Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci

Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci

3 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 54,50 zł  


54,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W dzisiejszych czasach określenie „dziecko sprawiające problemy” jest używane dość często. W sensie medycznym oznacza to zaburzenia emocjonalne lub behawioralne związane z niektórymi chorobami organicznymi lub istniejące niezależnie od nich. Według danych epidemiologicznych zaburzenia takie dotyczą 15-20% całej populacji dzieci i młodzieży, a liczba ta wydatnie wzrasta. Pierwszym lekarzem, do którego trafia dziecko „sprawiające problemy”, jest pediatra lub lekarz rodzinny. To właśnie on musi ustalić wstępne rozpoznanie, przeprowadzić diagnostykę różnicową i ewentualnie podjąć decyzję o leczeniu lub skierowaniu dziecka do specjalisty. Ta książka z pewnością mu w tym pomoże.


Rok wydania2014
Liczba stron376
KategoriaNeurologia
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3136-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

   Wstęp     5
  
  
   1. Rozwój psychiczny dziecka AgnieszkaKulik     15
    Okres niemowlęcy    20
    Okres poniemowlęcy    23
    Wiek przedszkolny     27
    Młodszy wiek szkolny    31
    Okres dorastania     34
      Dojrzewanie     34
      Kryzys młodzieńczy     35
      Wiek młodzieńczy     36
  
   2. Rodzina jako system. Wpływ systemu rodzinnego na funkcjonowanie dziecka Ewa Paszkiewicz     39
   3. Zaburzenia emocjonalne we wczesnym dzieciństwie Lidia Popek     47
    Reaktywne zaburzenia przywiązania w dzieciństwie     49
    Zaburzenia selektywności przywiązania w dzieciństwie     50
    Zaburzenia odżywiania w niemowlęctwie i dzieciństwie     52
      Ruminacje     55
      Pica     56
    Czynności nawykowe     57
    Podsumowanie     58
  
   4. Upośledzenie umysłowe Jadwiga Komender     59
    Epidemiologia     60
    Etiologia    61
    Obraz kliniczny     61
    Czynniki biomedyczne     63
    Czynniki psychologiczne     64
    Czynniki środowiskowe     64
    Rozpoznanie     64
    Zasady zapobiegania upośledzeniu umysłowemu     65
    Leczenie upośledzenia umysłowego     66
  
   5. Całościowe zaburzenia rozwoju Beata J.Kozielec, Gabriela Jagielska 68
    Autyzm     68
      Epidemiologia     69
      Etiologia     69
      Ciąża i okres okołoporodowy     70
      Obraz kliniczny na podstawie kryteriów klasyfikacji ICD-10     72
      Rokowanie     76
    Inne całościowe zaburzenia rozwoju     77
      Zespół Retta     77
      Dziecięce zaburzenie dezintegracyjne     79
      Zespół Aspergera     80
    Postępowanie diagnostyczne w przypadku całościowych zaburzeń rozwoju     81
    Farmakoterapia     83
    Terapia psychologiczna     84
  
   6. Moczenie mimowolne i zanieczyszczanie się Urszula Szymańska, Hanna Szymanik-Grzelak 87
    Moczenie mimowolne     87
      Oddawanie moczu w okresie rozwoju     88
      Zaburzenia w oddawaniu moczu u dzieci     89
      Podział moczenia     91
      Diagnostyka zaburzeń oddawania moczu     95
      Leczenie     98
      Psychologiczne aspekty moczenia mimowolnego     103
    Nietrzymanie stolca     106
      Etiologia     108
      Diagnostyka     109
      Postępowanie lecznicze w zaparciach prostych     110
      Psychologiczne aspekty nietrzymania stolca     112
  
  7. Zaburzenia snu Krystyna Szymańska     114
    Czynniki wpływające na sen dziecka    116
    Klasyfikacja zaburzeń snu u dzieci    120
      Najczęstsze zaburzenia snu u dzieci występujące w 1.–3. roku życia     120
      Najczęstsze zaburzenia snu u dzieci występujące po 3.roku życia     122
      Zespoły z nadmierną sennością     123
      Zaburzenia snu u dzieci niezwiązane z przedziałem wiekowym     124
  
   8. Zaburzenia nastroju u dzieci Agata Brzozowska, Tomasz Wolańczyk     126
    Zaburzenia depresyjne     127
      Epidemiologia     131
      Etiopatogeneza depresji     131
      Leczenie zaburzeń depresyjnych     133
    Mania i zaburzenia afektywne dwubiegunowe     135
      Epidemiologia     136
      Etiologia     136
      Leczenie     137
  
   9. Próby samobójcze i samobójstwa u dzieci Agata Brzozowska, Marian Ciupak     139
    Patogeneza zachowania samobójczego, czynniki ryzyka     140
    Myśli, groźby i próby samobójcze     141
    Postępowanie w przypadku próby samobójczej     143
    Dalsze postępowanie i pomoc     145
  
   10. Zaburzenia lękowe i zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne Anita Bryńska 147
    Zaburzenia lękowe     148
    Lęk przed separacją w dzieciństwie (F93.0)     152
    Zaburzenia lękowe w postaci fobii (F40)     154
    Lęk społeczny w dzieciństwie (F93.2)     157
    Mutyzm wybiórczy (F94.0)     158
    Uogólnione zaburzenia lękowe (F41.1, F93.80)     159
    Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny) (F41.0)     160
    Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne     160
    Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (F42)     163
      Dane epidemiologiczne i obraz kliniczny     165
      Etiologia     167
      Popaciorkowcowe autoimmunologiczne zaburzenia neuropsychiatryczne (PANDAS)    169
      Leczenie     171
  
   11. Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) i zaburzenia przebiegające pod postacią somatyczną Mariola Skowrońska, Tomasz Wolańczyk 174
    Kryteria diagnostyczne zaburzeń czynnościowych     175
    Zaburzenia pod postacią somatyczną     176
    Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)     179
    Psychologiczne wyjaśnienia zaburzeń psychosomatycznych     182
      Teoria systemów     182
      Model poznawczy zaburzeń psychosomatycznych     183
      Koncepcja aleksytymii     185
    Postępowanie w zaburzeniach pod postacią somatyczną i zaburzeniach konwersyjnych dzieci i młodzieży     186
    Leczenie     189
  
  12. Zaburzenia tikowe Anita Bryńska, Tomasz Wolańczyk 192
    Rozpoznanie     192
    Klasyfikacja tików    196
    Zaburzenia współistniejące. Różnicowanie tików z innymi zaburzeniami     198
    Etiologia zaburzeń tikowych     199
    Leczenie     200
  
   13. Specyficzne trudności w uczeniu się Małgorzata Święcicka 205
    Definicja i rozpoznanie     205
    Objawy specyficznych trudności w nauce czytania i pisania     207
    Objawy specyficznych trudności w uczeniu się matematyki     211
    Współwystępowanie specyficznych trudności w uczeniu się z innymi zaburzeniami     212
    Pomoc dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się     213
  
   14. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej Agnieszka Pisula, Tomasz Wolańczyk 215
    Terminologia     215
    Kryteria diagnostyczne     216
    Obraz zaburzenia w zależności od wieku     221
    Epidemiologia     223
    Zaburzenia współwystępujące     224
    Etiologia     225
    Rozpoznanie     227
    Diagnostyka specjalistyczna     229
    Leczenie     230
      Metody niefarmakologiczne     230
      Farmakoterapia     232
      Monitorowanie postępów terapii     235
  
   15. Zaburzenia zachowaniaArtur Kołakowski 238
    Definicja, kryteria diagnostyczne, problemy klasyfikacyjne i pojęciowe     238
    Agresja, konflikt z prawem     248
    Rozpowszechnienie    251
    Modele powstawania zaburzeń zachowania (etiologia,czynniki ryzyka, czynniki podtrzymujące i czynniki ochronne)    252
    Leczenie i profilaktyka     256
  
