Bibliografia. Teoria, praktyka, dydaktyka

Bibliografia. Teoria, praktyka, dydaktyka

1 opinia

Praca zbiorowa

Wydawca:

SBP

Format:

ibuk

Publikacja darmowa


Rok wydania2009
Liczba stron302
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaSBP
ISBN-13978-83-61464-06-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne (Jadwiga Woźniak-Kasperek)    9
  
  Marta Skalska-Zlat BIBLIOGRAFIA W PERSPEKTYWIE NAUKOZNAWSTWA    13
  Jadwiga Sadowska GŁÓWNE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ POLSKIEJ BIBLIOGRAFII    34
  Jarosław Pacek PRZEDMIOT BIBLIOGRAFII W PERSPEKTYWIE ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH    47
  Wanda Klenczon INSTYTUT BIBLIOGRAFICZNY - TRADYCJA I NOWE WYZWANIA    59
  Magdalena Krynicka „PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY” - NIEZBĘDNE ŹRÓDŁO INFORMACJI    74
  Barbara Kotalska KONTROLA JAKOŚCI OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO W „BIBLIOGRAPHIE NATIONALE FRANÇAISE-LIVRES”     82
  Alicja Matczuk BIBLIOGRAFIA SPECJALNA. HISTORIA I ZAKRES POJĘCIA    88
  Artur Znajomski BIBLIOGRAFIE ZESPOŁÓW OSOBOWYCH - INSTYTUCJI. STAN I POTRZEBY    117
  Elżbieta Grzybowska BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW SZKOŁY WYŻSZEJ JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI I NARZĘDZIE BIBLIOMETRYCZNE NA PRZYKŁADZIE BAZY DANYCH BIBLIOGRAFIA DOROBKU NAUKOWEGO UMCS W LUBLINIE    130
  Teresa Górniak BIBLIOGRAFIE OSOBOWE I ZESPOŁÓW OSOBOWYCH W DOROBKU PUBLICYSTYCZNYM PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1945-2006     143
  Adam Nowak FENOMEN BIBLIOGRAFII HISTORII POLSKI 1815-1914. ANALIZA TEORETYCZNA.    159
  Anna Gruca BIBLIOGRAFIA HISTORII POLSKIEJ - PROBLEMY WARSZTATU BIEŻĄCEJ BIBLIOGRAFII SPECJALNEJ    167
  Sylwia Wesołowska BIBLIOGRAFIA POMORZA ZACHODNIEGO - TRADYCJE I PERSPEKTYWY    174
  Agnieszka Łakomy DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOGRAFICZNA ŚWIADECTWEM LOSÓW POLSKIEJ KSIĄŻKI ZA GRANICĄ W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ    183
  Magdalena Mnikowska Z WARSZTATU BIBLIOGRAFICZNEGO ORIENTALISTY. O ZNACZENIU WYBRANYCH PRAC LEKSYKOGRAFICZNYCH ORAZ STUDIÓW JĘZYKOZNAWCZYCH W BADANIU WPŁYWÓW TURCJI OSMAŃSKIEJ NA KULTURĘ POLSKĄ    192
  Wiesława Libera, Wanda Pochwatko-Kołodziejska BIBLIOGRAFIA ZAGADNIEŃ ROLNICZYCH I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ W CENTRALNEJ BIBLIOTECE ROLNICZEJ W WARSZAWIE    199
  Adam Jachimczyk POLSKIE SPISY BIBLIOGRAFICZNE NA WORLD WIDE WEB    204
  Katarzyna Pilitowska BIBLIOGRAFIA W STANDARDZIE WEB 2.0 - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA    218
  Jadwiga Woźniak-Kasperek NARZĘDZIA WYSZUKIWANIA TREŚCIOWEGO W SPISACH BIBLIOGRAFICZNYCH    223
  Małgorzata Jaskowska, Agnieszka Korycińska-Huras, Maria Próchnicka BIBLIOGRAFIA JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI NAUKOWEJ - W OPINII STUDENTÓW    233
  Monika Krakowska KSZTAŁCENIE Z ZAKRESU BIBLIOGRAFII JAKO SPOSÓB WSPIERANIA ROZWOJU KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM    260
  Agnieszka Bajor, Hanna Langer WYKORZYSTANIE BIBLIOGRAFICZNYCH BAZ DANYCH W DYDAKTYCE INSTYTUTU BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH     286
RozwińZwiń