Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci

Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

54,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W dzisiejszych czasach określenie „dziecko sprawiające problemy” jest używane dość często. W sensie medycznym oznacza to zaburzenia emocjonalne lub behawioralne związane z niektórymi chorobami organicznymi lub istniejące niezależnie od nich. Według danych epidemiologicznych zaburzenia takie dotyczą 15-20% całej populacji dzieci i młodzieży, a liczba ta wydatnie wzrasta. Pierwszym lekarzem, do którego trafia dziecko „sprawiające problemy”, jest pediatra lub lekarz rodzinny. To właśnie on musi ustalić wstępne rozpoznanie, przeprowadzić diagnostykę różnicową i ewentualnie podjąć decyzję o leczeniu lub skierowaniu dziecka do specjalisty. Ta książka z pewnością mu w tym pomoże.


Liczba stron376
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3136-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

   Wstęp    5
   1. Rozwój psychiczny dziecka AgnieszkaKulik    15
    Okres niemowlęcy    20
    Okres poniemowlęcy    23
    Wiek przedszkolny    27
    Młodszy wiek szkolny    31
    Okres dorastania    34
      Dojrzewanie    34
      Kryzys młodzieńczy    35
      Wiek młodzieńczy    36
   2. Rodzina jako system. Wpływ systemu rodzinnego na funkcjonowanie dziecka Ewa Paszkiewicz    39
   3. Zaburzenia emocjonalne we wczesnym dzieciństwie Lidia Popek    47
    Reaktywne zaburzenia przywiązania w dzieciństwie    49
    Zaburzenia selektywności przywiązania w dzieciństwie    50
    Zaburzenia odżywiania w niemowlęctwie i dzieciństwie    52
      Ruminacje    55
      Pica    56
    Czynności nawykowe    57
    Podsumowanie    58
   4. Upośledzenie umysłowe Jadwiga Komender    59
    Epidemiologia    60
    Etiologia    61
    Obraz kliniczny    61
    Czynniki biomedyczne    63
    Czynniki psychologiczne    64
    Czynniki środowiskowe    64
    Rozpoznanie    64
    Zasady zapobiegania upośledzeniu umysłowemu    65
    Leczenie upośledzenia umysłowego    66
   5. Całościowe zaburzenia rozwoju Beata J.Kozielec, Gabriela Jagielska    68
    Autyzm    68
      Epidemiologia    69
      Etiologia    69
      Ciąża i okres okołoporodowy    70
      Obraz kliniczny na podstawie kryteriów klasyfikacji ICD-10    72
      Rokowanie    76
    Inne całościowe zaburzenia rozwoju    77
      Zespół Retta    77
      Dziecięce zaburzenie dezintegracyjne    79
      Zespół Aspergera    80
    Postępowanie diagnostyczne w przypadku całościowych zaburzeń rozwoju    81
    Farmakoterapia    83
    Terapia psychologiczna    84
   6. Moczenie mimowolne i zanieczyszczanie się Urszula Szymańska, Hanna Szymanik-Grzelak    87
    Moczenie mimowolne    87
      Oddawanie moczu w okresie rozwoju    88
      Zaburzenia w oddawaniu moczu u dzieci    89
      Podział moczenia    91
      Diagnostyka zaburzeń oddawania moczu    95
      Leczenie    98
      Psychologiczne aspekty moczenia mimowolnego    103
    Nietrzymanie stolca    106
      Etiologia    108
      Diagnostyka    109
      Postępowanie lecznicze w zaparciach prostych    110
      Psychologiczne aspekty nietrzymania stolca    112
  7. Zaburzenia snu Krystyna Szymańska    114
    Czynniki wpływające na sen dziecka    116
    Klasyfikacja zaburzeń snu u dzieci    120
      Najczęstsze zaburzenia snu u dzieci występujące w 1.–3. roku życia    120
      Najczęstsze zaburzenia snu u dzieci występujące po 3.roku życia    122
      Zespoły z nadmierną sennością    123
      Zaburzenia snu u dzieci niezwiązane z przedziałem wiekowym    124
   8. Zaburzenia nastroju u dzieci Agata Brzozowska, Tomasz Wolańczyk    126
    Zaburzenia depresyjne    127
      Epidemiologia    131
      Etiopatogeneza depresji    131
      Leczenie zaburzeń depresyjnych    133
    Mania i zaburzenia afektywne dwubiegunowe    135
      Epidemiologia    136
      Etiologia    136
      Leczenie    137
   9. Próby samobójcze i samobójstwa u dzieci Agata Brzozowska, Marian Ciupak    139
    Patogeneza zachowania samobójczego, czynniki ryzyka    140
    Myśli, groźby i próby samobójcze    141
    Postępowanie w przypadku próby samobójczej    143
    Dalsze postępowanie i pomoc    145
   10. Zaburzenia lękowe i zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne Anita Bryńska    147
    Zaburzenia lękowe    148
    Lęk przed separacją w dzieciństwie (F93.0)    152
    Zaburzenia lękowe w postaci fobii (F40)    154
    Lęk społeczny w dzieciństwie (F93.2)    157
    Mutyzm wybiórczy (F94.0)    158
    Uogólnione zaburzenia lękowe (F41.1, F93.80)    159
    Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny) (F41.0)    160
    Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne    160
    Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (F42)    163
      Dane epidemiologiczne i obraz kliniczny    165
      Etiologia    167
      Popaciorkowcowe autoimmunologiczne zaburzenia neuropsychiatryczne (PANDAS)    169
      Leczenie    171
   11. Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) i zaburzenia przebiegające pod postacią somatyczną Mariola Skowrońska, Tomasz Wolańczyk    174
    Kryteria diagnostyczne zaburzeń czynnościowych    175
    Zaburzenia pod postacią somatyczną    176
    Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)    179
    Psychologiczne wyjaśnienia zaburzeń psychosomatycznych    182
      Teoria systemów    182
      Model poznawczy zaburzeń psychosomatycznych    183
      Koncepcja aleksytymii    185
    Postępowanie w zaburzeniach pod postacią somatyczną i zaburzeniach konwersyjnych dzieci i młodzieży    186
    Leczenie    189
  12. Zaburzenia tikowe Anita Bryńska, Tomasz Wolańczyk    192
    Rozpoznanie    192
    Klasyfikacja tików    196
    Zaburzenia współistniejące. Różnicowanie tików z innymi zaburzeniami    198
    Etiologia zaburzeń tikowych    199
    Leczenie    200
   13. Specyficzne trudności w uczeniu się Małgorzata Święcicka    205
    Definicja i rozpoznanie    205
    Objawy specyficznych trudności w nauce czytania i pisania    207
    Objawy specyficznych trudności w uczeniu się matematyki    211
    Współwystępowanie specyficznych trudności w uczeniu się z innymi zaburzeniami    212
    Pomoc dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się    213
   14. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej Agnieszka Pisula, Tomasz Wolańczyk    215
    Terminologia    215
    Kryteria diagnostyczne    216
    Obraz zaburzenia w zależności od wieku    221
    Epidemiologia    223
    Zaburzenia współwystępujące    224
    Etiologia    225
    Rozpoznanie    227
    Diagnostyka specjalistyczna    229
    Leczenie    230
      Metody niefarmakologiczne    230
      Farmakoterapia    232
      Monitorowanie postępów terapii    235
   15. Zaburzenia zachowaniaArtur Kołakowski    238
    Definicja, kryteria diagnostyczne, problemy klasyfikacyjne i pojęciowe    238
    Agresja, konflikt z prawem    248
    Rozpowszechnienie    251
    Modele powstawania zaburzeń zachowania (etiologia,czynniki ryzyka, czynniki podtrzymujące i czynniki ochronne)    252
    Leczenie i profilaktyka    256
   16. Zaburzenia odżywiania Gabriela Jagielska, Celina Tomaszewicz-Libudzic, ArturWiśniewski    259
    Jadłowstręt psychiczny    259
      Obraz kliniczny    259
      Epidemiologia    261
      Etiologia    261
      Przebieg choroby    263
      Powikłania somatyczne w przebiegu jadłowstrętu psychicznego    265
      Przewlekłe powikłania jadłowstrętu psychicznego    269
      Diagnostyka różnicowa    270
      Leczenie    271
    Żarłoczność psychiczna    277
      Obraz kliniczny    277
      Epidemiologia    278
      Powikłania somatyczne żarłoczności psychicznej    279
      Diagnostyka różnicowa    279
      Leczenie    281
    Otyłość    281
   17. Używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież Helena Baran-Furga, Karina Steinbarth-Chmielewska    284
    Epidemiologia    284
    Podział substancji psychoaktywnych i podstawowe definicje. Charakterystyka wybranych narkotyków    285
    Problemy diagnostyczne zaburzeń psychicznych i zachowania związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych    289
    Charakterystyka zaburzeń psychicznych i zachowań związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych wg ICD-10    294
      Alkohol    294
      Opiaty/opioidy    296
      Kanabinole    297
      Leki uspokajające i nasenne    299
      Kokaina i inne substancje stymulujące, w tym kofeina    300
      Substancje halucynogenne    302
      Nikotyna    304
      Lotne rozpuszczalniki    305
    Podstawowe metody leczenia    307
    Noworodki matek przyjmujących substancje psychoaktywne    311
  18. Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych Tomasz Wolańczyk    315
    Zaburzenia narządów zmysłów    316
      Zaburzenia słuchu    316
      Zaburzenia widzenia    317
    Choroby układu nerwowego    318
      Mózgowe porażenie dziecięce    318
      Padaczka    318
      Urazy głowy    321
      Migrena i inne bóle głowy    322
    Infekcje    323
      Majaczenie (ostry zespół mózgowy)    323
      Zaburzenia psychiczne poinfekcyjne    324
      Infekcje paciorkowcowe    325
      Pląsawica Sydenhama    325
      Popaciorkowcowe autoimmunologiczne zaburzenia neuropsychiatryczne u dzieci (PANDAS)    326
      Zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) i zakażenie wirusemHIV    326
    Choroby endokrynologiczne    327
      Cukrzyca insulinozależna    327
      Nadczynność tarczycy    328
      Niedoczynność tarczycy    329
    Choroby metaboliczne    329
      Mukopolisacharydozy    330
      Fenyloketonuria    330
      Galaktozemia    331
      Choroba Lescha-Nyhana    331
    Choroby układu oddechowego    332
      Astma (dychawica oskrzelowa)    332
      Mukowiscydoza    333
    Choroby hematologiczne    333
      Hemofilia    333
  19. Problemy dziecka z chorobą przewlekłą i jego rodzinyMariola Skowrońska    335
    Rodzina    335
    Rodzeństwo    337
    Przystosowanie społeczne i relacje rówieśnicze    338
    Przystosowanie emocjonalne    339
    Rozwój poznawczy    340
    Koncepcja siebie    341
    Wybrane sytuacje związane z chorobą przewlekłą dziecka    342
      Hospitalizacja    342
      Ból    344
      Kiedy dziecko odchodzi    345
    Promocja zdrowia psychicznego    348
    Zakończenie    350
  20. Maltretowanie fizyczne i wykorzystywanie seksualne dziecka Agata Brzozowska, Magda Błachno    352
    Epidemiologia    353
    Przyczyny maltretowania    354
    Charakterystyka różnych form przemocy i jej rozpoznawanie    356
      Przemoc fizyczna    356
      Wykorzystanie seksualne    358
      Zaniedbanie i krzywdzenie emocjonalne    360
    Czynniki wzbudzające podejrzenie istnienia przemocy    362
    Postępowanie    363
   Skorowidz    366
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia