Chemia analityczna, t. 2

Chemia analityczna, t. 2

Chemiczne metody analizy ilościowej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

22,45

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Najpopularniejszy od lat podręcznik chemii analitycznej!

Chemia analityczna, jeden z najstarszych działów chemii, potrzebna jest wszędzie tam, gdzie konieczne jest określenie lub sprawdzenie składu chemicznego różnych surowców i produktów. Z jej metod korzysta się we wszystkich dziedzinach nauk przyrodniczych i technicznych, w gospodarce i w życiu codziennym.

W drugim tomie kolejnego, zmienionego i unowocześnionego wydania podręcznika Chemia analityczna przedstawiono metody rozdzielania związków chemicznych oraz chemiczne metody analizy ilościowej – nadal stosowane metody wagowe i miareczkowe oraz nowoczesne metody spektrofotometryczne.

Z ważniejszych zmian warto wymienić:

- omówienie analizy spektrofotometrycznej,
- nowe wersje opisu reakcji i metod utleniania i redukcji,
- ujednolicenie zapisu zgodnie ze światową tendencją w literaturze chemicznej.

Książka jest przeznaczona dla studentów chemii, farmacji i innych, pokrewnych kierunków studiów, a także dla chemików posługujących się metodami chemii analitycznej w pracy zawodowej.


Rok wydania2008
Liczba stron412
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14157-8
Numer wydania10
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Zagadnienia ogólne    11
    1.1.Metody analizy ilościowej    11
      1.1.1. Skala metod    11
      1.1.2. Analiza śladowa    12
      1.1.3. Podział metod analizy ilościowej    13
      1.1.4. Chemia analityczna branżowa    15
      1.1.5 .Metody znormalizowane    15
      1.1.6.Ogólny schemat przebiegu analizy ilościowej    16
      1.1.7. Kryteria wyboru metody    17
    1.2. Pobieranie próbek    18
      1.2.1. Ogólne zasady pobierania próbek    18
      1.2.2. Pobieranie próbek gazów    19
      1.2.3. Pobieranie próbek cieczy    19
      1.2.4. Pobieranie próbek ciał stałych    21
      1.2.5. Rozdrabnianie i zmniejszanie próbek    22
    1.3. Woda w próbkach    23
    1.4. Rozkład próbek    24
      1.4.1. Rozpuszczanie próbek    24
      1.4.2. Stapianie próbek i osadów z topnikami    30
      1.4.3. Mineralizacja próbek organicznych    37
      1.4.4. Inne metody rozkładu    39
    1.5 .Ocena wyników analizy    40
      1.5.1. Dokładność, precyzja, czułość    40
      1.5.2. Błędy w analizie ilościowej    44
      1.5.3. Statystyczne kryteria oceny wyników    46
      1.5.4. Przedstawianie wyników analizy    50
    1.6. Literatura chemii analitycznej    52
      1.6.1. Czasopisma    52
      1.6.2. Literatura książkowa    54
  2. Metody rozdzielania i zagęszczania    59
    2.1. Metody strąceniowe    59
      2.1.1. Wprowadzenie    59
      2.1.2. Strąceniowe rozdzielanie makroskładnikow    60
      2.1.3. Oddzielanie śladów z zastosowaniem nośnikow    64
      2.1.4. Przykłady metod rozdzielania    65
    2.2. Ekstrakcja    71
      2.2.1. Wprowadzenie    71
      2.2.2. Układy ekstrakcyjne    73
      2.2.3. Zastosowanie ekstrakcji w analizie    82
      2.2.4. Technika ekstrakcji    85
      2.2.5. Przykłady metod rozdzielania    89
    2.3. Metody oparte na lotności substancji    96
      2.3.1. Wprowadzenie    96
      2.3.2. Zastosowania w analizie    97
      2.3.3. Przykłady metod rozdzielania    99
    2.4. Wymiana jonowa    103
      2.4.1. Wprowadzenie    103
      2.4.2. Przebieg reakcji wymiany jonowej    105
      2.4.3. Technika stosowania jonitów    111
      2.4.4. Zastosowanie jonitów w analizie    113
      2.4.5 .Przykłady metod rozdzielania    115
  3. Analiza wagowa    121
    3.1. Wiadomości wstępne    121
      3.1.1. Wprowadzenie    121
      3.1.2. Ogólne podstawy strącania osadów    122
    3.2. Wagi i ważenie    124
      3.2.1. Wagi i zasada ich działania    124
      3.2.2. Ważenie na wagach analitycznych    127
      3.2.3. Naczynia do odważania    129
    3.3. Czynności i sprzęt    130
      3.3.1. Strącanie osadów    130
      3.3.2. Oddzielanie osadów    134
      3.3.3. Suszenie i prażenie osadów    140
    3.4. Wagowe metody oznaczania    147
      3.4.1. Przegląd metod    147
      3.4.2. Przykłady wagowych metod oznaczania    150
  4. Analiza miareczkowa. Część ogólna    173
    4.1. Wiadomości wstępne    173
      4.1.1. Wprowadzenie    173
      4.1.2. Klasyfikacja metod miareczkowych    174
      4.1.3. Punkt równoważnikowy (PR) i punkt końcowy (PK) miareczkowania. Miano roztworu    174
      4.1.4. Wskaźniki PK miareczkowania    175
      4.1.5. Typy metod miareczkowych    176
    4.2. Technika analizy miareczkowej    177
      4.2.1. Odmierzanie objętości cieczy    177
      4.2.2. Naczynia miarowe    178
      4.2.3. Mycie naczyń miarowych    182
      4.2.4. Sprawdzanie naczyń miarowych    183
      4.2.5. Użytkowanie kolb miarowych i pipet    185
      4.2.6. Wykonanie miareczkowania    187
  5. Analiza miareczkowa. Alkacymetria    190
    5.1. Podstawy teoretyczne    190
      5.1.1. Uwagi ogólne    190
      5.1.2. Wskaźniki pH    191
      5.1.3. Miareczkowanie mocnego kwasu (zasady) mocną zasadą (kwasem)    195
      5.1.4. Miareczkowanie słabego kwasu mocną zasadą i słabej zasady mocnym kwasem    199
      5.1.5. Miareczkowanie wieloprotonowych kwasów (zasad) oraz mieszanin kwasów (zasad)    203
      5.1.6. Miareczkowanie w środowiskach nie wodnych    207
    5.2. Metody alkacymetryczne    212
      5.2.1. Przygotowanie roztworów mianowanych    212
      5.2.2. Przykłady oznaczeń alkalimetrycznych    218
      5.2.3. Przykłady oznaczeń acydymetrycznych    221
      5.2.4. Przykłady oznaczeń w środowisku nie wodnym    228
  6. Analiza miareczkowa. Kompleksometria    232
    6.1. Podstawy teoretyczne    232
      6.1.1. Wstęp    232
      6.1.2. Krzywe miareczkowania kompleksometrycznego    233
      6.1.3. Wskaźniki stosowane w kompleksometrii    237
    6.2. Miareczkowanie roztworem EDTA    241
      6.2.1. Wprowadzenie    241
      6.2.2. Przygotowanie 0,01 M roztworu EDTA    242
      6.2.3. Przykłady miareczkowania roztworem EDTA    243
    6.3. Inne metody kompleksometryczne    250
      6.3.1. Miareczkowanie roztworem rtęci(II). Merkurymetria    250
      6.3.2. Miareczkowanie roztworem AgNO3    252
  7. Analiza miareczkowa. Redoksometria    254
    7.1. Podstawy teoretyczne    254
      7.1.1. Uwagi ogólne    254
      7.1.2. Krzywe miareczkowania redoks    255
      7.1.3. Wskaźniki redoks    258
    7.2. Manganometria    262
      7.2.1. Wprowadzenie    262
      7.2.2. Przygotowanie 0,02 M roztworu KMnO4    263
      7.2.3. Przykłady oznaczeń manganometrycznych    266
    7.3. Cerometria    274
      7.3.1. Wprowadzenie    274
      7.3.2. Przygotowanie 0,1 M roztworu Ce(SO4)2    275
      7.3.3. Przykłady oznaczeń cerometrycznych    275
    7.4. Chromianometria    277
      7.4.1. Wprowadzenie    277
      7.4.2. Przygotowanie 0,015M roztworu K2Cr2O7    278
      7.4.3. Przykłady oznaczeń chromianometrycznych    278
    7.5. Bromianometria    280
      7.5.1. Wprowadzenie    280
      7.5.2. Przygotowanie 0,015 M roztworu KBrO3    281
      7.5.3. Przykłady oznaczeń bromianometrycznych    281
    7.6. Jodometria    285
      7.6.1. Wprowadzenie    285
      7.6.2. Przygotowanie 0,1 M roztworu Na2S2O3    287
      7.6.3. Przygotowanie 0,05M roztworu jodu    290
      7.6.4. Przykłady oznaczeń jodometrycznych    291
    7.7. Tytanometria    298
      7.7.1. Wprowadzenie    298
      7.7.2. Przygotowanie 0,1 M roztworu TiCl3    299
      7.7.3. Przykład oznaczenia tytanometrycznego    301
  8. Analiza miareczkowa strąceniowa    303
    8.1. Podstawy teoretyczne    303
      8.1.1. Uwagi ogólne    303
      8.1.2. Krzywe miareczkowania    304
      8.1.3. Wskaźniki w miareczkowaniu strąceniowym    307
    8.2. Argentometria    310
      8.2.1. Wprowadzenie    310
      8.2.2. Przygotowanie 0,1 M roztworu AgNO3    311
      8.2.3. Przykłady oznaczeń argentometrycznych    311
    8.3. Inne metody strąceniowe    315
      8.3.1. Wprowadzenie    315
      8.3.2. Miareczkowanie roztworem K4[Fe(CN)6)]    315
  9. Analiza spektrofotometryczna    319
    9.1. Wprowadzenie    319
    9.2. Aparatura. Techniki spektrofotometryczne    321
    9.3. Metody spektrofotometryczne    323
      9.3.1. Czułość, precyzja, dokładność, selektywność    323
      9.3.2. Układy barwne    325
      9.3.3. Wykonanie oznaczenia spektrofotometrycznego    327
    9.4. Przykłady metod spektrofotometrycznych    330
      9.4.1. Oznaczanie antymonu metodą rodaminy B    331
      9.4.2. Oznaczanie azotu w postaci amoniaku metodą Nesslera    332
      9.4.3. Oznaczanie boru metodą błękitu metylenowego    333
      9.4.4. Oznaczanie chromu w postaci Cr2O2-7    334
      9.4.5. Oznaczanie chromu za pomocą 1,5-difenylokarbazydu    336
      9.4.6. Oznaczanie cyrkonu za pomocą arsenazo III    337
      9.4.7. Oznaczanie fosforu(V) w postaci błękitu fosforomolibdenowego    338
      9.4.8. Oznaczanie glinu za pomocą chromazurolu S i CTA    339
      9.4.9. Oznaczanie manganu w postaci MnO-4    340
      9.4.10. Oznaczanie manganu za pomocą formaldoksymu    341
      9.4.11. Oznaczanie miedzi za pomocą kuprizonu    343
      9.4.12. Oznaczanie molibdenu metodą rodankową    343
      9.4.13. Oznaczanie niklu(IV) za pomocą dimetyloglioksymu    344
      9.4.14. Oznaczanie ołowiu metodą ditizonową    345
      9.4.15. Oznaczanie srebra za pomocą ditizonu    347
      9.4.16. Oznaczanie tytanu metodą nadtlenkową    349
      9.4.17. Oznaczanie żelaza(III) metodą rodankową    350
      9.4.18. Oznaczanie żelaza(II) za pomocą 1,10-fenantroliny    352
  10. Analiza materiałów    354
    10.1. Minerały i rudy    354
      10.1.1. Analiza glinokrzemianu    354
      10.1.2. Analiza wapniaka i dolomitu    360
      10.1.3. Analiza rudy żelaza    363
      10.1.4. Analiza pirytu    365
    10.2. Metale i stopy    367
      10.2.1. Analiza stali    367
      10.2.2. Analiza mosiądzu    377
      10.2.3. Analiza stopu łożyskowego    379
      10.2.4. Analiza stopu aluminiowego    382
    10.3. Nawozy sztuczne    386
      10.3.1. Analiza saletry    386
      10.3.2. Analiza superfosfatu    387
      10.3.3. Analiza soli potasowej    388
    10.4.Materiały różne    389
      10.4.1. Analiza wody    389
      10.4.2. Analiza śladowa popiołu roślinnego    398
  Skorowidz    401
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia