Zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego u dzieci i młodzieży

Zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego u dzieci i młodzieży

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

39,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W publikacji zawarto dogłębną, współczesną wiedzę na temat obrazu klinicznego, poglądów na etiopatogenezę, diagnostykę i postępowanie w zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego u dzieci i młodzieży. Szczególny nacisk położono na diagnostykę różnicową. W przystępny sposób opisano techniki i interpretację badań diagnostycznych. Omówiono też farmakoterapię i zalecenia dietetyczne w poszczególnych jednostkach chorobowych. Nie pominięto roli psychologa w diagnostyce i leczeniu zaburzeń czynnościowych.


Liczba stron280
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2002-775-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRZEDMOWA    5
  ROZWÓJ ONTOGENETYCZNY ORAZ FIZJOLOGIA CZYNNOŚCI MOTORYCZNEJ PRZEWODU POKARMOWEGOKrzysztof Fyderek/i>    13
    Rozwój strukturalny    13
      Rozwój śródściennego żołądkowo-jelitowego (enteralnego) układu nerwowego    15
      Rozwój warstwy mięśniowej gładkiej    16
    Dojrzewanie czynnościowe przewodu pokarmowego    17
      Dojrzewanie strukturalne i czynnościowe przełyku    17
      Dojrzewanie strukturalne i czynnościowe żołądka    18
      Dojrzewanie strukturalne i czynnościowe jelita cienkiego    19
      Dojrzewanie strukturalne i czynnościowe jelita grubego    20
        Piśmiennictwo    21
  BADANIA DIAGNOSTYCZNE W ZABURZENIACH CZYNNOśCIOWYCH PRZEWODU POKARMOWEGO23
    24-godzinna pH-metria przełyku — Jarosław Kwiecień, Krzysztof Fyderek    23
      Aparatura do 24-godzinnej pH-metrii przełyku    23
      Zasady prawidłowego wykonywania pH-metrii    25
      Interpretacja zapisu    27
      Wskazania do wykonania pH-metrii    28
      Wady i ograniczenia pH-metrii jako metody diagnostycznej    29
        Piśmiennictwo    30
    Manometria przełyku — Krzysztof Fyderek    31
      Założenia, zasady i wskazania do badania manometrycznego przełyku u dzieci    32
        Piśmiennictwo    37
    Elektrogastrografia — Barbara Iwańczak    37
      Elektrofizjologia i czynność motoryczna żołądka    37
      Zastosowanie i interpretacja EGG    40
        Piśmiennictwo    45
    Manometria anorektalna — Elżbieta Jarocka-Cyrta, Maciej Kaczmarski    46
      Aparatura    46
      Techniki badania    48
      Przygotowanie pacjenta do badań manometrycznych anorektalnych    49
      Wskazania do manometrii anorektalnej    49
      Elementy manometrii anorektalnej    50
        Ocena zwieraczy odbytu    50
        Ocena odbytnicy    53
        Ocena odruchów odbytniczo-odbytowych    56
        Ocena dynamiki defekacji    59
      Powikłania manometrii anorektalnej    62
        Piśmiennictwo    62
    Czas pasażu jelitowego — Józef Ryżko    63
        Piśmiennictwo    66
    Defekografia — Aleksandra Kowalska    66
      Technika badania    67
      Interpretacja badania    67
        Piśmiennictwo    68
  ZABURZENIA CZYNNOŚCI PRZEŁYKUKrzysztof Fyderek    69
    Anatomia przełyku    69
    Czynność przełyku    70
    Zaburzenia czynnościowe przełyku — założenia ogólne    72
    Symptomatologia zaburzeń czynnościowych przełyku    73
    Dyskineza ustno-przełykowa    75
    Refluks żołądkowo-przełykowy    75
      Refluks żołądkowo-przełykowy u niemowląt    78
      Refluks u dzieci powyżej drugiego roku życia    81
      Choroba refluksowa u dzieci ze schorzeniami neurologicznymi    83
      Diagnostyka patologicznego refluksu żołądkowo-przełykowego    83
      Zasady postępowania leczniczego u niemowląt z refluksem żołądkowo-przełykowym    89
      Postępowanie lecznicze u dzieci z refluksem żołądkowo-przełykowym powyżej drugiego roku życia    92
    Globus    94
    Czynnościowy ból w klatce piersiowej prawdopodobnie pochodzenia przełykowego    95
    Czynnościowe pieczenie w przełyku    96
    Czynnościowa dysfagia przełykowa    97
    Niespecyficzne czynnościowe zaburzenia przełyku    98
      Piśmiennictwo    98
  ZABURZENIA CZYNNOŚCI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICYDanuta Celińska-Cedro    101
    Dyspepsja    101
    Aerofagia    107
    Wymioty czynnościowe    107
    Ulewanie    108
    Zespół przeżuwania    109
    Zespół wymiotów cyklicznych    110
      Piśmiennictwo    111
  ZABURZENIA CZYNNOŚCI JELITA GRUBEGOJózef Ryżko    113
    Zespół jelita nadpobudliwego    113
      Etiopatogeneza    115
      Rys psychologiczny chorych    117
      Obraz kliniczny    118
      Leczenie    121
        Postępowanie dietetyczne    122
        Leczenie farmakologiczne    123
        Psychoterapia i inne techniki psychoterapeutyczne    125
        Piśmiennictwo    125
    Wzdęcia brzucha    127
      Leczenie    128
        Piśmiennictwo    128
    Zaparcia stolca    129
      Budowa i czynność jelita grubego    129
      Charakterystyka i patomechanizm zaparć    130
      Obraz kliniczny    135
      Diagnostyka    135
      Leczenie    136
        Postępowanie dietetyczne    137
        Leczenie farmakologiczne    138
        Inne sposoby postępowania terapeutycznego    140
        Piśmiennictwo    141
    Przewlekła biegunka czynnościowa    141
      Obraz kliniczny    142
      Leczenie    143
        Piśmiennictwo    144
    Inne zaburzenia czynnościowe    144
        Piśmiennictwo    145
  ZABURZENIA CZYNNOŚCI ODBYTU I ODBYTNICYJózef Ryżko, Maciej Dądalski    146
    Idiopatyczne nietrzymanie kału    146
        Piśmiennictwo    147
    Czynnościowe bóle odbytu i odbytnicy    147
      Zespół dźwigacza odbytu    147
        Piśmiennictwo    148
      Napadowe bóle odbytnicy    148
        Piśmiennictwo    149
    Dyssynergia dna miednicy    149
        Piśmiennictwo    152
    Dyschezja niemowlęca    152
        Piśmiennictwo    153
    Czynnościowa retencja kału    153
      Obraz kliniczny    154
      Diagnostyka    155
      Leczenie    156
        Piśmiennictwo    157
    Nieretencyjne nietrzymanie kału    157
        Piśmiennictwo    159
  BIOFEEDBACK W LECZENIU ZABURZEŃ DEFEKACJI U DZIECIElżbieta Jarocka-Cyrta, Maciej Kaczmarski    160
    Aparatura    161
    Kryteria kwalifikacji pacjentów do ćwiczeń biofeedback    161
    Przygotowanie pacjenta    162
    Biofeedback w leczeniu nietrzymania stolca    162
      ćwiczenia siły skurczu zewnętrznego zwieracza odbytu    163
      ćwiczenia poprawiające czucie odbytnicze    163
      ćwiczenia koordynacji odbytniczo-odbytowej    164
      Czas trwania ćwiczeń    164
      Skuteczność ćwiczeń biofeedback w nietrzymaniu stolca    164
    Biofeedback w leczeniu zaparć    165
      ćwiczenia koordynacji odbytniczo-odbytowej    166
      ćwiczenia poprawiające czucie odbytnicze    166
      Czas trwania ćwiczeń    166
      Skuteczność ćwiczeń biofeedback u pacjentów z zaparciami    167
    Zastosowanie biofeedbacku w innych schorzeniach przewodu pokarmowego    168
      Piśmiennictwo    168
  CZYNNOŚCIOWE BÓLE BRZUCHA U DZIECIMałgorzata Sładek, Krzysztof Fyderek    170
    Patofizjologia czynnościowego bólu brzucha    172
      Zaburzenia motoryki    172
      Zaburzenia czucia trzewnego i osi mózgowo-jelitowej    173
      Czynniki infekcyjne i zapalne    174
      Nietolerancja laktozy    174
      Czynniki psychosocjalne    174
      Somatyzacja    175
    Ból a zaburzenia czynnościowe    175
    II Klasyfikacja Rzymska    176
    Czynnościowy niespecyficzny ból brzucha    177
      Obraz kliniczny    177
      Diagnostyka    178
      Leczenie    179
    Migrena brzuszna    180
      Obraz kliniczny    180
      Diagnostyka    182
      Leczenie    183
        Piśmiennictwo    184
  ZABURZENIA CZYNNOŚCIOWE DRÓG ŻÓŁCIOWYCHFranciszek Iwańczak    186
    Fizjopatologia pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych    187
      Motoryka pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych    189
        Zaburzenia motoryki pęcherzyka żółciowego    191
        Zaburzenia czynnościowe zwieracza Oddiego    192
        Piśmiennictwo    196
  KOLKI JELITOWE U NIEMOWLĄTJózef Ryżko    197
    Charakterystyka zaburzeń    197
      Przyczyny    199
      Obraz kliniczny    202
      Leczenie    204
        Postępowanie z rodzicami    204
        Postępowanie dietetyczne u niemowląt karmionych sztucznie    207
        Postępowanie z niemowlętami karmionymi piersią    207
        Postępowanie z płaczącym niemowlęciem    208
        Piśmiennictwo    210
  DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA WAŻNIEJSZYCH OBJAWÓW WYSTĘPUJĄCYCH U DZIECI    212
    Różnicowanie biegunek — Jerzy Socha, Piotr Socha    212
        Piśmiennictwo    216
    Diagnostyka bólów brzucha — Małgorzata Sładek, Krzysztof Fyderek    216
      II Klasyfikacja Rzymska czynnościowych bólów brzucha    219
      Kryteria diagnostyczne    220
      Postępowanie diagnostyczne w bólach brzucha    222
        Piśmiennictwo    229
    Diagnostyka różnicowa wymiotów — Danuta Celińska-Cedro    229
        Piśmiennictwo    232
    Diagnostyka różnicowa zaparć stolca — Józef Ryżko, Maciej Dądalski    232
        Piśmiennictwo    235
  FARMAKOTERAPIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCHDanuta Celińska-Cedro, Józef Ryżko    236
    Leki stosowane w zaburzeniach motoryki przewodu pokarmowego    237
      Leki zmniejszające wydzielanie żołądkowe    237
      Leki zmniejszające nadwrażliwość trzewną    237
      Leki rozkurczowe    237
      Leki antydepresyjne    238
      Leki prokinetyczne    239
      Leki działające na receptory serotoninowe    243
      Leki zmniejszające motorykę    244
    Eradykacja zakażenia H. pylori    245
    Wspomagające leczenie objawowe    245
    Leczenie zaparć stolca    246
      Leki poślizgowe    248
      Leki drażniące    248
      środki pęczniejące    249
      środki osmotycznie czynne    249
      Wlewki    250
        Piśmiennictwo    250
  POSTĘPOWANIE DIETETYCZNE W ZABURZENIACH CZYNNOŚCIOWYCH PRZEWODU POKARMOWEGOPiotr Socha, Anna Stolarczyk, Jerzy Socha    252
    Refluks żołądkowo-przełykowy i ulewania u niemowląt    252
    Kolka niemowlęca    254
    Przewlekła niespecyficzna biegunka    256
    Zaparcia czynnościowe    257
    Zespół jelita nadpobudliwego    264
      Piśmiennictwo    265
  ROLA PSYCHOLOGA W DIAGNOSTYCE I LECZENIU ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCHBożena Górska    267
    Proces diagnostyczny    268
      Metody diagnozy psychologicznej    269
    Terapia    270
        Piśmiennictwo    272
  SKOROWIDZ    273
  
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia