Historia filozofii, t. 1-3

Historia filozofii, t. 1-3

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 52,35 zł  


52,35

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kolejne wydanie wielokrotnie wznawianego, klasycznego już, podręcznika do historii filozofii. Autor - filozof i historyk filozofii, estetyk i historyk sztuki, etyk, wykładowca, nauczyciel kilku pokoleń filozofów - przedstawił dzieje myśli filozoficznej jako historię myślicieli. Po omówieniu doktryn każdego okresu zestawił krótko najważniejsze zagadnienia i pojęcia.


Tom pierwszy poświęcony jest filozofii starożytnej i średniowiecznej, tom drugi - filozofii nowożytnej do roku 1830, tom trzeci zaś - filozofii XIX wieku i współczesnej. Każdy z tomów zawiera bibliografię (opracowań ogólnych i szczegółowych, tekstów filozoficznych polskich i obcojęzycznych oraz przekładów polskich). W tomie trzecim zamieszczono indeks nazwisk filozofów, indeks nazwisk autorów prac o filozofach oraz indeks rzeczowy (indeksy odnoszą się do całości).


Książka pomocna w procesie nauczania propedeutyki filozofii i etyki, a także języka polskiego.


Rok wydania2011
Liczba stron1228
KategoriaHistoria filozofii
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14466-1
Numer wydania22
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  TOM PIERWSZY    4
    Od Wydawcy    6
    Przedmowa do szóstego wydania    7
    Przedmowa do ósmego wydania    9
    Posłowie do pierwszego wydania    10
    Filozofia i jej działy    13
    Filozofia europejska i jej okresy    15
    CZĘŚĆ PIERWSZA: FILOZOFIA STAROŻYTNA    17
      Poprzednicy filozofów    19
      PIERWSZY OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ    22
        Tales i początek filozofii    23
        Jońscy filozofowie przyrody (Anaksymander i Anaksymenes)    26
        Heraklit    31
        Parmenides i szkoła elejska    34
          Poprzednik: Ksenofanes    34
          Szkoła: Melissos    38
          Zenon z Elei    39
          Gorgiasz    41
          Szkoła megarejska    41
        Empedokles    42
        Anaksagoras    46
        Demokryt i atomiści    50
        Pitagorejczycy    57
        Zestawienia    65
          Zagadnienia filozofii w pierwszym jej okresie    65
          Pojęcia i terminy    67
          Bilans okresu    67
          Chronologia    68
          Wydarzenia współczesne    69
          Kwestie sporne    69
      DRUGI OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ    71
        Protagoras i sofiści    72
        Sokrates    79
        Uczniowie sofistów i Sokratesa    86
          Cynicy    86
          Cyrenaicy    88
        Platon    91
          Nauka o ideach    95
          Nauka o duszy    98
          Nauka o przyrodzie    101
          Nauka o poznaniu    104
          Etyka    108
          Estetyka    112
          Szkoła Platona    113
        Arystoteles    115
          Logika    119
          Filozofia teoretyczna    122
          Filozofia praktyczna    130
          Następcy Arystotelesa    133
        Zestawienia    136
          Zagadnienia filozofii drugiego okresu    136
          Pojęcia i terminy    137
          Bilans okresu    138
          Chronologia    139
          Wydarzenia współczesne    139
          Kwestie sporne    140
      TRZECI OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ    142
        Stoicy    144
          Fizyka    145
          Etyka    148
          Logika    151
        Epikur i epikurejczycy    154
          Etyka    155
          Fizyka    158
          Logika    160
        Sceptycy    163
        Koniec filozofii hellenistycznej    172
          Eklektyzm    172
          Filozofia w Rzymie    173
          Nauka w Aleksandrii    174
        Zestawienia    175
          Zagadnienia okresu hellenistycznego    175
          Pojęcia i terminy    175
          Bilans okresu    176
          Chronologia    176
          Wydarzenia współczesne    177
          Kwestie sporne    178
      OKRES KOŃCOWY FILOZOFII STAROŻYTNEJ    179
        Filon    182
        Plotyn i neoplatończycy    186
        Zamknięcie: starożytny pogląd na świat    193
      FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA (W OKRESIE POPRZEDZAJĄCYM ŚREDNIOWIECZE, DO V W.)    195
        Patrystyka    197
        Gnostycy    198
        Apologeci Wschodu    202
        Orygenes    206
          Opozycja przeciw Orygenesowi i jego wpływ: dzieje nauki o Logosie    210
        Grzegorz Nysseńczyk    212
        Tertulian    215
        Św. Augustyn    217
          Teoria poznania    219
          Teocentryczna metafizyka    222
          Heteronomiczna etyka    225
        Koniec patrystyki    229
          Wschód    229
          Zachód    230
        Zestawienia    231
          Zagadnienia filozofii wieków I–V    231
          Pojęcia i terminy    233
          Chronologia    234
          Wydarzenia współczesne    235
    CZĘŚĆ DRUGA: FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA    237
      PIERWSZY OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ    240
        Eriugena i prąd panteistyczny    245
        Św. Anzelm i początki scholastyki    250
        Św. Bernard i początki mistyki średniowiecznej    255
        Hugon od św. Wiktora i synteza scholastyki i mistyki    258
        Abelard i spór o uniwersalia    262
        Szkoła w Chartres. Humanizm wczesnego średniowiecza    269
        Filozofowie arabscy    273
          Perypatetycy arabscy    275
          Mottekalemini    278
          Mistycy sceptyczni    279
          Przechowanie filozofii arabskiej przez Żydów    279
          Wpływ filozofii arabskiej na chrześcijańską    280
        Zestawienia    280
          Zagadnienia wczesnego średniowiecza    280
          Pojęcia i terminy    283
          Chronologia    283
          Wydarzenia współczesne    284
          Kwestie sporne    285
      DRUGI OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ    286
        Arystotelicy i awerroiści    292
        Św. Bonawentura i augustyniści XIII w.    297
        Roger Bacon i empiryzm średniowieczny    303
        Św. Tomasz z Akwinu    307
          Poprzednik: Albert Wielki    308
        Duns Szkot    320
        Zestawienia    325
          Zagadnienia filozoficzne XIII w.    325
          Pojęcia i terminy    327
          Chronologia    328
          Wydarzenia współczesne    328
          Kwestie sporne    329
      KOŃCOWY OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ    331
        Ockham i krytycyzm średniowieczny    334
        Eckhart i mistycyzm XIV w.    349
        Filozofia scholastyczna w Polsce    352
          Okres wcześniejszy: Witelo    352
          Okres późniejszy    353
        Zestawienia    356
          Zagadnienia późnego średniowiecza    356
          Pojęcia i terminy    357
          Bilans epoki    357
          Chronologia    358
          Wydarzenia współczesne    358
          Kwestie sporne    359
    BIBLIOGRAFIA    360
  TOM DRUGI 4a
    FILOZOFIA NOWOŻYTNA 5a
      PIERWSZY OKRES FILOZOFII NOWOŻYTNEJ 7a
        Humaniści 11a
          Humaniści-filologowie i odnowienie filozofii starożytnej 12a
          Montaigne i humaniści-psychologowie 15a
          Franciszek Salezy i teologowie-humaniści 18a
        Bruno i renesansowa filozofia przyrody 19a
          Paracelsus 20a
          Telesio 21a
          Campanella 24a
        Franciszek Bacon 25a
        Naturalny system kultury 30a
          Herbert of Cherbury 31a
          Hugo de Groot 32a
        Suarez i modernizacja scholastyki 33a
        Polska filozofia Odrodzenia 39a
          Humanizm 39a
          Arystotelizm popularny 40a
          Stoicyzm 40a
          Kopernik 41a
          Teorie polityczne 41a
        Zestawienia 42a
          Zagadnienia filozofii renesansowej 42a
          Pojęcia i terminy 43a
          Chronologia 43a
          Wydarzenia współczesne 44a
          Kwestie sporne 45a
      DRUGI OKRES FILOZOFII NOWOŻYTNEJ 46a
        Galileusz 47a
        Kartezjusz 51a
          Metafizyka 53a
          Teoria poznania i psychologia 58a
          Szkoła Kartezjańska 62a
          Współzawodnik: Gassendi 64a
        Pascal 65a
        Malebranche (okazjonaliści) 69a
        Hobbes 75a
        Spinoza 78a
        Leibniz 84a
          Metafizyka 86a
          Zasady logiczne 90a
        Newton 94a
        Filozofia w Polsce w wieku XVII 98a
          Scholastyka wileńska 98a
          Innowiercy 98a
          Nauki przyrodnicze 99a
        Zestawienia 99a
          Zagadnienia filozofii XVII wieku 99a
          Pojęcia i terminy 100a
          Chronologia 101a
          Wydarzenia współczesne 101a
          Kwestie sporne 103a
      TRZECI OKRES FILOZOFII NOWOŻYTNEJ 104a
        Początek stulecia: Filozofia Oświecenia w Anglii 110a
        Locke i podstawy empiryzmu 110a
        Berkeley 118a
        Hume 124a
        Shaftesbury 133a
          Etycy i estetycy angielscy w XVIII wieku 137a
        Początki utylitaryzmu 138a
        Środek stulecia: Filozofia Oświecenia we Francji 144a
        Wolter i filozofia Oświecenia 144a
          Fontenelle 144a
          Bayle 144a
          Encyklopedyści 149a
        La Mettrie i materializm 151a
        Condillac i sensualizm 155a
        D’Alembert i pozytywizm 159a
        Helvetius i etyka Oświecenia 164a
        Rousseau 170a
        Reid i szkoła szkocka 174a
        Koniec stulecia: Filozofia krytyczna w Niemczech 179a
        Wolff i filozofia XVIII wieku w Niemczech 179a
        Kant 182a
          Poprzednicy 182a
          Zagadnienie i metoda filozofii 187a
          Teoria poznania 190a
          Krytyka metafizyki 197a
          Etyka i estetyka 201a
          Zwolennicy 204a
          Przeciwnicy 206a
          Sceptycy (Schulze) 206a
          Irracjonaliści (Jacobi) 207a
        Oświecenie i kantyzm w Polsce 209a
          Oświecenie 209
          Jan Śniadecki 211a
          Staszic i Kołłątaj 211a
          Kantyzm 212a
          Szaniawski 213a
          Filozofia zdrowego rozsądku 214a
          Jędrzej Śniadecki 214a
        Zestawienia 215a
          Zagadnienia filozofii XVIII wieku 215a
          Pojęcia i terminy 216a
          Chronologia 216a
          Wydarzenia współczesne 217a
          Kwestie sporne 218a
      CZWARTY OKRES FILOZOFII NOWOŻYTNEJ 220a
        Radykalizm filozoficzny 224a
        Fichte 230a
        Schelling 235a
        Hegel 239a
          Szkoła Hegla 246a
          Przeciwnicy idealizmu 248a
        Schopenhauer 248a
        Maine de Biran i spirytualizm francuski 252a
          Cousin 257a
          Ravaisson 258a
        Filozofia mesjanistyczna w Polsce 258a
          Hoene-Wroński 260a
          Gołuchowski 262a
          Trentowski 263a
          Libelt 263a
          Kremer 264a
          Cieszkowski 264a
          Towiański 265a
          Mickiewicz 265a
        Zestawienia 266a
          Zagadnienia filozofii w początku XIX wieku 266a
          Pojęcia i terminy 267a
          Chronologia 267a
          Wydarzenia współczesne 268a
      PERSPEKTYWA NA DALSZY ROZWÓJ FILOZOFII 270a
      BIBLIOGRAFIA 273a
  TOM TRZECI 4b
    CZĘŚĆ PIERWSZA: FILOZOFIA XIX WIEKU 5b
      FAZA PIERWSZA: 1830–1860 15b
        Comte i pozytywizm 18b
        J. St. Mill i empiryzm 31b
        Herbart i realizm 40b
        Feuerbach i naturalizm 45b
        Marks, Engels i materializm dialektyczny 50b
        Indywidualizm i elitaryzm 58b
          I. Stirner 51b
          II. Carlyle 61b
        Filozofia wiary 66b
          I. Newman 66b
          II. Kierkegaard 72b
      FAZA DRUGA: 1860–1880 78b
        Spencer i ewolucjonizm 82
        Scjentyzm 91b
        Parcelacja filozofii 95b
          I. Psychologia 86b
          II. Logika 100b
          III. Etyka 101b
          IV. Estetyka 102
        Teoria poznania w Niemczech 104b
          I. Neokantyzm 104b
          II. Empiriokrytycyzm 111b
        Metafizyka w dobie pozytywizmu 123b
          I. Wundt i metafizyka Niemców 123b
          II. Renouvier i metafizyka Francuzów 129b
        Taine i humanistyka pozytywizmu 134b
        Renan i sceptycyzm w pozytywizmie 140b
      FAZA TRZECIA: 1880–1900 147b
        Opozycja w teorii przyrodoznawstwa 149b
        Opozycja wśród humanistów 156b
        Idealizm anglosaski 165b
        Brentano 174b
        Nietzsche 183b
        Filozofia XIX wieku w Polsce 191b
        Zestawienia 200b
          Zagadnienia filozoficzne XIX wieku 200b
          Stanowiska 201b
          Pojęcia i terminy 202b
          Chronologia 203b
          Wydarzenia współczesne 205b
    CZĘŚĆ DRUGA: FILOZOFIA XX WIEKU 211b
      FAZA PIERWSZA: 1900–1918 221b
        Pragmatyzm 223b
        Bergson 235b
        Fenomenologia 245b
        Brytyjska szkoła analityczna i realizm 256b
        Odnowienie scholastyki 269b
        Szkoła marburska i jej idealizm 277b
        Croce i nowy idealizm 284b
        Marksizm-leninizm 290b
      FAZA DRUGA: 1918–1930 300b
        Zagadnienia filozoficzne w nowej logice 304b
        Zagadnienia filozoficzne w fizyce 311b
        Zagadnienia filozoficzne w psychologii 321b
          I. Funkcjonalizm i hormizm 332b
          II. Psychologia postaci 326b
          III. Behawioryzm 331b
          IV. Psychoanaliza 341b
          V. Psychologia radziecka 349b
        Zagadnienia filozoficzne w socjologii 353b
          I. Socjologistyczna filozofia Durkheima 355b
          II. Filozoficzna socjologia Pareta 360b
        Whitehead i filozofia przyrody 366b
        Nicolai Hartmann 374b
      FAZA TRZECIA: 1930–1945 379b
        Neopozytywizm 383b
        Egzystencjalizm 396b
        Filozofia polska XX wieku 406b
          I. Okres pierwszy 406b
          II. Okres drugi 414b
        Zestawienia 423b
          Pojęcia i terminy 423b
          Chronologia 423b
          Wydarzenia współczesne 425b
      ZAKOŃCZENIE 428b
      BIBLIOGRAFIA 433b
      SKOROWIDZE 479b
        I. Skorowidz nazwisk filozofów 479b
        II. Skorowidz nazwisk autorów prac o filozofach 499b
        III. Skorowidz rzeczowy 536b
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia