Koncesje i zezwolenia. Analiza ekonomiczna

-12%

Koncesje i zezwolenia. Analiza ekonomiczna

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

51,92  59,00

Format: pdf

51,9259,00

cena zawiera podatek VAT

Założeniem prezentowanej monografii jest lepsze poznanie ekonomicznych konsekwencji posługiwania się przez prawodawcę instytucjami koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, jak również wypracowanie reguł i warunków służących minimalizacji społecznych kosztów regulowania newralgicznych rodzajów działalności gospodarczej.


Wiedza ta może być szczególnie pomocna w toku obecnej debaty o deregulacji gospodarki. Stosowanie koncesji i zezwoleń pozwala bowiem na uzyskanie pewnych korzyści ekonomicznych, ale jednocześnie niesie ze sobą wiele problemów, co w świetle postulatu efektywności ekonomicznej prawa czyni omawiane narzędzia kontrowersyjnymi instrumentami regulacji.


Adresaci:
Książka zainteresuje legislatorów, jak również pracowników naukowych wydziałów prawa (o specjalności teoria i filozofia prawa oraz publiczne prawo gospodarcze), wydziałów ekonomicznych zajmujących się badaniami z pogranicza ekonomii i prawa, a także studentów tych wydziałów.


Liczba stron300
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-7352-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  Przedmowa    11
  Podziękowania    15
  CZĘŚĆ I. Przedmiot, metoda, założenia    17
  Rozdział 1. Charakterystyka koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej    19
  1.1. Publiczne prawo gospodarcze    19
  1.2. Reglamentacja gospodarcza    22
  1.3. Charakterystyka koncesji    24
  1.4. Charakterystyka zezwoleń    31
  1.5. Koncesje a zezwolenia    34
  Rozdział 2. Law & Economics    40
  2.1. Charakterystyka Law & Economics    40
  2.2. Założenia analizy    61
  Rozdział 3. Law & Economics a publiczne prawo gospodarcze    82
  3.1. Teorie regulacji    82
  3.2. Przydatność analizy ekonomicznej norm publicznego prawa gospodarczego    94
  3.3. Sposób postrzegania koncesji i zezwoleń na gruncie Law & Economics    98
  Rozdział 4. Kryteria efektywności    102
  4.1. Pojęcie kryteriów efektywności    102
  4.2. Optimum Pareto    104
  4.3. Kryterium Pareto-ulepszenia    105
  4.4. Kryterium Kaldora-Hicksa    106
  4.5. Kryterium Posnera    111
  4.6. Aplikacja kryteriów efektywności    114
  CZĘŚĆ II. Ekonomiczne racje oraz skutki stosowania koncesji i zezwoleń    117
  Rozdział 1. Ekonomiczne uzasadnienie koncesji i zezwoleń    119
  1.1. Argumenty ekonomiczne w dyskursie o koncesjach i zezwoleniach    120
  1.2. Asymetria informacji    121
  1.2.1. Negatywna selekcja    123
  1.2.2. Pokusa nadużycia    127
  1.2.3. Rola koncesji i zezwoleń w likwidowaniu ujemnych następstw asymetrii informacji    131
  1.3. Negatywne efekty zewnętrzne    134
  1.3.1. Pojęcie negatywnych efektów zewnętrznych    134
  1.3.2. Problem dóbr wspólnych    138
  1.3.3. Rola koncesji i zezwoleń w likwidowaniu problemu negatywnych efektów zewnętrznych    144
  Rozdział 2. Ekonomiczne koszty posługiwania się koncesjami i zezwoleniami    146
  2.1. Ograniczenie konkurencji    146
  2.2. Problem pryncypała-agenta    153
  2.3. Pogoń za rentą    157
  2.4. Spadek jakość dóbr na rynkach reglamentowanych    165
  2.5. Problem skuteczności koncesji i zezwoleń    166
  2.6. Pozostałe wątpliwości    169
  CZĘŚĆ III. Alternatywne metody regulacji    171
  Rozdział 1. Kierunek analizy    173
  1.1. Postulat minimalizacji kosztów regulacji    173
  1.2. Alternatywne metody regulacji    177
  Rozdział 2. Analiza alternatywnych metod regulacji spoza publicznego prawa gospodarczego    182
  2.1. Prawo cywilne    182
  2.1.1. Prawo cywilne w walce z asymetrią informacji    182
  2.1.2. Prawo cywilne w walce z negatywnymi efektami zewnętrznymi    195
  2.2. Prawo karne    205
  2.2.1. Zarys ekonomicznej teorii przestępczości i kar    205
  2.2.2. Rola prawa karnego w walce z asymetrią informacji i negatywnymi efektami zewnętrznymi    209
  Rozdział 3. Analiza alternatywnych metod regulacji wywodzących się z publicznego prawa gospodarczego    216
  3.1. Uwagi metodologiczne    216
  3.2. System certyfikatów publicznych    217
  3.3. Regulowana działalność gospodarcza    227
  CZĘŚĆ IV. Optymalizacja regulacji    239
  Rozdział 1. Algorytm optymalizacyjny    241
  Rozdział 2. Zasada proporcjonalności a algorytm optymalizacyjny    249
  Rozdział 3. Analiza wybranych ustaw    254
  3.1. Uwagi wstępne    254
  3.2. Działalność koncesjonowana    255
  3.2.1. Prawo geologiczne i górnicze    256
  3.2.2. Ustawa o ochronie osób i mienia    260
  3.3. Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia    264
  3.3.1. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi    264
  3.3.2. Ustawa o transporcie drogowym    270
  Rozdział 4. Analiza uzasadnień projektów aktów normatywnych    274
  4.1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej    274
  4.2. Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów    279
  4.3. Porównanie uzasadnień projektów aktów normatywnych    287
  Podsumowanie    289
  Bibliografia    293
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia