Definicje deiktyczne a pojęcia

Badania z pogranicza filozofii języka i psychologii kognitywnej

1 ocena

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

19,64  23,10 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 13,86 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja dotyczy uczenia pojęć oraz języka. Nauka ta odbywa się często w kontekście ostensywnym, w którym szczególną rolę odgrywają definicje deiktyczne. Autor skupia się na czterech czynnikach, które spełniają istotną funkcję podczas nauki języka – chodzi tu o czynniki fizjologiczne, kulturowe, psychologiczne oraz filozoficzne. Uzasadniając, iż początkowo podczas nauki języka uczący się wykorzystuje podobieństwo ogólne, spróbowano rozwiązać także inne kwestie: niemożliwości ustalenia cech przed ustaleniem elementów zbioru, niemożliwości ustalenia elementów zbioru przed ustaleniem cech, nieskończonego porównania przedmiotów w celu ustalenia cech. Autor wyodrębnia i opisuje cztery rodzaje pojęć: podstawowe, prototypowe, klasyczne, egzemplarzowe, zaznaczając, że szczególną rolę odgrywają pojęcia budowane najwcześniej – pojęcia podstawowe. Aby uczący się mógł posługiwać się nazwami ogólnymi, wcześniej musi opanować zdolność budowania pojęć podstawowych, prototypowych i klasycznych. Natomiast opanowanie zdolności budowania pojęć egzemplarzowych jest mu potrzebne do posługiwania się nazwami jednostkowymi, w szczególności imionami własnymi. Autor dowodzi, iż zarówno nazwy ogólne, jak i nazwy jednostkowe są wprowadzane do języka za pomocą aktów nazywania (definicje ostensywne proste), a następnie na podstawie definicji deiktycznych złożonych budowane są dla nich umysłowe reprezentacje (pojęcia). W tym ostatnim przypadku definicje ostensywne przyjmują schemat definicji indukcyjnych.
Autor w swej pracy wykorzystał nie tylko wyniki badań filozofów, głównie te dotyczące definicji deiktycznych, ale także czerpał z wyników badań psychologów kognitywnych, zwłaszcza tych dotyczących pojęć.


Rok wydania2011
Liczba stron234
KategoriaEdukacja
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-648-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wstęp /    7
  
  1. Aspekt metodologiczny badań nad definicjami deiktycznymi /    19
  1.1. Wprowadzenie podstawowych terminów związanych z definicjami deiktycznymi /    21
  1.2. Pojęcie próbka i typy próbek /    23
  1.3. Typy nazw definiowanych deiktycznie /    26
  1.4. Podstawowe schematy definicji deiktycznych /    29
  1.5. Zagadnienie kryteriów definicji deiktycznych /    35
  1.6. Krótkie podsumowanie /    36
  
  2. Fizjologiczny i kulturowy aspekt badań nad referencją. Filozoficzne uwagi o pojęciach i przedmiotach /    37
  2.1. Budowanie pojęć dla przedmiotów ze względu na wydatność fizjologiczną /    38
  2.2. Budowanie pojęć dla przedmiotów ze względu na ważność kulturową /    47
  2.3. Budowanie pojęć dla nazw-dźwięków /    50
  2.4. Filozoficzne uwagi dotyczące pojęć i przedmiotów /    57
  2.5. Krótkie podsumowanie /    68
  
  3. Zagadnienie pojęć w analizie definicji deiktycznych. Nazwy podstawowe /    70
  3.1. Aspekt metodologiczny badań nad pojęciami /    70
  3.2. Uwagi psychologów o kategorii poziomu podstawowego /    78
  3.3. Podobieństwo ogólne /    85
  3.4. Próba opisu z perspektywy filozoficznej trzech poziomów kategoryzacji dla cech i relacji /    99
  3.5. Nazwy podstawowe a terminy spostrzeżeniowe /    101
  3.6. Podsumowanie /    103
  
  4. Filozoficzny i psychologiczny aspekt badań nad referencją /    106
  4.1. Wstępne określenie warunków skutecznej referencji /    106
  4.2. Warunki dla ustanowienia relacji nazywania /    108
  4.3. Argumenty za niewystarczalnością przyczynowej teorii odniesienia /    110
  4.4. Niejednoznaczności semantyczne /    125
  4.5. Krótkie podsumowanie /    127
  
  5. Akty nazywania i definicje ostensywno-indukcyjne nazw ogólnych odwołujące się do relacji /    129
  5.1. Definicje deiktyczne ustanawiające związki nazywania /    129
  5.2. Aspekt metodologiczny badań nad oznaczaniem /    134
  5.3. Schematy definicji deiktyczno-indukcyjnych oparte na podobieństwie ogólnym /    138
  5.4. Krótkie podsumowanie /    154
  
  6. Definicje deiktyczne nieodwołujące się do relacji /    156
  6.1. Argumenty popierające wpływ języka na tworzone kategoryzacje i ‘łamanie’ kategoryzacji opartych na percepcji /    156
  6.2. Od podobieństwa ogólnego do cech /    158
  6.3. Definicje deiktyczne nazw ogólnych odwołujące się do cech /    162
  6.4. Definicje deiktyczne imion własnych oraz deskrypcji określonych /    181
  6.5. Krótkie podsumowanie /    194
  
  Zakończenie /    195
  
  Bibliografia /    198
  Indeks osobowy /    213
  Indeks rzeczowy /    219
  
  Summary /    225
  Zusammenfassung /    227
RozwińZwiń