Słowa kluczowe

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Powrót słów kluczowych do praktyki informacyjnej zrodził nowe problemy natury zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Przede wszystkim dotyczą one efektywności używania słów kluczowych w etykietowaniu i wyszukiwaniu informacji w wielkim, uniwersalnym i słabo kontrolowanym systemie rozproszonym (w poprzedniej epoce rozwoju systemów informacyjnych słowa kluczowe używane były w stosunkowo małych, kontrolowanych systemach dziedzinowych), ale także teoretycznego problemu tożsamości obecnie używanych słów kluczowych z dawnymi klasycznymi i nieklasycznymi językami słów kluczowych, i ich relacji do języka naturalnego używanego w funkcji metainformacyjnej. Autor nie ograniczył się tylko do prezentacji, ale zamieścił własne oceny i przemyślenia, które skłoniły go do rozważań, czy mamy do czynienia ze sztucznym językiem słów kluczowych, czy też w istocie jest to język naturalny używany w funkcji metainformacyjnej, i zadania pytania o przyszłość języków słów kluczowych we współczesnych systemach informacji.


Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Bożenny Bojar


Wiesław BABIK, absolwent bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (1986). Doktorat (1992) i habilitacja (1997) na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego z nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa. Specjalista w zakresie informacji naukowej, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Zajmuje się lingwistycznymi problemami systemów informacyjno-wyszukiwawczych, ekologią informacji, systemami organizacji, reprezentacji i zarządzania informacją i wiedzą oraz terminologią. Kierownik Zakładu Zarządzania Informacją na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Krajowy koordynator International Society for Knowledge Organization (ISKO) w Polsce. Przedstawiciel krajowy stworzonego przez UNESCO International Information Centre for Terminology w Wiedniu (Infoterm). Autor i redaktor naukowy ponad 180 prac naukowych, w tym 10 książek oraz współautor 16 słowników słów kluczowych.


Rok wydania2010
Liczba stron242
KategoriaJęzykoznawstwo
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-2866-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Metodologiczne aspekty rozważań nad słowami kluczowymi     9
  Część pierwsza. Słowa kluczowe w różnych kontekstach     23
   1.1. Pole znaczeniowe, czyli pojemność terminu „słowo kluczowe”     24
   1.1.1. Odmiany słów kluczowych: kontekst leksykograficzny     24
   1.1.2. Słowa kluczowe w nauce o informacji     27
   1.1.3. Funkcje słów kluczowych     34
   1.2. Słowa kluczowe w systemie WWW     36
   1.2.1. Słowa kluczowe w wyszukiwarkach internetowych     36
   1.2.2. Słowa kluczowe w systemach hipertekstowych i hipermedialnych     42
   1.3. Psycholingwistyczne determinanty słów kluczowych     45
   1.3.1. Modele pamięci semantycznej     46
   1.3.2. Leksykon umysłowy (słownik mentalny) jako wzorzec/model organizacji systemu leksykalnego i słownikowego języków słów kluczowych     53
   1.4. Językowe determinanty słów kluczowych     56
   1.4.1. Termin jako jednostka leksykalna języka naturalnego i języka słów kluczowych     57
   1.4.1.1. Status terminu w systemach leksykalnych języków słów kluczowych     58
   1.4.1.2. Znaczenie leksykalne terminów jako jednostek leksykalnych języka słów kluczowych     60
   1.4.2. Pole semantyczne języka słów kluczowych a języka naturalnego     62
   1.4.2.1. Charakterystyka pola semantycznego języka naturalnego     62
   1.4.2.2. Charakterystyka pola semantycznego języków słów kluczowych     63
   1.4.3. Modelowanie języka słów kluczowych na bazie języka naturalnego     66
   1.4.3.1. Relacje kojarzeniowe w języku naturalnym i języku słów kluczowych     66
   1.4.3.2. Kompetencja językowa użytkowników języka słów kluczowych i jej determinanty     70
   1.4.3.3. Struktury języka słów kluczowych jako efekt modelowania struktur języka naturalnego     73
  Część druga. Słowo kluczowe jako jednostka leksykalna języka słów kluczowych     79
   2.1. Geneza języka słów kluczowych     80
   2.1.1. Prehistoria języka słów kluczowych     80
   2.1.2. Historia języka słów kluczowych     84
   2.2. Język słów kluczowych – problemy definicyjne     85
   2.2.1. Język słów kluczowych jako element systemu informacyjno—wyszukiwawczego     86
   2.2.2. Jeden czy wiele języków słów kluczowych, czyli o naturze języka słów kluczowych     86
   2.3. Elementy strukturalno-funkcjonalne określające tożsamość języka słów kluczowych     88
   2.3.1. Funkcje języka słów kluczowych     89
   2.3.2. Struktura języka słów kluczowych     90
   2.3.2.1. Wymiar wertykalny – poziomy języka słów kluczowych     90
   2.3.2.2. Wymiar horyzontalny – elementy języka słów kluczowych     93
   2.3.2.2.1. Słownictwo języka słów kluczowych     93
   2.3.2.2.1.1. System leksykalny języka słów kluczowych     93
   2.3.2.2.1.2. System słownikowy języka słów kluczowych     95
   2.3.2.2.2. System semantyczny języka słów kluczowych     100
   2.3.2.2.3. System gramatyczny języka słów kluczowych     105
   2.4. Inżynieria języka naturalnego na potrzeby języka słów kluczowych     106
   2.4.1. Język słów kluczowych a język naturalny     106
   2.4.2. Koncepcja wielofunkcyjnych słowników otwartych     109
   2.5. Zróżnicowanie języka słów kluczowych     111
   2.5.1. Kryteria podziału i odmiany języka słów kluczowych     111
   2.5.2. Zalety i wady języka słów kluczowych     112
   2.6. Klasyczny język słów kluczowych a inne języki paranaturalne     114
   2.6.1. Język słów kluczowych a język deskryptorowy     114
   2.6.2. Język słów kluczowych a język haseł przedmiotowych     117
  Część trzecia. Słowa kluczowe w systemach wyszukiwania informacji     121
   3.1. Analiza porównawcza języków słów kluczowych opartych na słowniku jawnym     121
   3.1.1. Charakterystyka materiału badawczego     122
   3.1.2. Cele badawcze     123
   3.1.3. Wyniki badań własnych     124
   3.1.3.1. Słowa kluczowe systemów tradycyjnych     124
   3.1.3.1.1. Klasyczne słowniki słów kluczowych     124
   3.1.3.1.2. Słowniki słów kluczowych z systemami odesłań     131
   3.1.3.1.3. Słowniki słów kluczowych z elementami fasetyzacji     139
   3.1.3.1.4. Słowniki słów kluczowych w układzie gniazdowym     143
   3.1.3.1.5. Wielojęzyczne słowniki słów kluczowych     150
   3.1.3.1.6. Słowa kluczowe w indeksach rzeczowych, systemach pełnotekstowych, katalogach bibliotecznych (OPAC) i bibliotekach cyfrowych     152
   3.1.3.2. Klasyczny język słów kluczowych a słowa kluczowe w systemie WWW     157
   3.1.4. Wnioski z przeprowadzonych analiz     159
   3.1.5. Propozycja zestawu kryteriów opisu języków słów kluczowych     164
   3.2. Wybrane problemy pragmatyki słów kluczowych     167
   3.2.1. Pragmatyka języka słów kluczowych: mentalna i formalna     167
   3.2.2. Pragmatyka indeksowania za pomocą słów kluczowych     172
   3.2.3. Pragmatyka wyszukiwania za pomocą słów kluczowych     186
   3.3. Wyszukiwanie w języku naturalnym. Czy to już koniec języków słów kluczowych?     194
   3.3.1. Technologia semantyczna – wyszukiwanie za pomocą języka naturalnego     195
   3.3.2. W jakim kierunku zmierza język słów kluczowych?     199
  Od rozważań teoretycznych do praktyki     205
  Literatura     217
  Indeks osobowy     227
  Indeks rzeczowy     231
  Aneks. Wykaz słowników słów kluczowych poddanych analizie     235
  Spis rysunków     239
  Summary     241
RozwińZwiń