Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości

Problemy diagnozy klinicznej

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

19,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Współcześnie jedną z najbardziej rozpowszechnionych jednostek klinicznych są zaburzenia osobowości, które znajdują się w centrum zainteresowania klinicystów, terapeutów i badaczy. Książka składa się z trzech głównych części, w których w sposób właściwy i wszechstronny przedstawiono problematykę zaburzeń osobowości. Pierwsza poświęcona jest wprowadzeniu do zagadnień rozpowszechniania, współwystępowania oraz diagnozy zaburzeń osobowości. Druga główna część podręcznika, poświęcona jest prezentacji obrazu klinicznego oraz omówieniu najważniejszych koncepcji psychologicznych i biopsychospołecznych wyjaśniających ich uwarunkowania. Każdy z opisanych typów osobowości zilustrowano opisem przypadku klinicznego, nie tylko z perspektywy objawów, ale także historii życia pacjenta. Trzecia poświęcona jest specyficznym, rzadko podejmowanym w literaturze przejawom niektórych z zaburzeń osobowości u adolescentów oraz współwystępującymi z tymi problemami psychicznymi , dysfunkcjami i zaburzeniami seksualnymi. Przedstawiono też badania nad skutecznością psychoterapii psychodynamicznej , poznawczej i integracyjnej zaburzeń osobowości.


Rok wydania2014
Liczba stron364
KategoriaPsychologia kliniczna i psychoterapia
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-2698-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wstęp     13
  
  2. Zaburzenia osobowości w modelach medycznych i w psychologii różnic indywidualnych, Lidia Cierpiałkowska, Emilia Soroko     15
  
  2.1. Osobowość normalna i zaburzona w klasyfikacjach medycznych i psychologicznych     15
  2.2. Post-Kraepelinowskie klasyfikacje zaburzeń osobowości     16
  2.2.1. Diagnostyczny i Statystyczny Podręcznik Zaburzeń Psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego     16
  2.2.2. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych     20
  2.3. Rozpowszechnienie zaburzeń osobowości     21
  2.4. Związki między psychopatologią a psychologią osobowości     23
  2.5. Modele diagnozy zaburzeń osobowości     26
  2.5.1. Modele kategorialne     27
  2.5.2. Modele dymensjonalne     29
  2.5.3. Modele oparte na prototypach     31
  2.6. Wybrane problemy związane ze sposobami diagnozowania zaburzeń osobowości     32
  
  3. Zaburzenia osobowości w paradygmacie poznawczym, Dominika Górska     35
  
  3.1. Ewolucyjno-poznawcza teoria zaburzeń osobowości Aarona T. Becka     35
  3.1.1. Ewolucyjne źródła zaburzeń osobowości     36
  3.1.2. Struktury poznawcze i przetwarzanie informacji w zaburzeniach osobowości     37
  3.1.3. Poznawczy model zaburzeń osobowości – mechanizm i profil poznawczy     40
  3.1.4. Diagnoza w ewolucyjno-poznawczym podejściu Aarona T. Becka – konceptualizacja     42
  3.2. Zaburzenia osobowości w świetle teorii schematów Jeffreya Younga     48
  3.2.1. Struktury psychiczne oraz ich społeczne i temperamentalne uwarunkowania     49
  3.2.2. Style radzenia sobie ze schematami i reakcje     52
  3.2.3. Mechanizm aktywacji – tryby schematów     54
  3.2.4. Diagnoza zaburzeń osobowości w teorii schematów – kroki diagnostyczne     56
  
  4. Zaburzenia osobowości w teorii relacji z obiektem, Lidia Cierpiałkowska     58
  
  4.1. Model konfliktu i deficytu a zaburzenia osobowości     58
  4.2. Rozwój struktury osobowości     59
  4.2.1. Od zewnętrznych do wewnętrznych relacji self – obiekt     60
  4.2.2. Rozwój dziecka w okresie preedypalnym według Margaret Mahler     63
  4.2.3. Tworzenie się zintegrowanej osobowości     66
  4.3. Patologia organizacji osobowości i jej diagnoza     68
  4.3.1. Organizacje osobowości borderline i neurotycznej     68
  4.3.2. Wywiad strukturalny w diagnozie patologii organizacji osobowości     71
  
  5. Integracyjne modele w diagnozie zaburzeń osobowości, Emilia Soroko     75
  
  5.1. Ogólna charakterystyka podejść integracyjnych w psychologii klinicznej     75
  5.2. Podejście pozaparadygmatyczne – ogólny bio-psycho-społeczny model genezy zaburzeń psychicznych     77
  5.3. Podejście pozaparadygmatyczne – zintegrowana teoria etiologii zaburzeń osobowości według Joela Parisa     79
  5.3.1. Wybrane czynniki biologiczne w genezie zaburzeń osobowości     81
  5.3.2. Wybrane czynniki psychologiczne i społeczno-relacyjne w genezie zaburzeń osobowości     83
  5.3.3. Wybrane czynniki społeczno-kulturowe w genezie zaburzeń osobowości     84
  5.4. Integracyjny model paradygmatyczny – ewolucyjno-społeczna teoria uczenia się Theodore’a Millona     86
  5.4.1. Podstawy biospołecznej teorii uczenia się     86
  5.4.2. Ewolucyjne podłoże wyróżniania spektrów osobowości     88
  5.5. Diagnozowanie obszarów funkcjonowania osobowości w integracyjnym modelu osobowości Westena     91
  
  6. Paranoiczne zaburzenie osobowości, Emilia Soroko     96
  
  6.1. Wprowadzenie     96
  6.2. Paranoiczne zaburzenie osobowości – obraz kliniczny     97
  6.3. Problematyka współwystępowania z innymi zaburzeniami     99
  6.4. Cechy deskryptywne a dynamika osobowości paranoicznej     101
  6.5. Opis przypadku     102
  6.6. Etiologia paranoicznego zaburzenia osobowości w pozateoretycznym modelu integracyjnym     104
  6.7. Poznawczo-behawioralne podejście w wyjaśnianiu paranoicznego zaburzenia osobowości     107
  6.7.1. Funkcjonowanie poznawcze     108
  6.7.2. Funkcjonowanie interpersonalne     109
  6.8. Psychodynamiczne podejście w wyjaśnianiu paranoicznego zaburzenia osobowości     111
  6.8.1. Psychoanaliza klasyczna     111
  6.8.2. Perspektywa psychopatologii rozwojowej i teorie relacji z obiektem     113
  6.8.3. Psychologia ego     115
  6.8.4. Psychologia self – symptomy paranoiczne a narcyzm     116
  
  7. Schizoidalne zaburzenie osobowości, Monika Marszał     118
  
  7.1. Wprowadzenie     118
  7.2. Schizoidalne zaburzenie osobowości – obraz kliniczny     118
  7.2.1. Kryteria diagnostyczne według klasyfikacji psychiatrycznych     118
  7.2.2. Obraz kliniczny     120
  7.2.3. Cechy jawne i ukryte     122
  7.2.4. Typy osobowości schizoidalnej     123
  7.2.5. Opis przypadku     124
  7.3. Kryteria stosowane w diagnozie różnicowej     126
  7.4. Etiologia schizoidalnego zaburzenia osobowości     128
  7.4.1. Koncepcje biologiczne     128
  7.4.2. Koncepcje psychodynamiczne     130
  7.4.3. Styl przywiązania do opiekuna a cechy osobowości schizoidalnej     134
  7.4.4. Koncepcje poznawczo-behawioralne     137
  7.4.5. Bio-psycho-społeczna koncepcja Theodore’a Millona     139
  
  8. Schizotypowe zaburzenie osobowości, Tomasz Pasikowski     140
  
  8.1. Wprowadzenie     140
  8.2. Opis schizotypowego zaburzenia osobowości     141
  8.2.1. Klasyfikacje medyczne     141
  8.2.2. Funkcjonowanie osób z StZO     144
  8.2.3. Opis przypadku     145
  8.3. Problemy diagnostyczne i współzachorowalność     147
  8.4. Psychologiczne koncepcje wyjaśniające     148
  8.4.1. Koncepcje psychodynamiczne     148
  8.4.2. Koncepcje poznawczo-behawioralne     150
  8.4.3. Inne koncepcje     151
  
  9. Narcystyczne zaburzenie osobowości, Jerzy Gościniak     154
  
  9.1. Wprowadzenie     154
  9.2. Obraz kliniczny     154
  9.2.1. Narcystyczne zaburzenie osobowości w klasyfikacjach medycznych     154
  9.2.2. Opis przypadku     157
  9.3. Koncepcje wyjaśniające     158
  9.3.1. Współczesne podejście psychoanalityczne     158
  9.3.2. Narcyzm w koncepcji Heinza Kohuta     159
  9.3.3. Narcyzm w ujęciu Ottona Kernberga     163
  9.3.4. Podejście poznawcze     167
  9.3.5. Narcyzm w teorii społecznego uczenia się     169
  
  10. Zaburzenie osobowości borderline, Lidia Cierpiałkowska     171
  
  10.1. Borderline jako typ i struktura osobowości     171
  10.2. Obraz kliniczny zaburzenia osobowości borderline     172
  10.2.1. Zaburzenie osobowości borderline w modelach medycznych     172
  10.2.2. Model kategorialno-dymensjonalny zaburzenia osobowości borderline w DSM-V     177
  10.2.3. Oblicza zaburzeń osobowości borderline i ich rozpowszechnienie     178
  10.2.4. Opis przypadku     179
  10.3. Koncepcje wyjaśniające genezę i patomechanizm zaburzeń borderline     181
  10.3.1. Teoria relacji z obiektem i psychologia ego     181
  10.3.2. Koncepcje poznawczo-behawioralne wzorców zachowania i stylów schematów w zaburzeniu borderline     187
  10.3.3. Biospołeczna koncepcja dysfunkcji systemu regulacji emocji     190
  10.3.4. Bio-psycho-społeczny model zaburzeń osobowości borderline     195
  
  11. Histrioniczne zaburzenie osobowości, Jarosław Groth     198
  
  11.1. Norma i patologia     198
  11.2. Obraz HZO – funkcjonowanie emocjonalne, poznawcze i interpersonalne     199
  11.2.1. Opis przypadku     204
  11.3. Problemy diagnostyczne i współwystępowanie     205
  11.4. Psychologiczne koncepcje wyjaśnienia genezy i patomechanizmu     209
  11.4.1. Osobowość histrioniczna w ujęciu psychoanalitycznym     209
  11.4.2. Osobowość histrioniczna w ujęciu poznawczo-behawioralnym     211
  
  12. Psychopatyczne / antyspołeczne zaburzenia osobowości, Beata Pastwa-Wojciechowska     214
  
  12.1. Wprowadzenie     214
  12.2. Psychopatyczne/antyspołeczne zaburzenia osobowości – obraz kliniczny     215
  12.2.1. Kryteria diagnostyczne według klasyfikacji psychiatrycznych     215
  12.2.2. Koncepcja psychopatii Roberta D. Hare’a     217
  12.2.3. Obraz kliniczny     218
  12.2.4. Typy osobowości psychopatycznej     221
  12.2.5. Opis przypadku     221
  12.3. Kryteria stosowane w diagnozie różnicowej     223
  12.4. Etiologia psychopatycznych/antyspołecznych zaburzeń osobowości     227
  12.4.1. Koncepcje biologiczne     227
  12.4.2. Koncepcje psychodynamiczne     231
  12.4.3. Koncepcje poznawczo-behawioralne     232
  12.4.4. Bio-psycho-społeczna koncepcja Theodore’a Millona     233
  
  13. Unikające zaburzenie osobowości, Anna Kwiecień     235
  
  13.1. Norma i patologia unikania     235
  13.2. Opis zaburzenia osobowości unikającej     235
  13.2.1. Zaburzenie osobowości unikającej w modelach medycznych     236
  13.2.2. Typy osób z zaburzeniem osobowości unikającej oraz funkcjonowanie osób z ZOU     238
  13.2.3. Opis przypadku     242
  13.2.4. Problemy diagnostyczne i współzachorowalność – diagnoza różnicowa     244
  13.3. Psychologiczne koncepcje wyjaśnienia genezy i patomechanizmu     245
  13.3.1. Osobowość unikająca w koncepcji poznawczo-behawioralnej     245
  13.3.2. Osobowość unikająca w koncepcji Karen Horney     249
  13.3.3. Osobowość unikająca w ujęciu Ottona Kernberga     251
  13.3.4. Osobowość unikająca w koncepcji schematów Jeffreya Younga     251
  13.3.5. Czynniki konstytucyjne oraz wpływ doświadczeń wczesnodziecięcych na kształtowanie zaburzeń osobowości unikającej     252
  13.3.6. Osobowość unikająca w koncepcji Theodore’a Millona     254
  
  14. Zależne zaburzenie osobowości, Dominika Górska     256
  
  14.1. Zależność zdrowa i patologiczna     256
  14.2. Charakterystyka osobowości zależnej     259
  14.2.1. Kryteria rozpoznawania osobowości zależnej w klasyfikacjach zaburzeń psychicznych     259
  14.2.2. Styl funkcjonowania     260
  14.2.3. Opis przypadku     262
  14.2.4. Współwystępowanie i diagnoza różnicowa     263
  14.3. Osobowość zależna – koncepcje wyjaśniające     265
  14.3.1. Poznawcza konceptualizacja osobowości zależnej     265
  14.3.2. Rozumienie zależności w teorii schematów Jeffreya Younga     268
  14.3.3. Klasyczna teoria psychoanalityczna: oralność i „poza oralnością”     269
  14.3.4. Teorie relacji z obiektem     271
  14.3.5. Integracyjny model Roberta Bornsteina     273
  
  15. Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenie osobowości, Marta Andrałojć, Michał Ziarko     277
  
  15.1. Normalna i patologiczna sumienność     277
  15.2. Cechy obsesyjno-kompulsyjnego zaburzenia osobowości     278
  15.2.1. Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenie osobowości w klasyfikacji nozologicznej: od ICD-10 do DSM-V     278
  15.2.2. Funkcjonowanie osób z obsesyjno-kompulsyjnym zaburzeniem osobowości     280
  15.2.3. Opis przypadku     283
  15.3. Osobowość obsesyjno-kompulsyjna a zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne     284
  15.4. Koncepcje wyjaśniające obsesyjno-kompulsyjne zaburzenie osobowości     285
  15.4.1. Koncepcje psychodynamiczne     285
  15.4.2. Koncepcje poznawczo-behawioralne     287
  
  16. Zaburzenia osobowości w okresie dojrzewania, Anna Frączek     290
  
  16.1. Wprowadzenie     290
  16.2. Kształtowanie się osobowości jako długotrwały proces     291
  16.3. Klasyfikacje zaburzeń psychicznych w adolescencji     292
  16.4. Klasyfikacje i geneza zaburzeń osobowości w ujęciu psychodynamicznym     293
  16.5. Narcystyczne zaburzenia osobowości     294
  16.5.1. Etiologia narcystycznego zaburzenia osobowości w adolescencji     294
  16.5.2. Cechy narcystycznych zaburzeń osobowości u adolescentów     295
  16.6. Antyspołeczne zaburzenie osobowości u adolescentów     298
  16.6.1. Etiologia antyspołecznego zaburzenia osobowości u adolescentów     298
  16.6.2. Cechy antyspołecznych zaburzeń osobowości u adolescentów     298
  16.7. Zaburzenia osobowości borderline u adolescentów     300
  16.7.1. Etiologia zaburzenia borderline     300
  16.7.2. Cechy zaburzeń osobowości borderline u adolescentów     301
  
  17. Zaburzenia seksualne w zaburzeniach osobowości, Maria Beisert, Agnieszka Izdebska     303
  
  17.1. Wprowadzenie     303
  17.2. Seksualność i zaburzenia seksualne człowieka     303
  17.3. Współwystępowanie zaburzeń seksualnych i zaburzeń osobowości w świetle badań empirycznych     306
  17.4. Teoretyczne podłoże współwystępowanie zaburzeń seksualnych i zaburzeń osobowości     313
  17.5. Funkcjonowanie seksualne i zaburzenia seksualne u osób na poszczególnych poziomach organizacji osobowości     314
  17.5.1. Organizacja osobowości neurotyczna     314
  17.5.2. Organizacja osobowości borderline – poziom wyższy     317
  17.5.3. Organizacja osobowości borderline – poziom niższy     318
  
  18. Perspektywa społeczno-kulturowa a zaburzenia osobowości, Piotr Olesiński, Dariusz Rosiński     321
  
  18.1. Wprowadzenie     321
  18.2. Perspektywa społeczno-kulturowa a zaburzenia osobowości w systemach diagnostycznych     322
  18.3. Koncepcje akcentujące perspektywę społeczno-kulturową     329
  18.4. Wartość uwzględniania perspektywy społeczno-kulturowej przy diagnozie zaburzeń osobowości     333
  
  Literatura     335
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia