Studium pasywnej regeneracji filtrów cząstek stałych w silnikach o zapłonie samoczynnym

Studium pasywnej regeneracji filtrów cząstek stałych w silnikach o zapłonie samoczynnym

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

8,75

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praca dotyczy syntetycznego ujęcia doboru właściwości materiałowych układów katalitycznych do stworzenia współzależnych systemów oczyszczania gazów wylotowych, w aspekcie ograniczania emisji cząstek stałych, z jednoczesnym zwiększeniem sprawności regeneracji pasywnej filtra cząstek stałych. Realizacja tego zagadnienia jest rezultatem pozytywnych wyników badań chemicznych, na hamowni silnikowej oraz drogowych w rzeczywistych warunkach ruchu. Porównano różnice między rozkładem wymiarowym i masowym cząstek stałych emitowanych z pojazdów w rzeczywistym ruchu, celem identyfikacji wejściowych założeń do analizy fizykochemicznych próbek cząstek stałych.

Uwzględniono wpływ wybranych czynników technicznych od strony zmiennych limitów emisji określonych przepisami toksyczności gazów wylotowych. Opisano chemicznie próbki cząstek stałych w ujęciu wpływu występujących zjawisk w układzie wylotowym silnika na procesy niekatalitycznego i katalitycznego utleniania. Sklasyfikowano emitowane cząstki stałe w zależności od konstrukcji silnika spalinowego i konkretnych limitów emisji. Utlenianie cząstek stałych uzupełniono badaniami wpływu zmian poregeneracyjnych w filtrze na zmianę warunków fizykochemicznych reakcji katalitycznych.

Rozwinięciem podjętej problematyki było opracowanie metodologii otrzymywania materiałów wyjściowych do tworzenia materiałowych układów katalitycznych. Stworzono eksperymentalne nanostruktury złożone w konfiguracjach umożliwiających wzrost selektywności na wybrane reakcje utleniające oraz wytrzymałości na zjawisko kruchego pękania. Poprawność założeń wstępnych dla eksperymentalnych materiałowych układów katalitycznych zweryfikowano na hamowni silnikowej. Weryfikacja pozwoliła na dokonanie analizy parametrów systemów katalitycznych. Wynikiem była propozycja dobrania wielkości fizykochemicznych, mogących przyczynić się do zwiększenia efektywności badanych materiałowych układów katalitycznych.

Zaproponowany eksperymentalny system katalityczny posłużył do weryfikacji końcowych właściwości otrzymanych materiałowych układów katalitycznych. dokonano porównania eksperymentalnego systemu katalitycznego i systemów komercyjnych w badaniach na hamowni silnikowej oraz testów drogowych. Ponadto, opierając się na opracowanej metodyce, przeprowadzono starzenie nośnika eksperymentalnego pod kątem badania trwałości na zjawisko kruchego pękania.


Liczba stron174
WydawcaWydawnictwo Politechniki Poznańskiej
ISBN-13978-83-7775-245-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Streszczenie    5
  Wykaz ważniejszych oznaczeń    6
  
  1. Wstęp    12
  
  2. Przepisy dotyczące systemów oczyszczania gazów wylotowych    15
  
  2.1. Wprowadzenie    15
  2.2. Przepisy dotyczące systemów oczyszczania gazów wylotowych w USA    16
  2.3. Przepisy dotyczące systemów oczyszczania gazów wylotowych w Europie    19
  2.3.1. Pojazdy kategorii PC i LDV    19
  2.3.2. Pojazdy kategorii HDV    23
  
  3. Przegląd literatury w aspekcie badań systemów oczyszczania gazów wylotowych    27
  
  3.1. Uwagi ogólne    27
  3.2. Trójfunkcyjne reaktory katalityczne    29
  3.3. Utleniające reaktory katalityczne    36
  3.4. Charakterystyka pracy filtrów cząstek stałych    38
  3.4.1. Badania warstw wspomagających regenerację    38
  3.4.2. Spadek ciśnienia przy przepływie gazów wylotowych przez filtr czysty i wypełniony    39
  3.4.3. Analiza odkładania popiołów w filtrze    44
  3.5. Podsumowanie    48
  
  4. Cel i zakres pracy    50
  
  4.1. Cel pracy    50
  4.2. Zakres pracy    50
  4.3. Zadania szczegółowe    52
  
  5. Analiza zjawisk emisji i utleniania cząstek stałych    54
  
  5.1. Wprowadzenie    54
  5.2. Klasyfikacja cząstek stałych zawierających sadzę emitowanych z silników o zapłonie samoczynnym    55
  5.2.1. Powstawanie cząstek stałych zawierających sadzę    55
  5.2.2. Czynniki wpływające na klasyfikację cząstek stałych    57
  5.2.3. Korelacja między pojazdami PC i HDV liczby oraz masy cząstek stałych wyemitowanych w warunkach drogowych    59
  5.2.4. Utlenianie cząstek stałych    71
  5.2.5. Morfologia próbek podczas ich utleniania    76
  5.2.6. Wpływ NO2 na utlenianie cząstek stałych typu BS i E5    82
  5.3. Mechanizm utleniania    85
  5.4. Utlenianie cząstek stałych w atmosferze NO2    88
  5.5. Wpływ mikrostruktury na reaktywność sadzy    90
  5.6. Analiza mikrostruktury cząstek stałych typu BS i E5    91
  5.7. Wpływ wybranych parametrów pracy silnika na mikrostrukturę sadzy zawartej w cząstkach stałych    94
  5.8. Badania wpływu recyrkulacji gazów wylotowych na rozkład wymiarowy i mikrostrukturę cząstek stałych typu E5    98
  5.8.1. Badania na hamowni silnikowej    98
  5.8.2. Badania mikroskopowe cząstek stałych    103
  5.9. Analiza próbek cząstek stałych zgromadzonych w filtrze cząstek stałych    110
  5.9.1. Filtr cząstek stałych częściowo zapełniony przed regeneracją    110
  5.9.2. Filtr cząstek stałych po regeneracji z częściowo usuniętą degradacją    113
  5.9.3. Badania zużytego filtra cząstek stałych    114
  5.10. Podsumowanie    115
  
  6. Opracowanie materiałowych układów katalitycznych do systemu oczyszczania gazów wylotowych    117
  
  6.1. Opracowanie założeń    117
  6.2. Wybór metody otrzymywania nanoproszków    122
  6.3. Opracowanie materiału katalitycznego    125
  6.3.1. Otrzymywanie nanosfer TiO2 metodą FSP    125
  6.3.2. Otrzymywanie nośnika katalitycznego wysokoporowatego z Ti4O7    127
  6.3.3. Kruche pękanie    128
  6.3.4. Otrzymywanie nanosfer TiO2–RuO2 metodą FSP    129
  6.3.5. Otrzymywanie nanocząstek w układzie Pt3Ni    132
  
  7. Wstępna weryfikacja zaproponowanych materiałowych układów katalitycznych    134
  
  7.1. Badania katalizatora RuO2 na hamowni silnikowej    134
  7.2. Badania układów katalitycznych Pt3Ni, Pd3Ru, TiO2–RuO2 na hamowni silnikowej    136
  7.3. Badania stabilności termicznej układu TiO2–RuO2    138
  7.4. Podsumowanie    140
  
  8. Analiza parametrów fizykochemicznych układu katalitycznego    141
  
  8.1. Konfiguracja części utleniającej układu katalitycznego    141
  8.2. Dobór wybranych parametrów konstrukcyjnych systemów DOC+DPF    144
  8.3. Podsumowanie    146
  
  9. Badania weryfikacyjne zaproponowanego systemu eksperymentalnego    147
  
  9.1. Charakterystyka badanych systemów katalitycznych    147
  9.2. Badania eksperymentalnego systemu katalitycznego DOC+DPF na hamowni silnikowej    148
  9.2.1. Analiza rozkładu temperatur    148
  9.2.2. Analiza stężenia szkodliwych składników gazów wylotowych oraz rozkładu wymiarowego liczby cząstek stałych    154
  9.3. Badania eksperymentalnego systemu katalitycznego DOC+DPF w rzeczywistych warunkach eksploatacji    156
  9.4. Wytrzymałość nośników na kruche pękanie    158
  9.5. Wnioski z badań weryfikacyjnych    159
  
  10. Wnioski    161
  
  Literatura    164
  Summary    173
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia