Podstawy pielęgniarstwa. Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo.TOM 1 Założenia teoretyczne

Podstawy pielęgniarstwa. Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo.TOM 1 Założenia teoretyczne

2 oceny

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 74,50 zł  


74,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Współczesna pielęgniarka działa w środowisku pracy uwarunkowanym wieloma specyficznymi czynnikami, zatem adepci pielęgniarstwa potrzebują wzorców działań zrozumiałych i skutecznych, sprawdzonych w praktyce.


Kolejne już wydanie podręcznika wzbogacone zostało o aktualne wyniki badań i nowoczesne metody pracy w pielęgniarstwie.


Każdy rozdział kończy zestaw pytań, natomiast na końcu poszczególnych części zamieszczono pytania testowe.


Dużą zaletą „Podstaw pielęgniarstwa” jest to, iż autorzy poszczególnych rozdziałów wywodzą się z różnych środowisk akademickich zajmujących się kształceniem zawodowym pielęgniarek - stąd książka jest zbiorem nowoczesnej wiedzy łączącej doświadczenia wielu ośrodków.


Rok wydania2013
Liczba stron852
KategoriaPielęgniarstwo
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4317-4
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Autorzy     5
  Przedmowa     9
  
  CZĘŚĆ I. wprowadzenie do pielęgniarstwa     19
  
  ROZDZIAŁ 1. Pielęgniarstwo - Stefania Poznańska, Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska, Małgorzata Marć, Ewa Wilczek-Rużyczka, Teresa Bernadetta Kulik, Irena Wrońska, Beata Dobrowolska, Kazimiera Zahradniczek, Lucyna Płaszewska-Żywko     21
  
  1.1. System pojęć w pielęgniarstwie     21
  1.1.1. Pielęgniarstwo – zakresy rozumienia dziedziny - Stefania Poznańska     21
  1.1.2. Opieka a pielęgniarstwo i pielęgnowanie - Danuta Zarzycka     34
  1.1.3. Pielęgnowanie – ewolucja pojęcia - Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska, Małgorzata Marć, Ewa Wilczek-Rużyczka     42
  1.1.4. Definiowanie zdrowia i choroby a pielęgniarstwo - Teresa Bernadetta Kulik     80
  1.2. Determinanty rozwoju pielęgniarstwa     96
  1.2.1. Historyczne i społeczne uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa - Irena Wrońska     96
  1.2.2. Współczesne uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa - Beata Dobrowolska, Irena Wrońska     105
  1.2.3. Symbole i tradycje w rozwoju pielęgniarstwa - Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska     119
  1.2.4. Tożsamość zawodowa w rozwoju pielęgniarstwa - Beata Dobrowolska, Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka     127
  1.2.5. Organizacje i stowarzyszenia zawodowe działające na rzecz pielęgniarstwa - Kazimiera Zahradniczek     134
  1.3. Filozofia pielęgniarstwa     155
  1.3.1. Uwarunkowania rozwoju filozofii pielęgniarstwa - Stefania Poznańska     155
  1.3.2. Rozwój filozofii i dyscypliny pielęgniarstwa - Stefania Poznańska     157
  1.3.3. Współczesna filozofia pielęgniarstwa - Stefania Poznańska     159
  1.3.4. Perspektywy rozwoju filozofii pielęgniarstwa - Stefania Poznańska     161
  1.3.5. Filozofia pielęgniarstwa polskiego - Stefania Poznańska     163
  1.4. Wybrane teorie pielęgniarstwa     167
  1.4.1. Podstawy teorii pielęgniarstwa - Danuta Zarzycka     167
  1.4.2. Model teoretyczny pielęgniarstwa Florence Nightingale - Danuta Zarzycka     174
  1.4.3. Model teoretyczny pielęgniarstwa Virginii Henderson - Danuta Zarzycka     183
  1.4.4. Model teoretyczny pielęgniarstwa Dorothei Orem - Lucyna Płaszewska-Żywko     190
  1.4.5. Model teoretyczny pielęgniarstwa Hildegardy Peplau - Lucyna Płaszewska-Żywko     200
  1.4.6. Model teoretyczny pielęgniarstwa Callisty Roy - Lucyna Płaszewska-Żywko     207
  1.4.7. Znaczenie teorii pielęgniarstwa w praktyce zawodowej - Danuta Zarzycka     213
  
  ROZDZIAŁ 2. Wybrane wzory pielęgnowania - Jolanta Górajek-Jóźwik, Małgorzata Marć, Danuta Zarzycka     221
  
  2.1. Ogólna charakterystyka wzorów pielęgnowania     221
  2.1.1. Pielęgnowanie tradycyjne - Jolanta Górajek-Jóźwik     221
  2.1.2. Pielęgnowanie zindywidualizowane - Jolanta Górajek-Jóźwik     226
  2.1.3. Primary Nursing - Jolanta Górajek-Jóźwik     229
  2.2. Pielęgnowanie zindywidualizowane     239
  2.2.1. Istota pielęgnowania zindywidualizowanego - Jolanta Górajek-Jóźwik     239
  2.2.2. Gromadzenie informacji o pacjencie i jego rodzinie - Małgorzata Marć     250
  2.2.3. Diagnoza pielęgniarska - Jolanta Górajek-Jóźwik     286
  2.2.4. Pielęgniarska dokumentacja sytuacji zdrowotnej pacjenta - Danuta Zarzycka     300
  
  ROZDZIAŁ 3. Dawca i biorca pielęgnowania - Wiesława Ciechaniewicz     325
  
  3.1. Pielęgniarka – świadczeniodawca opieki pielęgniarskiej     325
  3.1.1. Pielęgniarka – istota działalności zawodowej     325
  3.1.2. Kwalifikacje pielęgniarki     327
  3.1.3. Rola zawodowa pielęgniarki     332
  3.1.4. Funkcje zawodowe pielęgniarki     333
  3.2. Pacjent – biorca opieki pielęgniarskiej     347
  3.2.1. Charakterystyka określeń związanych z pacjentem     347
  3.2.2. Podmiotowość odbiorcy świadczeń opiekuńczych pielęgniarki     358
  
  ROZDZIAŁ 4. Charakterystyka warunków pracy pielęgniarki w wybranych zakładach opieki zdrowotnej - Kazimiera Zahradniczek     371
  
  4.1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć     371
  4.2. Specyfika warunków pracy w zakładach opieki zdrowotnej     373
  4.2.1. Szpital     374
  4.2.2. Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy     379
  4.2.3. Przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia     382
  4.3. Dom pomocy społecznej     384
  4.4. Hospicjum (Hospice)     390
  
  ROZDZIAŁ 5. Profilaktyka zakażeń w opiece zdrowotnej - Alicja Walczak, Marta Milona     395
  
  5.1. Definiowanie podstawowych pojęć     395
  5.2. Wybrane metody postępowania w profilaktyce zakażeń w opiece zdrowotnej     403
  5.3. Udział pielęgniarki w profilaktyce zakażeń w opiece zdrowotnej     432
  
  ROZDZIAŁ 6. Elementy podstaw prawnych wykonywania zawodu pielęgniarki - Grażyna Rogala-Pawelczyk     443
  
  6.1. Podstawowe dokumenty regulujące działania pielęgniarki w Polsce     443
  6.2. Zakres samodzielnych świadczeń pielęgniarki     446
  6.3. Zadania pielęgniarki wynikające z respektowania praw pacjenta     449
  6.4. Odpowiedzialność zawodowa, służbowa, cywilna, karna pielęgniarki     453
  6.5. Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych jako organ doradczy i nadzorczy     456
  
  ROZDZIAŁ 7. wybrane aspekty zapewniania jakości opieki pielęgniarskiej - Anna Piątek     461
  
  7.1. Jakość w opiece zdrowotnej     461
  7.2. Przedmiot i kryteria oceny jakości opieki pielęgniarskiej     462
  7.3. Metody zapewniania jakości opieki zdrowotnej     465
  7.4. Standardy praktyki i opieki pielęgniarskiej     466
  Pytania sprawdzające testowe     469
  
  CZĘŚĆ II. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami zdrowia     485
  
  ROZDZIAŁ 8. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami funkcji układu termoregulacji - Robert Ślusarz, Małgorzata Szyszkowska     487
  
  8.1. Definiowanie podstawowych zaburzeń funkcji termoregulacji organizmu     487
  8.2. Postępowanie pielęgniarskie w wybranych stanach zaburzeń funkcji termoregulacji     497
  
  ROZDZIAŁ 9. Pielęgnowanie pacjentów ze zmianami na skórze i błonach śluzowych - Alicja Walczak, Adam Kozłowski, Barbara Ślusarska     503
  
  9.1. Definiowanie podstawowych zaburzeń i zmian patologicznych skóry oraz błon śluzowych     503
  9.2. Postępowanie pielęgniarskie w wybranych stanach i zmianach chorobowych na skórze i błonach śluzowych     514
  
  ROZDZIAŁ 10. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania przewodu pokarmowego - Grażyna Tatur, Janina Książek     527
  
  10.1. Definiowanie podstawowych zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego     528
  10.2. Postępowanie pielęgniarskie w wybranych zaburzeniach funkcji przewodu pokarmowego     536
  
  ROZDZIAŁ 11. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu układu moczowego - Anna Mróz     549
  
  11.1. Definiowanie podstawowych zaburzeń funkcji układu moczowego     550
  11.2. Postępowanie pielęgniarskie w wybranych stanach zaburzeń funkcji układu moczowego     556
  
  ROZDZIAŁ 12. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu serca i układu krążenia - Alicja Wierzbicka     563
  
  12.1. Definiowanie podstawowych zaburzeń funkcji układu krążenia     564
  12.2. Postępowanie pielęgniarskie w wybranych stanach zaburzeń funkcji i układu krążenia     568
  
  ROZDZIAŁ 13. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu układu oddechowego - Alicja Wierzbicka     575
  
  13.1. Definiowanie podstawowych zaburzeń funkcji układu oddechowego     576
  13.2. Postępowanie pielęgniarskie w wybranych stanach zaburzeń funkcji układu oddechowego     579
  
  ROZDZIAŁ 14. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu układu nerwowego - Regina Lorencowicz     583
  
  14.1. Definiowanie podstawowych zaburzeń funkcji układu nerwowego     584
  14.2. Postępowanie pielęgniarskie w wybranych stanach zaburzeń funkcji układu nerwowego     598
  
  ROZDZIAŁ 15. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego - Anna Abramczyk     621
  
  15.1. Definiowanie zaburzeń funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego     623
  15.2. Postępowanie pielęgniarskie w wybranych stanach determinowanych zaburzeniami funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego     628
  
  ROZDZIAŁ 16. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami narządów zmysłu – wzroku i słuchu - Krzysztof Opozda     633
  
  16.1. Definiowanie podstawowych zaburzeń funkcji zmysłów wzroku i słuchu     633
  16.2. Postępowanie pielęgniarskie w wybranych stanach zaburzeń zmysłów narządu wzroku i słuchu     638
  
  ROZDZIAŁ 17. Pielęgnowanie pacjentów w wybranych zaburzeniach sfery psychicznej - Krzysztof Opozda, Wojciech Kosmowski     647
  
  17.1. Definiowanie podstawowych zaburzeń sfery psychicznej     648
  17.2. Postępowanie pielęgniarskie w wybranych stanach zaburzeniach sfery psychicznej     653
  17.3. Wybrane prawne aspekty ochrony zdrowia psychicznego     668
  
  ROZDZIAŁ 18. Postępowanie pielęgniarskie w wybranych zaburzeniach psychospołecznych - Ewa Humeniuk, Anita Majchrowska     673
  
  18.1. Wybrane aspekty psychoterapii elementarnej w pielęgnowaniu - Ewa Humeniuk     673
  
  18.1.1. Pojęcie psychoterapii elementarnej i wymagane kompetencje     673
  18.1.2. Charakterystyka postawy terapeutycznej     675
  18.1.3. Techniki psychoterapii elementarnej     678
  18.2. Elementy socjoterapii w praktyce pielęgniarskiej - Anita Majchrowska     681
  18.2.1. Społeczne konsekwencje choroby     681
  18.2.2. Pojęcie socjoterapii     683
  18.2.3. Metody i formy zajęć socjoterapeutycznych     686
  Pytania sprawdzające testowe     697
  
  CZĘŚĆ III. Opieka pielęgniarska w wybranych stanach pacjenta     705
  
  ROZDZIAŁ 19. Opieka pielęgniarska nad człowiekiem zdrowym - Maria Cisek, Barbara Prażmowska     707
  19.1. Wprowadzenie do pielęgnowania człowieka w wybranych stanach - Maria Cisek     708
  19.2. Opieka nad dzieckiem zdrowym - Maria Cisek     709
  19.2.1. Szczepienia ochronne     714
  19.3. Opieka nad człowiekiem dorosłym - Maria Cisek     715
  19.4. Opieka nad kobietą w ciąży - Barbara Prażmowska     717
  19.5. Opieka nad człowiekiem starym - Maria Cisek     723
  
  ROZDZIAŁ 20. Opieka pielęgniarska nad człowiekiem zagrożonym chorobą - Anna Majda     727
  
  20.1. Człowiek zagrożony chorobą z uwzględnieniem czynników ryzyka chorób     727
  20.2. Wybrane elementy interwencji pielęgniarskiej w zakresie odżywiania     730
  20.2.1. Charakterystyka nieprawidłowości w odżywianiu i następstwa zdrowotne     730
  20.2.2. Zakres i charakter interwencji pielęgniarskiej w profilaktyce zaburzeń zdrowotnych wywołanych nieprawidłowym odżywianiem     731
  20.3. Wybrane elementy interwencji pielęgniarskiej w zakresie aktywności fizycznej     737
  20.3.1. Charakterystyka nieprawidłowości w zakresie aktywności fizycznej i następstwa zdrowotne     737
  20.3.2. Zakres i charakter interwencji pielęgniarskiej w profilaktyce zaburzeń zdrowotnych wywołanych brakiem aktywności fizycznej     738
  20.4. Wybrane elementy interwencji pielęgniarskiej w zakresie palenia papierosów     742
  20.4.1. Charakterystyka nieprawidłowości w zakresie palenia papierosów i następstw zdrowotnych     742
  20.4.2. Zakres i charakter interwencji pielęgniarskiej w profilaktyce nikotynizmu     746
  20.5. Wybrane elementy interwencji pielęgniarskiej w zakresie picia alkoholu     756
  20.5.1. Charakterystyka nieprawidłowości w zakresie picia alkoholu i skutków zdrowotnych wywołanych piciem alkoholu     756
  20.5.2. Zakres interwencji pielęgniarskiej w profilaktyce alkoholizmu     762
  
  ROZDZIAŁ 21. Opieka pielęgniarska nad pacjentem w ostrym stanie choroby. Pierwsza pomoc w stanie zagrożenia życia - Maria Kózka     771
  
  21.1. Charakterystyka ostrego stanu choroby     771
  21.2. Pierwsza pomoc w stanie zagrożenia życia     773
  
  ROZDZIAŁ 22. Opieka nad chorym nieprzytomnym - Maria Kózka     781
  
  22.1. Charakterystyka zaburzeń stanu świadomości pacjenta     781
  
  ROZDZIAŁ 23. Chory przewlekle – zakres opieki pielęgniarskiej - Bożena Zboina, Barbara Ślusarska     791
  
  23.1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć     791
  23.2. Działania pielęgniarskie wobec pacjenta z chorobą przewlekłą     796
  
  ROZDZIAŁ 24. Zakres opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta o niepomyślnym rokowaniu - Bożena Zboina, Barbara Ślusarska     801
  
  24.1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć     801
  24.2. Opieka pielęgniarska nad pacjentem o niepomyślnym rokowaniu     802
  24.3. Ból w opiece nad pacjentem o niepomyślnym rokowaniu     807
  24.4. Opieka paliatywna (hospicyjna) nad chorym o niepomyślnym rokowaniu     819
  24.5. Opieka pielęgniarska nad człowiekiem u schyłku życia     822
  24.5.1. Komunikowanie z pacjentem u schyłku życia     824
  24.5.2. Postępowanie pielęgniarskie wobec pacjenta umierającego i jego rodziny     826
  
  Pytania sprawdzające testowe     831
  Indeks     837
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia