Kanały dystrybucji – kształtowanie relacji (wyd. II). Rozdział 2. Determinanty i typy relacji międzyorganizacyjnych w kanałach dystrybucji

-15%

Kanały dystrybucji – kształtowanie relacji (wyd. II). Rozdział 2. Determinanty i typy relacji międzyorganizacyjnych w kanałach dystrybucji

1 opinia

Wydawca:

CeDeWu

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

3,62  4,26

Format: pdf

3,624,26

cena zawiera podatek VAT

Książka Zbigniewa Spyry jest jedną z nielicznych na polskim rynku publikacji podejmujących problematykę relacji międzyorganizacyjnych w kanale dystry­bucji w sposób tak kompleksowy i udokumentowany. Dla lepszego zrozumienia poruszanej problematyki Autor trafnie dobiera przykłady oraz umiejętnie wykorzystuje możliwości graficznego przedstawienia wielu zjawisk i zależności. W kwestiach dotyczących badania relacji krajowych dostawców z za­granicznymi sieciami handlowymi zachowuje dystans i obiektywizm w sposób wyważony przedstawiając złożoną i wielopłaszczyznową diagnozę obecnego stanu i uwarunkowań, a także perspektywy i kierunki zmian.


Książka powinna zainteresować praktyków szukających możliwości pogłębienia swojej wiedzy, w tym przede wszystkim specjalistów z dziedziny dys­trybucji, menedżerów przedsiębiorstw handlowych krajowych i zagranicznych oraz menedżerów producentów - dostawców odpowiedzialnych za kształtowanie relacji z międzynarodowymi i krajowymi sieciami handlowymi.


Liczba stron85
WydawcaCeDeWu
ISBN-13978-83-7941-064-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

Wprowadzenie        7

Rozdział 1
Istota kanałów dystrybucji we współczesnej gospodarce       13
1.1. Funkcje i charakter kanałów dystrybucji w zmieniającym się otoczeniu rynkowym      13
1.2. Podmioty kanałów dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych          17
1.2.1. Producent jako podmiot kanału dystrybucji 19
1.2.2. Przedsiębiorstwo handlowe jako podmiot kanału dystrybucji     22
1.3. Dobór partnerów do współpracy w kanale dystrybucji    28
1.3.1. Optyka producenta       28
1.3.2. Optyka przedsiębiorstwa handlowego          30
1.4. Podstawowe problemy decyzyjne w sferze dystrybucji  34

Rozdział 2
Determinanty i typy relacji międzyorganizacyjnych w kanałach dystrybucji         43
2.1. Istota relacji międzyorganizacyjnych w kanale dystrybucji             43
2.2. Współdziałanie podmiotów w kanale dystrybucji - pojęcie, cechy, zasady      49
2.2.1. Modele współdziałania podmiotów w kanałach dystrybucji        53
2.3. Konflikty między podmiotami - uczestnikami kanału dystrybucji  64
2.3.1. Rozwiązywanie konfliktów w kanale dystrybucji         77
2.4. Czynniki stymulujące i ograniczające rozwój współdziałania podmiotów w kanale dystrybucji     81
2.5. Ewolucja relacji międzyorganizacyjnych w kanale dystrybucji       83
2.6. Współczesne tendencje w kształtowaniu relacji między podmiotami – uczestnikami kanału dystrybucji       87

Rozdział 3
Metodyka badań relacji międzyorganizacyjnych w kanale dystrybucji  99
3.1. Relacje międzyorganizacyjne w kanale dystrybucji jako obiekt badań            99
3.2. Aspekty i dylematy metodyczne badania relacji między podmiotami w kanałach dystrybucji       104
3.3. Modele przydatne do badania uwarunkowań relacji międzyorganizacyjnych w kanałach dystrybucji           109
3.4. Mierniki procesu współdziałania podmiotów w kanale dystrybucji                113

Rozdział 4
Handel detaliczny w systemie dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce 117
4.1. Znaczenie sektora handlu w Polsce i w wybranych krajach europejskich       117
4.2. Zagraniczne sieci handlowe w polskim systemie dystrybucji         124
4.2.1. Zagraniczna sieć handlowa - próba definicji pojęcia    124
4.2.2. Strategie wejścia zagranicznych sieci handlowych na polski rynek              128
4.2.3. Podmioty zagraniczne działające w Polsce według form handlu detalicznego              135
4.3. Instrumenty marketingowego oddziaływania zagranicznych sieci handlowych na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce 137
4.4. Marki własne w strategiach marketingowych zagranicznych sieci handlowych              158
4.4.1. Polityka marki w zagranicznych sieciach handlowych 158
4.4.2. Kategorie marek własnych zagranicznych sieci handlowych rozwijane w Polsce        163
4.4.3. Marketingowe wyróżniki polityki marek własnych zagranicznych sieci handlowych w Polsce   172
4.4.4. Znaczenie marek własnych zagranicznych sieci handlowych na wybranych rynkach produktowych w Polsce          175
4.4.5. Pozycjonowanie cenowe marek własnych zagranicznych sieci handlowych w Polsce 181
4.4.6. Perspektywy rozwoju marek własnych zagranicznych sieci handlowych w Polsce     185
4.5. Podstawowe cele zagranicznych sieci handlowych w sferze dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce           189
4.6. Współczesne przemiany i trendy w systemie dystrybucji międzynarodowej  194

Rozdział 5
Relacje między podmiotami – uczestnikami kanału dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce w świetle badań     205
5.1. Przebieg badań bezpośrednich i charakterystyka prób badawczych               205
5.2. Motywy współdziałania krajowych dostawców z zagranicznymi sieciami handlowymi na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce    208
5.3. Ocena warunków współpracy krajowych producentów - dostawców i zagranicznych sieci handlowych w kanale dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych    215
5.4. Identyfikacja pól konfliktów w kanale dystrybucji krajowy dostawca – zagraniczna sieć handlowa na rynku produktów konsumpcyjnych                223
5.5. Pozytywne i negatywne aspekty współpracy w sferze dystrybucji z zagranicznymi sieciami handlowymi w opinii krajowych dostawców  233
5.6. Relacje zagranicznych sieci handlowych i krajowych producentów – dostawców marek własnych w świetle badań     240
5.7. Perspektywy rozwoju procesu współdziałania krajowych dostawców i zagranicznych sieci handlowych w sferze dystrybucji produktów konsumpcyjnych – prognoza procesu do 2010 r.  255

Zakończenie            263
Bibliografia             269

  

RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia