Status osób małoletnich – piecza zastępcza, kontakty, przysposobienie

Status osób małoletnich – piecza zastępcza, kontakty, przysposobienie

1 opinia

Format:

ibuk

Uregulowania prawne dotyczące zarówno pieczy zastępczej, kontaktów z dzieckiem oraz przysposobienia, mają na celu ochronę dobra dziecka, w tym zwłaszcza jego świata emocji i ładu potrzebnego dla harmonijnego przeżywania dzieciństwa. Dlatego zagadnienia będące przedmiotem monografii wymagają odpowiedniego podejścia i wyczucia badacza, z uwagi na to, że odnoszą się do spraw związanych z osobą małoletnią, której dobro wymaga szczególnej ochrony w świetle obowiązujących prawnych regulacji, a która jest niejako „skazana” na decyzje dorosłych.
Za niezwykle wartościową i interesującą dla nauki uznaję obraną przez autorów perspektywę badań w odniesieniu do relacji dzieci ‑ rodzice (inne osoby dorosłe) poprzez
postawienie osoby małoletniej niejako „w centrum rozważań”. Kompleksowa analiza tytułowych instytucji z punktu widzenia dobra dziecka jest pożądana wobec istotnego jej znaczenia dla stosunków rodzinno-prawnych,
a także dokonujących się tak gwałtownie przemian społecznych i światopoglądowych. Podjęta w publikacji tematyka stanowi interesujący z punktu widzenia nauki, jak i praktyki, przedmiot badań.
Wiele zagadnień związanych z badaną materią nie zostało dotychczas w nauce omówionych w sposób odpowiednio usystematyzowany i pogłębiony w jednej monografii,
zwłaszcza przy próbie odejścia od dominującego paradygmatu badania spraw rodzinnych wyłącznie z perspektywy dorosłych, na rzecz analiz tworzonych w sposób należycie odzwierciedlających pozycję prawną dziecka.


z recenzji dr hab. Małgorzaty Balwickiej-Szczybra


Dużym walorem pracy jest to, że autorzy trafnie rozpoznają problemy praktyczne związane ze stosowaniem przepisów prawa w zakresie omawianych instytucji i starają się pokazać odpowiednie rozwiązania.
W każdej części pracy zawarta jest szczegółowa, wieloaspektowa analiza całego spektrum zagadnień wynikających ze stosowania prawa w zakresie pieczy zastępczej, kontaktów z dzieckiem i przysposobienia przy trafnej diagnozie występujących w praktyce problemów.


Rok wydania2020
KategoriaLiteratura popularnonaukowa
WydawcaInstytut Nauk Prawnych PAN
ISBN-13978-83-66300-31-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje