Od ograniczenia do zakazu użycia siły na świecie. Odpowiedzialność państwa i jednostek za agresję i zbrodnię agresji

-20%

Od ograniczenia do zakazu użycia siły na świecie. Odpowiedzialność państwa i jednostek za agresję i zbrodnię agresji

1 opinia

Wydawca:

My Book

Format:

epub, mobi

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

32,01  40,01

Format: epub, mobi

32,0140,01

cena zawiera podatek VAT

Książka stanowi aktualną prezentację problematyki prawa międzynarodowego publicznegoi prawa karnego międzynarodowego, dotyczącą zwłaszcza zagadnień związanych z samoobroną, interwencjami humanitarnymi, agresją i zbrodnią agresji. Publikacja jest skierowana do prawników i przedstawicieli innych nauk.


Liczba stron577
WydawcaMy Book
ISBN-13978-83-7564-514-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

Wykaz ważniejszych skrótów
Przedmowa
Zagadnienia wstępne
I Koncepcje wojny sprawiedliwej
Uwagi ogólne
1 Wojna sprawiedliwa

  <div>w starożytności
2 Średniowieczna i renesansowa koncepcja wojny sprawiedliwej
3 Koncepcje wojny sprawiedliwej powstałe w dobie oświecenia
4 Współczesne koncepcje wojny sprawiedliwej
4.1 Uwagi wstępne
4.2 Koncepcja Kelsena
4.3 Współczesne koncepcje wojny sprawiedliwej w XXI wieku
4.3.1 Współczesna koncepcja wojny sprawiedliwej Marka Evansa
4.3.2 Współczesna koncepcja wojny sprawiedliwej C Guthrie, M Quinlana
5 Wojna sprawiedliwa w islamie. Zakaz użycia siły w prawie islamskim
Podsumowanie
II Zapobieganie i karanie agresji (zbrodni agresji) przez pryzmat definiowania agresji (zbrodni agresji) w aktach prawnych. Przegląd wybranych aktów prawnych związanych z użyciem siły
Uwagi ogólne
1 II konwencja haska z 1907 r (Konwencja Drago-Kellogga)
2 Pakt Ligi Narodów
3 Akty prawne Ligi Narodów
4 Niewprowadzone do systemu Ligi Narodów projekty aktów prawnych
5 Akty prawne przyjęte poza Ligą
5.1 Traktat o wzajemnych gwarancjach i traktaty z Locarno
5.2 Projekt traktatu ds zapewnienia zbiorowego bezpieczeństwa w Europie
5.3 Komitet Przygotowawczy ds Konferencji Rozbrojeniowej i projekt Traktatu o Nieagresji (1926-1928)
5.4 Pakt Brianda-Kellogga z 1928 r.
5.5 Próby zdefiniowania agresji poza Ligą Narodów
6 Karta Narodów Zjednoczonych
7 Porozumienie z dnia 8.8.1945 r w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępstw wojennych Osi Europejskiej (Porozumienie londyńskie)
8 Karta Międzynarodowego Trybunału Wojskowego
9 Ustawa nr 10 Sojuszniczej Rady Kontroli z 1945 r.
10 Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego w Tokio
11 Rezolucja 95 (I) z 11 grudnia 1946 r.
12 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego nr 177 (II)
z dnia 21.11.1947 roku jako Dorobek Komisji Prawa Międzynarodowego związany ze zbrodnią agresji
13 Projekt Kodeksu Przestępstw przeciwko Pokojowi i Bezpieczeństwu Ludzkości z 1954 r.
14 Rezolucja ZONZ nr 2625 (XXV)
15 Rezolucja ZONZ nr 3281 z dnia 12 grudnia 1974 r.
16 Rezolucja 3314 z 1974 r.
16.1 Uwagi wstępne
16.2 Prace nad rezolucją Rady Bezpieczeństwa Nr 3314
17 Projekt kodeksu przestępstw przeciwko pokojowi i bezpieczeństwu ludzkości z 1991 r.
18 Projekt kodeksu przestępstw przeciwko pokojowi i bezpieczeństwu ludzkości z 1996 r.
19 Akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
20 Zapobieganie agresji w innych aktach prawnych
21 Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego
Podsumowanie
III Samoobrona
1 Samoobrona przed powołaniem Rady Bezpieczeństwa
2 Samoobrona po 1945 r.
3 Warunki zastosowania i wykonywania prawa do samoobrony w czasie wojny
3.1 Atak zbrojny
3.2 Bezpośredniość
3.3 Konieczność
3.4 Proporcjonalność
Podsumowanie
IV Inne przypadki użycia siły
1 Wojny narodowowyzwoleńcze
2 Epoka broni masowego rażenia
3 Wojna z terroryzmem na przełomie tysiącleci. Nowe rodzaje broni. Koncepcja ukierunkowanego zabijania „targeted killings”
4 Interwencja humanitarna
4.1 Interwencja humanitarna – uwagi ogólne
4.2 Agresja i zbrodnia przeciwko ludzkości a interwencja humanitarna
4.3 Interwencja humanitarna w Kosowie
4.4 Interwencja w Iraku
5 Koncepcja prawa do interwencji
6 Koncepcja odpowiedzialności za ochronę
Podsumowanie
V Odpowiedzialność za agresję/zbrodnię agresji
Uwagi ogólne
1 Zarys kształtowania się odpowiedzialności państw oraz indywidualnej odpowiedzialności karnej w świetle zbrodni agresji
2 Prace nad Definicją agresji i zbrodni agresji od 1946 do 2011 r.
2.1 Prace nad definicją zbrodni agresji do lat 90 ubiegłego wieku przez pryzmat prac nad Statutem MTK
2.2 Prace nad definicją zbrodni agresji od lat 90 ubiegłego wieku
2.2.1 Komisja ad hoc z 1995 r.
2.2.2 Komitet Przygotowawczy MTK
2.2.3 Prace Grupy Roboczej ds zbrodni agresji
3 Elementy definicji zbrodni agresji
3.1 Podmiot
3.2 Strona podmiotowa
3.3 Strona przedmiotowa
3.4 Zmiany w Understandings z 2010 r.
3.5 Okoliczności wyłączające odpowiedzialność ze względu na brak bezprawności lub winy
3.5.1 Obrona konieczna i samoobrona jako okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną ze względu na brak bezprawności
3.5.2 Okoliczności wyłączające odpowiedzialność ze względu na brak winy
4 Formy czynu zbrodni agresji w orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych
5 Zbrodnia agresji w Elementach Definicji Zbrodni
6 Definicja zbrodni agresji a zasady odpowiedzialności w Statucie MTK
7 Warunki wykonywania jurysdykcji zbrodni agresji. Struktura art. 15 i 15 bis Statutu MTK
Podsumowanie
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
WYBRANE AKTY PRAWNE I ORZECZNICTWO
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia