Fizjologia starzenia się

-20%

Fizjologia starzenia się

Profilaktyka, rehabilitacja.

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

23,9629,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsza i jedyna na polskim rynku wydawniczym publikacja, w której Autorzy przekazują aktualną wiedzę na temat procesów inwolucyjnych i przedstawiają starość jako naturalny tok życia, który częściowo można zmienić tak, aby okres ten stał się pogodny, radosny i pełen nowych doświadczeń.


W początkowych rozdziałach opisane są wybrane ogólnoustrojowe zjawiska związane ze starzeniem się organizmu, a w następnych - zmiany związane z wiekiem w poszczególnych narządach
i układach. Omówiono m.in. narząd wzroku, narządy laryngologiczne, tkanki miękkie, kości, mięśnie szkieletowe, układ sercowo-naczyniowy, płuca, nerki, układ moczowo-płciowy, seksualność osób starszych, wybrane aspekty żywienia ludzi w podeszłym wieku itp. Jest także rozdział poświęcony aktywności ruchowej i znaczeniu ćwiczeń fizycznych w grupie osób w wieku starszym, który zawiera opis ćwiczeń wraz z ilustracjami.


Książka napisana przez wybitnych specjalistów: lekarzy, biologów, fizjologów i fizjoterapeutów nie tylko dla osób mających szansę dożyć w dobrym zdrowiu sędziwego wieku, ale także dla obecnych
i przyszłych studentów medycyny, biologii, fizjoterapii, wychowania fizycznego. Skorzystają z niej również praktykujący lekarze i fizjoterapeuci oraz wszyscy, którzy w swojej pracy zawodowej bądź w relacjach rodzinnych zamierzają pomagać ludziom starszym w ich drodze do osiągnięcia jak najwyższej jakości życia w schyłkowym okresie. Może być też przydatna dla pracowników opieki społecznej i władz administracji państwowej odpowiedzialnych za formułowanie polityki społecznej. Jest to więc publikacja dla wszystkich – dla różnych grup społecznych i wiekowych.


O Autorach:
Redaktorzy naukowi to pracownicy naukowi AWF w Krakowie; autorzy (45) to wybitni specjaliści w danych dziedzinach z różnych ośrodków naukowych całej Polski (większość z AWF w Krakowie, UJ, uniwersytety medyczne)
dr hab. Anna Marchewka, profesor nadzwyczajny, Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie, Kierownik Katedry Rehabilitacji Klinicznej AWF w Krakowie.
prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski, Kierownik Pracowni Patologii Narządu Ruchu AWF w Krakowie
prof. dr hab. Jerzy Żołądź, Kierownik Katedry Fizjologii i Biochemii AWF w Krakowie


Liczba stron450
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17029-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Proces starzenia się Krzysztof Duda     1
  1.1. Określenia związane ze starzeniem się organizmu     1
  1.2. Starzenie się indywidualne i jego rodzaje     3
  1.2.1. Zdrowe starzenie się     4
  1.2.2. Zwykłe starzenie się     5
  1.2.3. Chorobowe starzenie się     5
  1.3. Proces osobniczego starzenia się a chorobowość     7
  1.3.1. Czas wystąpienia choroby i/lub nieporadności     8
  1.3.2. Związek starzenia się, przewlekłego zapalenia i choroby nowotworowej     9
  1.3.3. Starzenie się a ograniczenia żywieniowe     10
  1.4. Starzenie się populacji i zjawisko długowieczności     11
  1.4.1. Szacowanie długości trwania życia ludzkiego     12
  1.4.2. Zjawisko opóźnienia śmiertelności w późnym wieku     14
  1.4.3. Trendy długowieczności     14
  1.5. Teorie i kierunki badań nad procesem starzenia się organizmu     15
  1.5.1. Stochastyczne teorie starzenia (mechanizmy zewnętrzne)     16
  1.5.2. Teorie zaprogramowanego starzenia się (mechanizmy wewnętrzne)     21
  1.6. Ewolucja a zjawisko starzenia     25
  Piśmiennictwo     31
  
  2. Rytmika dobowa – jej rola w wieku podeszłym, Grażyna Barbacka-Surowiak, Józef Surowiak     33
  2.1. Charakterystyka rytmów biologicznych     33
  2.2. Zegar biologiczny     34
  2.3. Rytmy snu i czuwania     39
  2.4. Melatonina i jej rola w procesach rytmicznych organizmu     40
  2.5. Rytmika głębokiej temperatury ciała     42
  2.6. Rytmika układu endokrynnego     43
  2.7. Rytmika układu krwionośnego     45
  Piśmiennictwo     46
  
  3. Psychologiczne aspekty starzenia się i starości Jan Blecharz, Małgorzata Siekańska     48
  3.1. Etapy i kryteria psychologiczne okresu starości     48
  3.2. Postawy osób starych wobec zmian związanych ze starością i starzeniem się     51
  3.3. Stereotypy dotyczące starzenia się i starości     54
  3.4. Psychologiczne uwarunkowania poczucia jakości życia i znaczenie wsparcia społecznego     57
  3.5. Zakończenie     58
  Piśmiennictwo     59
  
  4. Budowa i skład ciała człowieka w aspekcie starzenia Krzysztof Duda     60
  4.1. Badanie składu ciała     60
  4.1.1. Organizm badany jako całość     61
  4.1.2. Poziom narządowy badania składu ciała     63
  4.1.3. Poziom komórkowy badania składu ciała     65
  4.1.4. Poziom molekularny badania składu ciała     67
  4.1.5. Poziom atomowy badania składu ciała     68
  4.2. Równowaga energetyczna organizmu w starszym wieku     68
  4.2.1. Składniki całkowitego wydatku energetycznego     69
  4.2.1.1. Trudności w definiowaniu podstawowego wydatku energetycznego     70
  4.2.1.2. Termogeneza okołoposiłkowa     71
  4.2.1.3. Termogeneza wysiłkowa     71
  4.2.2. Zmiany równowagi energetycznej organizmu z wiekiem     71
  4.2.2.1. Przemiany energetyczne a wielkość narządów     71
  4.2.2.2. Tempo przemiany podstawowej w starszym wieku     72
  4.2.2.3. Termiczna odpowiedź na dowóz pokarmów w starszym wieku     73
  4.2.2.4. Wydatek energetyczny a ruchliwość w wieku starczym     73
  4.3. Zmiany masy tłuszczowej i beztłuszczowej (w tym masy mięśniowej) z wiekiem     74
  4.3.1. Dwa typy badań składu ciała: przekrojowe i długoterminowe     74
  4.3.2. Styl życia a skład ciała w starości     75
  4.3.2.1. Wpływ zmian dietetycznych     75
  4.3.2.2. Wpływ zmian aktywności fizycznej     77
  4.3.3. Sarkopenia wieku starczego a czynność mięśni     78
  4.3.3.1. Pojęcia sarkopenii, miopenii i dynapenii     78
  4.3.3.2. Sarkopenia w połączeniu z otyłością     79
  4.3.4. Wybrane zagadnienia związane z otyłością wieku starczego     80
  4.3.4.1. Zależność zmian ilości tłuszczu i masy beztłuszczowej     80
  4.3.4.2. Aktywność fizyczna a otyłość     81
  4.3.4.3. Ryzyko demencji starczej u otyłych     81
  4.4. Szczytowa masa kostna a łamliwość kości w wieku starczym     82
  4.4.1. Teoria optymalnej masy kostnej     82
  4.4.2. Zagadnienie „siły kości”, czyli wytrzymałości kostnej     82
  4.4.3. Osiąganie szczytowej masy kostnej     83
  Piśmiennictwo     84
  
  5. Procesy biochemiczne w starzeniu Grzegorz Bartosz     87
  5.1. Zmiany biochemiczne zachodzące podczas starzenia się: wielokierunkowość     87
  5.2. Które składniki organizmu decydują o tempie starzenia się?     87
  5.3. Jakie reakcje warunkują proces starzenia?     90
  5.4. Reakcje reaktywnych pochodnych tlenu     90
  5.5. Szczególna rola mitochondriów?     93
  5.6. Glikacja białek     95
  5.7. Inne modyfikacje białek     97
  5.8. Spowolnienie metabolizmu białek     97
  5.9. Akumulacja lipofuscyny     98
  5.10. Antyoksydanty, dieta a starzenie     99
  Piśmiennictwo     101
  
  6. Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy – starzenie się fizjologiczne i profilaktyka Marian H. Lewandowski     102
  6.1. Wstęp     102
  6.2. Ośrodkowy układ nerwowy     103
  6.3. Komórki nerwowe     104
  6.4. Neurogeneza     105
  6.5. Neuroplastyczność     107
  6.6. Długotrwałe wzmocnienie i osłabienie synaptyczne     109
  6.7. Komórki glejowe     111
  6.8. Profilaktyka     112
  6.9. Podsumowanie     114
  Piśmiennictwo     115
  
  7. Zmiany w narządzie wzroku związane z wiekiem Maria Starzycka, Ewa Starzycka-Bigaj     117
  7.1. Zmiany anatomiczne     117
  7.1.1. Aparat ochronny gałki ocznej: powieki, spojówki, narząd łzowy     117
  7.1.2. Gałka oczna     118
  7.1.2.1. Ośrodki przejrzyste oka: rogówka, płyn przedniej komory, soczewka, ciało szkliste     118
  7.1.2.2. Błony gałki ocznej: twardówka, błona naczyniowa, siatkówka     120
  7.2. Zaburzenia widzenia     120
  7.3. Choroby oka związane z wiekiem     122
  7.3.1. Zaćma starcza     122
  7.3.2. Związane z wiekiem zwyrodnienie plamki     123
  7.4. Profilaktyka i rehabilitacja w zmianach w narządzie wzroku związanych z wiekiem    126
  Piśmiennictwo     129
  
  8. Procesy starzenia w obrębie tkanek miękkich i kości twarzy ze szczególnym uwzględnieniem układu stomatognatycznego Jan Zapała, Mariusz Szuta     130
  8.1. Ogólna charakterystyka zmian estetycznych w obszarze twarzy związanych z wiekiem     131
  8.2. Anatomiczne i czynnościowe wykładniki starzenia się jednostek estetycznie jednorodnych twarzy     134
  8.2.1. Czoło     134
  8.2.2. Powieki     136
  8.2.3. Nos     138
  8.2.4. Policzki     139
  8.2.5. Wargi     140
  8.3. Zmiany zachodzące z wiekiem w szkielecie czaszki twarzowej     141
  8.4. Układ stomatognatyczny a starzenie się     145
  8.4.1. Zęby     146
  8.4.2. Przyzębie     147
  8.4.3. Błona śluzowa jamy ustnej     148
  8.4.4. Język     149
  8.4.5. Gruczoły ślinowe     149
  8.4.6. Stawy skroniowo-żuchwowe     150
  8.5. Wprowadzenie do chirurgii odmładzającej twarzy     151
  8.6. Współczesne możliwości odbudowy masy kostnej w zaniku starczym kości szczękowych     153
  8.7. Problemy leczenia implantoprotetycznego u pacjentów w wieku podeszłym i senioralnym     154
  8.8. Rehabilitacja układu stomatognatycznego w wieku starczym     155
  Piśmiennictwo     155
  
  9. Zmiany w narządach laryngologicznych i ich schorzenia wynikające ze starzenia się organizmu Jacek Składzień, Jerzy Tomik, Jolanta Gawlik, Maciej Wiatr, Patryk Hartwich     157
  Piśmiennictwo     164
  
  10. Starzenie się układu sercowo-naczyniowego Kalina Kawecka-Jaszcz, Marek Rajzer, Michał Terlecki     166
  10.1. Wstęp     166
  10.2. Zmiany w obrębie łożyska naczyniowego w procesie starzenia     167
  10.2.1. Nadciśnienie tętnicze     167
  10.2.2. Sztywność dużych naczyń tętniczych     167
  10.2.3. Dysfunkcja śródbłonka     171
  10.2.4. Miażdżyca     171
  10.2.5. Układ współczulny     172
  10.2.6. Hipotonia ortostatyczna oraz poposiłkowa     172
  10.3. Zmiany w sercu w procesie starzenia     173
  10.3.1. Zmiany strukturalne miokardium     173
  10.3.2. Choroba niedokrwienna serca u osób w wieku podeszłym     175
  10.3.3. Układ bodźcotwórczo-przewodzący serca     176
  10.3.4. Aparat zastawkowy     177
  10.4. Podsumowanie     177
  Piśmiennictwo     178
  
  11. Proces starzenia się płuc Mieczysław Pokorski, Michał Walski, Justyna Antosiewicz-Pytka     180
  11.1. Czynność płuc     180
  11.2. Ultrastruktura tkanki płucnej i surfaktantu     185
  11.3. Implikacje kliniczne, profilaktyka, rehabilitacja     190
  Piśmiennictwo     193
  
  12. Fizjologiczne procesy starzenia się przewodu pokarmowego Tomasz Mach, Jacek Czepiel     195
  12.1. Wstęp     195
  12.2. Jama ustna     195
  12.3. Przełyk     196
  12.4. Żołądek     197
  12.5. Jelito cienkie i grube     197
  12.6. Motoryka przewodu pokarmowego     198
  12.7. Peptydy przewodu pokarmowego     198
  12.8. Anoreksja     199
  12.9. Wątroba     200
  12.10. Drogi żółciowe     201
  12.11. Trzustka     201
  12.12. Podsumowanie     201
  Piśmiennictwo     202
  
  13. Nerki u osób w wieku podeszłym Olgierd Smoleński, Agnieszka Pardała, Witold Smoleński     203
  13.1. Wstęp     203
  13.2. Patogeneza starzenia się nerek     204
  13.3. Zmiany struktury nerki starczej     205
  13.4. Funkcja nerek u osób w wieku podeszłym     207
  13.4.1. Nerkowy przepływ krwi     207
  13.4.2. Filtracja kłębuszkowa     207
  13.4.3. Badanie czynności nefronu     208
  13.4.3.1. Klirens nerkowy     208
  13.4.3.2. Frakcja filtracyjna     208
  13.4.3.3. Maksymalny transport kanalikowy     209
  13.4.4. Czynność kłębuszków nerkowych u osób w wieku podeszłym     209
  13.4.5. Czynność cewek nerkowych u osób w wieku podeszłym     210
  13.5. Wytwarzanie moczu     211
  13.6. Bilans wodny organizmu     212
  13.7. Nerkowa regulacja gospodarki elektrolitowej     212
  13.7.1. Sód     212
  13.7.2. Potas     213
  13.7.3. Wapń     213
  13.7.4. Fosforany     214
  13.7.5. Wydalanie kwasów     214
  13.8. Czynność endokrynna nerki     214
  13.9. Podtrzymanie dobrostanu nerek u osób w wieku podeszłym     215
  13.10. Specyficzne problemy geriatryczne związane z układem moczowym     216
  13.10.1. Nietrzymanie moczu     216
  13.10.2. Zakażenia układu moczowego     216
  13.11. Podsumowanie     217
  Piśmiennictwo     218
  
  14. Kość – procesy starzenia Tadeusz Niedźwiedzki     219
  14.1. Architektura kości     219
  14.1.1. Tkanka kostna grubowłóknista     219
  14.1.2. Tkanka kostna drobnowłóknista     219
  14.1.2.1. Tkanka kostna gąbczasta     220
  14.1.2.2. Tkanka kostna blaszkowata     221
  14.1.3. Komórki tkanki kostnej     223
  14.2. Osteoporoza     227
  14.2.1. Złamania towarzyszące osteoporozie     228
  14.2.1.1. Złamania nasady dalszej kości promieniowej     228
  14.2.1.2. Złamanie nasady bliższej kości udowej     229
  14.2.1.3. Złamania nasady bliższej kości ramiennej     230
  14.2.1.4. Złamania kręgosłupa w osteoporozie     231
  14.3. Narząd ruchu u osób w wieku podeszłym. Urazy układu narządu ruchu     232
  14.3.1. Uszkodzenie stożka rotatorów     233
  14.3.2. Zespół ciasnoty podbarkowej     233
  14.3.3. Adhezyjne zapalenie torebki stawu barkowego (zamrożony bark)     234
  14.3.4. Zerwanie ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia     234
  14.3.5. Zmiany zwyrodnieniowe barku     234
  14.3.6. Choroba Dupuytrena     235
  14.3.7. Zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych     235
  14.3.8. Zmiany zwyrodnieniowe stawów kolanowych     237
  14.3.9. Zmiany zwyrodnieniowe krążków międzykręgowych oraz stawów kręgosłupa     238
  14.3.10. Paluchy koślawe, palce młotkowate     239
  14.3.11. Zapalenie rozcięgna podeszwowego     240
  Piśmiennictwo     240
  
  15. Starzenie się mięśni szkieletowych człowieka Joanna Majerczak, Jerzy A. Żołądź     243
  15.1. Wstęp     243
  15.2. Spadek siły mięśniowej i masy mięśniowej z wiekiem     244
  15.2.1. Wiek a siła mięśni     244
  15.2.2. Wiek a masa mięśni     244
  15.2.3. Kryteria rozpoznania sarkopenii     245
  15.3. Jakość tkanki mięśniowej a wiek     247
  15.3.1. Spadek jakości mięśni w procesie starzenia się     247
  15.3.2. Spadek jakości pojedynczych włókien mięśniowych w procesie starzenia się     247
  15.4. Przyczyny utraty masy mięśniowej i siły mięśniowej w procesie starzenia się     248
  15.5. Rola aktywności ruchowej w przeciwdziałaniu atrofii starczej     248
  Piśmiennictwo     249
  
  16. Wybrane aspekty fizjologii i patofizjologii starzenia się skóry Anna Wojas-Pelc, Andrzej Kazimierz Jaworek     252
  16.1. Starzenie wewnątrzpochodne skóry     252
  16.2. Starzenie zewnątrzpochodne skóry     254
  16.3. Metody prewencji i terapii starzenia się skóry     257
  Piśmiennictwo     257
  
  17. Hematologiczne i reologiczne zmiany w procesie starzenia Zbigniew Dąbrowski, Aneta Teległów     259
  17.1. Hematopoeza i krew     259
  17.1.1. Hematopoeza w życiu embrionalnym     259
  17.1.2. Hematopoeza i krew postnatalna     260
  17.1.3. Dane ogólne krwi     263
  17.1.4. Krwinki czerwone (erytrocyty)     264
  17.1.5. Krwinki białe (leukocyty)     266
  17.1.6. Limfocyty T i B     267
  17.1.7. Płytki krwi (trombocyty)     267
  17.1.8. Korzystne czynniki wzbogacania krwi     268
  17.2. Właściwości reologiczne krwi osób starszych     269
  17.2.1. Odkształcalność erytrocytów     269
  17.2.2. Erytrocyty a lepkość krwi u osób starszych     270
  17.2.3. Agregacja u osób starszych     270
  17.2.4. Fibrynogen u osób starszych     271
  17.2.5. Trening a właściwości reologiczne krwi u osób starszych     271
  Piśmiennictwo     272
  
  18. Układ odpornościowy u osób w starszym wieku. Fizjologia – profilaktyka – rehabilitacja Krystyna Obtułowicz     276
  18.1. Fizjologia starzenia się organizmu     276
  18.1.1. Fizjologia układu odpornościowego     276
  18.1.1.1. Odporność nieswoista     277
  18.1.1.1.1. Układ białek dopełniacza (komplementu)     277
  18.1.1.1.2. Interferony (alfa, beta, gamma)     279
  18.1.1.1.3. Lizozym     279
  18.1.1.1.4. Białka ostrej fazy     279
  18.1.1.1.5. Komórki żerne     280
  18.1.1.1.6. Komórki NK     280
  18.1.1.1.7. Chemokiny     280
  18.1.1.1.8. Czynnik martwicy nowotworu – TNF     280
  18.1.1.2. Odporność swoista     280
  18.1.1.2.1. Swoista odporność humoralna     281
  18.1.1.2.2. Swoista odporność komórkowa     281
  18.1.1.2.3. Zjawisko wypaczonej reakcji odporności     282
  18.1.1.3. Struktura układu odpornościowego człowieka     283
  18.1.1.3.1. Narządy limfatyczne     283
  18.1.1.3.2. Komórki układu odpornościowego     284
  18.1.1.3.3. Rozpuszczalne składniki układu odpornościowego     284
  18.1.1.4. Wiek starszy i odporność     284
  18.1.1.5. Autoimmunizacja w wieku starszym     289
  18.1.1.6. Alergia w wieku starszym     289
  18.2. Profilaktyka i promocja zaburzeń odporności w wieku starszym     290
  Piśmiennictwo     291
  
  19. Bilans wodny w procesie starzenia Zbigniew Szyguła     292
  19.1. Jakie są główne przyczyny sprzyjające powstawaniu zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej związane ze starzeniem?     293
  19.2. Przyczyny upośledzenia pragnienia     295
  19.3. Odwodnienie i jego postacie     296
  19.4. Skutki odwodnienia     297
  19.5. Objawy odwodnienia     298
  19.6. Zapobieganie odwodnieniu     298
  19.7. Wnioski     299
  Piśmiennictwo     299
  
  20. Układ hormonalny w procesie starzenia się Barbara Bilińska, Anna Hejmej     301
  20.1. Wprowadzenie     301
  20.2. Zmiany morfologiczne i czynnościowe gonady żeńskiej w procesie starzenia     303
  20.2.1. Zarys fizjologii żeńskiego układu rozrodczego     303
  20.2.2. Mechanizmy prowadzące do ustania gametogenicznej i hormonalnej aktywności jajnika. Menopauza     305
  20.3. Zmiany morfologiczne i czynnościowe gonady męskiej w procesie starzenia     308
  20.3.1. Mechanizmy prowadzące do osłabienia czynności hormonalnej jąder     308
  20.3.2. Zaburzenia czynności plemnikotwórczej jąder     312
  20.4. Zmiany czynności hormonalnej pozostałych gruczołów dokrewnych w procesie starzenia     313
  20.4.1. Zmiany w wydzielaniu hormonu wzrostu i IGF-1     313
  20.4.2. Zmiany aktywności hormonalnej szyszynki     314
  20.4.3. Zmiany aktywności hormonalnej tarczycy     315
  20.4.4. Zmiany aktywności hormonalnej kory nadnerczy     316
  20.5. Klotho – „hormon młodości”?     318
  20.6. Podsumowanie     318
  Piśmiennictwo     319
  
  21. Zaburzenia funkcji układu moczowo-płciowego w wieku podeszłym Marek Wyczółkowski , Bohdan Pawlicki     321
  Piśmiennictwo     330
  
  22. Procesy starzenia się żeńskiego układu rozrodczego Alfred Reroń, Andrzej Jaworowski     332
  Piśmiennictwo     340
  
  23. Seksualność osób starszych Zbigniew Lew-Starowicz     341
  23.1. Wprowadzenie     341
  23.1.1. Badania nad seksualnością osób starszych w okresie do końca lat sześćdziesiątych XX wieku     341
  23.1.2. Badania nad seksualnością osób starszych w okresie 1970–1989     342
  23.1.3. Badania nad seksualnością osób starszych w okresie 1989–2009     343
  23.2. Wiek średni     343
  23.3. Seksualność po 70 roku życia     345
  23.4. Seksualność a aktywność fizyczna i zdrowie     346
  23.5. Czynniki sprzyjające aktywności seksualnej w starszym wieku     347
  Piśmiennictwo     347
  
  24. Wpływ starzenia się na wydolność fizyczną człowieka Jerzy A. Żołądź, Joanna Majerczak     349
  24.1. Wstęp     349
  24.2. Wskaźniki wydolności fizycznej w wysiłkach długotrwałych     349
  24.3. Próg mleczanowy     350
  24.4. Maksymalny minutowy pobór tlenu     352
  24.5. Czynniki warunkujące maksymalny pobór tlenu     353
  24.6. Wpływ starzenia się na maksymalny pobór tlenu     354
  24.7. Przyczyny spadku VO2max u osób w starszym wieku     356
  24.8. Wskaźniki wydolności fizycznej w wysiłkach krótkotrwałych o dużej intensywności     358
  24.9. Wpływ starzenia się na siłę i moc mięśni szkieletowych     359
  24.10. Aktywność fizyczna osób w starszym wieku     361
  24.10.1. Trening sportowy osób w starszym wieku     361
  24.10.2. Trening rekreacyjny osób w starszym wieku     362
  24.10.3. Trening wytrzymałościowy osób w starszym wieku     363
  24.10.4. Koszt energetyczny wysiłków wytrzymałościowych osób w starszym wieku     365
  24.10.5. Pobór tlenu a możliwości wysiłkowe osób w starszym wieku     366
  24.10.6. Trening siłowy osób w starszym wieku     366
  24.10.7. Adaptacja do treningu osób w starszym wieku     367
  24.11. Ograniczanie spożywanych kalorii a wydolność fizyczna i długość życia     368
  Piśmiennictwo     368
  
  25. Niektóre aspekty żywienia ludzi w podeszłym wieku Jędrzej Antosiewicz     371
  25.1. Wprowadzenie     371
  25.2. Witamina D3     372
  25.3. Witamina D3 a nowotwory     373
  25.4. Witamina D3 a grypa i przeziębienia     374
  25.5. Witamina D3 a nadciśnienie i choroby serca     375
  25.6. Cukrzyca     375
  25.7. Mięśnie a witamina D3     376
  25.8. Stężenie witaminy D3 w surowicy krwi     376
  25.9. Toksyczność witaminy D3     377
  25.10. Pokarmowe źródła witaminy D     377
  25.11. Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe – kwasy omega-3 i omega-6     377
  25.12. Toksyczne produkty peroksydacji lipidów     380
  25.13. Niedobór lub nadmiar żelaza     382
  Piśmiennictwo     385
  
  26. Aktywność fizyczna – oręż przeciw niepełnosprawności osób w wieku starszym Anna Marchewka     386
  26.1. Wprowadzenie     386
  26.2. Dlaczego regularny trening fizyczny jest niezbędny seniorom?     387
  26.3. Kwalifikacja do ćwiczeń osób starszych     391
  26.4. Rodzaje niezbędnych ćwiczeń     392
  26.5. Klasyfikacja aktywności fizycznej, parametry charakteryzujące ćwiczenia     392
  26.6. Intensywność ćwiczeń     393
  26.6.1. Intensywność bezwzględna     393
  26.6.2. Intensywność względna     397
  26.7. Wyposażenie treningowe     400
  26.8. Reguły bezpiecznych i poprawnych ćwiczeń     400
  26.9. Ćwiczenia siłowe     401
  26.10. Ćwiczenia równowagi     416
  26.11. Ćwiczenia rozciągające     421
  26.12. Ćwiczenia wytrzymałościowe     427
  26.13. Minimalne tygodniowe obciążenie treningowe o intensywności umiarkowanej – plan ćwiczeń     427
  26.13.1. Rozgrzewka i uspokojenie     428
  Piśmiennictwo     428
  Skorowidz     430
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia