Od przesłanki do konkluzji

Polskie czasowniki wnioskowania

1 ocena

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

28,56  33,60 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 20,16 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka pt. Od przesłanki do konkluzji. Polskie czasowniki wnioskowania jest rozprawą naukową z dziedziny semantyki języka naturalnego, osadzoną w tradycji językoznawstwa polonistycznego. Przedmiot rozważań w tej pracy stanowi zjawisko inferencji, oglądane przez pryzmat swoich podstawowych leksykalnych wykładników – czasowników wnioskowania.


Czasowniki wnioskowania są jednymi z najbardziej złożonych i jednocześnie najmniej opisanych wyrażeń języka naturalnego. W tej rozprawie, na przykładzie wnioskowań, podejmuje się m.in. zagadnienie naiwnej i potocznej logiki, jaką skrywa w swoim wnętrzu język, którym w mnogości jego zwykłych użyć posługujemy się wszyscy na co dzień. W książce dyskutuje się m.in. problem tego, w jaki sposób operacje wnioskowania, przebiegając od przesłanek do konkluzji, zasadzają się, kolejno, na wiedzy, myśli i mowie (na marginesie głównego wątku dociekań rozważa się także problem aktywności mentalnej zwierząt i maszyn, jak również kwestię tego, czym w ogóle jest myślenie). Czasowniki wnioskowania charakteryzuje się w tej pracy w relacji do innych wyrażeń, ale też ze względu na to, jakie role odgrywają w abstrakcyjnych zdaniach i jakie pozycje zajmują w konkretnych wypowiedzeniach.


Niniejsza rozprawa obejmuje, wyłączając wstęp oraz zakończenie, dwie: dość obszerne, a w każdym razie silnie rozczłonkowane, części: teoretyczną i materiałową, które niejako zapowiada (pilotuje) część historyczna poświęcona dziejom problemu i stanowi badań nad fenomenem wnioskowania.


Rok wydania2014
Liczba stron354
KategoriaJęzykoznawstwo
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-186-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  SPIS TREŚCI
  
  Zaproszenie do lektury    9
  
  I. Część historyczna. Dzieje problemu i stan badań
  
  1. Wnioskowanie a poznanie    17
  1.1. Wnioskowanie w filozofii umysłu    18
  1.2. Czym jest umysł?    18
  1.3. Jaki jest umysł?    20
  
  2. Wnioskowanie a rozumowanie    22
  2.1. Wnioskowanie w psychologii kognitywnej    22
  2.1.1. Jak myślimy?    23
  2.2.2. Jak rozumujemy?    23
  2.2. Wnioskowanie w logice formalnej    26
  2.2.1. Jak klasyfikujemy rozumowania?    26
  2.2.2. Jak kwalifikujemy wnioskowania?    29
  
  3. Wnioskowanie a język    32
  3.1. Wnioskowanie w semantyce lingwistycznej    32
  3.2. Prace teoretyczne i materiałowe    33
  3.2.1. Prace poświęcone czasownikom wnioskowania    33
  3.2.2. Prace poświęcone spójnikom wnioskowania    40
  3.2.3. Komentarze i dyskusje    43
  3.2.3.1. Uwagi ogólne    44
  3.2.3.2. Uwagi szczegółowe    45
  3.2.3.3. Podsumowanie    47
  3.3. Opracowania leksykograficzne    48
  
  II. Część teoretyczna. Przedmiot i aspekt, cel i metoda
  
  1. Przedmiot i aspekt: co badać?    53
  1.1. Przedmiot    53
  1.1.1. Znaczenia znaczeń: w kręgu znaków i obiektów    54
  1.1.2. Znaczenia wyrażeń: w przestrzeni modeli, schematów i definicji    57
  1.2. Aspekt    59
  
  2. Cel i metoda: jak badać?    61
  2.1. Cel    61
  2.2. Metoda    62
  2.2.1. Programy lingwistyczne: spor o metodę    62
  2.2.2. Semantyka strukturalna: od pola do komponentu    64
  2.2.3. Fenomenologia lingwistyczna: do świata przez język    69
  
  III. Część materiałowa. Charakterystyka czasowników wnioskowania
  
  1. Klasa czasowników wnioskowania    75
  1.1. Czasowniki wnioskowania w perspektywie semantyczno-leksykalnej    76
  1.1.1. Struktura atrybutywno-relacyjna czasowników wnioskowania    78
  1.1.1.1. Podstawowe relacje semantyczne    80
  1.1.1.2. Główne atrybuty semantyczne    87
  1.1.1.3. Czasowniki wnioskowania jako operacje epistemiczne i refleksje mentalne    89
  1.1.1.3.1. Czasowniki operacji epistemicznych: robić coś z tym, co się o kimś lub o czymś wie    90
  1.1.1.3.2. Czasowniki refleksji mentalnych: robić coś z tym, co się wie o tym, czego się nie wie    100
  1.1.2. Szkice    126
  1.1.2.1. Niewiele myśląc… O czasowniku myśleć o kimś lub o czymś    126
  1.1.2.2. Zastanawiające jest to, że… O czasowniku zastanawiać się nad czymś    139
  1.2. Czasowniki wnioskowania w perspektywie semantyczno-zdaniowej    148
  1.2.1. Struktura predykatowo-argumentowa zdań minimalnych z czasownikami wnioskowania    149
  1.2.1.1. Zarys ontologii elementarnej    153
  1.2.1.1.1. Podstawowe role semantyczne: agens i obiekt    153
  1.2.1.1.2. Elementarne jednostki językowe: ktoś i coś, wiedzieć i zrobić    162
  1.2.1.2. Czasowniki wnioskowania w świetle ontologii elementarnej    176
  1.2.1.2.1. Podmiot: ktoś, kto coś z czegoś wywnioskował    176
  1.2.1.2.2. Przesłanka: coś, z czego ktoś coś wywnioskował    178
  1.2.1.2.3. Konkluzja: coś, co ktoś z czegoś wywnioskował    186
  1.2.1.2.4. Temat: ktoś lub coś, o kim lub o czym ktoś coś z czegoś wywnioskował    193
  1.2.2. Szkice    193
  1.2.2.1. Jak myśli Burek? O zwierzętach i ich myślach    193
  1.2.2.2. Czy komputer myśli? O maszynach i ich programach    204
  1.3. Czasowniki wnioskowania w perspektywie semantyczno-wypowiedzeniowej    221
  1.3.1. Struktura tematyczno-rematyczna wypowiedzeń neutralnych z czasownikami wnioskowania    222
  1.3.1.1. Wypowiedzenia neutralne z czasownikami wnioskowania    223
  1.3.1.2. Kwalifikacja czasowników wnioskowania ze względu na zajmowane miejsce w STR    230
  1.3.1.3. Eksplikacja czasowników wnioskowania z tytułu zajmowanego miejsca w STR    233
  1.3.2. Szkic. I co z tego wynika…? O wyrażeniu wynikać z czegoś    238
  
  2. Portrety wybranych czasowników wnioskowania    250
  2.1. Pole – opozycje i klasyfikacje    250
  2.1.1. Opozycje zewnętrzne i wewnętrzne    251
  2.1.2. Klasy inferencji i konstatacji    252
  2.1.3. Potencje i realizacje w przesłankach i w konkluzjach    254
  2.2. Jednostki – hipotezy i analizy    259
  2.2.1. Wydedukować z [czegoś p], że q    262
  2.2.2. Wysnuć z [czegoś p] wniosek, że q    274
  2.2.3. Wyciągnąć z [czegoś p] wniosek, że q    293
  2.2.4. Dojść (na podstawie [czegoś p]) do wniosku, że q    300
  2.2.5. Osądzić (na podstawie [czegoś p]), że q    312
  2.2.6. Uznać i wykluczyć (na podstawie [czegoś p]), że q    317
  
  Zaproszenie do dyskusji    335
  
  Bibliografia    337
  
  Wykaz skrótów    347
  
  Summary    349
  
  Zusammenfassung    350
  
  
  
RozwińZwiń