Wykłady z fizjologii człowieka

-25%

Wykłady z fizjologii człowieka

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

44,6359,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce w nowoczesnym ujęciu przedstawiono skomplikowane zjawiska fizjologiczne. W logiczny sposób - od zagadnień związanych z fizjologią komórki, przez organizację procesów w obrębie tkanki, aż do funkcjonowania poszczególnych narządów - omówiono mechanizmy regulacyjne, sięgające podstawami do złożonych procesów biologii molekularnej. Wszystko to na bazie najnowszych danych i odkryć naukowych.
Logiczne i nowoczesne ujęcie skomplikowanych zagadnień i zjawisk fizjologicznych sprawia, że ta publikacja doskonale spełnia wymagania programowe uczelni medycznych. Jest to podręcznik fizjologii przeznaczony dla studentów wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych; może być także wykorzystywany w nauczaniu fizjologii człowieka na innych kierunkach.


Liczba stron1152
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3194-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Autorzy II
  
  Przedmowa VII
  
  Część I. Od mechanizmów komórkowych do czynności tkanki     1
  
  1. Podstawy elektrofizjologii komórkowejPiotr Złomańczuk     3
  
  Wybrane elementy budowy błony komórkowej     4
    
    Kanały jonowe     5
    Pompy jonowe     11
  
  Potencjał spoczynkowy     13
    
    Geneza potencjału spoczynkowego     14
    Znaczenie potencjału spoczynkowego     20
  
  Potencjały lokalne     21
  
  Potencjał czynnościowy     22
  
  Pomiar właściwości elektrofizjologicznych komórek     34
  
  Synapsy     39
  
  Elektrofizjologiczne aspekty recepcji     66
  
  Kanałopatie     73
  
  2. Czynność komórek mięśniowychWiktor Niewiadomski, Anna Gąsiorowska     79
  
  Mięśnie szkieletowe     79
    
    Budowa mięśnia szkieletowego     79
    Budowa włókna mięśniowego     80
    Skurcz mięśnia     82
    Skracanie się sarkomeru     82
    Cykl mostka poprzecznego     84
    Siła skurczu a stopień zachodzenia na siebie filamentów aktynowych i miozynowych     88
    Siła generowana przez mostki poprzeczne a prędkość skracania się sarkomeru     90
    Zużycie ATP     92
    Źródła ATP     93
    Mioglobina     95
    Rodzaje włókien mięśniowych     95
    Siła i prędkość skurczu włókna mięśniowego a ilość i długość miofibryli     97
    Unerwienie mięśni i kontrola skurczu     98
    Regulacja siły skurczu     106
    Receptory mięśniowe – rola czucia głębokiego     114
    Plastyczność tkanki mięśniowej     114
    Zmęczenie i bolesność mięśni wywołane wysiłkiem fizycznym     119
  
  Mięśnie gładkie     120
    
    Funkcje mięśni gładkich     120
    Połączenia między komórkami mięśnia gładkiego     121
    Struktura komórki mięśnia gładkiego     121
    Inicjacja i regulacja cyklu mostka poprzecznego w komórkach mięśni gładkich     123
    Charakterystyka skurczu tonicznego     125
    Sterowanie skurczem mięśni gładkich     126
    Plastyczność komórek mięśni gładkich     131
  
  3. Receptory – klasyfikacja, charakterystyka, funkcjaJolanta B. Zawilska     133
  
  Klasyfikacja receptorów     139
    
    Receptory bezpośrednio związane z kanałami jonowymi     142
    Receptory sprzężone z białkami G     144
    Receptory związane z enzymami mające jedną domenę transbłonową     155
    Receptory wewnątrzkomórkowe (jądrowe)     164
  
  Zmiany reaktywności receptorów     168
    
    Zmniejszenie reaktywności receptorów     169
    Fizjologiczne i patofizjologiczne znaczenie zmian reaktywności receptorów     178
  
  4. Fizjologiczna rola tlenku azotuMałgorzata Tafil-Klawe, Dariusz Soszyński, Jacek J. Klawe     181
  
  Tlenek azotu w ośrodkowym układzie nerwowym     185
    
    Działanie neurotoksyczne     186
    Działanie neuroprotekcyjne     187
    Potencjalizacja długoterminowa (LTP)     187
    Depresja długoterminowa (LTD)     187
    Reakcje behawioralne przebiegające z udziałem tlenku azotu     188
    Percepcja bólu     188
  
  Reakcje naczyniowe     189
  Tlenek azotu w obwodowym układzie nerwowym     189
  Tlenek azotu w układzie immunologicznym     190
  Tlenek azotu w procesie termoregulacji     191
  
  Część II. Fizjologia wybranych układów     193
  
  1. Podstawy neurofizjologii     195
  
  Ośrodkowa kontrola czynności ruchowych – Jolanta Jaworek     195
    
    Kora ruchowa i górny neuron motoryczny     196
    Objawy kliniczne uszkodzenia górnego neuronu motorycznego     203
    Pień mózgu     204
    Szlaki zstępujące przyśrodkowe     204
    Droga siatkowato-rdzeniowa boczna     205
    Jądra podstawy mózgu     205
    Objawy kliniczne uszkodzenia jąder podkorowych     208
    Móżdżek     210
    Objawy kliniczne uszkodzenia móżdżku     216
    Od zamiaru do wykonania ruchu     217
  
  Organizacja czynności ruchowych na poziomie rdzenia kręgowego – Jolanta Jaworek     219
    
    Pojęcia kluczowe     219
    Receptory mięśni i ścięgien     224
    Odruchy rdzeniowe     226
    Objawy kliniczne uszkodzenia dolnego neuronu motorycznego     236
  
  Wybrane zagadnienia z fizjologii czucia i percepcji – Piotr Złomańczuk     237
    
    Podstawy czucia i percepcji     237
    Narządy zmysłów     243
    Czucie i percepcja bólu – Jolanta Jaworek     264
  
  Wyższe funkcje ośrodkowego układu nerwowego – Grażyna Niewiadomska     272
    
    Układ brzeżny     273
    Zachowania emocjonalne i poznawcze – rola poszczególnych struktur     276
    Znaczenie układu brzeżnego     291
    Kora mózgowa     293
    Klasyfikacja rodzajów uczenia się i pamięci     304
    Plastyczność synaptyczna a procesy poznawcze     307
    Znaczenie kory mózgowej     321
  
  Autonomiczny układ nerwowy – Małgorzata Tafil-Klawe, Jacek J. Klawe     324
    
    Anatomiczna organizacja autonomicznego układu nerwowego     325
    Neuroprzekaźniki autonomicznego układu nerwowego     330
    Rola autonomicznego układu nerwowego w utrzymaniu homeostazy     332
  
  Sen zdrowego człowieka – Wojciech Jernajczyk, Małgorzata Tafil-Klawe, Piotr Złomańczuk     338
    
    Badanie elektroencefalograficzne     338
    Polisomnograficzny obraz snu     339
    Potrzeba snu     346
    Mechanizmy kontroli snu     346
  
  Podstawy chronofizjologii – Krystyna Zużewicz, Krzysztof Kwarecki     349
    
    Lokalizacja zegara biologicznego     351
    Budowa i funkcje jądra nadskrzyżowaniowego     352
    Sygnały glutaminoergiczne a ekspresja genów w jądrze nadskrzyżowaniowym     358
    Geny zegarowe     359
    Hipotetyczny model zegara biologicznego w neuronach jądra nadskrzyżowaniowego u ssaków     360
    Synchronizacja systemu rytmów okołodobowych przez bodźce pozawzrokowe     361
    Zegar biologiczny a starzenie     363
  
  Fizjologiczna rola podwzgórza – Małgorzata Tafil-Klawe     363
  
  2. Fizjologia krwi i układu krążenia     367
  
  Fizjologia krwi – Ewa Żekanowska, Jan Styczyński     367
  
    Hematopoeza     368
    Szeregi rozwojowe układu krwiotwórczego     374
    Funkcje krwi i jej właściwości fizykochemiczne     378
    Skład krwi     379
  
  Chłonka – Małgorzata Tafil-Klawe     387
  
  Fizjologiczna hemostaza – Danuta Rość     388
  
    Ściana naczyń krwionośnych     389
    Płytki krwi     390
    Hemostaza pierwotna     392
    Układ krzepnięcia krwi     393
    Układ fibrynolizy     398
  
  Elementy fizjologii serca – Małgorzata Tafil-Klawe, Jacek J. Klawe     402
  
    Powstanie i rozchodzenie się pobudzeń     402
    Potencjał czynnościowy miocytów serca     406
    Jonowe podstawy działania komórek rozrusznikowych     412
    Skurcz komórek mięśnia sercowego     415
    Cykl hemodynamiczny pracy serca     431
    Teoretyczne podstawy elektrokardiografii     433
  
  Wprowadzenie do hemodynamiki krążenia – Krzysztof Cieślicki, Jacek Przybylski     438
  
    Wielkości hemodynamiczne     438
    Teoria powietrzni, podatność tętnic     446
    Maksymalna i minimalna wartość ciśnienia tętniczego     448
    Zróżnicowanie oporu naczyniowego w krążeniu dużym i małym     450
    Strukturalna organizacja naczyń mikrokrążenia i jej implikacje czynnościowe     456
    Zespoły podkradania     458
    Siły działające na ściany naczyń     460
    Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na przepływ krwi     467
    Oddziaływania hemodynamiczne w układach naczyniowych     467
  
  Odruchowe mechanizmy regulacyjne w układzie sercowo-naczyniowym – Małgorzata Tafil-Klawe, Jacek J. Klawe     473
  
    Baroreceptory tętnicze     474
    Mechanoreceptory objętościowe     479
    Chemoreceptory tętnicze     479
    Peptyd natriuretyczny, aferenty przedsionków     480
    Aferenty komór reagujące na podwyższenie ciśnienia     481
    Chemowrażliwe aferenty w komorach     481
    Aferenty współczulne     481
  
  Krążenie wieńcowe – Małgorzata Tafil-Klawe, Jacek J. Klawe     482
  
    Zależność ciśnienie–przepływ     482
    Przepływ pulsacyjny w krążeniu wieńcowym     483
    Zużycie tlenu przez mięsień serca     484
    Regulacja przepływu wieńcowego     486
    Rola autonomicznego układu nerwowego w regulacji krążenia wieńcowego     488
    Rozwój krążenia obocznego w łożysku wieńcowym     489
  
  Rola komórek śródbłonka naczyniowego – Jacek J. Klawe, Małgorzata Tafil-Klawe     492
  
    Udział śródbłonka w kontroli przepuszczalności naczyń     493
    Udział śródbłonka w kontroli oporu naczyniowego     494
    Regulacja nerwowa a oddziaływanie śródbłonka na napięcie naczyniowe     496
    Stężenie jonów wapnia a uwalnianie aktywnych związków ze śródbłonka     496
    Udział śródbłonka w kontroli oporu naczyniowego     497
    Udział śródbłonka w kontroli hemostazy     497
    Rola śródbłonka w reakcjach immunologicznych, zapalnych i wzrostowych     499
  
  Inwazyjna diagnostyka kardiologiczna – Jacek Kubica, Adam Sukiennik, Marek Radomski     500
    
    Inwazyjna diagnostyka tętnic wieńcowych     501
    Inwazyjna diagnostyka funkcji serca     508
  
  3. Fizjologia układu oddechowego     513
  
  Czynność układu oddechowego – Jacek J. Klawe, Małgorzata Tafil-Klawe     513
  
    Powierzchnia wymiany gazowej     514
    Drogi oddechowe i pęcherzyki płucne     515
    Dyfuzja tlenu i dwutlenku węgla przez barierę pęcherzykowo-włośniczkową     516
    Wdech i wydech     519
    Objętości i pojemności oddechowe     520
    Podatność płuc     521
    Siły retrakcji     523
    Surfaktant     523
    Różnice między poszczególnymi obszarami płuc a praca oddechowa     524
    Krążenie płucne oraz przeciek płucny anatomiczny i fizjologiczny     527
    Opór dróg oddechowych (opór oddechowy)     530
    Receptory zlokalizowane w układzie oddechowym     533
    Rola płuc w gospodarce kwasowo-zasadowej     536
  
  Badania czynnościowe układu oddechowego – Małgorzata Czajkowska-Malinowska     537
  
    Spirometria     537
    Pomiary objętości płucnych – oznaczanie torakalnej objętości płuc     544
    Badanie oporów oddechowych     546
    Badanie zdolności dyfuzyjnej gazu w płucach     548
  
  Markery chorób w wydychanym powietrzu – Małgorzata Tafil-Klawe     550
  
  Regulacja oddychania – Mieczysław Pokorski, Krystyna Budzińska     554
  
    Chemiczna regulacja oddychania     555
    Nerwowa regulacja oddychania     569
  
  4. TermoregulacjaMichał Caputa     587
  
  Działanie układu termoregulacji – zasady ogólne     588
  
    Podstawy regulacji temperatury ciała     589
    Progi reakcji termoregulacyjnych     597
    Wpływ wysiłku fizycznego na termoregulację     599
  
  Termoregulacja noworodków     600
  
  Mechanizm zmian poziomu nastawczego termoregulacji     601
  
  Stany termiczne organizmu i ich znaczenie biologiczne     604
  
    Normotermia     604
    Gorączka     606
    Anapireksja     612
    Hipertermia     617
    Hipotermia     619
    Podsumowanie     621
  
  5. Czynność nerek, regulacja objętości płynów ustrojowych i równowaga kwasowo-zasadowaArtur Dembiński     625
  
  Płyny ustrojowe     625
  
    Woda całkowita organizmu, jej rozmieszczenie i pomiar     625
    Skład płynów ustrojowych     630
    Podstawy utrzymania równowagi wodnej i osmotycznej organizmu     632
    Regulacja bilansu wody w organizmie     634
    Regulacja objętości płynu pozakomórkowego     637
    Fizjologia pragnienia     638
    Regulacja objętości krwi     646
    Regulacja bilansu wody w komórce     647
    Zaburzenia objętości płynu zewnątrz- i wewnątrzkomórkowego     649
    Udział NaCl w objętości płynów ustrojowych     651
    Bilans jonów potasowych w organizmie     654
  
  Fizjologia nerek     655
  
    Czynności nerek     656
    Anatomia czynnościowa nerek     658
    Krążenie nerkowe     664
    Podstawowe procesy zachodzące w nerkach     670
    Metody badań kanalików nerkowych     675
    Elektrofizjologia kanalików nefronu     675
    Przesączanie kłębuszkowe     676
    Wchłanianie zwrotne     681
    Wydzielanie kanalikowe     697
    Mechanizmy zagęszczania i rozcieńczania moczu – wzmacniacz przeciwprądowy     699
    Klirens osmotyczny i klirens wolnej wody     704
    Hormonalne czynności nerek i hormony związane z nerkami     705
    Kontrola wytwarzania moczu ostatecznego i wydalania wody     712
    Wydalanie moczu     714
    Badania czynnościowe nerek     719
  
  Rola nerek w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej     722
  
  6. Fizjologia gruczołów wydzielania wewnętrznego     737
  
  Regulacyjna rola hormonów i ich udział w wymianie informacji w organizmie – Andrzej Lewiński, Mariusz Klencki, Krzysztof Lewandowski     737
  
    Działania parakrynne i autokrynne     738
    Rodzaje hormonów     739
    Synteza i uwalnianie hormonów     739
    Działanie hormonów na tkanki docelowe     740
  
  Układ podwzgórzowo-przysadkowy – badanie czynności hormonalnej – Andrzej Lewiński, Mariusz Klencki, Krzysztof Lewandowski     748
  
    Rodzaje neurohormonów podwzgórzowych i czynność hormonalna podwzgórza     749
    Rola i działanie hormonów płata przedniego przysadki     750
    Hormon adrenokortykotropowy     751
    Hormon tyreotropowy     752
    Hormony gonadotropowe     753
    Hormon wzrostu     755
    Prolaktyna     757
    Funkcja hormonów tylnego płata przysadki     759
    Ocena czynności układu podwzgórzowo-przysadkowego w warunkach podstawowych     761
    Testy przeprowadzane w celu wykluczenia niedoczynności osi przysadka–kora nadnerczy     768
    Testy stosowane w celu wykluczenia nadmiaru kortyzolu     773
    Testy stosowane w celu wykluczenia niedoboru hormonu wzrostu     776
    Testy stosowane w celu wykluczenia nadmiaru hGH     778
    Testy stosowane w celu wykluczenia wtórnej niedoczynności tarczycy, zespołu oporności na hormony tarczycy oraz gruczolaka wydzielającego TSH     778
    Oś podwzgórze–przysadka–gonady     779
  
  Gruczoł tarczowy – Andrzej Lewiński, Krzysztof Lewandowski, Arkadiusz Zygmunt     781
  
    Czynność i budowa gruczołu tarczowego     781
    Hormony tarczycy i ich działanie     783
    Jod oraz jego przemiany w organizmie     784
    Hormon tyreotropowy – sprzężenie zwrotne między przysadką a tarczycą     790
    Ocena czynności gruczołu tarczowego oraz osi podwzgórze– –przysadka–tarczyca     791
    Stężenie TSH – znaczenie oceny w diagnostyce czynności tarczycy     796
    Stężenia hormonów tarczycy w surowicy     800
    Ocena czynności tyreotropowej przysadki     802
    Przeciwciała reagujące z antygenami tarczycowymi     803
    Markery nowotworowe tarczycy     805
    Badanie jodochwytności i scyntygrafia gruczołu tarczowego     807
    Podsumowanie     809
  
  Czynność wewnątrzwydzielnicza trzustki – Krzysztof Lewandowski, Elżbieta Skowrońska-Jóźwiak, Andrzej Lewiński, Katarzyna Cypryk     814
  
    Hormony części wewnątrzwydzielniczej trzustki     814
    Regulacja hormonalna metabolizmu składników pokarmowych     818
    Podstawowe testy w diagnostyce i monitorowaniu cukrzycy     819
    Diagnostyka hipoglikemii     827
  
  Warstwa korowa gruczołu nadnerczowego – Krzysztof Lewandowski, Mariusz Klencki, Andrzej Lewiński     830
  
    Budowa kory nadnerczy     830
    Biosynteza i metabolizm hormonów kory nadnerczy     831
    Regulacja wydzielania hormonów kory nadnerczy     833
    Działanie hormonów kory nadnerczy     835
    Diagnostyka czynnościowa kory nadnerczy     837
  
  Budowa i czynność rdzenia nadnerczy – Mariusz Klencki, Krzysztof Lewandowski, Andrzej Lewiński     848
  
    Synteza i wydzielanie hormonów rdzenia nadnerczy     849
    Fizjologiczne następstwa działania amin katecholowych     850
    Diagnostyka czynnościowa rdzenia nadnerczy     851
  
  Diagnostyka zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej – Andrzej Lewiński, Krzysztof Lewandowski, Elżbieta Skowrońska-Jóźwiak, Arkadiusz Zygmunt     855
  
    Budowa i funkcja gruczołów przytarczycznych     855
    Mechanizmy regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej     856
    Parathormon     856
    Kalcytonina     861
    Aktywne metabolity witaminy D     862
    Osteoporoza     865
    Normy, testy laboratoryjne i obciążeniowe w zaburzeniach gospodarki wapniowo-fosforanowej     868
  
  Hormony peptydowe wydzielane w przewodzie pokarmowym – Andrzej Lewiński, Adam Gesing, Krzysztof Lewandowski     878
  
    Regulacja motoryki, wydzielania oraz procesów wzrostowych tkanek przewodu pokarmowego     878
    Gastryna     881
    Sekretyna     883
    Wazoaktywny peptyd jelitowy     883
    Cholecystokinina     884
    Somatostatyna     885
    Peptyd związany z genem kalcytoniny     886
    Neurotensyna     886
    Peptyd uwalniający gastrynę     886
    Grupa polipeptydu trzustkowego     887
    Substancja P     888
    Peptyd hamujący czynność żołądka     888
    Ghrelina     889
    Motylina     889
    Enteroglukagon     889
    Stosowane testy diagnostyczne     892
  
  Czynność szyszynki i rola melatoniny w organizmie – Małgorzata Karbownik-Lewińska, Ewa Sewerynek, Andrzej Lewiński     893
  
    Fizjologiczna rola melatoniny     894
    Zastosowanie kliniczne melatoniny     902
    Guzy szyszynki     904
    Podsumowanie     904
  
  Czynność gonady żeńskiej – Jolanta Słowikowska-Hilczer, Krzysztof Kula     905
  
    Anatomia i czynność jajnika     905
    Diagnostyka cyklu jajnikowego     911
  
  Czynność męskiego układu płciowego – Krzysztof Kula, Jolanta Słowikowska-Hilczer     915
  
    Anatomia i czynność jądra     915
    Narządy płciowe dodatkowe     922
    Reakcje płciowe mężczyzny     923
    Czynność plemnika     926
    Testy czynnościowe plemników     927
  
  7. Fizjologia przewodu pokarmowegoArtur Dembiński, Zygmunt Warzecha     931
  
  Kontrola przyjmowania pokarmu     932
  
  Nerwowa regulacja czynności przewodu pokarmowego     935
  
    Enteryczny autonomiczny układ nerwowy     936
    Unerwienie przywspółczulne     939
    Unerwienie współczulne     940
    Pierwotne zewnętrzne wstępujące włókna czuciowe     940
  
  Regulacja czynności przewodu pokarmowego przez hormony żołądkowo-jelitowe     942
  
  Charakterystyka i regulacja układu krążenia przewodu pokarmowego     943
  
  Żucie     946
  
  Połykanie     948
  
  Podstawy aktywności motorycznej mięśni gładkich przewodu pokarmowego     951
  
    Mięśnie gładkie przewodu pokarmowego – syncytium czynnościowe     952
    Elektryczna aktywność mięśni gładkich przewodu pokarmowego     953
    Dolny zwieracz przełyku     955
    Aktywność motoryczna żołądka     957
    Aktywność motoryczna jelita cienkiego     961
    Zwieracz krętniczo-kątniczy     964
    Aktywność motoryczna jelita grubego     964
  
  Czynność zewnątrzwydzielnicza gruczołów przewodu pokarmowego     966
  
    Ślinianki i wydzielanie śliny     967
    Wydzielanie żołądkowe     972
    Wydzielanie trzustkowe     988
    Wątroba i drogi żółciowe     1002
    Jelito cienkie i jego czynności     1014
    Jelito grube     1035
  
  Część III. Cykl życiowy – od narodzin do śmierci     1039
  
  1. Fizjologia zachowaniaJózef Beck     1041
  
  Popędy     1042
    Popędy pierwotne     1043
    Pierwotne popędy ochronne     1048
    Popędy wtórne     1048
    Zaspokajanie popędu     1050
    Reakcje przerzutowe     1051
  
  Zachowania wrodzone     1052
  
    Odruch bezwarunkowy     1052
    Zachowania instynktowe     1054
  
  Współdziałanie zachowań instynktowych z zachowaniami nabytymi     1057
  
  Instynkt     1057
  
  Wpajanie     1060
  
  Powstawanie nowych zachowań     1062
  
  Uczenie się asocjacyjne     1063
  
    Klasyczny odruch warunkowy     1063
    Instrumentalne odruchy warunkowe     1064
    Instrumentalne odruchy obronne     1066
    Terapia behawioralna     1067
  
  Zachowania nabyte w wyniku uczenia się nieasocjacyjnego     1067
  
  Zachowania wrodzone a zachowania nabyte     1068
  
  2. Elementy seksuologiiJakub Woźniak     1071
  
  Podstawowe pojęcia     1072
  
  Rozwój seksualny człowieka     1074
  
  Neuroanatomia     1076
  
  Neuroprzekaźniki i neurohormony     1077
  
  Hormony     1079
  
  Cykl reakcji seksualnych człowieka     1080
    
    Cykl reakcji seksualnych kobiet     1081
    Cykl reakcji seksualnych mężczyzn     1082
  
  3. Fizjologia ciąży i poroduCzesław Kłyszejko, Joanna Kłyszejko-Molska     1085
  
  Fizjologia ciąży     1087
  
  Rozpoznanie ciąży i czas jej trwania     1091
  
  Poród fizjologiczny     1092
  
    Czas trwania porodu     1093
    Kliniczny przebieg porodu     1093
  
  Noworodek     1094
  
  Połóg     1095
  
  4. Fizjologia starzenia sięKornelia Kędziora-Kornatowska     1097
  
  Teorie stochastyczne     1098
  
  Teorie niestochastyczne     1099
  
  Zmiany inwolucyjne poszczególnych narządów i układów     1101
  
    Układ sercowo-naczyniowy     1101
    Układ oddechowy     1102
    Układ krwiotwórczy     1103
    Układ pokarmowy     1104
    Układ moczowy     1105
    Układ dokrewny     1105
    Układ immunologiczny     1107
    Układ ruchu     1108
    Układ nerwowy     1108
    Narządy zmysłów     1109
    Skóra i jej przydatki     1109
  
  5. Śmierć - Małgorzata Tafil-Klawe     1111
  
  Skorowidz     1115
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia