Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje. Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym. PN 314

Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje. Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym. PN 314

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

12,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Konsekwencją procesów ekonomicznych zachodzących w warunkach nowej gospodarki jest powstanie i realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju jednostek gospodarczych. Dążąc do maksymalizacji wspólnej wartości dla szerokiego grona interesariuszy, a także w celu identyfikacji, zapobieżenia i łagodzenia ewentualnego niekorzystnego oddziaływania na otoczenie, przedsiębiorstwa modyfikują swoje strategie działania, uwzględniając w nich aspekt społecznej odpowiedzialności. Obligatoryjne sprawozdanie finansowe nie prezentuje pełnego obrazu jednostek gospodarczych, m.in. wpływu ich działalności na środowisko społeczne i naturalne. Stąd też coraz więcej podmiotów, oprócz tradycyjnych sprawozdań finansowych, przygotowuje różne raporty dodatkowe, uzupełniając dane finansowe o informacje o charakterze niefinansowym: dotyczące przyjętej strategii i jej realizacji, posiadanego kapitału intelektualnego, podejmowanych działań społecznych i środowiskowych.

Dowolność formy, zakresu i terminów publikacji raportów społecznej odpowiedzialności uniemożliwia jednak ich porównywalność oraz prowadzi do traktowania tych raportów przez sporządzających jako publikacje marketingowe. W związku z tym zachodzi potrzeba stworzenia jednolitego sprawozdania o charakterze zintegrowanym, które łącząc informacje finansowe z niefinansowymi, ukazywałoby pełny obraz działalności przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych. Stworzenie uniwersalnego systemu sprawozdawczego stanowi wyzwanie dla współczesnej rachunkowości i sprawozdawczości, co podkreślają zgodnie autorzy opracowań zawartych w niniejszej publikacji. Zwracają oni uwagę na konieczność określenia ram koncepcyjnych nowego systemu, jak również na potencjalne problemy związane z opracowaniem zasad sporządzania sprawozdania zintegrowanego i jego weryfikacji. Szczególnie ważnym i jednocześnie trudnym zagadnieniem w tym zakresie będzie uchwycenie i przedstawienie w zintegrowanym sprawozdaniu wzajemnej korelacji danych finansowych i niefinansowych.

Zagraniczni autorzy artykułów prezentują wyzwania, przed jakimi stoi nauka rachunkowości w ich krajach. Problemy najczęściej wskazywane przez badaczy z Europy Wschodniej dotyczą przechodzenia na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i przekształcania sprawozdań finansowych sporządzonych według regulacji krajowych w celu dostosowania ich do nowych wymagań, co wynika z globalnego zakresu działalności podmiotów gospodarczych i harmonizacji rachunkowości.

Dokonywaniu rewolucyjnych zmian, a przed takimi dzisiaj staje nauka rachunkowości, zawsze towarzyszą wątpliwości. Wyrażają się one w pytaniach stawianych przez niektórych autorów opracowań: jak pogodzić pożądaną społecznie
„pełną przejrzystość” jednostek gospodarczych z długookresowym utrzymaniem ich pozycji konkurencyjnej, czyli jakie są granice tworzenia szczegółowych i obowiązkowych regulacji w zakresie niefinansowego raportowania? Czy rewidować
wieloletnie, głęboko zakorzenione w praktyce gospodarczej normy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, dostosowując je do turbulentnych zmian w gospodarce globalnej, czy też bronić fundamentalnych wartości tej nauki, tak aby nie utraciła swojego wielowiekowego dorobku i swojej tożsamości? A także niezwykle ważne: jak przy tym budować terminologię nauki rachunkowości, aby prawidłowo rozumieć jej istotę i zapewnić porównywalność sprawozdań finansowych?


Liczba stron258
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-323-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Jolanta Chluska, Wybrane aspekty porównywalności sprawozdań finansowych    11
  Małgorzata Cieciura, Pomiar jako jedna z naczelnych cech systemu rachunkowości finansowej w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu    21
  Jerzy Gierusz, Postulowana forma ujawnień w sprawozdaniu z całkowitych dochodów    31
  Yury Y. Karaleu, Rozwój sprawozdawczości finansowej w przyszłości: tradycyjna rachunkowość a islamska koncepcja rachunkowości    45
  Joanna Koczar, Porównywalność informacji w raportach o społecznej odpowiedzialności biznesu    52
  Anna Kuzior, Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego i kierunki ich zmian    63
  Irina Loukianova, Księga główna i jej lustrzane odbicie – problemy sprawozdawczości finansowej białoruskich oddziałów międzynarodowych koncernów    75
  Aleksandra Łakomiak, Definiowanie pojęć w rachunkowości a cechy jakościowe sprawozdania finansowego    83
  Teresa Martyniuk, Katarzyna Szawczak, Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw    104
  Anna Mazurczak, Raporty społeczne jako uzupełnienie informacji ujawnianych przez spółki giełdowe w Polsce    119
  Agnieszka Nóżka, Sprawozdawczość kapitału intelektualnego w kontekście potrzeb informacyjnych interesariuszy    130
  Małgorzata Rówińska, Raportowanie całkowitego dochodu – zmiany w regulacjach MSR 1    143
  Janusz Samelak, Ramy koncepcyjne zintegrowanego sprawozdania jako formy raportowania CSR    155
  Tatiana Sviridovich, Sprawozdawczość finansowa banków w Republice Białorusi – stan obecny i perspektywa przejścia na MSSF    166
  Elżbieta Izabela Szczepankiewicz, Definiowanie zakresu, zasięgu i jakości zintegrowanego sprawozdania    174
  Marzena Tatarska, Sprawozdawczość zintegrowana na przykładzie Grupy Lotos S.A    187
  Agnieszka Tłaczała, Piotr Tłaczała, Prezentacja innych całkowitych dochodów według standardów międzynarodowych    200
  Tatiana Verezubova, Doskonalenie rachunkowości i sprawozdawczości białoruskich ubezpieczycieli    211
  Ewa Walińska, Anna Jurewicz, Ujawnianie informacji w raporcie finansowym – czy potrzebne są ramy konceptualne?    218
  Natallia Yauseichykava, Ewidencje podatkowe osób fizycznych prowadzących działalność w Republice Białoruś – perspektywy zmian    236
  Joanna Zuchewicz, Zintegrowane sprawozdanie finansowe jako instrument prezentacji gospodarczych i społecznych dokonań jednostki    247
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia