Fizjologia człowieka

Fizjologia człowieka

4 oceny

Redakcja:

Jan Górski

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

44,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik zawiera najważniejsze informacje na temat fizjologii człowieka, czyli czynności jego komórek, tkanek, narządów, układów i całego ustroju oraz rządzących nimi praw i mechanizmów. Zasób wiadomości jest zgodny z programem wszystkich medycznych kierunków studiów na poziomie licencjackim i magisterskim oraz kierunku wychowanie fizyczne. Układ książki pozwala na łatwe i selektywne korzystanie z poszczególnych partii materiału, stosownie do potrzeb studentów obu stopni kształcenia oraz koncepcji wykładu. Studentom medycyny podręcznik może służyć do powtórzenia materiału.


Publikacja jest przeznaczona dla studentów m.in. następujących kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia, logopedia z fonoaudiologią, elektroradiologia, higiena stomatologiczna, zdrowie publiczne i wychowanie fizyczne.


Liczba stron328
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4000-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRZEDMOWA     13
  
  1. PODSTAWY FIZJOLOGII KOMÓRKI - Jan Górski     15
  
  1.1. Budowa komórki     15
  1.1.1. Błona komórkowa     16
  1.1.2. Jądro komórkowe     16
  1.1.3. Cytoplazma     16
  1.1.4. Organelle     17
  1.1.5. Cytoszkielet     17
  1.2. Transport przezbłonowy     18
  1.2.1. Transport ułatwiony     18
  1.2.2. Transport aktywny     18
  1.2.3. Kanały jonowe     18
  1.2.4. Egzocytoza     19
  1.2.5. Endocytoza     19
  1.3. Regulacja czynności komórki     19
  1.3.1. Przekaźnictwo przezbłonowe     19
  1.4. DNA (kwas deoksyrybonukleinowy), RNA (kwas rybonukleinowy), genom     20
  1.5. Apoptoza     21
  1.6. Homeostaza     21
  
  2. FIZJOLOGIA UKŁADU NERWOWEGO - Piotr Krutki, Jan Celichowski     22
  
  2.1. Rola i podział układu nerwowego     22
  2.2. Neuron - jednostka strukturalna i czynnościowa     23
  2.2.1. Struktura neuronu     23
  2.2.2. Rodzaje neuronów     25
  2.3. Komórki glejowe     26
  2.4. Osłonki mielinowe. Budowa nerwu     27
  2.5. Elektrofizjologia neuronu     28
  2.5.1. Błonowy potencjał spoczynkowy     29
  2.5.2. Potencjał czynnościowy     31
  2.5.3. Przewodnictwo nerwowe     32
  2.6. Synapsy i integracja informacji w neuronach     33
  2.6.1. Struktura i mechanizm działania synapsy chemicznej     35
  2.6.2. Neurotransmitery i neuromodulatory     37
  2.6.3. Integracja informacji w neuronie     38
  2.6.4. Kod nerwowy     39
  2.6.5. Sieci neuronalne     40
  2.7. Receptory i czucie     42
  2.7.1. Rodzaje receptorów     42
  2.7.2. Kodowanie informacji czuciowej     43
  2.7.3. Czucie skórne     45
  2.7.4. Receptory mięśniowe     48
  2.7.5. Narząd przedsionkowy i równowaga     51
  2.7.6. Węch     53
  2.7.7. Smak     54
  2.8. Rdzeń kręgowy. Odruchy rdzeniowe     56
  2.8.1. Struktura rdzenia kręgowego     56
  2.8.2. Odruchy rdzeniowe. Łuk odruchowy     58
  2.8.3. Odruch na rozciąganie     58
  2.8.4. Wzajemnie zwrotne unerwienie mięśni. Interneurony Ia hamujące     60
  2.8.5. Odwrócony odruch na rozciąganie. Interneurony Ib hamujące     60
  2.8.6. Odruch zginania i skrzyżowany odruch prostowania     62
  2.9. Pień mózgu. Nerwy czaszkowe     63
  2.9.1. Rdzeń przedłużony     63
  2.9.2. Most     64
  2.9.3. Śródmózgowie     64
  2.10. Móżdżek     65
  2.10.1. Struktura i połączenia móżdżku     65
  2.10.2. Czynność móżdżku     66
  2.11. Międzymózgowie     67
  2.11.1. Wzgórze     67
  2.11.2. Podwzgórze     68
  2.12. Półkule mózgu     68
  2.12.1. Istota biała półkul mózgu     69
  2.12.2. Struktura kory mózgu     69
  2.12.3. Programowanie ruchów dowolnych     71
  2.12.4. Rola jąder podstawnych     74
  2.12.5. Układ limbiczny     75
  2.12.6. Uczenie się i pamięć     75
  2.12.7. Mowa     78
  2.12.8. Specjalizacja półkul mózgu     79
  2.12.9. Elektroencefalografia     80
  2.13. Układ nerwowy autonomiczny     80
  2.13.1. Organizacja i czynność układu współczulnego     81
  2.13.2. Organizacja i czynność układu przywspółczulnego     82
  2.13.3. Podwójne unerwienie narządów wewnętrznych     83
  2.13.4. Organizacja i czynność układu enterycznego     84
  2.13.5. Odruchy autonomiczne     85
  
  3. FIZJOLOGIA WZROKU - Renata Zalewska     86
  
  3.1. Wprowadzenie     86
  3.2. Budowa gałki ocznej     86
  3.3. Układ ruchowy gałki ocznej     87
  3.4. Układ optyczny oka i podstawowe wady refrakcji     88
  3.5. Fizjologia procesu widzenia     90
  3.5.1. Droga bodźca wzrokowego     90
  3.5.2. Widzenie obuoczne     90
  3.5.3. Widzenie barw     92
  3.5.4. Odruchy źreniczne     92
  
  4. FIZJOLOGIA SŁUCHU - Marek Rogowski     93
  
  4.1. Wprowadzenie     93
  4.2. Ucho zewnętrzne     93
  4.3. Ucho środkowe     94
  4.4. Ucho wewnętrzne     95
  
  5. RYTMY BIOLOGICZNE - Małgorzata Jefimow     97
  
  5.1. Definicja rytmu biologicznego     97
  5.2. Rodzaje rytmów     97
  5.3. Zegar biologiczny     98
  5.4. Znaczenie rytmów biologicznych     99
  
  6. FIZJOLOGIA MIĘŚNI SZKIELETOWYCH I GŁADKICH - Adrian Chabowski, Jan Górski     101
  
  6.1. Ogólna charakterystyka mięśni     101
  6.2. Budowa mięśni szkieletowych     101
  6.2.1. Budowa histologiczna komórki mięśni szkieletowych     102
  6.2.2. Sarkomer     104
  6.3. Pobudliwość mięśni szkieletowych     104
  6.4. Unerwienie mięśni szkieletowych     105
  6.4.1. Jednostka motoryczna     105
  6.4.2. Odnerwienie mięśni szkieletowych     106
  6.4.3. Złącze nerwowo-mięśniowe     107
  6.5. Sprzężenie elektromechaniczne     108
  6.6. Molekularny mechanizm skurczu     108
  6.6.1. „Ślizgowa" teoria skurczu     110
  6.7. Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych     110
  6.7.1. Podział skurczów ze względu na częstotliwość pobudzeń     110
  6.7.2. Podział skurczów ze względu na rodzaj wykonywanej pracy     111
  6.8. Siła rozwijana przez mięśnie     112
  6.8.1. Wstępne rozciągnięcie mięśnia     113
  6.8.2. Częstotliwość pobudzeń     113
  6.9. Szybkość skracania się mięśnia     114
  6.10. Źródła energii wykorzystywane podczas czynności skurczowej mięśni szkieletowych     114
  6.11. Rodzaje włókien mięśniowych     114
  6.12. Podstawowe funkcje mięśni szkieletowych     115
  6.13. Mięśnie gładkie     115
  6.13.1. Podział czynnościowy mięśni gładkich     115
  6.13.2. Budowa komórek mięśni gładkich     116
  6.13.3. Pobudliwość mięśni gładkich     116
  6.13.4. Sprzężenie elektromechaniczne     117
  6.13.5. Molekularny mechanizm skurczu     117
  6.13.6. Regulacja aktywności skurczowej mięśni gładkich     118
  6.13.7. Unerwienie mięśni gładkich     119
  6.13.8. Sprzężenie elektrowydzielnicze w złączu nerwowo-mięśniowym w mięśniach gładkich    119
  
  7. KREW I HEMOSTAZA - Tomasz Wierzba    120
  
  7.1. Skład i funkcje krwi     120
  7.1.1. Osocze i jego składniki     120
  7.1.2. Funkcje krwi     122
  7.1.3. Krwinki czerwone     122
  7.1.4. Płytki krwi     127
  7.1.5. Krwinki białe     127
  7.2. Mechanizmy odpornościowe     129
  7.2.1. Odporność nieswoista     130
  7.2.2. Odporność swoista     130
  7.3. Układy grupowe krwi     131
  7.3.1. Układ grupowy AB0     131
  7.3.2. Układ Rh     132
  7.4. Hemostaza     132
  7.4.1. Fazy hemostazy miejscowej     132
  7.4.2. Hemostaza osoczowa     133
  7.4.3. Fibrynoliza     134
  
  8. FIZJOLOGIA KRĄŻENIA KRWI - Jan Górski, Małgorzata Knapp     136
  
  8.1. Wprowadzenie     136
  8.2. Serce     136
  8.2.1. Budowa serca     136
  8.2.2. Układ bodźcoprzewodzący     137
  8.2.3. Elektrokardiografia     142
  8.2.4. Cykl pracy serca     145
  8.2.5. Tony serca     150
  8.2.6. Praca serca     150
  8.2.7. Metabolizm serca     150
  8.3. Układ naczyniowy     151
  8.3.1. Budowa ściany naczyń     151
  8.3.2. Unerwienie naczyń     152
  8.3.3. Krążenie duże     152
  8.3.4. Ogólnoustrojowe mechanizmy regulujące ciśnienie tętnicze     156
  8.3.5. Mikrokrążenie     162
  8.3.6. Krążenie narządowe     165
  
  9. FIZJOLOGIA ODDYCHANIA - Adrian Chabowski, Jan Górski     173
  
  9.1. Wprowadzenie     173
  9.2. Główne funkcje układu oddechowego    174
  9.3. Anatomia czynnościowa układu oddechowego     174
  9.3.1. Jama opłucnej     175
  9.4. Mechanika oddychania     176
  9.4.1. Fazy cyklu oddechowego     176
  9.4.2. Opory w układzie oddechowym     177
  9.5. Objętości i pojemności płuc     180
  9.6. Miejscowe różnice w wentylacji płuc     181
  9.7. Miejscowe różnice w przepływie krwi w płucach     181
  9.8. Stosunek wentylacja/perfuzja w płucach     182
  9.9. Dyfuzja gazów oddechowych w płucach     182
  9.10. Regulacja oddychania     183
  
  10. PRZEMIANA MATERII. METABOLIZM - Jan Górski    187
  
  10.1. Przemiana materii     187
  10.1.1. Pomiar przemiany materii     187
  10.1.2. Podstawowa przemiana materii (PPM)     188
  10.1.3. Całkowita przemiana materii (CPM)     188
  10.1.4. Współczynnik oddechowy(RQ)    189
  10.1.5. Bilans energetyczny ustroju     189
  10.2. Metabolizm     191
  10.2.1. Węglowodany     191
  10.2.2. Tłuszcze (lipidy)     195
  10.2.3. Białka/aminokwasy     201
  10.2.4. Inne     202
  
  11. UKŁAD WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO - Maria Górska     204
  
  11.1. Wprowadzenie     204
  11.1.1. Rodzaje hormonów     204
  11.1.2. Transport hormonów we krwi     205
  11.1.3. Mechanizmy regulacji wydzielania hormonów     205
  11.1.4. Rytmy wydzielania hormonów     206
  11.1.5. Mechanizmy działania hormonów     208
  11.2. Podwzgórze i przysadka mózgowa     210
  11.2.1. Podwzgórze     210
  11.2.2. Przysadka mózgowa     211
  11.2.3. Nerwowa część przysadki mózgowej     214
  11.3. Tarczyca (gruczoł tarczowy)     216
  11.3.1. Regulacja wydzielania hormonów tarczycy     217
  11.3.2. Działanie hormonów tarczycy     218
  11.3.3. Główne wpływy hormonów tarczycy     218
  11.4. Nadnercza     219
  11.4.1. Warstwa kłębkowata     219
  11.4.2. Warstwa pasmowata     221
  11.4.3. Warstwa siatkowata     222
  11.4.4. Rdzeń nadnerczy     222
  11.5. Gruczoły płciowe     224
  11.5.1. Gonada żeńska (jajnik)     224
  11.5.2. Gonada męska (jadro)     227
  11.6. Wewnątrzwydzielnicza czynność trzustki     228
  11.6.1. Insulina     229
  11.6.2. Glukagon     231
  11.6.3. Somatostatyna     232
  11.6.4. Polipeptyd trzustkowy (PP)     232
  11.7. Hormonalna regulacja metabolizmu wapnia     232
  11.7.1. Parathormon     233
  11.7.2. Kalcytonina     234
  11.7.3. Witamina D     235
  11.8. Inne narządy o czynności wewnątrzwydzielniczej     236
  11.8.1. Erytropoetyna     236
  11.8.2. Peptydy natriuretyczne (sodopędne)     236
  11.8.3. Leptyna     236
  11.8.4. Rezystyna     237
  11.8.5. Adyponektyna     237
  11.8.6. Interleukina 6 (IL-6)     237
  
  12. FIZJOLOGIA PRZEWODU POKARMOWEGO - Grażyna Jurkowska     240
  
  12.1. Wprowadzenie     240
  12.2. Motoryka przewodu pokarmowego     240
  12.2.1. Podstawy anatomiczno-fizjologiczne funkcji motorycznej przewodu pokarmowego     240
  12.2.2. Żucie i połykanie    243
  12.2.3. Motoryka przełyku     243
  12.2.4. Motoryka żołądka     245
  12.2.5. Motoryka jelita cienkiego     246
  12.2.6. Motoryka jelita grubego     247
  12.3. Czynności wydzielnicze gruczołów trawiennych     248
  12.3.1. Wydzielanie śliny     248
  12.3.2. Wydzielanie żołądkowe     249
  12.3.3. Wydzielanie trzustkowe     253
  12.3.4. Wydzielanie w jelicie cienkim     255
  12.3.5. Trawienie i wchłanianie jelitowe     257
  12.3.6. Wydzielanie i wchłanianie w obrębie jelita grubego     259
  12.4. Wątroba i drogi żółciowe     260
  12.4.1. Budowa wątroby     260
  12.4.2. Pęcherzyk żółciowy     262
  12.4.3. Skład żółci     262
  
  13. TWORZENIE I WYDALANIE MOCZU. RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA - Olgierd Smoleński     264
  
  13.1. Wprowadzenie     264
  13.2. Budowa nerki     264
  13.2.1. Nefron     265
  13.3. Hemodynamika nerki     269
  13.4. Ocena czynności nerek     270
  13.5. Osmolalność i ciężar właściwy moczu     271
  13.6. Wytwarzanie moczu     271
  13.7. Nerkowa regulacja gospodarki elektrolitowej     271
  13.7.1. Sód     271
  13.7.2. Potas     272
  13.7.3. Wapń     272
  13.7.4. Fosforany     272
  13.8. Nerkowy transport substancji nieelektrolitowych     272
  13.8.1. Aminokwasy     272
  13.8.2. Kwas moczowy     273
  13.8.3. Mocznik     273
  13.8.4. Glukoza     273
  13.9. Glukoneogeneza w nerkach     273
  13.10. Endokrynna czynność nerek     273
  13.11. Wydalanie moczu     273
  13.12. Bilans płynów w ustroju     274
  13.13. Równowaga kwasowo-zasadowa     274
  13.13.1. Roztwory buforowe     275
  13.13.2. Rola płuc w gospodarce kwasowo-zasadowej     275
  13.13.3. Rola nerek w gospodarce kwasowo-zasadowej     275
  13.13.4. Reabsorpcja wodorowęglanów     276
  13.13.5. Wydalanie jonów wodoru w postaci kwaśności miareczkowej    276
  13.13.6. Wydalanie jonów wodoru przez nerki w postaci jonów amonowych     277
  13.13.7. Układ kostny a równowaga kwasowo-zasadowa     278
  13.13.8. Gospodarka kwasowo-zasadowa     278
  
  14. TERMOREGULACJA, PODSTAWY DIAGNOSTYKI TERMICZNEJ ITERMIATRII - Michał Caputa    280
  
  14.1. Działanie układu termoregulacji - zasady ogólne     280
  14.2. Mechanizm termoregulacji     281
  14.2.1. Reakcje termoregulacyjne     282
  14.3. Zmiany poziomu nastawczego termoregulacji     285
  14.4. Stany termiczne organizmu i ich znaczenie biologiczne     286
  14.4.1. Gorączka     287
  14.4.2. Anapireksja     288
  14.4.3. Hipertermia     290
  14.4.4. Hipotermia     290
  14.5. Termiatria     291
  
  15. FIZJOLOGIA KOŚCI - Małgorzata Żendzian-Piotrowska    293
  
  16. FIZJOLOGIA WYSIŁKU FIZYCZNEGO - Jan Górski     297
  
  16.1. Wprowadzenie     297
  16.2. Ocena wydolności fizycznej     297
  16.2.1. Zdolność do wysiłków tlenowych (aerobowych)     298
  16.2.2. Zdolność do wysiłków beztlenowych (anaerobowych)     301
  16.3. Wpływ wysiłku na ustrój     301
  16.3.1. Układ krążenia     301
  16.3.2. Układ oddechowy     303
  16.3.3. Układ wydzielania wewnętrznego     303
  16.3.4. Metabolizm substratów energetycznych     307
  16.3.5. Przewód pokarmowy     309
  16.3.6. Nerki     309
  
  SKOROWIDZ     310
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia