są: chemiczne trawienie kryształów, rozpylanie katodowe, naparowywanie próżniowe, rozpylanie gazotermiczne, techniki sedymentacyjne, elektrochemiczne, metoda zol-żel, chemiczne osadzanie z roztworów (MOD) czy też chemiczne osadzanie z fazy gazowej (CVD). Na szczególną uwagę zasługują techniki CVD, które można zdefiniować jako procesy otrzymywania warstw stałych w wyniku reakcji chemicznych, jakim ulegają związki chemiczne transportowane w fazie gazowej na powierzchni podłoża.


Liczba stron190
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN-13978-83-231-2360-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz symboli i skrótów /7
  Skróty nazw związków chemicznych /7
  Symbole i skróty metod i wielkości fizycznych /9
  Wstęp /11
  
  1. Chemiczne osadzanie z fazy gazowej (CVD) /13
  1.1. Charakterystyka metody CVD /13
  1.2. Związki chemiczne stosowane jako prekursory CVD /18
  1.2.1. Podział i charakterystyka prekursorów /20
  1.2.2. Prekursory srebra stosowane w technikach CVD /26
  1.2.3. Prekursory nanowarstw ditlenku tytanu(IV) /28
  1.2.4. Związki koordynacyjne Ag(I) i Ti(IV) z Ugandami karboksylanowymi jako nowa grupa prekursorów CVD metalicznego srebra i ditlenku tytanu /30
  1.2.4.1. Otrzymywanie, charakterystyka strukturalna i właściwości termiczne karboksylanów srebra(I) oraz ich kompleksów z trzeciorzędowymi fosfanami /31
  1.2.4.2. μ-oxo alkoholano karboksylanowe kompleksy tytanu(IY) /38
  
  2. Cel prowadzonych badań /38
  
  3. Metodyka badań związków chemicznych stosowanych jako prekursory CVD /51
  3.1. Metody analityczne stosowane do badania prekursorów CVD /51
  3.2. Zastosowanie spektroskopii IR do oceny przydatności związków chemicznych w procesach CVD/53
  3.3. Aparatura i metody badawcze stosowane w eksperymentach CVD /57
  
  4. Spektroskopowe badania mechanizmów termicznego rozkładu karboksylanów srebra(I) oraz ich kompleksów z trzeciorzędowymi fosfanami /60
  4.1. Badania właściwości termicznych karboksylanów srebra(I) /61
  4.2. Badania właściwości termicznych kompleksów srebra(I) z karboksylanami i trzeciorzędowymi fosfanami /76
  
  5. Badania spektroskopowe termicznych właściwości μ-oxo alkoholano karboksylanów tytanu(IV) /92
  5.1.Przebieg termicznego rozkładu kompleksów /93
  5.2.Badania termicznych właściwości wielordzeniowych /i-oxo kompleksów tytanu(IV) tworzących inne rodzaje struktur /111
  
  6. Spektroskopowe kryteria wyboru prekursorów CVD /121
  
  7. Związki koordynacyjne Ag(I) i Ti(IV) z Ugandami karboksylan owymi jako prekursory CVD /129
  7. 1. Karboksylany srebra(I) oraz ich kompleksy z trialkilofosfa-nami jako prekursory CVD cienkich warstw metalicznego srebra /130
  7.1.1.Karboksylany Ag(I) jako prekursory CVD /130
  7.1.2. Zastosowanie kompleksów [Ag(OOCR')(PR3)j jako prekursorów CVD /136
  7.2. Zastosowanie kompleksów typu [TinOn(OR)n(OOCR')n] (n = 4, 6) jako prekursorów CVD cienkich warstw TiO2 /148
  7.3. Otrzymywanie cienkich warstw ditlenku tytanu domieszkowanych metalicznym srebrem lub miedzią /158
  
  Podsumowanie i wnioski /168
  Bibliografia /172
  Summary /184
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia