FILTROWANIE

KATEGORIE

FORMAT

pokaż >

WYDAWNICTWO

pokaż >

CENA

pokaż >

Ebooki: Pielęgniarstwo

Jeśli poszukują Państwo publikacji związanych z dziedziną, jaką jest pielęgniarstwo, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą ebooków dostępnych w formatach pdf, mobi i epub.

Pielęgniarstwo jako osobna dziedzina zawodowa zostało wyodrębnione w XIX wieku, jednak już od starożytności podejmowano działania związane z pielęgnacją chorych. Wszyscy zaangażowani w ochronę zdrowia wiedzą, jak ważną rolę odgrywa personel zajmujący się pielęgniarstwem.

Dla osób związanych z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, zakładami opiekuńczo-pielęgnacyjnymi, zakładami usprawnienia leczniczego, pracy chronionej, opieki społecznej czy zespołami pielęgniarstwa środowiskowego i rodzinnego przygotowaliśmy kompendia, podręczniki i publikacje w formie ebooków.

W dziale poświęconym pielęgniarstwu czytelnicy i czytelniczki znajdą prace z zakresu ogólnego, obejmujące wiedzę dotyczącą czynności pielęgnacyjnych, opiekuńczych i higienicznych, ale także teksty poświęcone wyodrębnionym, szczegółowym zagadnieniom. Oferujemy ebooki związane z takimi zagadnieniami, jak zapobieganie i leczenie odleżyn, techniki zabiegów robotowych czy techniki w transplantologii i wiele innych.

Oprócz publikacji skrojonych na potrzeby poszerzenia wiedzy w konkretnym zakresie pielęgniarstwa, przygotowaliśmy również bogaty zasób czasopism. Szczególnie polecamy Państwa uwadze specjalistyczne pismo „Analiza przypadków. Pielęgniarstwo i położnictwo”, wydawane przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Profil pisma obejmuje analizę faktycznych przypadków. Publikacje z tej serii powstają pod nadzorem specjalistów, co jest gwarantem realnej, aktualnej wiedzy.

Publikacje można nabyć również w korzystnym abonamencie, dzięki któremu oszczędzą Państwo na pojedynczych ebookach i będą mieli do wyboru szeroki wachlarz pozycji wydawniczych.

RozwińZwiń

Znaleziono: 195 pozycji

Przeglądaj:

Sortuj według:
Wyświetl:

Książka wieloaspektowo prezentuje model opieki zorientowanej na osobę, który w wielu zagranicznych doniesieniach jest wskazywany jako przynoszący benefity nie tylko pacjentom, ale również osobom sprawującym opiekę. Dokładne wyjaśnienie... więcej >

Podręcznik przeznaczony jest do nauki języka angielskiego ogólnego i zawodowego na poziomie elementarnym. Publikacja umożliwia doskonalenie języka ogólnego z uwzględnieniem podstawowego zakresu słownictwa używanego w medycynie.Uwzględniono... więcej >

W podręczniku omówiono istotę diagnozy pielęgniarskiej i jej miejsce w procesie pielęgnowania.Opisano historię klasyfikacji diagnoz pielęgniarskich w kraju i na świecie. Szczególną uwagę zwrócono na dwie najbardziej znane taksonomie:... więcej >

Kolejna książka z serii Instrumentarium i techniki zabiegów operacyjnych. Została przygotowana przez zespół wybitnych specjalistów w tej dziedzinie w Polsce. W książce omówiono najważniejsze i najczęściej wykonywane operacje z zakresu... więcej >

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe to kompleksowy przewodnik dla osób pracujących z pacjentami wymagającymi leczenia żywieniowego, zawierający specjalistyczną wiedzę z zakresu żywienia klinicznego. W książce poruszane są najważniejsze... więcej >

Nowoczesny podręcznik z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego, przygotowany na podstawie obowiązującego programu kształcenia szkolenia specjalizacyjnego z tej dziedziny. Pielęgniarstwo operacyjne składa się z piętnastu rozdziałów. W dwóch... więcej >

Rozwój nauk medycznych daje szansę osobom z ilościowymi zaburzeniami świadomości na lepsze funkcjonowanie i pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym. W książce opisano teoretyczne oraz praktyczne podstawy zasad opieki nad pacjentem z... więcej >

Książka Naukowa informacja medyczna. Podstawa badań i praktyki pielęgniarskiej opartej na dowodach jest opracowaniem skierowanym przede wszystkim do studentów studiów drugiego stopnia i doktorantów, ale także do szerokiego grona teoretyków... więcej >

Nowoczesna publikacja z zakresu pielęgniarstwa internistycznego. Autorzy książki zwracają szczególną uwagę na konieczność prowadzenia szeroko pojętej edukacji zdrowotnej, której celem jest nie tylko zapoznanie pacjenta z istotą choroby,... więcej >

Model bezpieczeństwa kulturowego zawiera społeczno-polityczne i społeczno-kulturowe aspekty bezpieczeństwa kulturowego sprzężone z etyką społeczną, która cechuje się trzema głównymi elementami: sprawiedliwością społeczną i... więcej >

Pierwsza na rynku wydawniczym publikacja łącząca tematykę opieki długoterminowej i geriatrycznej. Autorzy, znani i cenieni specjaliści, zwracają uwagę na odrębności postępowania u osób starszych objętych tą formą opieki w zakresie... więcej >

Ostatnie lata, zdominowane przez tematykę pandemii COVID-19, mają ścisłe od-bicie w codziennej praktyce medycznej. Konieczność szybkich i elastycznych zmian w środowisku medycznym, spowodowanych pandemią, oraz konieczność przedefiniowania... więcej >

Znaleziono: 195 pozycji

Przeglądaj:

Sortuj według:
Wyświetl: