Współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym

-24%

Współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym

2 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

28,88  38,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 38,00 zł (-24%)

Najniższa cena z 30 dni: 24,32 zł  


28,88

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

    Książka Współdziałanie pedagogiczne szkoły ze środowiskiem lokalnym składa się z trzech części.


Część pierwsza zawiera wyjaśnienia terminów związanych z pojęciami „środowisko lokalne" i „współdziałanie pedagogiczne". Przedstawia również rozważania na temat działalności wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły podstawowej jako najważniejszego ogniwa systemu oświatowego. Ponadto prezentuje rolę i zadania nauczyciela we współczesnej szkole na tle realiów wdrażania reformy oświatowej.


    W części drugiej znajduje się opis metodologii badań własnych autorki. W szczególności przedstawia ona: problematykę badań (współdziałanie szkoły ze środowiskiem lokalnym w zakresie wychowania, kształcenia, opieki i profilaktyki), zmienne i określone wskaźniki, charakterystykę metod i narzędzi badawczych, miejsca i czasu badań oraz badanych grup. Badania przeprowadzono na terenie szkół podstawowych oraz środowiska lokalnego Tarnowa i okolic. Zastosowano następujące metody: wywiad, ankietę, skalowanie, analizę dokumentacji, obserwacje. Badaniami objęto 103 nauczycieli, 202 rodziców oraz 20 przedstawicieli instytucji i organizacji środowiska lokalnego.


    Trzecia część książki zawiera analizę wyników badań. Koncentruje się przede wszystkim na takich zagadnieniach, jak: stan współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym (z określeniem m.in. instytucji i dziedzin współdziałania), realizacja współdziałania pedagogicznego (cele, treści, metody, formy), efekty współdziałania oraz ich uwarunkowania. Podsumowanie tej części stanowią uogólnienia wyników badań oraz wnioski dla praktyki.


Rok wydania2009
Liczba stron334
KategoriaEdukacja
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7850-327-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Część I. Teoretyczne podstawy badań    15
    Rozdział I. Wyjaśnienia terminologiczne    15
      1. Współdziałanie pedagogiczne    15
      2. Środowisko lokalne    25
    Rozdział II. Kształcenie i wychowanie we współczesnej szkole    33
      1. Tendencje w funkcjonowaniu współczesnej szkoły    33
      2. Główne zakresy działalności szkoły    38
        2.1. Działalność wychowawcza    38
        2.2. Działalność dydaktyczna    42
        2.3. Działalność opiekuńcza    43
        2.4. Działalność profilaktyczna    45
      3. Rola nauczyciela we współczesnej szkole    49
    Rozdział III. Reformowana szkoła podstawowa    55
      1. Założenia reformy systemu oświaty    55
      2. Realia funkcjonowania reformowanej szkoły    60
    Rozdział IV. Społeczne uwarunkowania funkcjonowania szkoły    65
      1. Szkoła jako centralne ogniwo systemu oświaty    65
      2. Rola szkoły w społeczeństwie    70
      3. Społeczny kontekst funkcjonowania szkoły    74
    Rozdział V. Współdziałanie pedagogiczne szkoły ze środowiskiem lokalnym    81
      1. Składniki środowiska lokalnego warunkujące pracę szkoły    81
      2. Współdziałanie pedagogiczne szkoły ze środowiskiem lokalnym    87
        2.1. Współdziałanie w zakresie wychowania    87
        2.2. Współdziałanie w zakresie kształcenia    92
        2.3. Współdziałanie w zakresie opieki    94
        2.4. Współdziałanie w zakresie profilaktyki    96
  Część II. Metodologiczne podstawy badań    101
    Rozdział VI. Metodologia badań własnych    101
      1. Problematyka badań    101
      2. Zmienne i wskaźniki    102
      3. Metody i narzędzia badawcze    104
      4. Miejsce i czas badań    106
      5. Charakterystyka badanych grup    109
      6. Organizacja i przebieg badań    112
      7. Charakterystyka zgromadzonych materiałów    112
  Część III. Współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym – analiza wyników badań    117
    Rozdział VII. Stan współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym    117
      1. Waga przywiązywana do współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym    117
      2. Instytucje współdziałania pedagogicznego szkoły ze środowiskiem lokalnym    126
      3. Dziedziny współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym    130
    Rozdział VIII. Proces realizacji współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym    161
      1. Szczegółowe cele współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym    161
      2. Treści współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym    179
      3. Metody i formy organizacyjne współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym    188
    Rozdział IX. Efekty współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym    209
      1. Ocena wyników współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym    209
      2. Wyniki współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym    220
    Rozdział X. Uwarunkowania efektów współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym    239
      1. Czynniki ułatwiające i czynniki utrudniające współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym    239
      2. Możliwości efektywniejszego współdziałania pedagogicznego szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym    263
    Rozdział XI. Uogólnienia i wnioski z badań    269
      1. Uogólnienia wyników badań    269
      2. Wnioski dla praktyki    274
  Bibliografia    277
  Aneksy    291
  Streszczenie    331
  Summary    333
RozwińZwiń