   16. Zaburzenia odżywiania Gabriela Jagielska, Celina Tomaszewicz-Libudzic, ArturWiśniewski 259
    Jadłowstręt psychiczny     259
      Obraz kliniczny     259
      Epidemiologia     261
      Etiologia     261
      Przebieg choroby     263
      Powikłania somatyczne w przebiegu jadłowstrętu psychicznego     265
      Przewlekłe powikłania jadłowstrętu psychicznego     269
      Diagnostyka różnicowa     270
      Leczenie     271
    Żarłoczność psychiczna     277
      Obraz kliniczny     277
      Epidemiologia     278
      Powikłania somatyczne żarłoczności psychicznej     279
      Diagnostyka różnicowa     279
      Leczenie     281
    Otyłość    281
  
   17. Używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież Helena Baran-Furga, Karina Steinbarth-Chmielewska 284
    Epidemiologia     284
    Podział substancji psychoaktywnych i podstawowe definicje. Charakterystyka wybranych narkotyków     285
    Problemy diagnostyczne zaburzeń psychicznych i zachowania związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych     289
    Charakterystyka zaburzeń psychicznych i zachowań związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych wg ICD-10     294
      Alkohol     294
      Opiaty/opioidy     296
      Kanabinole     297
      Leki uspokajające i nasenne     299
      Kokaina i inne substancje stymulujące, w tym kofeina     300
      Substancje halucynogenne     302
      Nikotyna     304
      Lotne rozpuszczalniki     305
    Podstawowe metody leczenia     307
    Noworodki matek przyjmujących substancje psychoaktywne     311
  
  18. Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych Tomasz Wolańczyk     315
    Zaburzenia narządów zmysłów     316
      Zaburzenia słuchu     316
      Zaburzenia widzenia     317
    Choroby układu nerwowego     318
      Mózgowe porażenie dziecięce     318
      Padaczka     318
      Urazy głowy     321
      Migrena i inne bóle głowy     322
    Infekcje     323
      Majaczenie (ostry zespół mózgowy)     323
      Zaburzenia psychiczne poinfekcyjne     324
      Infekcje paciorkowcowe     325
      Pląsawica Sydenhama     325
      Popaciorkowcowe autoimmunologiczne zaburzenia neuropsychiatryczne u dzieci (PANDAS)     326
      Zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) i zakażenie wirusemHIV     326
    Choroby endokrynologiczne     327
      Cukrzyca insulinozależna     327
      Nadczynność tarczycy     328
      Niedoczynność tarczycy     329
    Choroby metaboliczne     329
      Mukopolisacharydozy     330
      Fenyloketonuria     330
      Galaktozemia     331
      Choroba Lescha-Nyhana     331
    Choroby układu oddechowego     332
      Astma (dychawica oskrzelowa)     332
      Mukowiscydoza     333
    Choroby hematologiczne     333
      Hemofilia     333
  
  19. Problemy dziecka z chorobą przewlekłą i jego rodzinyMariola Skowrońska 335
    Rodzina     335
    Rodzeństwo     337
    Przystosowanie społeczne i relacje rówieśnicze     338
    Przystosowanie emocjonalne     339
    Rozwój poznawczy     340
    Koncepcja siebie     341
    Wybrane sytuacje związane z chorobą przewlekłą dziecka     342
      Hospitalizacja     342
      Ból     344
      Kiedy dziecko odchodzi     345
    Promocja zdrowia psychicznego     348
    Zakończenie     350
  
  20. Maltretowanie fizyczne i wykorzystywanie seksualne dziecka Agata Brzozowska, Magda Błachno     352
    Epidemiologia     353
    Przyczyny maltretowania     354
    Charakterystyka różnych form przemocy i jej rozpoznawanie     356
      Przemoc fizyczna     356
      Wykorzystanie seksualne     358
      Zaniedbanie i krzywdzenie emocjonalne     360
    Czynniki wzbudzające podejrzenie istnienia przemocy     362
    Postępowanie     363
   Skorowidz     366
  
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia