Suwerenność i pieniądz w Europie 1870-2002

Suwerenność i pieniądz w Europie 1870-2002

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

12,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

12,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia analizuje problematykę relacji suwerenność-pieniądz w państwie narodowym na przykładzie międzynarodowych porozumień monetarnych, których tło stanowiły kolejno: pieniądz kruszcowy (standard złota), upadek standardu złota, system Bretton Woods i wreszcie rozpad tego ostatniego. Wyjaśnia, dlaczego państwo będące uczestnikiem współczesnego europejskiego reżimu monetarnego nie traci możliwości egzekwowania podstawowych cech suwerenności, lecz pozostaje głównym, konstytutywnym podmiotem systemu międzynarodowego. Monografia zawiera unikatowe, nigdzie dotąd nie publikowane, tłumaczenia tekstów czterech fundamentalnych porozumień monetarnych zawartych przez państwa europejskie w XIX wieku.


Książka jest godna polecenia zarówno praktykom, jak i teoretykom oraz wszystkim osobom - w tym studentom stosunków międzynarodowych, międzynarodowych finansów i europeistyki - zainteresowanym analizą problemów i zachowań państw widzianych w kontekście relacji suwerenność-pieniądz. Celem publikacji jest przyczynienie się do pogłębienia wiedzy na temat funkcjonowania państwa będącego uczestnikiem pokojowego systemu stabilizacji walutowej.


Liczba stron474
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-1089-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz ważniejszych skrótów XI
  Spis tabel XI
  Spis schematów XII
  Spis ramek XIII
  Spis umów XIII
  Wstęp XV
  
  Rozdział I. Suwerenność i pieniądz w państwie narodowym – pojęcia i ewolucja     1
  
  1. Z perspektywy mitu i historii     1
  
  2. Pieniądz atrybutem suwerenności?    11
  2.1 Pojęcie, logika, znaczenie i ograniczenia suwerenności    11
  2.2 Państwo narodowe: między poczuciem suwerenności a wymianą     24
  2.3 Pieniądz     28
  2.4 Suwerenność monetarna     32
  
  3. Pieniądz i XIX–wieczne państwo narodowe    42
  3.1 Cuius regio, eius monetae     43
  3.2 Cztery etapy powstawania pieniądza narodowego     46
  3.3 Pieniądz jako podstawa współpracy suwerennych państw     58
  3.4 Dyplomacja kontra zasady współpracy monetarnej     64
  3.5 Efekty ładu monetarnego     70
  
  4. Pieniądz dla XX-wiecznej Europy – uwarunkowania, koncepcje, projekty     73
  4.1 Zasada samostanowienia i ład monetarny po I wojnie światowej     74
  4.2 Próby europejskiej reintegracji walutowej     83
  4.3 Plan Brianda i plan Hitlera – kolizja celów oraz skutków     90
  4.4 Wojenne wizje europejskiego ładu walutowego    96
  4.5 Integracja europejska jako koncepcja stabilizacji walutowej i politycznej po II wojnie światowej    108
  
  Rozdział II. Państwo jako podmiot w unii walutowej     117
  
  1. Unia monetarna – politycznie optymalny obszar walutowy     117
  
  2. XIX–wieczne unie monetarne jako stabilizator w systemie równowagi sił    121
  2.1 Państwo w unii o strukturze zdecentralizowanej     121
  2.1.1 Łacińska Unia Monetarna     121
  2.1.2 Skandynawska Unia Monetarna    135
  2.2 Państwo w unii z jedną władzą walutową     146
  2.2.1 Niemiecka Unia Monetarna     146
  2.2.2 Austro–Węgierska Unia Monetarna     156
  
  3. Unia walutowa czy unia polityczna w UE     173
  3.1 Punkt wyjścia: od polityki interesu narodowego do koncepcji zespołowego działania     173
  3.2 Dylematy współpracy walutowej w okresie powojennym     175
  3.3 Fiasko idei integracji monetarnej?     183
  3.4 Nasz pieniądz, nasz problem     188
  3.5 Raport Delorsa – kompromis polityczny     198
  
  4. Zasada suwerenności w europejskiej unii monetarnej     205
  4.1 Imperatyw UGW     205
  4.2 Efekt traktatu z Maastricht     211
  4.3 UGW i instytucje państwa     216
  
  Rozdział III. Suwerenność w polityce integracji walutowej wybranych państw UE     223
  
  1. Bez sentymentów, czyli cywilizowanie europejskiej anarchii monetarnej     223
  
  2. Polityka Francji a unia walutowa     229
  2.1 Aspekty przywódczej roli Francji: koncepcja „silnego franka”    229
  2.2 Euro: akceptacja dla „modernizacji” systemu polityczno-gospodarczego     247
  
  3. Niemiecka „kultura stabilizacji”    257
  3.1 Koncepcje waluty dla Europy – problem dominacji i zależności     257
  3.2 Euro czy instytucjonalizacja „niemieckiego obszaru walutowego”     276
  
  4. Opt-out Wielkiej Brytanii wobec euro     288
  4.1 Tradycja suwerenności parlamentarnej: „nasz” pieniądz, „nasze” państwo     288
  4.2 Funt szterling i waluta europejska     299
  
  5. Małe państwo a UGW i euro     318
  5.1 Duńska koncepcja uczestnictwa w unii politycznej    318
  5.2 Szwecja – nacjonalizm w państwie z tradycją społecznej gospodarki rynkowej     324
  5.3 Królestwo Niderlandów: euro jako strategia     329
  5.4 Nowe kraje akcesyjne w procesie integracji walutowej    334
  
  Rozdział IV. Suwerenność a rezultaty polityki integracji walutowej w UE     349
  
  1. Postulat Hayeka, czyli państwo w centrum systemu     349
  
  2. Konsekwencje odejścia od systemu pieniądza narodowego     351
  2.1 UGW jako kompleks zmian     351
  2.2 Antycypacja jako format     355
  
  3. Euro – test międzynarodowego znaczenia     370
  3.1 Terytorium jako z´ródło znaczenia euro     372
  3.2 Euro i gospodarka globalna     376
  3.3 Euro i wzmocnienie pozycji politycznej UE     381
  
  4. Euro – test tożsamości narodowej     385
  4.1 Pieniądz jako symbol tożsamości narodowej    385
  4.2 Euro w debacie publicznej    386
  4.3 Euro i tożsamość narodowa     399
  
  5. Euro – test metody governance     402
  5.1 Metoda governance     402
  5.2 Związki zależności    405
  5.3 Governance i dylemat dokonań     409
  
  6. Spór o suwerenność: przed nowym starciem     419
  6.1 Suwerenność vs neosuwerenność     419
  6.2 Do ut des     422
  
  Zakończenie – suwerenność – q.e.d.     423
  Podziękowania     429
  Bibliografia     431
  Indeks    465
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia