Wykłady z fizjologii człowieka

-20%

Wykłady z fizjologii człowieka

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

43,6054,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce w nowoczesnym ujęciu przedstawiono skomplikowane zjawiska fizjologiczne. W logiczny sposób - od zagadnień związanych z fizjologią komórki, przez organizację procesów w obrębie tkanki, aż do funkcjonowania poszczególnych narządów - omówiono mechanizmy regulacyjne, sięgające podstawami do złożonych procesów biologii molekularnej. Wszystko to na bazie najnowszych danych i odkryć naukowych.
Logiczne i nowoczesne ujęcie skomplikowanych zagadnień i zjawisk fizjologicznych sprawia, że ta publikacja doskonale spełnia wymagania programowe uczelni medycznych. Jest to podręcznik fizjologii przeznaczony dla studentów wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych; może być także wykorzystywany w nauczaniu fizjologii człowieka na innych kierunkach.


Liczba stron1152
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3194-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]Część I. Od mechanizmów komórkowych do czynności tkanki    1
  1. Podstawy elektrofizjologii komórkowejPiotr Złomańczuk    3
  Wybrane elementy budowy błony komórkowej    4
    Kanały jonowe    5
    Pompy jonowe    11
  Potencjał spoczynkowy    13
    Geneza potencjału spoczynkowego    14
    Znaczenie potencjału spoczynkowego    20
  Potencjały lokalne    21
  Potencjał czynnościowy    22
  Pomiar właściwości elektrofizjologicznych komórek    34
  Synapsy    39
  Elektrofizjologiczne aspekty recepcji    66
  Kanałopatie    73
  2. Czynność komórek mięśniowychWiktor Niewiadomski, Anna Gąsiorowska    79
  Mięśnie szkieletowe    79
    Budowa mięśnia szkieletowego    79
    Budowa włókna mięśniowego    80
    Skurcz mięśnia    82
    Skracanie się sarkomeru    82
    Cykl mostka poprzecznego    84
    Siła skurczu a stopień zachodzenia na siebie filamentów aktynowych i miozynowych    88
    Siła generowana przez mostki poprzeczne a prędkość skracania się sarkomeru    90
    Zużycie ATP    92
    Źródła ATP    93
    Mioglobina    95
    Rodzaje włókien mięśniowych    95
    Siła i prędkość skurczu włókna mięśniowego a ilość i długość miofibryli    97
    Unerwienie mięśni i kontrola skurczu    98
    Regulacja siły skurczu    106
    Receptory mięśniowe – rola czucia głębokiego    114
    Plastyczność tkanki mięśniowej    114
    Zmęczenie i bolesność mięśni wywołane wysiłkiem fizycznym    119
  Mięśnie gładkie    120
    Funkcje mięśni gładkich    120
    Połączenia między komórkami mięśnia gładkiego    121
    Struktura komórki mięśnia gładkiego    121
    Inicjacja i regulacja cyklu mostka poprzecznego w komórkach mięśni gładkich    123
    Charakterystyka skurczu tonicznego    125
    Sterowanie skurczem mięśni gładkich    126
    Plastyczność komórek mięśni gładkich    131
  3. Receptory – klasyfikacja, charakterystyka, funkcjaJolanta B. Zawilska    133
  Klasyfikacja receptorów    139
    Receptory bezpośrednio związane z kanałami jonowymi    142
    Receptory sprzężone z białkami G    144
    Receptory związane z enzymami mające jedną domenę transbłonową    155
    Receptory wewnątrzkomórkowe (jądrowe)    164
  Zmiany reaktywności receptorów    168
    Zmniejszenie reaktywności receptorów    169
    Fizjologiczne i patofizjologiczne znaczenie zmian reaktywności receptorów    178
  4. Fizjologiczna rola tlenku azotuMałgorzata Tafil-Klawe, Dariusz Soszyński, Jacek J. Klawe    181
  Tlenek azotu w ośrodkowym układzie nerwowym    185
    Działanie neurotoksyczne    186
    Działanie neuroprotekcyjne    187
    Potencjalizacja długoterminowa (LTP)    187
    Depresja długoterminowa (LTD)    187
    Reakcje behawioralne przebiegające z udziałem tlenku azotu    188
    Percepcja bólu    188
  Reakcje naczyniowe    189
  Tlenek azotu w obwodowym układzie nerwowym    189
  Tlenek azotu w układzie immunologicznym    190
  Tlenek azotu w procesie termoregulacji    191
  Część II. Fizjologia wybranych układów    193
  1. Podstawy neurofizjologii    195
  Ośrodkowa kontrola czynności ruchowych – Jolanta Jaworek    195
    Kora ruchowa i górny neuron motoryczny    196
    Objawy kliniczne uszkodzenia górnego neuronu motorycznego    203
    Pień mózgu    204
    Szlaki zstępujące przyśrodkowe    204
    Droga siatkowato-rdzeniowa boczna    205
    Jądra podstawy mózgu    205
    Objawy kliniczne uszkodzenia jąder podkorowych    208
    Móżdżek    210
    Objawy kliniczne uszkodzenia móżdżku    216
    Od zamiaru do wykonania ruchu    217
  Organizacja czynności ruchowych na poziomie rdzenia kręgowego – Jolanta Jaworek    219
    Pojęcia kluczowe    219
    Receptory mięśni i ścięgien    224
    Odruchy rdzeniowe    226
    Objawy kliniczne uszkodzenia dolnego neuronu motorycznego    236
  Wybrane zagadnienia z fizjologii czucia i percepcji – Piotr Złomańczuk    237
    Podstawy czucia i percepcji    237
    Narządy zmysłów    243
    Czucie i percepcja bólu – Jolanta Jaworek    264
  Wyższe funkcje ośrodkowego układu nerwowego – Grażyna Niewiadomska    272
    Układ brzeżny    273
    Zachowania emocjonalne i poznawcze – rola poszczególnych struktur    276
    Znaczenie układu brzeżnego    291
    Kora mózgowa    293
    Klasyfikacja rodzajów uczenia się i pamięci    304
    Plastyczność synaptyczna a procesy poznawcze    307
    Znaczenie kory mózgowej    321
  Autonomiczny układ nerwowy – Małgorzata Tafil-Klawe, Jacek J. Klawe    324
    Anatomiczna organizacja autonomicznego układu nerwowego    325
    Neuroprzekaźniki autonomicznego układu nerwowego    330
    Rola autonomicznego układu nerwowego w utrzymaniu homeostazy    332
  Sen zdrowego człowieka – Wojciech Jernajczyk, Małgorzata Tafil-Klawe, Piotr Złomańczuk    338
    Badanie elektroencefalograficzne    338
    Polisomnograficzny obraz snu    339
    Potrzeba snu    346
    Mechanizmy kontroli snu    346
  Podstawy chronofizjologii – Krystyna Zużewicz, Krzysztof Kwarecki    349
    Lokalizacja zegara biologicznego    351
    Budowa i funkcje jądra nadskrzyżowaniowego    352
    Sygnały glutaminoergiczne a ekspresja genów w jądrze nadskrzyżowaniowym    358
    Geny zegarowe    359
    Hipotetyczny model zegara biologicznego w neuronach jądra nadskrzyżowaniowego u ssaków    360
    Synchronizacja systemu rytmów okołodobowych przez bodźce pozawzrokowe    361
    Zegar biologiczny a starzenie    363
  Fizjologiczna rola podwzgórza – Małgorzata Tafil-Klawe    363
  2. Fizjologia krwi i układu krążenia    367
  Fizjologia krwi – Ewa Żekanowska, Jan Styczyński    367
    Hematopoeza    368
    Szeregi rozwojowe układu krwiotwórczego    374
    Funkcje krwi i jej właściwości fizykochemiczne    378
    Skład krwi    379
  Chłonka – Małgorzata Tafil-Klawe    387
  Fizjologiczna hemostaza – Danuta Rość    388
    Ściana naczyń krwionośnych    389
    Płytki krwi    390
    Hemostaza pierwotna    392
    Układ krzepnięcia krwi    393
    Układ fibrynolizy    398
  Elementy fizjologii serca – Małgorzata Tafil-Klawe, Jacek J. Klawe    402
    Powstanie i rozchodzenie się pobudzeń    402
    Potencjał czynnościowy miocytów serca    406
    Jonowe podstawy działania komórek rozrusznikowych    412
    Skurcz komórek mięśnia sercowego    415
    Cykl hemodynamiczny pracy serca    431
    Teoretyczne podstawy elektrokardiografii    433
  Wprowadzenie do hemodynamiki krążenia – Krzysztof Cieślicki, Jacek Przybylski    438
    Wielkości hemodynamiczne    438
    Teoria powietrzni, podatność tętnic    446
    Maksymalna i minimalna wartość ciśnienia tętniczego    448
    Zróżnicowanie oporu naczyniowego w krążeniu dużym i małym    450
    Strukturalna organizacja naczyń mikrokrążenia i jej implikacje czynnościowe    456
    Zespoły podkradania    458
    Siły działające na ściany naczyń    460
    Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na przepływ krwi    467
    Oddziaływania hemodynamiczne w układach naczyniowych    467
  Odruchowe mechanizmy regulacyjne w układzie sercowo-naczyniowym – Małgorzata Tafil-Klawe, Jacek J. Klawe    473
    Baroreceptory tętnicze    474
    Mechanoreceptory objętościowe    479
    Chemoreceptory tętnicze    479
    Peptyd natriuretyczny, aferenty przedsionków    480
    Aferenty komór reagujące na podwyższenie ciśnienia    481
    Chemowrażliwe aferenty w komorach    481
    Aferenty współczulne    481
  Krążenie wieńcowe – Małgorzata Tafil-Klawe, Jacek J. Klawe    482
    Zależność ciśnienie–przepływ    482
    Przepływ pulsacyjny w krążeniu wieńcowym    483
    Zużycie tlenu przez mięsień serca    484
    Regulacja przepływu wieńcowego    486
    Rola autonomicznego układu nerwowego w regulacji krążenia wieńcowego    488
    Rozwój krążenia obocznego w łożysku wieńcowym    489
  Rola komórek śródbłonka naczyniowego – Jacek J. Klawe, Małgorzata Tafil-Klawe    492
    Udział śródbłonka w kontroli przepuszczalności naczyń    493
    Udział śródbłonka w kontroli oporu naczyniowego    494
    Regulacja nerwowa a oddziaływanie śródbłonka na napięcie naczyniowe    496
    Stężenie jonów wapnia a uwalnianie aktywnych związków ze śródbłonka    496
    Udział śródbłonka w kontroli oporu naczyniowego    497
    Udział śródbłonka w kontroli hemostazy    497
    Rola śródbłonka w reakcjach immunologicznych, zapalnych i wzrostowych    499
  Inwazyjna diagnostyka kardiologiczna – Jacek Kubica, Adam Sukiennik, Marek Radomski    500
    Inwazyjna diagnostyka tętnic wieńcowych    501
    Inwazyjna diagnostyka funkcji serca    508
  3. Fizjologia układu oddechowego    513
  Czynność układu oddechowego – Jacek J. Klawe, Małgorzata Tafil-Klawe    513
    Powierzchnia wymiany gazowej    514
    Drogi oddechowe i pęcherzyki płucne    515
    Dyfuzja tlenu i dwutlenku węgla przez barierę pęcherzykowo-włośniczkową    516
    Wdech i wydech    519
    Objętości i pojemności oddechowe    520
    Podatność płuc    521
    Siły retrakcji    523
    Surfaktant    523
    Różnice między poszczególnymi obszarami płuc a praca oddechowa    524
    Krążenie płucne oraz przeciek płucny anatomiczny i fizjologiczny    527
    Opór dróg oddechowych (opór oddechowy)    530
    Receptory zlokalizowane w układzie oddechowym    533
    Rola płuc w gospodarce kwasowo-zasadowej    536
  Badania czynnościowe układu oddechowego – Małgorzata Czajkowska-Malinowska    537
    Spirometria    537
    Pomiary objętości płucnych – oznaczanie torakalnej objętości płuc    544
    Badanie oporów oddechowych    546
    Badanie zdolności dyfuzyjnej gazu w płucach    548
  Markery chorób w wydychanym powietrzu – Małgorzata Tafil-Klawe    550
  Regulacja oddychania – Mieczysław Pokorski, Krystyna Budzińska    554
    Chemiczna regulacja oddychania    555
    Nerwowa regulacja oddychania    569
  4. TermoregulacjaMichał Caputa    587
  Działanie układu termoregulacji – zasady ogólne    588
    Podstawy regulacji temperatury ciała    589
    Progi reakcji termoregulacyjnych    597
    Wpływ wysiłku fizycznego na termoregulację    599
  Termoregulacja noworodków    600
  Mechanizm zmian poziomu nastawczego termoregulacji    601
  Stany termiczne organizmu i ich znaczenie biologiczne    604
    Normotermia    604
    Gorączka    606
    Anapireksja    612
    Hipertermia    617
    Hipotermia    619
    Podsumowanie    621
  5. Czynność nerek, regulacja objętości płynów ustrojowych i równowaga kwasowo-zasadowaArtur Dembiński    625
  Płyny ustrojowe    625
    Woda całkowita organizmu, jej rozmieszczenie i pomiar    625
    Skład płynów ustrojowych    630
    Podstawy utrzymania równowagi wodnej i osmotycznej organizmu    632
    Regulacja bilansu wody w organizmie    634
    Regulacja objętości płynu pozakomórkowego    637
    Fizjologia pragnienia    638
    Regulacja objętości krwi    646
    Regulacja bilansu wody w komórce    647
    Zaburzenia objętości płynu zewnątrz- i wewnątrzkomórkowego    649
    Udział NaCl w objętości płynów ustrojowych    651
    Bilans jonów potasowych w organizmie    654
  Fizjologia nerek    655
    Czynności nerek    656
    Anatomia czynnościowa nerek    658
    Krążenie nerkowe    664
    Podstawowe procesy zachodzące w nerkach    670
    Metody badań kanalików nerkowych    675
    Elektrofizjologia kanalików nefronu    675
    Przesączanie kłębuszkowe    676
    Wchłanianie zwrotne    681
    Wydzielanie kanalikowe    697
    Mechanizmy zagęszczania i rozcieńczania moczu – wzmacniacz przeciwprądowy    699
    Klirens osmotyczny i klirens wolnej wody    704
    Hormonalne czynności nerek i hormony związane z nerkami    705
    Kontrola wytwarzania moczu ostatecznego i wydalania wody    712
    Wydalanie moczu    714
    Badania czynnościowe nerek    719
  Rola nerek w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej    722
  6. Fizjologia gruczołów wydzielania wewnętrznego    737
  Regulacyjna rola hormonów i ich udział w wymianie informacji w organizmie – Andrzej Lewiński, Mariusz Klencki, Krzysztof Lewandowski    737
    Działania parakrynne i autokrynne    738
    Rodzaje hormonów    739
    Synteza i uwalnianie hormonów    739
    Działanie hormonów na tkanki docelowe    740
  Układ podwzgórzowo-przysadkowy – badanie czynności hormonalnej – Andrzej Lewiński, Mariusz Klencki, Krzysztof Lewandowski    748
    Rodzaje neurohormonów podwzgórzowych i czynność hormonalna podwzgórza    749
    Rola i działanie hormonów płata przedniego przysadki    750
    Hormon adrenokortykotropowy    751
    Hormon tyreotropowy    752
    Hormony gonadotropowe    753
    Hormon wzrostu    755
    Prolaktyna    757
    Funkcja hormonów tylnego płata przysadki    759
    Ocena czynności układu podwzgórzowo-przysadkowego w warunkach podstawowych    761
    Testy przeprowadzane w celu wykluczenia niedoczynności osi przysadka–kora nadnerczy    768
    Testy stosowane w celu wykluczenia nadmiaru kortyzolu    773
    Testy stosowane w celu wykluczenia niedoboru hormonu wzrostu    776
    Testy stosowane w celu wykluczenia nadmiaru hGH    778
    Testy stosowane w celu wykluczenia wtórnej niedoczynności tarczycy, zespołu oporności na hormony tarczycy oraz gruczolaka wydzielającego TSH    778
    Oś podwzgórze–przysadka–gonady    779
  Gruczoł tarczowy – Andrzej Lewiński, Krzysztof Lewandowski, Arkadiusz Zygmunt    781
    Czynność i budowa gruczołu tarczowego    781
    Hormony tarczycy i ich działanie    783
    Jod oraz jego przemiany w organizmie    784
    Hormon tyreotropowy – sprzężenie zwrotne między przysadką a tarczycą    790
    Ocena czynności gruczołu tarczowego oraz osi podwzgórze– –przysadka–tarczyca    791
    Stężenie TSH – znaczenie oceny w diagnostyce czynności tarczycy    796
    Stężenia hormonów tarczycy w surowicy    800
    Ocena czynności tyreotropowej przysadki    802
    Przeciwciała reagujące z antygenami tarczycowymi    803
    Markery nowotworowe tarczycy    805
    Badanie jodochwytności i scyntygrafia gruczołu tarczowego    807
    Podsumowanie    809
  Czynność wewnątrzwydzielnicza trzustki – Krzysztof Lewandowski, Elżbieta Skowrońska-Jóźwiak, Andrzej Lewiński, Katarzyna Cypryk    814
    Hormony części wewnątrzwydzielniczej trzustki    814
    Regulacja hormonalna metabolizmu składników pokarmowych    818
    Podstawowe testy w diagnostyce i monitorowaniu cukrzycy    819
    Diagnostyka hipoglikemii    827
  Warstwa korowa gruczołu nadnerczowego – Krzysztof Lewandowski, Mariusz Klencki, Andrzej Lewiński    830
    Budowa kory nadnerczy    830
    Biosynteza i metabolizm hormonów kory nadnerczy    831
    Regulacja wydzielania hormonów kory nadnerczy    833
    Działanie hormonów kory nadnerczy    835
    Diagnostyka czynnościowa kory nadnerczy    837
  Budowa i czynność rdzenia nadnerczy – Mariusz Klencki, Krzysztof Lewandowski, Andrzej Lewiński    848
    Synteza i wydzielanie hormonów rdzenia nadnerczy    849
    Fizjologiczne następstwa działania amin katecholowych    850
    Diagnostyka czynnościowa rdzenia nadnerczy    851
  Diagnostyka zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej – Andrzej Lewiński, Krzysztof Lewandowski, Elżbieta Skowrońska-Jóźwiak, Arkadiusz Zygmunt    855
    Budowa i funkcja gruczołów przytarczycznych    855
    Mechanizmy regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej    856
    Parathormon    856
    Kalcytonina    861
    Aktywne metabolity witaminy D    862
    Osteoporoza    865
    Normy, testy laboratoryjne i obciążeniowe w zaburzeniach gospodarki wapniowo-fosforanowej    868
  Hormony peptydowe wydzielane w przewodzie pokarmowym – Andrzej Lewiński, Adam Gesing, Krzysztof Lewandowski    878
    Regulacja motoryki, wydzielania oraz procesów wzrostowych tkanek przewodu pokarmowego    878
    Gastryna    881
    Sekretyna    883
    Wazoaktywny peptyd jelitowy    883
    Cholecystokinina    884
    Somatostatyna    885
    Peptyd związany z genem kalcytoniny    886
    Neurotensyna    886
    Peptyd uwalniający gastrynę    886
    Grupa polipeptydu trzustkowego    887
    Substancja P    888
    Peptyd hamujący czynność żołądka    888
    Ghrelina    889
    Motylina    889
    Enteroglukagon    889
    Stosowane testy diagnostyczne    892
  Czynność szyszynki i rola melatoniny w organizmie – Małgorzata Karbownik-Lewińska, Ewa Sewerynek, Andrzej Lewiński    893
    Fizjologiczna rola melatoniny    894
    Zastosowanie kliniczne melatoniny    902
    Guzy szyszynki    904
    Podsumowanie    904
  Czynność gonady żeńskiej – Jolanta Słowikowska-Hilczer, Krzysztof Kula    905
    Anatomia i czynność jajnika    905
    Diagnostyka cyklu jajnikowego    911
  Czynność męskiego układu płciowego – Krzysztof Kula, Jolanta Słowikowska-Hilczer    915
    Anatomia i czynność jądra    915
    Narządy płciowe dodatkowe    922
    Reakcje płciowe mężczyzny    923
    Czynność plemnika    926
    Testy czynnościowe plemników    927
  7. Fizjologia przewodu pokarmowegoArtur Dembiński, Zygmunt Warzecha    931
  Kontrola przyjmowania pokarmu    932
  Nerwowa regulacja czynności przewodu pokarmowego    935
    Enteryczny autonomiczny układ nerwowy    936
    Unerwienie przywspółczulne    939
    Unerwienie współczulne    940
    Pierwotne zewnętrzne wstępujące włókna czuciowe    940
  Regulacja czynności przewodu pokarmowego przez hormony żołądkowo-jelitowe    942
  Charakterystyka i regulacja układu krążenia przewodu pokarmowego    943
  Żucie    946
  Połykanie    948
  Podstawy aktywności motorycznej mięśni gładkich przewodu pokarmowego    951
    Mięśnie gładkie przewodu pokarmowego – syncytium czynnościowe    952
    Elektryczna aktywność mięśni gładkich przewodu pokarmowego    953
    Dolny zwieracz przełyku    955
    Aktywność motoryczna żołądka    957
    Aktywność motoryczna jelita cienkiego    961
    Zwieracz krętniczo-kątniczy    964
    Aktywność motoryczna jelita grubego    964
  Czynność zewnątrzwydzielnicza gruczołów przewodu pokarmowego    966
    Ślinianki i wydzielanie śliny    967
    Wydzielanie żołądkowe    972
    Wydzielanie trzustkowe    988
    Wątroba i drogi żółciowe    1002
    Jelito cienkie i jego czynności    1014
    Jelito grube    1035
  Część III. Cykl życiowy – od narodzin do śmierci    1039
  1. Fizjologia zachowaniaJózef Beck    1041
  Popędy    1042
    Popędy pierwotne    1043
    Pierwotne popędy ochronne    1048
    Popędy wtórne    1048
    Zaspokajanie popędu    1050
    Reakcje przerzutowe    1051
  Zachowania wrodzone    1052
    Odruch bezwarunkowy    1052
    Zachowania instynktowe    1054
  Współdziałanie zachowań instynktowych z zachowaniami nabytymi    1057
  Instynkt    1057
  Wpajanie    1060
  Powstawanie nowych zachowań    1062
  Uczenie się asocjacyjne    1063
    Klasyczny odruch warunkowy    1063
    Instrumentalne odruchy warunkowe    1064
    Instrumentalne odruchy obronne    1066
    Terapia behawioralna    1067
  Zachowania nabyte w wyniku uczenia się nieasocjacyjnego    1067
  Zachowania wrodzone a zachowania nabyte    1068
  2. Elementy seksuologiiJakub Woźniak    1071
  Podstawowe pojęcia    1072
  Rozwój seksualny człowieka    1074
  Neuroanatomia    1076
  Neuroprzekaźniki i neurohormony    1077
  Hormony    1079
  Cykl reakcji seksualnych człowieka    1080
    Cykl reakcji seksualnych kobiet    1081
    Cykl reakcji seksualnych mężczyzn    1082
  3. Fizjologia ciąży i poroduCzesław Kłyszejko, Joanna Kłyszejko-Molska    1085
  Fizjologia ciąży    1087
  Rozpoznanie ciąży i czas jej trwania    1091
  Poród fizjologiczny    1092
    Czas trwania porodu    1093
    Kliniczny przebieg porodu    1093
  Noworodek    1094
  Połóg    1095
  4. Fizjologia starzenia sięKornelia Kędziora-Kornatowska    1097
  Teorie stochastyczne    1098
  Teorie niestochastyczne    1099
  Zmiany inwolucyjne poszczególnych narządów i układów    1101
    Układ sercowo-naczyniowy    1101
    Układ oddechowy    1102
    Układ krwiotwórczy    1103
    Układ pokarmowy    1104
    Układ moczowy    1105
    Układ dokrewny    1105
    Układ immunologiczny    1107
    Układ ruchu    1108
    Układ nerwowy    1108
    Narządy zmysłów    1109
    Skóra i jej przydatki    1109
  5. Śmierć - Małgorzata Tafil-Klawe    1111
  Skorowidz    1115
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia