Zrozumieć chemię / Understanding chemistry. Podstawowe ćwiczenia laboratoryjne dla studentów chemii / Basic Laboratory Tasks for Chemistry Studends

Zrozumieć chemię / Understanding chemistry. Podstawowe ćwiczenia laboratoryjne dla studentów chemii / Basic Laboratory Tasks for Chemistry Studends

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

16,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autorzy oddają w ręce przyszłych chemików zbiór ćwiczeń, który pozwoli poznać podstawowe prawa, zjawiska i zależności chemiczne oraz czynności laboratoryjne, które wykonywane krok po kroku pomogą zrozumieć chemię. Książka została przygotowana w sposób przemyślany i rzetelny, przy czym każdy opis ćwiczenia został przetłumaczony na język angielski. Zawiera ona ćwiczenia chemiczne, które są skonstruowane tak, jak powinna być zorganizowana praca w laboratorium chemicznym, niezależnie od tego, czy bardziej czy mniej skomplikowane czynności będą wykonywane.


Liczba stron187
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN-13978-83-227-3153-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od Autorów    9
  Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym    12
  
  1. Rodzaje reakcji chemicznych    16
    1.1 Reakcje syntezy    16
    1.2 Reakcje analizy    20
    1.3 Reakcje wymiany    24
    1.4 Reakcje homogeniczne i heterogeniczne    28
    1.5 Reakcje utleniania i redukcji    32
  
  2. Preparatyka nieorganiczna    36
    2.1 Preparatyka siarczanu(VI) żelaza(II)    38
    2.2 Preparatyka siarczanu(VI) niklu(II)    42
  
  3. Faza stała i gazowa    48
    3.1 Eksperymentalne wyznaczanie masy molowej metalu    48
    3.2 Wyznaczanie masy molowej gazu    54
    3.3 Wyznaczanie gęstości substancji stałych    58
    3.4 Wyznaczanie gęstości substancji stałych metodą flotacyjną    62
  
  4. Roztwory    66
    4.1 Sporządzanie wodnych roztworów elektrolitów o określonym stężeniu    66
    4.2 Rozcieńczanie stężonego kwasu    70
  
  5. Kinetyka chemiczna    74
    5.1 Wpływ stężenia substratów na szybkość reakcji chemicznej    78
    5.2 Wpływ temperatury na szybkość reakcji chemicznej    82
    5.3 Wpływ katalizatora na szybkość reakcji chemicznej    88
    5.4 Badanie szybkości reakcji zegarowej - wpływ stężenia substratu    92
    5.5 Badanie szybkości reakcji zegarowej – wpływ stężenia substratu    96
    5.6 Autokataliza    100
  
  6. Równowaga reakcji chemicznych    102
    6.1 Wpływ stężenia na stan równowagi reakcji chemicznej    102
    6.2 Wpływ temperatury na stan równowagi reakcji dimeryzacji tlenku azotu(IV)    106
    6.3 Wpływ ciśnienia na stan równowagi reakcji dimeryzacji tlenku azotu(IV)    110
  
  7. Analiza miareczkowa    114
    7.1 Miareczkowanie alkalimetryczne    114
    7.2 Miareczkowanie acydymetryczne    118
    7.3 Oznaczanie zawartości aspiryny w tabletce    122
  
  8. Dysocjacja elektrolityczna    126
    8.1 Wyznaczanie stałej i stopnia dysocjacji słabych elektrolitów    126
    8.2 Wpływ wspólnego jonu na stopień dysocjacji słabego elektrolitu    130
  
  9. Protoliza (hydroliza soli)    134
    9.1 Protoliza wodnych roztworów soli    134
    9.2 Wpływ temperatury na proces protolizy    134
  
  10. Roztwory buforowe    142
    10.1 Sporządzanie i badanie właściwości roztworów buforowych    142
    10.2 Sporządzanie buforów o zadanym pH i pojemności buforowej    152
  
  11. Przewodnictwo roztworów    166
    11.1 Elektrolity i nieelektrolity    166
    11.2 Przewodnictwo elektrolityczne mocnych i słabych elektrolitów    170
    11.3 Wpływ stężenia mocnego elektrolitu na przewodnictwo elektrolityczne i przewodnictwo molowe    174
    11.4 Wyznaczanie iloczynu rozpuszczalności metodą pomiaru przewodnictwa    178
  
  Preface    11
  
  Rules of safety and work hygiene in the chemical laboratory    13
  
  1. Chemical reactions    17
    1.1. Synthesis reaction    17
    1.2. Decomposition reaction    21
    1.3. Displacement reaction    25
    1.4. Homogeneous and heterogeneous reactions    29
    1.5. Redox reactions    33
  
  2. Inorganic synthesis    37
    2.1. Preparation of iron(II) sulfate    37
    2.2. Synthesis of nickel(II) sulfate    43
  
  3. Gases and solids    49
    3.1. Experimental determination of molar mass of metals    49
    3.2. Determination of molar mass of gas    55
    3.3. Density of solids    59
    3.4. Determination of solid density by flotation method    63
  
  4. Solutions    67
    4.1. Preparation of water solutions of substances of defined concentrations    67
    4.2. Dilution of concentrated acid    71
  
  5. Kinetics    75
    5.1. Effect of concentration on the reaction rate    75
    5.2. Effect of temperature on the reaction rate    79
    5.3. Effect of temperature and catalyst on the reaction rate    83
    5.4. Effect of catalysts on the reaction rate    89
    5.5. Study of „clock reaction rate” – effect of reactant concentration    93
    5.6. Study of „clock reaction rate” – effect of temperature    97
    5.7. Autocatalysis    101
  
  6. Chemical reaction equilibrium    103
    6.1. Effect of concentration changes on chemical reaction equilibrium    103
    6.2. Effect of temperature changes on equilibrium of dimerization process of nitrogen dioxide    107
    6.3. Effect of pressure changes on equilibrium of dimerization process of nitrogen dioxide    111
  
  7. Titrations    115
    7.1. Alkalimetry    115
    7.2. Acidimetry    119
    7.3. Determination of aspirin content in the tablet    123
  
  8. Dissociation    127
    8.1. Estimation of dissociation constants and degree of weak electrolytes    127
    8.2. Influence of the same ion on the dissociation degree of weak electrolytes    131
  
  9. Protolysis (hydrolysis of salts)    135
    9.1. Protolysis process of salt solutions    135
    9.2. Effect of temperature on protolysis process    139
  
  10. Buffer systems    143
    10.1. Preparation and investigation of buffer solution properties    143
    10.2. Preparation of buffer solution giving desired pH and buffer capacity values    153
  
  11. Conductivity of solutions    167
    11.1. Electrolytes and non-electrolytes    167
    11.2. Electrolytic conductivity of strong and weak electrolytes    171
    11.3. Effect of concentration of strong electrolytes on electrolytic and molecular conductivities    175
    11.4. Estimation of solubility products by the conductivity measurements    179
  
  References    187
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia