Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Wyd. 2.

Perspektywa globalna i lokalna

12 ocen

Autor:

Ewa Jarosz

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

73,19  86,10

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

73,1986,10

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praca stanowi pierwszą w polskiej literaturze naukowej próbę kompletnego ukazania problematyki niezwykle ważnej – krzywdzenia dzieci. Autorka zjawisko krzywdzenia dzieci ukazuje w perspektywie historycznej i jednocześnie pokazuje, jak zagadnienie to wygląda współcześnie. Autorka dokonała typologizacji zjawiska. Wyodrębniła krzywdzenie dziecka jako normę obyczajową i akceptowaną praktykę społeczną; krzywdzenie dziecka jako problem moralno-społeczny; krzywdzenie dziecka jako problem prawny; krzywdzenie dziecka jako problem polityczny. Dzięki wielostronnemu i wieloaspektowemu ujęciu problematyki praca ma charakter interdyscyplinarny, choć przede wszystkim mieści się w zakresie pedagogiki społecznej.


Nagroda im. Profesor Ireny Lepalczyk
za pracę badawczą z zakresu pedagogiki społecznej
pt. „Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna”. Wyd. 1.
przyznana przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Łódź, 19 listopada 2009 r.
oraz
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za wybitne osiągnięcia naukowe w roku 2009.


Liczba stron574
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-2342-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały


Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Wyd. 2. - 01 ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE »

Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Wyd. 2. - 02 rozdz 1, Sytuacja dzieci i ich krzywdzenie w perspektywie historyczno-antropologicznej »

Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Wyd. 2. - 03 rozdz 2, Geneza i główne nurty w badaniach i analizach zjawiska krzywdzenia dzieci do końca XX wieku »

Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Wyd. 2. - 04 rozdz 3, Instytucjonalizacja i profesjonalizacja działań ochrony dzieci przed krzywdzeniem »

Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Wyd. 2. - 05 rozdz 4, Ochrona dzieci przed krzywdzeniem na poziomie globalnym – prawo, regulacje i inicjatywy międzynarodowe »

Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Wyd. 2. - 06 rozdz 5, Ochrona dzieci przed krzywdzeniem na poziomie regionalnym – Rada Europy i Unia Europejska wobec kwestii krzywdzenia dzieci »

Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Wyd. 2. - 07 rozdz 6, Współczesne naukowe standardy na temat krzywdzenia dzieci jako argumentacja i ukierunkowanie działań społecznych »

Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Wyd. 2. - 08 rozdz 7, Tworzenie lokalnych systemów ochrony dzieci przed krzywdzeniem – obszary, rozwiązania i zasady »

Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Wyd. 2. - 09 rozdz 8, Idea zintegrowanej wielosektorowości działań w lokalnym systemie ochrony dzieci przed krzywdzeniem »

Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Wyd. 2. - 10 rozdz 9, Bezpośredni kontekst tworzenia lokalnych systemów ochrony dzieci przed krzywdzeniem – warunki na poziomie państwowym »

Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Wyd. 2. - 11 rozdz 10, Finalna synteza – model tworzenia lokalnych systemów ochrony dzieci przed krzywdzeniem »

Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Wyd. 2. - 12 SŁOWO KOŃCOWE, Bibliografia, Aneks »


INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]Dziecko krzywdzone – społeczny, moralny i polityczny wymiar zagadnienia . . .    1
  problemów ochrony dzieci przed krzywdzeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12
  1.1. Globalne i lokalne konteksty sytuacyjne „dziecka krzywdzonego” . . . . . .   13
  pedagogicznych oraz socjologicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   22
  2. Ochrona dziecka krzywdzonego w perspektywie pedagogiki społecznej . . . .   31
  2.1.Tematyka dziecka krzywdzonego w pedagogice społecznej . . . . . . . . . . . .   31
  podstawowych myśli i pojęć pedagogiki społecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   38
  3. Metodologiczne aspekty podejmowanych analiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   44
  badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   45
  i metody badań. Antycypacje badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   54
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   61
  1. Dzieciństwo i krzywdzenie dzieci na tle cech kultur i epok . . . . . . . . . . . . . . .   62
  i traktowania ich przez dorosłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   67
  2.1. Motywy społeczno-biologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   67
  2.2. Motywy wierzeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   71
  2.3. Ograniczanie dzieciobójstwa w perspektywie historii . . . . . . . . . . . . . . . .   72
  2.4. Szanse dzieci na przeżycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   74
  społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   75
  3.1. Motywy porzucania dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   75
  3.2. Zakres i formy zjawiska pozbywania się dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   77
  3.3. Dzieci jako żywy towar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   79
  4. Idee i praktyka wychowawcza jako obszary krzywdzenia dzieci . . . . . . . . . . .   80
  4.1. Obraz dziecka jako „złego” – motywy karania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   81
  4.2. Historia „używania” kar fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   83
  4.3. Kontestacja kar fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   84
  poprzez praktyki wychowawcze – poglądy XX-wieczne a rzeczywistość . . . .   88
  historyczno-kulturowych trendów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   93
  zjawiskiem krzywdzenia dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102
  społecznych – próba syntezy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   105
  dzieckiem krzywdzonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   108
  dzieci – geneza i rozwój . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   112
  2.1. Prekursorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   112
  child syndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   115
  3. Badania i analizy zjawiska krzywdzenia dzieci do końca XX wieku . . . . . . .   118
  3.1. Profil badań nad krzywdzeniem dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   118
  3.2. Podejścia metodologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   119
  3.3. Definicje i mechanizmy zjawiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   121
  3.4. Intensywność i kierunki rozwoju wiedzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   124
  4. Problem krzywdzenia dzieci w nauce polskiej w latach 70. i 80. . . . . . . . . . .   126
  5. Naukowy a publiczny obraz problemu krzywdzenia dzieci . . . . . . . . . . . . . . .   131
  6. Krzywdzenie dzieci jako problem transkulturowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   135
  krzywdzeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   138
  2. Początki działań społecznych wobec dzieci krzywdzonych . . . . . . . . . . . . . . .   142
  2.1. Obraz ogólny historii działań na rzecz ochrony dzieci . . . . . . . . . . . . . . .   142
  2.2. Wczesne działania – ratowanie dzieci porzuconych . . . . . . . . . . . . . . . . .   143
  2.3. Pojawienie się regulacji i innych form instytucjonalizacji oraz ich kontekst    147
  3. Początki i rozwój instytucjonalizacji ochrony dzieci przed krzywdzeniem .   149
  3.1. Pierwsze inicjatywy w sprawie dzieci maltretowanych przez rodziców    149
  3.2. Społeczne ruchy obrony dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   152
  3.3. Międzynarodowe regulacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   154
  krzywdzeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   157
  krzywdzenia dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   159
  4.1. Ogólne stanowiska w sprawie działań ochrony dzieci przed krzywdzeniem    160
  4.2. Dyskusja nad skutecznością działań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   162
  krzywdzeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   164
  końca XX wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   170
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   175
  ochrony dzieci przed krzywdzeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   177
  Dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   178
  1.2. Ogólne idee Konwencji a ochrona dzieci przed krzywdzeniem . . . . . . .   183
  krzywdzeniem oraz ich interpretacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   186
  sekwencyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   190
  z 2001 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   192
  Dziecka ONZ i inne inicjatywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   198
  2.3. Światowy raport o przemocy wobec dzieci z 2006 roku . . . . . . . . . . . . . .   202
  krzywdzenia dzieci w rodzinie – UNICEF i WHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   211
  3.1. UNICEF wobec kwestii krzywdzenia dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   212
  zdrowia – stanowisko WHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   218
  1. Problem krzywdzenia dzieci w polityce europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   234
  europejskiej na temat praw człowieka, dziecka i rodziny . . . . . . . . . . . . . . . . .   238
  rekomendacje Rady Europy i Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   243
  i pozarządowe inicjatywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   260
  5. Obraz i perspektywy ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Europie . . . . .   271
  1. Uwagi wprowadzające: Czy można ograniczać zjawiska krzywdzenia dzieci? .   279
  2. Ewolucja rozumienia pojęcia: „krzywdzenia dziecka” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   281
  3. Epidemiologia – powszechność zjawiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   284
  4. Etiologia krzywdzenia dziecka w rodzinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   286
  5. Znaczenie zjawiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   289
  6. Przeciwdziałanie zjawisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   299
  problemu krzywdzenia dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   302
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   306
  1. Profilaktyka zjawiska i przypadków krzywdzenia dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . .   307
  1.1. Podstawowe kierunki profilaktyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   307
  krzywdzenia dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   314
  1.3. Organizowanie profilaktyki w środowisku lokalnym . . . . . . . . . . . . . . . .   317
  1.4. Poziomy działań profilaktycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   319
  2. Interwencje wobec przypadków krzywdzenia dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   334
  2.1. Wykrywanie przypadków krzywdzenia dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   337
  2.2. Zgłaszanie przypadków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   339
  2.3. Diagnoza – rozpoznawanie sytuacji dziecka i rodziny . . . . . . . . . . . . . . .   343
  2.4. Projekt działań i ich realizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   346
  2.5. Działania postinterwencyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   348
  2.6. Działanie na rzecz dorosłych ofiar krzywdzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   348
  2.7. Formalno-prawna ochrona dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   348
  3. „Ideologia” współczesnych systemów ochrony dzieci przed krzywdzeniem .   350
  4. Pryncypia działań – synteza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   354
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   361
  1. Podmioty i elementy działań wielosektorowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   362
  1.1. Sektor społeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   362
  1.2. Sektor zdrowotny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   363
  1.3. Sektor prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   364
  1.4. Sektor edukacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   365
  1.5. Sektor polityczny i władze lokalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   369
  1.6. Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   369
  1.7. Sektor mass mediów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   370
  1.8. Spoleczność wyznaniowa i jej instytucje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   370
  2. Zasady prowadzenia działań wielosektorowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   371
  3. Współdziałanie wielosektorowe – istota, cele i poziomy realizacji . . . . . . . . .   375
  4. Czynniki utrudniające zintegrowaną działalność wielosektorową . . . . . . . . .   386
  rekomendacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   394
  krzywdzeniem w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   401
  przestępstwo lub wykroczenie krzywdzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   406
  krzywdzenia dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   410
  krzywdzeniem w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   417
  i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   419
  działań na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   425
  i zasad działań na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem . . . . . . . . . . . .   432
  działań i tworzenia systemu ochrony dzieci przed krzywdzeniem . . . . . . . . .   437
  9. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   443
  1. Introdukcja. Metodologiczny kontekst propozycji modelu . . . . . . . . . . . . . . .   445
  przed krzywdzeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   451
  3. Komponenty Modelu – treść . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   453
  – założenia systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   453
  – zasady działania systemu i jego aktywności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   457
  – obszary działań systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   461
  – zadania systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   465
  – metodyka tworzenia systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   468
  krzywdzeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   472
  4.1. Trudności w doborze wskaźników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   476
  4.2. Identyfikacja lokalnych czynników ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   479
  4.3. Problemy ewaluacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   482
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   487
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   494
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   540
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   546
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   555
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia