Bibliografia: metodyka i organizacja

Bibliografia: metodyka i organizacja

3 oceny

Wydawca:

SBP

Format:

ibuk

Opracowanie zbiorowe. Powstało pod redakcją Zbigniewa Żmigrodzkiego z inicjatywy Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydawnictwa SBP.


Plik pdf jest zamknięty w postaci rastrowej złożonej ze skanów.


Rok wydania2000
Liczba stron351
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaSBP
ISBN-13978-83-8762-943-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRZEDMOWA    9
  
  1. WIADOMOŚCI OGÓLNE    11
  
  2. HISTORIA, TEORIA I METODYKA BIBLIOGRAFII W POLSCE    18
  
  3. PRZEDMIOT BIBLIOGRAFII - DOKUMENT -1 JEGO BADANIE    32
  
  4. TYPOLOGIA I KLASYFIKACJA OPRACOWAŃ BIBLIOGRAFICZNYCH    35
  
  5. NORMY I INNE POMOCE METODYCZNE W BIBLIOGRAFII    46
  
  6. OPIS BIBLIOGRAFICZNY    63
  
  7. PRZYGOTOWANIE SPISU BIBLIOGRAFICZNEGO    125
  
  8. SPECJALNE FORMY OPRACOWAŃ BIBLIOGRAFICZNYCH    148
  
  9. ZAUTOMATYZOWANY SPIS BIBLIOGRAFICZNY (BIBLIOGRAFICZNY SYSTEM INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZY)    191
  
  10. DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOGRAFICZNA I JEJ ORGANIZACJA    207
  
  10.1. Podstawy organizacji działalności bibliograficznej    207
  10.2. Ustawowe oraz instytucjonalne ramy działalności bibliograficznej w Polsce    209
  10.3. Formy działalności bibliograficznej w skali światowej    212
  10.4. Model centrali bibliograficznej i bibliografii narodowej    220
  10.5. Bibliografia narodowa a bibliografie specjalne. Międzynarodowa informacja bibliograficzna    232
  10.6. Bibliografia a rynek książki    238
  10.7. Zadania Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej    243
  10.8. Polska bieżąca bibliografia narodowa    250
  10.9. Polska narodowa bibliografia retrospektywna    264
  10.10. Bibliografia polska Estreicherów    273
  10.11. Wybitni przedstawiciele nauk szczegółowych jako twórcy bibliografii specjalnych    279
  10.12. Prace bibliograficzne bibliotek PAN i innych bibliotek naukowych    286
  10.13. Prace bibliotek publicznych i naukowych nad bibliografiami różnych regionów Polski    297
  10.14. Udział bibliotek władz i urzędów w pracach bibliograficznych    303
  
  11. WYKORZYSTANIE OPRACOWAŃ BIBLIOGRAFICZNYCH W SŁUŻBIE BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEJ    308
  
  LITERATURA PRZEDMIOTU. A. Książki i artykuły. B. Normy    322
  INDEKS OSOBOWY    333
  INDEKS PRZEDMIOTOWY    337
  WYKAZ RYSUNKÓW    351
RozwińZwiń