Studium wpływu komponentów tlenowych oleju napędowego na emisję toksycznych składników spalin z silników o zapłonie samoczynnym

Studium wpływu komponentów tlenowych oleju napędowego na emisję toksycznych składników spalin z silników o zapłonie samoczynnym

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

9,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza praca dotyczy zastosowania paliw tlenowych w celu zmniejszenia toksyczności spalin z silników o zapłonie samoczynnym. W pracy dokonano analizy mechanizmów powstawania toksycznych składników spalin w procesie roboczym silnika ZS i wpływu na nie związków tlenowych zawartych w oleju napędowym. Szczególną uwagę poświęcono cząstkom stałym, ponieważ jest to najbardziej szkodliwy składnik spalin i jednocześnie ten, który w znacznej mierze może być ograniczony dzięki zastosowaniu paliw tlenowych. Wykazano, że duża skuteczność wprowadzonego do paliw tlenu w redukcji emisji PM wynika z jego oddziaływania na proces tworzenia cząstek w początkowej jego fazie.

Dokonano analizy właściwości fizykochemicznych potencjalnych komponentów tlenowych olejów napędowych i na jej podstawie wytypowano do badań eksperymentalnych 12 związków tlenowych, należących do takich grup chemicznych, jak: etery glikoli, maleiniany, węglany i alkohole. Przedstawiono wyniki badań wpływu paliw tlenowych na emisję toksycznych składników spalin w warunkach dynamicznych cykli homologacyjnych na hamowni podwoziowej (samochód osobowy z silnikiem ZS, cykle NEDC i FTP-75) oraz w warunkach rzeczywistej eksploatacji (autobusy miejskie: konwencjonalny i hybrydowy). Ogółem w badaniach zastosowano 22 warianty paliw tlenowych. Ustalono zależności między zawartością poszczególnych związków tlenowych w paliwie, warunkami cyklu badawczego oraz emisją toksycznych składników spalin. Dokonano oceny wpływu na emisję paliw zawierających pojedyncze związki tlenowe oraz ich pakiety. Wykonano analizę modalną wyników badań, pozwalającą na szczegółowe wnioskowanie o wpływie chwilowych warunków pracy silnika na skuteczność paliw tlenowych w redukcji emisji toksycznych składników spalin.

Wykonane studia i badania eksperymentalne wykazały, że zastosowanie paliw tlenowych do silników ZS powoduje znaczne zmniejszenie emisji PM, przy niewielkim zwiększeniu emisji NOx. Zmiany w emisji CO i HC zależą nie tylko od zawartości tlenu w paliwie, ale także od zdolności do samozapłonu zastosowanych związków tlenowych. Stosowanie paliw tlenowych nie ma wpływu na poziom emisji CO2.

Spośród analizowanych związków tlenowych najkorzystniejsze zmiany w emisji, tj. znaczne zmniejszenie emisji PM, CO i HC, przy nieznacznym zwiększeniu NOx, zapewniają związki z grupy eterów glikoli. Taki charakter zmian w emisji, dzięki korzystnym zmianom we współzależności PM i NOx, pozwala na uzyskanie jednoczesnej redukcji emisji obu tych składników, co jest nieosiągalne przy zastosowaniu wielu innych metod ograniczania emisji.


Liczba stron119
WydawcaWydawnictwo Politechniki Poznańskiej
ISBN-13978-83-7775-305-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Streszczenie     5
  
  Wykaz symboli i oznaczeń     6
  
  1. Wstęp     9
  
  2. Problem badawczy     14
  
  2.1. Istota problemu     14
  2.2. Cel i zakres pracy     14
  
  3. Mechanizmy powstawania toksycznych składników spalin silników o zapłonie samoczynnym i wpływ na nie związków tlenowych    16
  
  3.1. Cząstki stałe     16
  3.1.1. Uwagi ogólne o cząstkach stałych     16
  3.1.2. Mechanizm powstawania sadzy    17
  3.1.3. Mechanizm wpływu związków tlenowych na proces powstawania sadzy     28
  3.2. Tlenki azotu     39
  3.3. Tlenek węgla     44
  3.4. Węglowodory     47
  
  4. Wymagania stawiane związkom tlenowym stosowanym jako komponenty olejów napędowych    51
  
  5. Analiza wyników badań samochodu osobowego zasilanego paliwami tlenowymi     53
  
  5.1. Metodyka badań     53
  5.1.1. Zakres badań    53
  5.1.2. Paliwa badawcze    54
  5.1.3. Warunki prowadzenia badań    60
  5.1.4. Niepewność pomiarowa emisji składników spalin    67
  5.2. Badania wstępne wpływu związków tlenowych na emisję toksycznych składników spalin     68
  5.3. Ocena wpływu związków tlenowych w zależności od ich zawartości w paliwie     79
  5.4. Wpływ związków tlenowych na emisję toksycznych składników spalin w warunkach różnych cykli badawczych    81
  5.5. Badania paliw zwierających pakiety związków tlenowych    84
  5.6. Analiza modalna wybranych wyników badań    88
  5.6.1. Uwagi wstępne    88
  5.6.2. Analiza emisji w cyklach elementarnych    89
  5.6.3. Analiza pomiarów ciągłych emisji    92
  
  6. Analiza wyników badań autobusów miejskich zasilanych paliwami tlenowymi     97
  
  6.1. Charakterystyka warunków badań     97
  6.2. Badania konwencjonalnego niskoemisyjnego autobusu miejskiego    102
  6.3. Badania hybrydowego autobusu miejskiego    104
  
  7. Wnioski     106
  
  Bibliografia     109
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia