Stan i współczesne zmiany systemów lodowcowych południowego Spitsbergenu. W świetle badań metodami radarowymi

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

42,63  60,90

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 60,90 zł (-30%)

Najniższa cena z 30 dni: 42,63 zł  


42,63

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka podejmuje problem zmian zachodzących w obszarach zlodowaconych południowego Spitsbergenu w kontekście współczesnej ewolucji środowiska przyrodniczego. Celem przedstawionych studiów jest określenie, w jaki sposób systemy lodowcowe reagują na zmieniające się warunki środowiskowe, a zwłaszcza na ocieplenie klimatu. Poprzez przedstawienie stanu poszczególnych elementów środowiska glacjalnego, a także mechanizmów regulujących ich funkcjonowanie przedstawiona jest sieć wzajemnych interakcji zachodzących w systemach lodowcowych. W poszczególnych rozdziałach książki omawiane są kwestie uwarunkowań topograficznych i topoklimatycznych akumulacji śniegu na lodowcach, roli firnu i zasilania wewnętrznego w kształtowaniu bilansu masy lodowców, ewolucji stanu termicznego lodowców, czy wreszcie zmiany w sieci drenażu podlodowcowego po Małej Epoce Lodowej. Praca wykorzystuje w analizie zestaw badań terenowych z lat 2007 – 2014 wykonywanych na południowym Spitsbergenie pomiędzy fiordami van Keulenfjorden na północy i Hornsund na południu. Główną metodą badawczą szeroko omówioną w książce jest naziemne sondowanie radarowe. Wyniki z kilkuset kilometrów profili georadarowych zostały poddane analizie celem przestudiowania procesów zachodzących pod powierzchnią pokryw lodowych, nieuchwytnych innymi metodami badawczymi.
Książka kierowana jest zarówno do osób studiujących procesy glacjalne i reakcję kompleksów lodowcowych Arktyki na zmiany środowiskowe, specjalistów wykorzystujących metody geofizyczne, a zwłaszcza georadarowe, w obszarach zlodowaconych, a także do pasjonatów obszarów polarnych.


Rok wydania2017
Liczba stron330
KategoriaEkologia i ochrona środowiska
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3015-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Podziękowania /    9
  Zestawienie symboli /    13
  Wstęp. Koncepcja dynamicznego systemu glacjalnego i jego funkcjonowanie w warunkach zmian klimatu /    19
  
  1. Sondowania radarowe w studiach systemu glacjalnego /    29
  1.1. Geofizyczne podstawy technik radarowych /    30
  1.1.1. Równania Maxwella i parametry definiujące właściwości elektryczne ośrodka /    32
  1.1.2. Prędkość propagacji fal elektromagnetycznych (v) /    34
  1.1.3. Straty energii w różnych utworach geologicznych /    34
  1.2. Właściwości ośrodków występujących w systemie glacjalnym wpływające na propagację fal radarowych /    38
  1.3. Techniki radarowych sondowań systemów lodowcowych /    44
  1.3.1. Typy radarów stosowane w badaniach lodowców /    45
  1.3.2. Schemat budowy zestawu radarowego /    46
  1.4. Metodyka wykonywania naziemnych sondowań radarowych /    50
  1.4.1. Sondowania refleksyjne /    51
  1.4.2. Sondowanie w celu określenia prędkości propagacji fal radarowych (sondowanie prędkościowe) /    70
  1.5. Przetwarzanie i interpretacja danych radarowych /    74
  1.5.1. Przetwarzanie wstępne /    76
  1.5.2. Przetwarzanie zasadnicze /    79
  1.5.3. Interpretacja danych radarowych /    93
  1.6. Przegląd zastosowań metod radarowych w badaniach systemu glacjalnego /    99
  1.6.1. Początki badań radarowych. Sondowania miąższości i szacowania objętości lodowców /    99
  1.6.2. Badania struktury wewnętrznej lodowców na podstawie sondowań radarowych /    101
  1.6.3. Badania stanu hydrotermalnego lodowców na podstawie sondowań radarowych /    104
  1.6.4. Inne zastosowania metody radarowej /    106
  2. Czynniki warunkujące przestrzenne zróżnicowanie depozycji śniegu na obszarach zlodowaconych (na przykładzie Lodowca Hansa) /    107
  2.1. Znaczenie pokrywy śnieżnej w świetle obserwowanych zmian środowiskowych /    107
  2.2. Warunki meteorologiczne determinujące akumulację śniegu w obszarze badań /    109
  2.3. Metodyka badań zmienności przestrzennej pokrywy śnieżnej oraz dane wejściowe /    113
  2.3.1. Wskaźniki topograficzne /    114
  2.3.2. Numeryczny model terenu /    116
  2.3.3. Waga kierunkowa wskaźników topograficznych /    117
  2.3.4. Dane anemologiczne i ekstrapolacja przestrzenna kierunku wiatru /    119
  2.3.5. Dane miąższości pokrywy śnieżnej /    121
  2.3.6. Znormalizowane wartości miąższości śniegu /    127
  2.4. Dystrybucja śniegu na Lodowcu Hansa na podstawie sondowań radarowych /    128
  2.5. Przestrzenna klasyfikacja predyspozycji akumulacji śniegu na podstawie wskaźników topograficznych /    131
  2.6. Analiza przestrzennej zmienności miąższości śniegu w sezonach 2011—2014 a modele warunków akumulacji /    138
  2.7. Porównanie warunków depozycji na podstawie wskaźników topograficznych /    144
  2.8. Analiza przydatności wskaźników topograficznych dla prognozowania / rekonstrukcji warunków akumulacji śniegu /    148
  2.9. Prawidłowości dystrybucji śniegu na Lodowcu Hansa /    150
  2.10. Czasoprzestrzenna zmienność akumulacji śniegu w relacji do warunków meteorologicznych /    152
  2.11. Stabilność oraz zmienność stanu pokrywy śnieżnej /    152
  2.12. Dysproporcje w przestrzennej dystrybucji śniegu a zmiany geometrii powierzchni lodowca /    154
  2.13. Prawidłowości depozycji śniegu na Lodowcu Hansa — podsumowanie /    156
  3. Firn i jego rola we współczesnym systemie glacjalnym na przykładzie Lodowca Hansa /    159
  3.1. Definicja firnu i procesy kształtujące jego właściwości /    159
  3.2. Rola firnu w funkcjonowaniu systemu glacjalnego /    160
  3.2.1. Retencja wody /    160
  3.2.2. Wtórne zamarzanie wody /    162
  3.3. Aktualne problemy badań firnu /    163
  3.4. Metody badań firnu na Lodowcu Hansa /    166
  3.4.1. Płytkie wiercenia lodowe w strefie akumulacji lodowca /    166
  3.4.2. Naziemne sondowania radarowe (GPR) /    167
  3.4.3. Identyfikacja stref glacjalnych na obrazie radarowym SAR oraz walidacja na podstawie sondowania GPR /    170
  3.4.4. Pomiary i modelowanie temperatury wierzchniej warstwy lodowca /    178
  3.4.5. Kalkulacja zasilania wewnętrznego lodowca /    183
  3.5. Zasięg firnu w przestrzennej dystrybucji stref glacjalnych na Lodowcu Hansa /    188
  3.5.1. Wydzielenie stref glacjalnych na podstawie obrazów SAR /    188
  3.5.2. Określenie facji lodowcowych na podstawie analizy i interpretacji naziemnych sondowań radarowych /    191
  3.5.3. Porównanie wyników SAR i GPR /    196
  3.6. Struktura i właściwości firnu na podstawie analizy rdzenia z odwiertu /    198
  3.7. Miąższość firnu aktywnego /    199
  3.8. Temperatura firnu /    201
  3.9. Wtórne zasilanie lodowca /    202
  3.10. Właściwości firnu na Lodowcu Hansa — podsumowanie /    211
  4. Ewolucja hydrotermalna lodowców południowego Spitsbergenu /    213
  4.1. Cechy struktury termalnej lodowców Spitsbergenu /    214
  4.2. Potencjalne kierunki zmian struktury hydrotermalnej w warunkach ocieplenia klimatu /    216
  4.3. Metody i obszar badań struktury hydrotermalnej lodowców /    218
  4.4. Struktura hydrotermalna lodowców południowego Spitsbergenu w świetle sondowań radarowych /    223
  4.5. Lodowce na różnych etapach ewolucji hydrotermalnej /    228
  4.6. Symulacja adaptacji struktury hydrotermalnej do współczesnych warunków klimatycznych na przykładzie Lodowca Hansa /    234
  4.7. Projekcja zmian struktury hydrotermalnej lodowca wskutek ocieplenia /    238
  4.8. Wrażliwość symulacji ewolucji struktury hydrotermalnej na zmianę parametrów /    240
  4.9. Uwarunkowania i skutki środowiskowe zmian struktury hydrotermalnej lodowców /    243
  4.10. Stan i ewolucja reżimu termalnego — podsumowanie /    248
  5. Wpływ zmian geometrii lodowców południowego Spitsbergenu na system drenażu subglacjalnego /    251
  5.1. Drenaż podlodowcowy — zagadnienia badawcze /    251
  5.2. Zmiany geometrii lodowców na południowym Spitsbergenie od małej epoki lodowej (MEL) oraz charakterystyka obiektów badawczych /    254
  5.3. Metody aproksymacji dróg spływu podlodowcowego /    258
  5.4. Wrażliwość modeli drenażu podlodowcowego oraz potencjalne skutki zmian geometrii i współczynnika ciśnienia subglacjalnego /    261
  5.5. Wyniki modelowania sieci drenażu podlodowcowego /    263
  5.6. Miejsca wypływów wód subglacjalnych — porównanie obserwacji i modeli /    266
  5.7. Pozostałe przesłanki świadczące o funkcjonowaniu systemu drenażu subglacjalnego /    275
  5.8. Krążenie wód subglacjalnych w przegłębionych fragmentach dolin lodowcowych /    279
  5.9. Uzyskane wyniki a rezultaty wcześniejszych badań drenażu subglacjalnego /    281
  5.10. Wpływ zmian geometrii lodowców na sieć spływu podlodowcowego /    282
  5.11. Funkcjonowanie drenażu subglacjalnego w warunkach recesji lodowców — podsumowanie /    286
  6. Reakcja lodowców południowego Spitsbergenu na zmieniające się warunki środowiskowe, kierunki ewolucji systemu glacjalnego — wnioski /    289
  
  Bibliografia /    303
  Summary /    326
  Zusammenfassung /    327
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia