Percepcja klimatu szkoły przez uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w trzech formach kształcenia a agresja i przemoc szkolna

Percepcja klimatu szkoły przez uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w trzech formach kształcenia a agresja i przemoc szkolna

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Szkoła jako miejsce obowiązkowo wpisane w życie każdego dziecka stanowi niewątpliwie jeden z kluczowych obszarów jego doświadczeń życiowych. To w nim jednostka wchodzi w bezpośrednie relacje warunkujące jej aktywność i wytwarzanie kapitału społecznego. Podstawą relacji osoby ze środowiskiem są stałe wzajemne procesy transakcyjne. Całość relacji społecznych w szkole, a także cechy środowiska szkolnego można zdefiniować pod pojęciem klimatu szkoły. Niestety w przestrzeń szkolną na stałe wpisuje się też zjawisko agresji i przemocy. Dotyka ona wszystkich uczniów, ale uczniów z niepełnosprawnością dotyczy znacznie częściej. Biorąc pod uwagę, że obecnie w Polsce system organizacji kształcenia dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną, umożliwia im realizację obowiązku szkolnego w trzech formach kształcenia: segregacyjnego, integracyjnego i inkluzyjnego, ważne wydaje się określenie postrzegania przez nich klimatu szkoły w poszczególnych przestrzeniach szkolnych. Prezentowana publikacja stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób postrzeganie przez uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną poszczególnych wymiarów klimatu szkoły determinuje poziom doświadczania i stosowania agresji i przemocy szkolnej w trzech formach kształcenia, z ktorej wynikają praktyczne przesłanki do wyznaczenia efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających temu zjawisku.


Liczba stron442
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-3587-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  1. Szkoła jako przestrzeń funkcjonowania ucznia - klimat szkoły 15
    1.1. Koncepcje klimatu szkoły    20
    1.2. Wymiary i elementy klimatu szkoły    28
    1.3. Czynniki warunkujące klimat szkoły    34
    1.4. Znaczenie klimatu szkoły – przegląd badań    36
    1.5. Klimat szkoły a przemoc i agresja szkolna – przegląd badań    38
  2. Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną – perspektywa edukacyjna 43
    2.1. Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną w systemie rozwiązań edukacyjnych    43
    2.2. Rzeczywistość szkolna ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną – przegląd badań    57
    2.3. Dziecko z lekką niepełnosprawnością intelektualną jako uczeń    69
  3. Agresja i przemoc 84
    3.1. Zjawisko agresji i przemocy – rozważania terminologiczne    84
    3.2. Rodzaje agresji    93
    3.3. Teorie wyjaśniające zjawisko agresji    96
      3.3.1. Teorie biologiczne    96
      3.3.2. Klasyczne i współczesne teorie psychologiczne    98
      3.3.3. Klasyczne i współczesne teorie socjologiczne    102
      3.3.4. Teorie integracyjne    105
    3.4. Uwarunkowania zachowań agresywnych    107
      3.4.1. Uwarunkowania endogenne    108
      3.4.2. Uwarunkowania egzogenne    114
    3.5. Zjawisko agresji i przemocy w szkole – przegląd badań odnoszących się do dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną    120
  4. Założenia metodologiczne badań własnych138
    4.1. Problematyka badań    138
    4.2. Szczegółowe problemy i pytania badawcze    145
    4.3. Podstawowe założenia badawcze, metody i techniki badań    151
    4.4. Dobór próby badanej    168
    4.5. Organizacja i przebieg badań    176
  5. Klimat szkoły 179
    5.1. Klimat szkoły w percepcji uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w trzech formach kształcenia    179
      5.1.1. Uczeń w klasie    180
      5.1.2. Relacje z nauczycielami    186
      5.1.3. Zasady i komunikacja    191
      5.1.4. Samopoczucie w szkole    198
    5.2. Klimat szkoły w percepcji uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do szkół ogólnodostępnych i klas integracyjnych a ich pełnosprawnych kolegów i koleżanek z klasy    203
  6. Pozycja społeczna 219
    6.1. Pozycja społeczna uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w trzech formach organizacyjnych kształcenia    219
    6.2. Pozycja społeczna uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do szkół ogólnodostępnych i klas integracyjnych a ich pełnosprawnych kolegów i koleżanek z klasy    225
  7. Uczestnictwo w życiu szkoły 228
    7.1. Uczestnictwo w życiu szkoły uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w trzech formach organizacji kształcenia    228
    7.2. Uczestnictwo w życiu szkoły uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną a ich rówieśników w normie intelektualnej w szkołach ogólnodostępnych i klasach integracyjnych    250
  8. Zjawisko agresji i przemocy 274
    8.1. Częstość doświadczania agresji i przemocy przez uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w trzech formach kształcenia    274
    8.2. Częstość doświadczania agresji i przemocy szkolnej przez uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do szkół ogólnodostępnych i klas integracyjnych a ich pełnosprawnych kolegów i koleżanek z klasy    296
    8.3. Dotkliwość doświadczanej agresji i przemocy przez uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w trzech formach kształcenia    299
    8.4. Doświadczanie dręczenia uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w trzech formach kształcenia    308
    8.5. Częstość stosowania agresji i przemocy rówieśniczej przez uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w trzech formach kształcenia    314
    8.6. Częstość stosowania agresji i przemocy przez uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do szkół ogólnodostępnych i klas integracyjnych a ich pełnosprawnych kolegów i koleżanek z klasy    320
  9. Subiektywne postrzeganie klimatu szkoły a zjawisko agresji i przemocy w szkole 324
    9.1. Związek między postrzeganiem klimatu szkoły przez uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w trzech formach kształcenia a doświadczaniem przez nich agresji i przemocy szkolnej    324
    9.2. Związek między pozycją społeczną zajmowaną przez uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w trzech formach kształcenia w klasie a doświadczaniem przez nich agresji i przemocy szkolnej    346
  10. Podsumowanie wyników    349
    10.1. Podsumowanie wyników badań dotyczących percepcji klimatu szkoły przez uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną    349
    10.2. Podsumowanie wyników badań dotyczących doświadczania i stosowania agresji i przemocy szkolnej przez uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną    358
    10.3. Podsumowanie wyników badań dotyczących zachodzącego związku między postrzeganiem klimatu szkoły przez uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w trzech formach kształcenia a doświadczaniem i stosowaniem przez nich agresji i przemocy szkolnej    365
  Wnioski z badań oraz postulaty dla praktyki pedagogicznej    372
  Bibliografia    389
  Załącznik. Przesłanki praktyczne do zastosowania metody projektów w edukacji uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną    423
  Spis schematów    435
  Spis tabel    435
  Spis wykresów    440
  Summary (The perception of the school atmosphere by pupils with moderate intellectual disability in three forms of education vs. aggression and violence at school)    443
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia