Pomiary parametrów ruchu drogowego

1 ocena

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

89,10  99,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 99,00 zł (-10%)

Najniższa cena z 30 dni: 49,50 zł  


89,10

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Wzrost potrzeb transportowania oraz rozwój sieci dróg i środków transportu spowodował gwałtowny wzrost natężenia ruchu i potrzebę prowadzenia pomiaru jego parametrów. Potrzeba ta wynikała z przepisów zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego, konieczności kontroli ich przestrzegania, zapotrzebowania na informację pomiarową dla systemów zarządzajcych infrastrukturą drogową i systemów monitorujących stan środowiska naturalnego.
Pomiary parametrów ruchu są też wykorzystywane do modelowania i prognozowania rozwoju ruchu drogowego oraz prac planistycznych związanych z rowojem infrastruktury drogowej.
Adresatami książki są inżynierowie ruchu drogowego, osoby zarządzające ruchem drogowym, osoby projektujące i wdrażające Inteligentne Systemy Transportu (ITS), inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, pracownicy GDDKiA, pracownicy firm działających na polskim rynku w zakresie systemów monitorowania ruchu drogowego ITS, a także studenci wyższych uczelni technicznych.


Rok wydania2015
Liczba stron412
KategoriaTransport i logistyka
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18936-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wstęp     1
  
  2. Parametry i charakterystyki ruchu drogowego     4
    2.1. Definicje parametrów i charakterystyk ruchu drogowego     7
    2.2. Techniki pomiaru parametrów ruchu drogowego     33
    2.3. Warunki ruchu pojazdów samochodowych     40
    2.4. Modele opisujące strumień pojazdów     41
  
  3. Czujniki i detektory stosowane w monitoringu ruchu drogowego     55
    3.1. Czujniki wbudowane     59
    3.2. Czujniki nieinwazyjne     89
  
  4. Indukcyjne czujniki pętlowe i ich wykorzystanie w pomiarach parametrów ruchu drogowego     101
    4.1. Budowa czujnika     102
    4.2. Zjawisko prądów wirowych     104
    4.3. Pole magnetyczne czujnika     106
    4.4. Parametry zastępcze czujnika     114
    4.5. Układy kondycjonowania     129
    4.6. Profil magnetyczny pojazdu samochodowego     140
    4.7. Zastosowania pomiarowe indukcyjnych czujników pętlowych     144
      4.7.1. Układ zliczania pojazdów     145
      4.7.2. Pomiar odległości czasowych między pojazdami     149
      4.7.3. Pomiar prędkości pojazdu     150
      4.7.4. Pomiar długości pojazdu     155
      4.7.5. Detekcja przyczepy     161
      4.7.6. Detekcja osi pojazdów     162
    4.8. Montaż czujnika pętlowego     171
  
  5. Klasyfikacja pojazdów samochodowych     178
    5.1. Klasyfikacja pojazdów z wykorzystaniem ich profili magnetycznych     183
      5.1.1. Metody nieparametryczne     187
        5.1.1.1. Automatyczna klasyfikacja pojazdów w systemach z pojedynczym czujnikiem pętlowym     188
        5.1.1.2. Klasyfikacja na podstawie składowych R i X profilu magnetycznego     204
      5.1.2. Metody parametryczne     220
        5.1.2.1. Metody głosowania     222
        5.1.2.2. Metody hierarchiczne     223
        5.1.2.3. Metoda miar rozmytych     224
        5.1.2.4. Metody grupowania     233
    5.2. Wyostrzanie profili magnetycznych     239
    5.3. Klasyfikacja oparta na liczbie i konfiguracji osi pojazdów     255
    5.4. Reidentyfikacja pojazdów     266
  
  6. Systemy ważenia pojazdów     279
    6.1. Oddziaływanie pojazdów na nawierzchnię     280
    6.2. Statyczne ważenie pojazdów     288
    6.3. Dynamiczne ważenie pojazdów     290
      6.3.1. Systemy pokładowe On-board WIM     294
      6.3.2. Systemy wolnoprzejazdowe LS-WIM     296
      6.3.3. Systemy szybkoprzejazdowe HS-WIM     298
      6.3.4. Systemy wieloczujnikowe MS-WIM     302
      6.3.5. Systemy mostowe B-WIM     306
      6.3.6. Inne systemy WIM     312
    6.4. Kryteria wyboru lokalizacji stanowisk WIM     314
    6.5. Metody kalibracji systemów WIM     327
    6.6. Algorytmy estymacji statycznego nacisku osi     342
    6.7. Metody oceny dokładności systemów WIM     355
    6.8. Właściwości metrologiczne systemów WIM     367
    6.9. Administracyjne systemy WIM     381
  
  7. Podsumowanie     397
  
  Literatura     399
RozwińZwiń