Historia filozofii Tom 1

Filozofia starożytna i średniowieczna

1 ocena

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

44,40  74,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 74,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 37,00 zł  


44,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwszy tom klasycznego podręcznika do historii filozofii napisany przez wybitnego filozofa i estetyka. Ukazuje dzieje myśli jako historii myślicieli. Omawia doktryny oraz najważniejsze zagadnienia. Kolejne wydanie wielokrotnie wznawianego, klasycznego już, podręcznika do historii filozofii. Autor – filozof i historyk filozofii, estetyk i historyk sztuki, etyk, wykładowca, nauczyciel kilku pokoleń filozofów – przedstawił dzieje myśli filozoficznej jako historię myślicieli. Po omówieniu doktryn każdego okresu zestawił krótko najważniejsze zagadnienia i pojęcia.
Tom pierwszy poświęcony jest filozofii starożytnej i średniowiecznej,
tom drugi – filozofii nowożytnej do roku 1830,
tom trzeci – filozofii XIX wieku i współczesnej. Każdy z tomów zawiera bibliografię (opracowań ogólnych i szczegółowych, tekstów filozoficznych polskich i obcojęzycznych oraz przekładów polskich). W tomie trzecim zamieszczono indeks nazwisk filozofów, indeks nazwisk autorów prac o filozofach oraz indeks rzeczowy (indeksy odnoszą się do całości). Książka pomocna w procesie nauczania propedeutyki filozofii i etyki, a także języka polskiego.


Rok wydania2014
Liczba stron416
KategoriaHistoria filozofii
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18079-9
Numer wydania22
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od Wydawcy     6
  Przedmowa do szóstego wydania     7
  Przedmowa do ósmego wydania     9
  Posłowie do pierwszego wydania     10
  Filozofia i jej działy     13
  Filozofia europejska i jej okresy     15
  
  CZĘŚĆ PIERWSZA: FILOZOFIA STAROŻYTNA    17
  
    Poprzednicy filozofów     19
  
    PIERWSZY OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ     22
  
      Tales i początek filozofii     23
      Jońscy filozofowie przyrody (Anaksymander i Anaksymenes)     26
      Heraklit     31
      Parmenides i szkoła elejska     34
        Poprzednik: Ksenofanes    34
        Szkoła: Melissos    38
        Zenon z Elei    39
        Gorgiasz    41
        Szkoła megarejska    41
      Empedokles     42
      Anaksagoras     46
      Demokryt i atomiści     50
      Pitagorejczycy     57
      Zestawienia     65
        Zagadnienia filozofii w pierwszym jej okresie    65
        Pojęcia i terminy    67
        Bilans okresu    67
        Chronologia    68
        Wydarzenia współczesne    69
        Kwestie sporne    69
  
    DRUGI OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ     71
  
      Protagoras i sofiści     72
      Sokrates     79
      Uczniowie sofistów i Sokratesa     86
        Cynicy    86
        Cyrenaicy    88
      Platon     91
        Nauka o ideach    95
        Nauka o duszy    98
        Nauka o przyrodzie    101
        Nauka o poznaniu    104
        Etyka    108
        Estetyka    112
        Szkoła Platona    113
      Arystoteles     115
        Logika    119
        Filozofia teoretyczna    122
        Filozofia praktyczna    130
        Następcy Arystotelesa    133
      Zestawienia     136
        Zagadnienia filozofii drugiego okresu    136
        Pojęcia i terminy    137
        Bilans okresu    138
        Chronologia    139
        Wydarzenia współczesne    139
        Kwestie sporne    140
  
    TRZECI OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ     142
  
      Stoicy     144
        Fizyka    145
        Etyka    148
        Logika    151
      Epikur i epikurejczycy     154
        Etyka    155
        Fizyka    158
        Logika    160
      Sceptycy     163
        Koniec filozofii hellenistycznej     172
        Eklektyzm    172
        Filozofia w Rzymie    173
        Nauka w Aleksandrii    174
      Zestawienia     175
        Zagadnienia okresu hellenistycznego    175
        Pojęcia i terminy    175
        Bilans okresu    176
        Chronologia    176
        Wydarzenia współczesne    177
        Kwestie sporne    178
  
    OKRES KOŃCOWY FILOZOFII STAROŻYTNEJ     179
  
      Filon     182
      Plotyn i neoplatończycy     186
      Zamknięcie: starożytny pogląd na świat     193
  
    FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA (W OKRESIE POPRZEDZAJĄCYM ŚREDNIOWIECZE, DO V W.)     195
  
      Patrystyka     197
      Gnostycy     198
      Apologeci Wschodu     202
      Orygenes     206
        Grzegorz Nysseńczyk    212
      Tertulian     215
      Św. Augustyn     217
        Teoria poznania    219
        Teocentryczna metafizyka    222
        Heteronomiczna etyka    225
      Koniec patrystyki     229
        Wschód    229
        Zachód    230
      Zestawienia     231
        Zagadnienia filozofii wieków I–V    231
        Pojęcia i terminy    233
        Chronologia    234
        Wydarzenia współczesne    235
  
  CZĘŚĆ DRUGA: FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA    237
  
    PIERWSZY OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ     240
  
      Eriugena i prąd panteistyczny     245
      Św. Anzelm i początki scholastyki     250
      Św. Bernard i początki mistyki Średniowiecznej     255
      Hugon od św. Wiktora i synteza scholastyki i mistyki     258
      Abelard i spor o uniwersalia     262
      Szkoła w Chartres. Humanizm wczesnego średniowiecza     269
      Filozofowie arabscy     273
        Perypatetycy arabscy    275
        Mottekalemini    278
        Mistycy sceptyczni    279
        Przechowanie filozofii arabskiej przez Żydów    279
        Wpływ filozofii arabskiej na chrześcijańską    280
      Zestawienia     280
        Zagadnienia wczesnego średniowiecza    280
        Pojęcia i terminy    283
        Chronologia    283
        Wydarzenia współczesne    284
        Kwestie sporne    285
  
    DRUGI OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ     286
  
      Arystotelicy i awerroiści     292
      Św. Bonawentura i augustyniści XIII w     297
      Roger Bacon i empiryzm średniowieczny     303
      Św. Tomasz z Akwinu     307
        Poprzednik: Albert Wielki     308
      Duns Szkot     320
      Zestawienia     325
        Zagadnienia filozoficzne XIII w.     325
        Pojęcia i terminy     327
        Chronologia     328
        Wydarzenia współczesne     328
        Kwestie sporne     329
  
    KOŃCOWY OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ     331
  
      Ockham i krytycyzm średniowieczny     334
      Eckhart i mistycyzm XIV w     349
      Filozofia scholastyczna w Polsce     352
        Okres wcześniejszy: Witelo     352
        Okres późniejszy     353
      Zestawienia     356
        Zagadnienia późnego średniowiecza    356
        Pojęcia i terminy     357
        Bilans epoki     357
        Chronologia     358
        Wydarzenia współczesne     358
        Kwestie sporne     359
  
  BIBLIOGRAFIA    360
RozwińZwiń