Prognozowanie trwałości łożysk tocznych

Prognozowanie trwałości łożysk tocznych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praca dotyczy zjawiska zmęczenia powierzchniowego łożysk tocznych w czasie ich pracy. Obecnie niewłaściwy dobór łożysk w budowie maszyn zaprzepaszcza około 80% ich potencjału. W pracy omówiono rozrzut powierzchniowej trwałości zmęczeniowej oraz początkowy okres niezawodnej pracy węzłów tocznych. Uporządkowano aparat matematyczny służący do estymacji ww. zjawisk, a w celu identyfikacji czynników wpływających na nie opracowano algorytm eksploracji danych, wykorzystując metody uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji. Zaproponowano modyfikację procedury doboru łożysk tocznych.


Liczba stron230
WydawcaWydawnictwo Politechniki Poznańskiej
ISBN-13978-83-7775-270-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Spis ważniejszych oznaczeń    11
  
  1. Wprowadzenie    13
  
  1.1. Geneza tematu pracy    13
  1.2. Rozrzut jako immanentna cecha Wszechświata    16
  1.3. Sztuczna inteligencja jako metoda eksploracji danych    17
  
  2. Analiza stanu wiedzy o trwałości zmęczeniowej łożysk tocznych    19
  
  2.1. Rys historyczny rozwoju łożysk tocznych    19
  2.2. Aktualna procedura doboru łożysk tocznych    21
  2.2.1. Etapy projektowania węzła łożyskowego    21
  2.2.2. Terminologia norm łożyskowych    22
  2.2.3. Równanie trwałości nominalnej i modyfikowanej    24
  2.3. Powierzchniowa trwałość zmęczeniowa (PTZ)    26
  2.3.1. Zjawisko zmęczenia powierzchniowego    26
  2.3.2. Hipotezy inicjacji pittingu    28
  2.3.3. Mechanizmy towarzyszące dekohezji zmęczeniowej    30
  2.3.4. Opis matematyczny powierzchniowej trwałości zmęczeniowej    32
  2.4. Rozrzut PTZ w świetle aktualnych teorii    37
  2.4.1. Miara rozrzutu powierzchniowej trwałości zmęczeniowej    37
  2.4.2. Model Lundberga i Palmgrena    40
  2.4.3. Model Ioannidesa i Harrisa    41
  2.4.4. Model mikrogeometryczny SKF 2010    42
  2.5. Podsumowanie analizy piśmiennictwa    43
  
  3. Sformułowanie problematyki badawczej    47
  
  3.1. Cel i zakres pracy    47
  3.2. Zadania badawcze    48
  
  4. Aplikacja metod sztucznej inteligencji do problematyki powierzchniowej trwałości zmęczeniowej    51
  
  4.1. Metodologia eksploracji danych dotyczących PTZ    51
  4.1.1. Modelowanie systemowe jako sposób organizacji wiedzy    51
  4.1.2. Sztuczna inteligencja    53
  4.1.3. Problematyka PTZ w ujęciu metod eksploracji danych    54
  4.1.4. Strategia eksploracji danych dotyczących PTZ    57
  4.2. Zrozumienie uwarunkowań badawczych i wyników badań    58
  4.2.1. Środowiska przetwarzania informacji ziarnistych    58
  4.2.2. Analiza przedziałowa    58
  4.2.3. Semantyka a matematyka – zmienna lingwistyczna    59
  4.2.4. Teoria zbiorów rozmytych    60
  4.2.5. Teoria zbiorów przybliżonych    61
  4.3. Przygotowanie danych (preanaliza)    64
  4.3.1. Eliminacja wyników wątpliwych    64
  4.3.2. Transformacja danych    65
  4.3.3. Redukcja wymiaru    66
  4.4. Modelowanie    67
  4.4.1. Statystyczne systemy uczące się    67
  4.4.2. Reguły decyzyjne    70
  4.4.3. Drzewa decyzyjne    71
  4.4.4. Sieci neuronowe    72
  4.4.5. Algorytmy genetyczne i immunologiczne    73
  4.5. Ewaluacja modelu    74
  4.5.1. Jakość estymacji parametrów regresji    74
  4.5.2. Ocena trafności klasyfikacji    76
  4.5.3. Sekwencyjna eliminacja atrybutów    76
  4.6. Algorytmy eksploracji danych dotyczących PTZ    77
  4.6.1. Ocena przydatności sztucznej inteligencji do analizy zagadnień PTZ    77
  4.6.2. Algorytm generowania modelu PTZ    79
  4.6.3. Algorytm generowanie modelu rozrzutu PTZ    82
  4.6.4. Algorytm identyfikacji determinant rozrzutu PTZ    82
  
  5. Identyfikacja determinant rozrzutu powierzchniowej trwałości zmęczeniowej    86
  
  5.1. Metodyka badań powierzchniowej trwałości zmęczeniowej    86
  5.1.1. Stanowiska do badań powierzchniowej trwałości zmęczeniowej    86
  5.1.2. Badania pełne i skrócone    91
  5.2. Opis matematyczny rozrzutu powierzchniowej trwałości zmęczeniowej    92
  5.2.1. Estymacja przedziałowa rozrzutu PTZ    92
  5.2.2. Estymacja rozrzutu trwałości na podstawie badań skróconych    99
  5.3. Analiza konstrukcyjnych aspektów rozrzutu PTZ    100
  5.3.1. Wpływ rodzaju łożyska i geometrii styku na rozrzut PTZ    100
  5.3.2. Wpływ korekcji profilu bieżni na rozrzut PTZ    102
  5.4. Analiza technologicznych aspektów rozrzutu PTZ    105
  5.4.1. Wpływ właściwości materiału na rozrzut PTZ    105
  5.4.2. Wpływ rozrzutu średnicy elementów tocznych na rozrzut PTZ    124
  5.4.3. Wpływ struktury geometrycznej powierzchni na rozrzut PTZ    124
  5.4.4. Kompleksowa ocena wpływu stanu technologicznej WW na PTZ    126
  5.5. Analiza eksploatacyjnych aspektów rozrzutu PTZ    137
  5.5.1. Transformacja technologicznej WW w eksploatacyjną    137
  5.5.2. Wpływ czynników eksploatacyjnych na rozrzut PTZ    141
  5.5.3. Badania wpływu rodzaju tarcia na rozrzut PTZ    143
  
  6. Początkowy okres niezawodnej pracy węzłów tocznych (PONP)    153
  
  6.1. Przesłanki wskazujące na istnienie początkowego okresu niezawodnej pracy    153
  6.1.1. Zdefiniowanie pojęcia początkowego okresu niezawodnej pracy    153
  6.1.2. Okres niezawodnej pracy a niezawodność w okresach gwarancyjnych    153
  6.1.3. Okres niezawodnej pracy a graniczne obciążenie zmęczeniowe    154
  6.1.4. Przesłanki literaturowe sugerujące istnienie PONP    155
  6.1.5. Początkowy okres niezawodnej pracy w świetle ISO 281:2007    156
  6.2. Opis matematyczny początkowego okresu niezawodnej pracy    159
  6.2.1. Miara początkowego okresu niezawodnej pracy (M)    159
  6.2.2. Estymacja przedziałowa parametru M    160
  6.2.3. Estymacja parametru M na podstawie badań eksploatacyjnych    167
  6.2.4. Implementacja matematycznego opisu PTZ (program ML-Weibull)    170
  6.3. Analiza wpływu czynników konstrukcyjnych na PONP    172
  6.3.1. Wpływ rodzaju łożyska i geometrii styku na PONP    172
  6.3.2. Wpływ korekcji profilu bieżni na początkowy okres niezawodnej pracy    174
  6.4. Analiza wpływu czynników technologicznych na PONP    176
  6.4.1. Materiałowy aspekt początkowego okresu niezawodnej pracy    176
  6.4.2. Badania wpływu dyspersji węglików na PONP    177
  6.4.3. Badania wpływu wtrąceń niemetalicznych na PONP    178
  6.4.4. Badania wpływu struktury geometrycznej na PONP    179
  6.5. Analiza wpływu czynników eksploatacyjnych na PONP    180
  6.5.1. Wpływ obciążenia na początkowy okres niezawodnej pracy    180
  6.5.2. Badania wpływu smarowania na PONP    181
  
  7. Propozycja modyfikacji procedury doboru łożysk tocznych    182
  
  7.1. Uwzględnienie rozrzutu powierzchniowej trwałości zmęczeniowej    182
  7.1.1. Opis zakresu zmiany procedury doboru ŁT    182
  7.1.2. Wyznaczanie wartości parametru B    183
  7.1.3. Wyznaczanie współczynnika niezawodności a1 z uwzględnieniem parametru B    184
  7.2. Wykorzystanie początkowego okresu niezawodnej pracy ŁT    186
  7.2.1. Opis zakresu zmiany procedury doboru ŁT    186
  7.2.2. Wyznaczanie wartości parametru M    186
  7.2.3. Wyznaczenie zależności na współczynnik a1 uwzględniającej parametry B i M    188
  7.3. Rozwinięcie aparatu matematycznego opisującego PTZ    195
  7.3.1. Miara rozrzutu PTZ R jako funkcja parametrów B i M    195
  7.3.2. Miara PONP M jako funkcja parametrów A, B i E    196
  7.3.3. Parametr B jako funkcja R i M    197
  7.3.4. Współczynnik niezawodności a1 jako funkcja R i M    197
  7.4. Konsekwencje stosowania proponowanego sposobu obliczania trwałości    198
  7.4.1. Porównanie wartości współczynników niezawodności    198
  7.4.2. Porównanie obliczonej trwałości łożysk tocznych    200
  
  8. Podsumowanie    204
  
  8.1. Synteza rozważanych aspektów PTZ    204
  8.1.1. Determinanty rozrzutu powierzchniowej trwałości zmęczeniowej    204
  8.1.2. Czynniki wpływające na początkowy okres niezawodnej pracy    205
  8.2. Zmodyfikowana procedura doboru łożysk tocznych    206
  8.2.1. Algorytm obliczeń trwałości łożysk tocznych    206
  8.2.2. Ograniczenia proponowanej modyfikacji procedury doboru ŁT    206
  8.3. Zakończenie    208
  8.3.1. Perspektywa dalszych badań    208
  8.3.2. Konkluzja dotycząca algorytmów eksploracji danych    209
  8.3.3. Możliwości poprawy jakości węzłów tocznych    209
  8.3.4. Rozrzut potrzeb    210
  
  Bibliografia    212
  Streszczenie    229
  Summary    230
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia