Budowa i eksploatacja maszyn

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Rozprawa poświęcona jest zagadnieniu optymalizacji chłodzenia łopatek turbin gazowych. Turbina gazowa jest podstawowym źródłem napędu lotniczego, a także ważnym elementem konwersji energii w układach energetycznych. Istotnym czynnikiem... więcej
W rozprawie przedstawiono koncepcję modelu hierarchicznego dotyczącego projektowania lotniczych silników turbinowych, przy uwzględnieniu projektowania funkcjonalnego, konstrukcyjnego i technologicznego. Podano wyniki obliczeń parametrów... więcej
Praca dotyczy zjawiska zmęczenia powierzchniowego łożysk tocznych w czasie ich pracy. Obecnie niewłaściwy dobór łożysk w budowie maszyn zaprzepaszcza około 80% ich potencjału. W pracy omówiono rozrzut powierzchniowej trwałości... więcej
Dynamiczny rozwój silników spalinowych powoduje konieczność wprowadzenia strategii eksploatacji jednostek napędowych, opartej na znajomości ich stanu technicznego. Określenie stanu technicznego należy do zadań diagnostyki technicznej.... więcej
Motywację do powstania tej pracy stanowił obserwowany w ostatnich latach intensywny rozwój inżynierii materiałowej w zakresie nanomateriałów, szczególnie nanorurek węglowych. Autor podjął zadanie zbadania skutków zastosowania... więcej
Praca stanowi syntetyczne ujęcie przeprowadzonych badań własnych i opracowanej metody projektowania systemów wspomagania transportu i mobilności osób z niepełnosprawnością i starszych. Zagadnienia rozwoju metod projektowania oraz rozwoju... więcej
Nowoczesne i otwarte na zmiany przedsiębiorstwo nie może obyć się bez sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania jakością wyrobów i usług. Jedną z kluczowych ról w takim systemie odgrywa SPC, czyli statystyczne sterowanie procesami.... więcej
Trzytomowa książka Podstawy konstrukcji maszyn dotyczy szeroko pojętych problemów konstruowania maszyn. Poszczególne tomy zawierają: Tom 1: zagadnienia ogólne, takie jak: Modelowanie, optymalizacja konstrukcji, projektowanie wspomagane... więcej
Trzytomowa książka Podstawy konstrukcji maszyn dotyczy szeroko pojętych problemów konstruowania maszyn. Poszczególne tomy zawierają: Tom 1: zagadnienia ogólne, takie jak: Modelowanie, optymalizacja konstrukcji, projektowanie wspomagane... więcej
Trzytomowa książka Podstawy konstrukcji maszyn dotyczy szeroko pojętych problemów konstruowania maszyn. Poszczególne tomy zawierają: Tom 1: zagadnienia ogólne, takie jak: Modelowanie, optymalizacja konstrukcji, projektowanie wspomagane... więcej
To publikacja, w której w przystępny sposób przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem w praktyce przemysłowej urządzeń spawalniczych. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów mechanicznych uczelni technicznych,... więcej
Niniejsza rozprawa przedstawia zagadnienia związane z budową i eksploatacją komutatorowych maszyn prądu stałego. Kompleksowo rozpatrzono sprzężone zjawiska elektro-magneto-mechaniczne występujące podczas pracy tych maszyn. Szczególną... więcej
Niniejsza praca dotyczy zastosowania paliw tlenowych w celu zmniejszenia toksyczności spalin z silników o zapłonie samoczynnym. W pracy dokonano analizy mechanizmów powstawania toksycznych składników spalin w procesie roboczym silnika ZS i... więcej
Tematyka rozprawy dotyczy metod badań autobusów miejskich wyposażonych w nowoczesne układy napędowe, zasilanych różnymi rodzajami paliw. Badana grupa pojazdów zaliczana jest do kategorii pojazdów ciężkich, jednak ze względu na warunki... więcej
Przedmiotem rozprawy jest opracowanie metod badania i projektowania układów wibroizolacji ręcznych narzędzi udarowych do zagęszczania gruntu w ujęciu antropotechnicznym człowiek–narzędzie udarowe–podłoże. Rozważano zagadnienia... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: