Tekstologia

5 ocen

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

74,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 37,00 zł  


74,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwszy na polskim rynku wydawniczym podręcznik akademicki poświęcony tekstologii. Autorzy szczegółowo omawiają zagadnienia związane z tworzeniem, odbieraniem i przekształcaniem tekstów. Wykład został podzielony na 4 główne części: zagadnienia teoretyczne, pragmatyka tekstu, struktura i semantyka tekstu oraz działania na tekście. Całość uzupełniają przykładowe teksty przeznaczone do samodzielnych ćwiczeń obejmujących m.in. streszczanie, indeksowanie, komentowanie i adiustację.


Rok wydania2010
Liczba stron270
KategoriaJęzykoznawstwo
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21072-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  1. Ku tekstologii integralnej     11
   1.1. Tekstologia i jej działy     11
   1.2. Główne kierunki i szkoły badań nad tekstem     13
   1.2.1. Sytuacja tekstologii polskiej     17
  2. Tekst – dyskurs – komunikacja     22
   2.1. Tekst a dyskurs – między działaniem a wytworem     22
   2.1.1. Czym jest tekst?     22
   2.1.2. Pojęcie tekstu w słownikach specjalistycznych i encyklopediach     24
   2.1.3. Językowy obraz tekstu i potoczna wiedza o tekstach     25
   2.1.4. Metafory pojęciowe tekstu     29
   2.1.5. Czym jest dyskurs?     31
   2.1.6. Dylematy współczesnego tekstologa     34
   2.1.7. Tekstologiczna definicja tekstu     36
   2.2. Tekst wobec innych jednostek języka     36
   2.2.1. Poziom tekstowy w opisie języka     36
   2.2.2. Tekst wobec systemu, normy i użycia     39
   2.2.3. Tekst a wykrzyknienie i zawiadomienie     40
   2.2.4. Tekst a zdanie – „tekst minimalny”     44
   2.3. Tekst prototypowy     48
   2.4. Wzorzec tekstu – tekstem     53
   2.5. Hipertekst     62
   2.5.1. Hipertekst – „wielotekst” nielinearny     62
   2.5.2. Tekst tradycyjny a hipertekst     68
   2.6. Teksty multimedialne     71
   2.7. Teksty kultury     72
   2.8. Autonomia tekstu i problem intertekstualności     73
  3. Tekst a wewnętrzne zróżnicowanie języka     76
   3.1. Tekst a warianty języka     76
   3.2. Tekst w ustnej i pisanej odmianie języka     78
   3.2.1. Między mową a pismem     78
   3.2.2. Prymat mowy żywej     79
   3.2.3. Przykładowe teksty ustne i pisane     82
   3.2.4. Opozycja czy skala ustności i literackości?     97
   3.2.5. Cechy tekstów ustnych – charakterystyka zbiorcza     99
   3.2.5.1. Dźwiękowość     99
   3.2.5.2. Gestyczność     101
   3.2.5.3. Sytuacyjność     102
   3.2.5.4. Jednoczesność wymawiania i odbioru     104
   3.2.5.5. Dialogowość     104
   3.2.5.6. Swoiste ustne formy językowe     105
   3.2.6. Cechy tekstów pisanych – charakterystyka zbiorcza     106
   3.2.6.1. Grafizm     106
   3.2.6.2. Graficzne substytuty gestów („buźki”)     107
   3.2.6.3. Dekontekstualizacja     107
   3.2.6.4. Niejednoczesność nadawania i odbioru, pisania i czytania     108
   3.2.6.5. Zawieszenie dialogowości     108
   3.2.6.6. Swoiste pisane formy językowe     108
   3.3. Tekst a style językowe     110
   3.3.1. Podstawy teoretyczne opisu stylu     110
   3.3.2. Ile mamy stylów w języku polskim?     113
   3.3.3. Styl potoczny     115
   3.3.4. Styl artystyczny     116
   3.3.5. Styl urzędowy     118
   3.3.6. Styl naukowy     119
   3.4. Tekst wobec aktów mowy     121
   3.4.1. Akt mowy i jego aspekty     121
   3.4.2. Mówienie jako działanie     123
   3.4.3. Akty jawne i ukryte     124
   3.4.4. Typologia aktów mowy     126
   3.5. Tekst wobec gatunków mowy     128
   3.5.1. Gatunki mowy – miarą bogactwa kultury     128
   3.5.2. Gatunki mowy w edukacji szkolnej     131
   3.5.3. Gatunek jako przedmiot badań interdyscyplinarnych     132
   3.5.4. Teoria Stefanii Skwarczyńskiej     134
   3.5.5. W kręgu inspiracji Maxa Webera i Ludwiga Wittgensteina: ujęcie Stefana Sawickiego     134
   3.5.6. Koncepcja gatunków mowy Michaiła Bachtina     135
   3.5.7. Semantyczna koncepcja gatunków mowy Anny Wierzbickiej     136
   3.5.8. Gatunek jako „gramatyka literatury” według Michała Głowińskiego     138
   3.5.9. Gatunki mowy w opisie systematycznym     139
   3.5.9.1. Gatunki naukowe w opisie Jana Mistríka, Stanisława Gajdy i Aleksandra Wilkonia     139
   3.5.9.2. Gatunki folkloru w ujęciu Jerzego Bartmińskiego     140
   3.5.10. Kryteria opisu gatunku mowy     141
   3.5.11. Co o gatunkach mowy mówią schematy konotacyjne czasowników mówienia?     141
   3.5.12. Jakie cechy gatunków mowy są uwzględniane w definicjach leksykograficznych?     144
   3.5.13. Przykładowe teksty zróżnicowane gatunkowo     146
   3.6. Intencja a funkcja tekstu     155
   3.7. Modalność wypowiedzi     170
   3.7.1. Między filozofią, logiką a lingwistyką     170
   3.7.2. Modalność intencjonalna     171
   3.7.3. Możliwości współwystępowania dwóch typów modalności     174
   3.7.4. Sposoby wyrażania modalności w języku     174
  4. Struktura i semantyka tekstu     177
   4.1. Derywacja (tworzenie) tekstu     177
   4.2. Metatekst i operatory tekstowe     186
   4.2.1. Czym jest metatekst?     186
   4.2.2. Typologia operatorów tekstowych     191
   4.3. Operatory odnoszące się do przedmiotu: typowy i prawdziwy     196
   4.4. Delimitacja tekstu     203
   4.4.1. Względność granic i integralność tekstu     203
   4.4.2. Rama tekstu     209
   4.4.3. Tytuł tekstu     212
   4.4.4. Początek i koniec tekstu     225
   4.4.5. Akapit     240
   4.5. Temat – remat     258
   4.5.1. O czym się mówi i co się mówi w tekście?     258
   4.5.2. Zapis tematu     258
   4.5.3. Kierunki badań nad tematem     260
   4.5.4. Rozczłonkowanie temat – remat i jego wykładniki     261
   4.5.5. Testowanie podziału tematyczno-rematycznego     264
   4.5.6. Pojęcie dynamiczności wypowiedzeniowej     265
   4.5.7. Rozwijanie tematu w tekście     266
   4.6. Pojęcie presupozycji i jej rola w komunikacji     268
   4.7. Izotopia. Pary izotopiczne     273
   4.8. Następstwo tematyczne w tekście     277
   4.9. Spójność i integralność tekstu     282
  5. Przekształcanie tekstu i działania na tekście     293
   5.1. Wyciąg (ekscerpt)     293
   5.2. Wybór słów kluczowych i indeksowanie     294
   5.3. Plan tekstu – twórczy i odtwórczy (spis treści)     294
   5.4. Nicowanie tekstu     299
   5.5. Streszczanie     301
   5.6. Dekompozycja i gniazdowanie     309
   5.7. Transformacje     312
   5.8. Parafraza i trawestacja     321
   5.9. Adiustacja i korekta     329
  6. Analiza i interpretacja     330
   6.1. Problemy sporne i bezsporne     330
   6.2. Analiza morfologiczna. Przykład Pieśni o żołnierzu tułaczu     331
   6.3. Analiza kontekstualna. Przykład Mojej ojczyzny Norwida     338
   6.4. Analiza integralna. Przykład Desideraty     348
  Bibliografia     358
RozwińZwiń