Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej

Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej

1 ocena

Format:

ibuk

FILOZOFIA MATEMATYKI I LOGIKI W POLSCE MIĘDZYWOJENNEJ to monografia będąca prezentacją i analizą koncepcji filozoficznych dotyczących matematyki i logiki formułowanych przez polskich logików, matematyków i filozofów w latach 1918-1939. Był to szczególny okres w historii nauki polskiej - to wtedy powstały i rozwijały się lwowsko-warszawska szkoła filozoficzna i związana z nią warszawska szkoła logiczna oraz polska szkoła matematyczna. Główne pytanie, na które poszukuje się odpowiedzi w książce, to pytanie o to, czy temu burzliwemu i intensywnemu rozwojowi logiki i matematyki towarzyszyła, i w jakim stopniu, refleksja filozoficzna oraz czy miała ona jakiś wpływ - i jeśli tak, to jaki - na kierunki prowadzonych badań i uzyskiwane wyniki. W książce rozważa się poglądy i koncepcje takich uczonych, jak: Wacław Sierpiński, Zygmunt Janiszewski, Hugo Steinhaus, Leon Chwistek, Jan Łukasiewicz, Stanisław Leśniewski, Zygmunt Zawirski, Tadeusz Kotarbiński, Kazimierz Ajdukiewicz, Alfred Tarski, Andrzej Mostowski, Henryk Mehlberg, Jan Sleszyński, Stanisław Zaremba czy Witold Wilkosz. Mówi się też o ich poprzednikach: Janie Śniadeckim, Józefie Marii Hoene-Wrońskim, Samuelu Dicksteinie i Edwardzie Stammie. Monografia uzupełnia lukę w polskim piśmiennictwie historyczno-filozoficznym, stanowiąc uzupełnienie książki Jana Woleńskiego Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska


Rok wydania2011
Liczba stron268
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN-13978-83-231-2670-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział 1. Poprzednicy    13
    1. Jan Śniadecki    13
    2. Józef Maria Hoene-Wroński    17
    3. Samuel Dickstein    21
    4. Edward Stamm    26
  Rozdział 2. Polska szkoła matematyczna    33
    1. Warszawska szkoła matematyczna: Sierpiński, Janiszewski, Mazurkiewicz    33
    2. Lwowska szkoła matematyczna: Steinhaus, Banach, Żyliński, Chwistek    49
  Rozdział 3. Lwowsko-warszawska szkoła filozoficzna    69
    1. Jan Łukasiewicz    69
    2. Zygmunt Zawirski    90
    3. Stanisław Leśniewski    98
    4. Tadeusz Kotarbiński    108
    5. Kazimierz Ajdukiewicz    120
    6. Alfred Tarski    134
    7. Andrzej Mostowski    155
    8. Henryk Mehlberg    156
  Rozdział 4. Ośrodek krakowski    183
    1. Jan Sleszyński    183
    2. Stanisław Zaremba    189
    3. Witold Wilkosz    196
  Zakończenie    201
  Biogramy    205
  Bibliografia    219
  Summary. the philosophy of mathematics and logic in the 1920s and 1930s in poland    241
  Zusammenfassung. philosophie der mathematik und logik in polen zwischen den beiden weltkriegen    245
  Indeks osobowy    249
RozwińZwiń