Koncesje i zezwolenia. Analiza ekonomiczna

-20%

Koncesje i zezwolenia. Analiza ekonomiczna

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,20  59,00

Format: pdf

47,2059,00

cena zawiera podatek VAT

Założeniem prezentowanej monografii jest lepsze poznanie ekonomicznych konsekwencji posługiwania się przez prawodawcę instytucjami koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, jak również wypracowanie reguł i warunków służących minimalizacji społecznych kosztów regulowania newralgicznych rodzajów działalności gospodarczej.


Wiedza ta może być szczególnie pomocna w toku obecnej debaty o deregulacji gospodarki. Stosowanie koncesji i zezwoleń pozwala bowiem na uzyskanie pewnych korzyści ekonomicznych, ale jednocześnie niesie ze sobą wiele problemów, co w świetle postulatu efektywności ekonomicznej prawa czyni omawiane narzędzia kontrowersyjnymi instrumentami regulacji.


Adresaci:
Książka zainteresuje legislatorów, jak również pracowników naukowych wydziałów prawa (o specjalności teoria i filozofia prawa oraz publiczne prawo gospodarcze), wydziałów ekonomicznych zajmujących się badaniami z pogranicza ekonomii i prawa, a także studentów tych wydziałów.


Liczba stron300
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-7352-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     9
  Przedmowa     11
  Podziękowania     15
  CZĘŚĆ I. Przedmiot, metoda, założenia     17
  Rozdział 1. Charakterystyka koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej     19
  1.1. Publiczne prawo gospodarcze     19
  1.2. Reglamentacja gospodarcza     22
  1.3. Charakterystyka koncesji     24
  1.4. Charakterystyka zezwoleń     31
  1.5. Koncesje a zezwolenia     34
  Rozdział 2. Law & Economics     40
  2.1. Charakterystyka Law & Economics     40
  2.2. Założenia analizy     61
  Rozdział 3. Law & Economics a publiczne prawo gospodarcze     82
  3.1. Teorie regulacji     82
  3.2. Przydatność analizy ekonomicznej norm publicznego prawa gospodarczego     94
  3.3. Sposób postrzegania koncesji i zezwoleń na gruncie Law & Economics     98
  Rozdział 4. Kryteria efektywności     102
  4.1. Pojęcie kryteriów efektywności     102
  4.2. Optimum Pareto     104
  4.3. Kryterium Pareto-ulepszenia     105
  4.4. Kryterium Kaldora-Hicksa     106
  4.5. Kryterium Posnera     111
  4.6. Aplikacja kryteriów efektywności     114
  CZĘŚĆ II. Ekonomiczne racje oraz skutki stosowania koncesji i zezwoleń     117
  Rozdział 1. Ekonomiczne uzasadnienie koncesji i zezwoleń     119
  1.1. Argumenty ekonomiczne w dyskursie o koncesjach i zezwoleniach     120
  1.2. Asymetria informacji     121
  1.2.1. Negatywna selekcja     123
  1.2.2. Pokusa nadużycia     127
  1.2.3. Rola koncesji i zezwoleń w likwidowaniu ujemnych następstw asymetrii informacji     131
  1.3. Negatywne efekty zewnętrzne     134
  1.3.1. Pojęcie negatywnych efektów zewnętrznych     134
  1.3.2. Problem dóbr wspólnych     138
  1.3.3. Rola koncesji i zezwoleń w likwidowaniu problemu negatywnych efektów zewnętrznych     144
  Rozdział 2. Ekonomiczne koszty posługiwania się koncesjami i zezwoleniami     146
  2.1. Ograniczenie konkurencji     146
  2.2. Problem pryncypała-agenta     153
  2.3. Pogoń za rentą     157
  2.4. Spadek jakość dóbr na rynkach reglamentowanych     165
  2.5. Problem skuteczności koncesji i zezwoleń     166
  2.6. Pozostałe wątpliwości     169
  CZĘŚĆ III. Alternatywne metody regulacji     171
  Rozdział 1. Kierunek analizy     173
  1.1. Postulat minimalizacji kosztów regulacji     173
  1.2. Alternatywne metody regulacji     177
  Rozdział 2. Analiza alternatywnych metod regulacji spoza publicznego prawa gospodarczego     182
  2.1. Prawo cywilne     182
  2.1.1. Prawo cywilne w walce z asymetrią informacji     182
  2.1.2. Prawo cywilne w walce z negatywnymi efektami zewnętrznymi     195
  2.2. Prawo karne     205
  2.2.1. Zarys ekonomicznej teorii przestępczości i kar     205
  2.2.2. Rola prawa karnego w walce z asymetrią informacji i negatywnymi efektami zewnętrznymi     209
  Rozdział 3. Analiza alternatywnych metod regulacji wywodzących się z publicznego prawa gospodarczego     216
  3.1. Uwagi metodologiczne     216
  3.2. System certyfikatów publicznych     217
  3.3. Regulowana działalność gospodarcza     227
  CZĘŚĆ IV. Optymalizacja regulacji     239
  Rozdział 1. Algorytm optymalizacyjny     241
  Rozdział 2. Zasada proporcjonalności a algorytm optymalizacyjny     249
  Rozdział 3. Analiza wybranych ustaw     254
  3.1. Uwagi wstępne     254
  3.2. Działalność koncesjonowana     255
  3.2.1. Prawo geologiczne i górnicze     256
  3.2.2. Ustawa o ochronie osób i mienia     260
  3.3. Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia     264
  3.3.1. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi     264
  3.3.2. Ustawa o transporcie drogowym     270
  Rozdział 4. Analiza uzasadnień projektów aktów normatywnych     274
  4.1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej     274
  4.2. Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów     279
  4.3. Porównanie uzasadnień projektów aktów normatywnych     287
  Podsumowanie     289
  Bibliografia     293
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia