Antropologia kulturowa, cz. 2

-35%

Antropologia kulturowa, cz. 2

Kultura obyczajowa początku XXI wieku

2 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

18,20  28,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 28,00 zł (-35%)

Najniższa cena z 30 dni: 17,92 zł  


18,20

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Druga część podręcznika Antropologia kulturowa, zatytułowana: ”Kultura obyczajowa początku XXI wieku” ukazuje proces zmian i ciągłości w kulturze w kontekście przeobrażeń obyczajowych. Punktem wyjścia rozważań jest kategoria ciała i cielesności, które różnie interpretowane tutaj ukazane są w aspekcie uwarunkowań w kulturze obyczajowej.


     W strukturze treści rozdziałów, co jest nowością, uwidacznia się podział związany z kategoriami kultury (kultura bytu, społeczna, duchowa). Rozdział pierwszy dotyczy głównie współczesnego kultu ciała, młodości, wzorów kobiet i mężczyzn, praktyk związanych z higieną i troską o urodę, dotyczące mody, ubioru i zdobienia ciała. Rozdział drugi dotyczy obyczajowości związanej z zagadnieniami bytowymi, m.in. potrzeba schronienia, bezdomności i emigracji zarobkowej, odżywiania i obyczajowości kształtowanej przez supermarkety. Rozdział trzeci dotyczy obyczajowości związanej z zaspokojeniem wartości witalnych: zdrowia i seksu. Porusza m.in. problem otyłości i anoreksji, różnorodnych zachowań seksualnych, problem trzeciej płci i homoseksualizmu.


     Rozdział czwarty traktuje o reliktach obyczajowych, związanych np. z rekreacją, formami życia społeczno-rodzinnego i towarzyskiego. Jest tu mowa o targach i jarmarkach, turniejach rycerskich, zwyczajach łowieckich, Ochotniczej Straży Pożarnej, a także o domowych formach życia towarzyskiego, o reliktach kultury szlacheckiej i żydowskiej. Rozdział piąty traktuje o obyczajowości religijno-świeckiej typu renesansu egzorcyzmów i pielgrzymek oraz nowych zjawisk dotyczących pochówku ludzi i zwierząt oraz zmian występujących w religijności wiernych i w życiu instytucji Kościoła.


     Rozdział szósty dotyczy obyczajowości młodego pokolenia. Są to zarówno zachowania patologiczne jak i godne uznania.


     Rozdział siódmy dotyczy obyczajowości życia artystycznego, naukowego i politycznego. Całość kończą rozważania dotyczące globalnego charakteru ponowoczesnej obyczajowości kreowanej przez media.


Rok wydania2008
Liczba stron202
KategoriaAntropologia kulturowa
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7308-949-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Wprowadzenie. Ciało jako praźródło kultury obyczajowej – istota, uwarunkowania, typologie, funkcje    13
    1. Ciało i cielesność (w aspekcie antropologii biologicznej a antropologii filozoficznej i pedagogiki) jako praźródło i płaszczyzna kształtowania się obyczajowości    14
    2. Istota kultury obyczajowej i jej uwarunkowania    20
    3. Zwyczaje, obyczaje, obrzędy, rytuały – określenie pojęć i ich typologii    24
      Znaczenia pojęć    24
      Typologia obyczajów i obrzędów    26
    4. Funkcje obyczajowości    28
  Rozdział I. Obyczajowość dotycząca cielesności człowieka    31
    1. Kult ciała i młodości a starość    31
    2. Dominujące wzory kobiety i mężczyzny    35
    3. Praktyki związane z higieną i troską o urodę    40
    4. Modny ubiór    44
    5. Tatuaż – moda czy ekstremalna potrzeba zmiany wyglądu ciała?    46
    6. Piercing – jedna z najstarszych form obyczajowych zdobienia ciała    49
  Rozdział II. Obyczajowość związana z potrzebami bytowymi człowieka    51
    1. Obyczajowość związana z zaspokajaniem potrzeby schronienia    51
    2. Bezrobocie, bezdomność i emigracje zarobkowe    54
    3. Tradycja i nowoczesność w sposobie odżywiania    60
    4. Współcześni konsumenci i ich obyczajowość kształtowana przez supermarkety i centra handlowe    63
  Rozdział III. Obyczajowość dotycząca wartości witalnych (zdrowie i seks)    67
    1. Nowe obyczaje związane z troską o zdrowie    67
      Praktyki obyczajowe związane z troską o zdrowie    67
    2. Otyłość    70
    3. Obyczajowość związana z seksem    72
      Seks zimny, gorący i ludyczny    73
      Seks płatny i nietypowy    76
    4. Trzecia płeć    80
    5. Manifestowana i ukrywana obyczajowość homoseksualizmu    82
  Rozdział IV. Społeczne oblicza obyczajowości świeckiej    87
    1. Relikty obyczajowe historycznych kultur w Polsce    87
      Relikty kultury szlacheckiej    87
      Echa obyczajowości żydowskiej    91
    2. Zanikające formy współczesnej obyczajowości    94
      Jarmarki, targi, stragany odpustowe – relikty zanikającej obyczajowości?    94
      Obyczajowość kultywowana przez Ochotniczą Straż Pożarną    95
    3. Współczesne zwyczaje i obyczaje związane z hobby i rekreacją    96
      Turnieje rycerskie    97
      Żeglarstwo    98
      Zwyczaje łowieckie    100
    4. Domowe formy świeckiego życia towarzyskiego    101
    5. Clubbing jako nobilitująca forma życia towarzyskiego młodzieży    104
    6. Plotka w życiu towarzyskim    106
  Rozdział V. Współczesna obyczajowość o charakterze religijno-świeckim    109
    1. Renesans zarzuconej obyczajowości religijnej    109
      Egzorcyzmy    109
      Pielgrzymki    112
    2. Zmiany w obyczajowości świąteczno-religijnej    115
      Zmiany w obyczajach i obrzędach tzw. świąt nakazanych    115
    3. Współczesna obyczajowość związana ze świeckim świętowaniem    118
      Karnawał    118
      Andrzejki    118
      Mikołajki    119
    4. Stare i nowe formy obyczajowe czczenia pamięci osób i „naszych młodszych braci”    119
      Święto zmarłych a Halloween    119
      Pojednanie człowieka z naturą (cmentarze dla zwierząt)    120
    5. Zwyczaje i obrzędy przejścia    122
      Narodziny dziecka, chrzest i I Komunia    122
      Obrzędowość ślubna i weselna    124
      Zaręczyny    124
      Ceremonie ślubne i związane z nimi najnowsze zwyczaje    125
      Wesele    126
      Obyczaje związane ze śmiercią i pochówkiem    128
  Rozdział VI. Obyczajowość młodego pokolenia jako poszukiwanie własnej drogi życiowej (od ideałów do patologii)    131
    1. Współczesny savoir-vivre i zasady komunikacji niewerbalnej    131
      Pozdrowienia i zwroty grzecznościowe    132
      Zasady komunikacji niewerbalnej    134
    2. Dawne ideały i wzory zachowania w nowej szacie    137
      Ideały i obyczajowość harcerzy    137
      Wspólnoty religijne    140
      New Age jako alternatywna wizja życia    144
    3. Zachowania patologiczne pod wpływem używek w subkulturach młodzieżowych    146
      Zachowanie pod wpływem używek    146
      Patologiczne zachowania w subkulturach młodzieżowych    150
    4. Obyczajowość kultywowana i kreowana przez szkoły i uniwersytety oraz placówki kultury    153
  Rozdział VII. Obyczajowość życia artystycznego, naukowego, politycznego i religijnego    161
    1. Zwyczaje i obyczaje w środowisku artystycznym i naukowym    161
      Układanie stosunków interpersonalnych w p
RozwińZwiń