Spółki jaką wybrać Forma prawna i organizacyjna

1 ocena

Format:

pdf

RODZAJ DOSTĘPU

48,14

Format: pdf

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 48,14 zł  


48,14

w tym VAT

Do prowadzenia działalności na szerszą skalę często potrzebny jest większy potencjał: finansowy, wykwalifikowanych ludzi i innych zasobów, stąd w niektórych przypadkach korzystne jest „połączenie sił” i utworzenie spółki, aby korzystać z efektów synergii. Rodzajów spółek jest wiele (spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna) - każda ma swe ograniczenia i prawne zasady funkcjonowania. Jaką wybrać, aby najlepiej służyła zakładanej działalności gospodarczej? Która sprawdzi się w przewidywanych okolicznościach i przyniesie największe zyski wspólnikom czy udziałowcom? Jakie czynniki uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o formie prawnej prowadzenia biznesu? - Odpowiedzi na te i inne pytania służy niniejsza książka.


Rok wydania2014
Liczba stron288
KategoriaZarządzanie, organizacja, strategie
WydawcaForum Doradców Podatkowych
ISBN-13978-83-63913-36-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  SPIS TREŚCI
  WSTĘP
  ROZDZIAŁ I
  FORMY PRAWNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  ROZDZIAŁ II
  REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  1.Gdzie złożyć wniosek?
  2.Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
  3.Rejestracja w KRS
  ROZDZIAŁ III
  NAZWA PRZEDSIĘBIORCY
  ROZDZIAŁ IV
  RODZAJE SPÓŁEK
  1.Spółki osobowe prawa handlowego
  2.Spółki kapitałowe
  ROZDZIAŁ V
  JAKIE FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM SĄ DOSTĘPNE
  DLA POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK I ICH WSPÓLNIKÓW?
  1.Podatek dochodowy od osób prawnych
  2.Opodatkowanie dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
  3.Działalność gospodarcza osób fizycznych
  4.Zasady ogólne
  5.Podatek liniowy
  6.Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  7.Karta podatkowa
  ROZDZIAŁ VI
  PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, CZY PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ?
  ROZDZIAŁ VII
  PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)
  ROZDZIAŁ VIII
  SPÓŁKA CYWILNA
  1. Cechy spółki cywilnej
  2.Wkład wspólnika
  3.Umowa spółki cywilnej
  4.Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej
  5.Prowadzenie spraw spółki
  6.Udział w zyskach
  7.Podatek od czynności cywilnoprawnych
  8.Dostępne formy opodatkowania podatkiem dochodowym
  9.Podatek od nieruchomości
  10.Zakończenie działalności w spółce cywilnej
  ROZDZIAŁ IX
  SPÓŁKA JAWNA
  1.Cechy spółki jawnej
  2.Odpowiedzialność za zobowiązania spółki
  3.Umowa spółki jawnej
  4.Koniec działalności w spółce jawnej
  ROZDZIAŁ X
  SPÓŁKA PARTNERSKA
  1.Cechy spółki partnerskiej
  2.Podatki i księgowość
  3.Odpowiedzialność za zobowiązania spółki
  4.Koniec spółki partnerskiej
  ROZDZIAŁ XI
  SPÓŁKA KOMANDYTOWA
  1.Cechy spółki komandytowej
  2.Odpowiedzialność za zobowiązania
  3.Podatki i księgowość
  4.Optymalizacja w spółce komandytowej - spółka kapitałowa komplementariuszem
  5.Zakładanie spółki komandytowej
  ROZDZIAŁ XII
  SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
  1.Cechy spółki komandytowo-akcyjnej
  2.Zakładanie spółki
  3.Prowadzenie spraw spółki
  4.Odpowiedzialność za zobowiązania
  5.Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej
  6.Opodatkowanie dochodów akcjonariuszy
  7.Zakończenie działalności w spółce komandytowo-akcyjnej
  ROZDZIAŁ XIII
  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  1.Cechy spółki z o.o.
  2.Odpowiedzialność za zobowiązania
  3.Zakładanie spółki z o.o. - zasady ogólne
  4.Elektroniczny wzorzec spółki z o.o.
  ROZDZIAŁ XIV
  SPÓŁKA AKCYJNA
  1. Cechy spółki akcyjnej
  2. Podatki i księgowość
  3. Zakładanie spółki akcyjnej
  4. Koniec działalności spółki akcyjnej
RozwińZwiń