Tekstologia

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

24,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwszy na polskim rynku wydawniczym podręcznik akademicki poświęcony tekstologii. Autorzy szczegółowo omawiają zagadnienia związane z tworzeniem, odbieraniem i przekształcaniem tekstów. Wykład został podzielony na 4 główne części: zagadnienia teoretyczne, pragmatyka tekstu, struktura i semantyka tekstu oraz działania na tekście. Całość uzupełniają przykładowe teksty przeznaczone do samodzielnych ćwiczeń obejmujących m.in. streszczanie, indeksowanie, komentowanie i adiustację.


Liczba stron270
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16168-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  1. Ku tekstologii integralnej    11
   1.1. Tekstologia i jej działy    11
   1.2. Główne kierunki i szkoły badań nad tekstem    13
   1.2.1. Sytuacja tekstologii polskiej    17
  2. Tekst – dyskurs – komunikacja    22
   2.1. Tekst a dyskurs – między działaniem a wytworem    22
   2.1.1. Czym jest tekst?    22
   2.1.2. Pojęcie tekstu w słownikach specjalistycznych i encyklopediach    24
   2.1.3. Językowy obraz tekstu i potoczna wiedza o tekstach    25
   2.1.4. Metafory pojęciowe tekstu    29
   2.1.5. Czym jest dyskurs?    31
   2.1.6. Dylematy współczesnego tekstologa    34
   2.1.7. Tekstologiczna definicja tekstu    36
   2.2. Tekst wobec innych jednostek języka    36
   2.2.1. Poziom tekstowy w opisie języka    36
   2.2.2. Tekst wobec systemu, normy i użycia    39
   2.2.3. Tekst a wykrzyknienie i zawiadomienie    40
   2.2.4. Tekst a zdanie – „tekst minimalny”    44
   2.3. Tekst prototypowy    48
   2.4. Wzorzec tekstu – tekstem    53
   2.5. Hipertekst    62
   2.5.1. Hipertekst – „wielotekst” nielinearny    62
   2.5.2. Tekst tradycyjny a hipertekst    68
   2.6. Teksty multimedialne    71
   2.7. Teksty kultury    72
   2.8. Autonomia tekstu i problem intertekstualności    73
  3. Tekst a wewnętrzne zróżnicowanie języka    76
   3.1. Tekst a warianty języka    76
   3.2. Tekst w ustnej i pisanej odmianie języka    78
   3.2.1. Między mową a pismem    78
   3.2.2. Prymat mowy żywej    79
   3.2.3. Przykładowe teksty ustne i pisane    82
   3.2.4. Opozycja czy skala ustności i literackości?    97
   3.2.5. Cechy tekstów ustnych – charakterystyka zbiorcza    99
   3.2.5.1. Dźwiękowość    99
   3.2.5.2. Gestyczność    101
   3.2.5.3. Sytuacyjność    102
   3.2.5.4. Jednoczesność wymawiania i odbioru    104
   3.2.5.5. Dialogowość    104
   3.2.5.6. Swoiste ustne formy językowe    105
   3.2.6. Cechy tekstów pisanych – charakterystyka zbiorcza    106
   3.2.6.1. Grafizm    106
   3.2.6.2. Graficzne substytuty gestów („buźki”)    107
   3.2.6.3. Dekontekstualizacja    107
   3.2.6.4. Niejednoczesność nadawania i odbioru, pisania i czytania    108
   3.2.6.5. Zawieszenie dialogowości    108
   3.2.6.6. Swoiste pisane formy językowe    108
   3.3. Tekst a style językowe    110
   3.3.1. Podstawy teoretyczne opisu stylu    110
   3.3.2. Ile mamy stylów w języku polskim?    113
   3.3.3. Styl potoczny    115
   3.3.4. Styl artystyczny    116
   3.3.5. Styl urzędowy    118
   3.3.6. Styl naukowy    119
   3.4. Tekst wobec aktów mowy    121
   3.4.1. Akt mowy i jego aspekty    121
   3.4.2. Mówienie jako działanie    123
   3.4.3. Akty jawne i ukryte    124
   3.4.4. Typologia aktów mowy    126
   3.5. Tekst wobec gatunków mowy    128
   3.5.1. Gatunki mowy – miarą bogactwa kultury    128
   3.5.2. Gatunki mowy w edukacji szkolnej    131
   3.5.3. Gatunek jako przedmiot badań interdyscyplinarnych    132
   3.5.4. Teoria Stefanii Skwarczyńskiej    134
   3.5.5. W kręgu inspiracji Maxa Webera i Ludwiga Wittgensteina: ujęcie Stefana Sawickiego    134
   3.5.6. Koncepcja gatunków mowy Michaiła Bachtina    135
   3.5.7. Semantyczna koncepcja gatunków mowy Anny Wierzbickiej    136
   3.5.8. Gatunek jako „gramatyka literatury” według Michała Głowińskiego    138
   3.5.9. Gatunki mowy w opisie systematycznym    139
   3.5.9.1. Gatunki naukowe w opisie Jana Mistríka, Stanisława Gajdy i Aleksandra Wilkonia    139
   3.5.9.2. Gatunki folkloru w ujęciu Jerzego Bartmińskiego    140
   3.5.10. Kryteria opisu gatunku mowy    141
   3.5.11. Co o gatunkach mowy mówią schematy konotacyjne czasowników mówienia?    141
   3.5.12. Jakie cechy gatunków mowy są uwzględniane w definicjach leksykograficznych?    144
   3.5.13. Przykładowe teksty zróżnicowane gatunkowo    146
   3.6. Intencja a funkcja tekstu    155
   3.7. Modalność wypowiedzi    170
   3.7.1. Między filozofią, logiką a lingwistyką    170
   3.7.2. Modalność intencjonalna    171
   3.7.3. Możliwości współwystępowania dwóch typów modalności    174
   3.7.4. Sposoby wyrażania modalności w języku    174
  4. Struktura i semantyka tekstu    177
   4.1. Derywacja (tworzenie) tekstu    177
   4.2. Metatekst i operatory tekstowe    186
   4.2.1. Czym jest metatekst?    186
   4.2.2. Typologia operatorów tekstowych    191
   4.3. Operatory odnoszące się do przedmiotu: typowy i prawdziwy    196
   4.4. Delimitacja tekstu    203
   4.4.1. Względność granic i integralność tekstu    203
   4.4.2. Rama tekstu    209
   4.4.3. Tytuł tekstu    212
   4.4.4. Początek i koniec tekstu    225
   4.4.5. Akapit    240
   4.5. Temat – remat    258
   4.5.1. O czym się mówi i co się mówi w tekście?    258
   4.5.2. Zapis tematu    258
   4.5.3. Kierunki badań nad tematem    260
   4.5.4. Rozczłonkowanie temat – remat i jego wykładniki    261
   4.5.5. Testowanie podziału tematyczno-rematycznego    264
   4.5.6. Pojęcie dynamiczności wypowiedzeniowej    265
   4.5.7. Rozwijanie tematu w tekście    266
   4.6. Pojęcie presupozycji i jej rola w komunikacji    268
   4.7. Izotopia. Pary izotopiczne    273
   4.8. Następstwo tematyczne w tekście    277
   4.9. Spójność i integralność tekstu    282
  5. Przekształcanie tekstu i działania na tekście    293
   5.1. Wyciąg (ekscerpt)    293
   5.2. Wybór słów kluczowych i indeksowanie    294
   5.3. Plan tekstu – twórczy i odtwórczy (spis treści)    294
   5.4. Nicowanie tekstu    299
   5.5. Streszczanie    301
   5.6. Dekompozycja i gniazdowanie    309
   5.7. Transformacje    312
   5.8. Parafraza i trawestacja    321
   5.9. Adiustacja i korekta    329
  6. Analiza i interpretacja    330
   6.1. Problemy sporne i bezsporne    330
   6.2. Analiza morfologiczna. Przykład Pieśni o żołnierzu tułaczu    331
   6.3. Analiza kontekstualna. Przykład Mojej ojczyzny Norwida    338
   6.4. Analiza integralna. Przykład Desideraty    348
  Bibliografia    358
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia