Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Podręcznik dla studiów medycznych. TOM 1 i 2

Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Podręcznik dla studiów medycznych. TOM 1 i 2

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

79,50

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ten nowoczesny podręcznik jest podstawowym źródłem wiedzy dla studentów wydziałów pielęgniarstwa. Napisany został przez doświadczonych dydaktyków z różnych ośrodków akademickich w kraju. Obecne, III wydanie zostało dostosowane do aktualnych programów nauczania. Omówiono w nim zakres i charakter zadań zawodowych pielęgniarki, wynikających ze współczesnego rozumienia pielęgniarstwa, a także wyjaśniono zasady obowiązujące w praktyce działalności zawodowej. Zabiegi i procedury wykonywania zadań opiekuńczych przedstawiono w postaci algorytmów, których przyswojenie dodatkowo ułatwia bogaty materiał ilustracyjny.


Rok wydania2010
Liczba stron950
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4159-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści TOMU 1
  
  Autorzy V
  Przedmowa VII
  Sposób korzystania z podręcznika IX
  Kluczowa słowa, pojęcia omówione w podręczniku XI
  Procedury, algorytmy postępowania omówione w podręczniku XIV
  
  Część I. PODSTAWY TEORETYCZNE DZIAŁALNOŚCI PRAKTYCZNEJ    2
  
  Rozdział 1. Pielęgniarstwo — Jolanta Górajek-Jóźwik     3
  
  1.1. Cele rozdziału    4
  1.2. Kluczowe słowa, pojęcia     4
  1.3. Pielęgniarstwo — historia, rozwój, istota     4
  1.4. Misja pielęgniarstwa     8
  1.5. Filozofia pielęgniarstwa     10
  1.6. Teorie pielęgniarstwa     11
  Zadania sprawdzające     18
  Zadania do samodzielnego wykonania     19
  1.7. Pielęgniarstwo — zakres i charakter pojęcia     20
  1.7.1. Opieka, opiekowanie się     21
  1.8. Istota współczesnego pielęgniarstwa     25
  1.8.1. Autonomia     26
  1.8.2. Zdrowie     29
  1.8.3. Komunikowanie w pielęgniarstwie     32
  1.8.3. Komunikowanie w pielęgniarstwie     32
  1.9. Problemy współczesnego pielęgniarstwa     39
  Zadania sprawdzające     41
  Zadania do samodzielnego wykonania     42
  1.10. Działalność naukowa w pielęgniarstwie     45
  1.10.1. Badania — zakres i charakter     48
  1.10.2. Metody badań     51
  1.11. Pielęgniarstwo budowane na faktach     54
  Zadania sprawdzające     56
  Zadania do samodzielnego wykonania     56
  Zadania problemowe do rozdziału 1     58
  
  Rozdział 2. Pielęgnowanie — Jolanta Górajek-Jóźwik     60
  
  2.1. Cele rozdziału    61
  2.2. Kluczowe słowa, pojęcia     61
  2.3. Pielęgniarstwo — pielęgnowanie; teoria a praktyka     62
  2.4. Podmiot opieki w pielęgnowaniu     64
  2.4.1. Autonomia podmiotu opieki     77
  2.5. Istota działalności praktycznej     79
  2.5.1. Pielęgnowanie ukierunkowane na potrzeby     85
  2.5.2. Pielęgnowanie ukierunkowane na problemy     87
  2.5.3. Pielęgnowanie ukierunkowane na stan     89
  2.6. Problemy współczesnej opieki pielęgniarskiej     90
  Zadania sprawdzające     92
  Zadania do samodzielnego wykonania     93
  Literatura    95
  2.7. Pielęgnowanie zindywidualizowane — historia, rozwój, istota     96
  2.7.1. Podstawy teoretyczne zindywidualizowanego pielęgnowania     103
  2.7.2. Organizacja zindywidualizowanego pielęgnowania     109
  2.7.3. Zasady zindywidualizowanego pielęgnowania     110
  Zadania sprawdzające     115
  Zadania do samodzielnego wykonania     116
  Literatura    117
  2.8. Ocenianie dla potrzeb pielęgnowania     119
  2.8.1. Zakres i charakter oceniania i oceny     121
  2.8.2. Dokumentowanie wyników oceniania i oceny     124
  2.8.3. Zasady oceniania i oceny     126
  2.8.4. Konsekwencje oceniania i kategoryzowania w pielęgnowaniu     130
  Zadania sprawdzające     132
  Zadania do samodzielnego wykonania     133
  Zadania problemowe do rozdziału 2     134
  
  Rozdział 3. Pielęgniarka — Wiesława Ciechaniewicz     136
  3.1. Cele rozdziału    137
  3.2. Kluczowe słowa, pojęcia     137
  3.3. Pielęgniarka — profesjonalista w pielęgnowaniu     138
  3.4. Pielęgniarka w systemie opieki     140
  3.4.1. Opieka zdrowotna, opieka profesjonalna i nieprofesjonalna     140
  3.4.2. Zadania pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej i miejscu świadczenia
  3.5. Pielęgniarka a podmiot opieki     147
  3.6. Pielęgniarka w zespole opiekuńczym     148
  3.6.1. Zespołowe świadczenia opiekuńcze     148
  3.6.2. Istota opieki holistycznej     152
  Zadania sprawdzające     155
  Zadania do samodzielnego wykonania     156
  Literatura    156
  3.7. Zadania zawodowe pielęgniarki     157
  3.7.1. Funkcje zawodowe pielęgniarki     157
  3.7.2. Zadania zawodowe pielęgniarki na rzecz podmiotu opieki     159
  3.7.3. Zadania zawodowe pielęgniarki na rzecz zawodu i własnego rozwoju     167
  3.8. Przygotowanie pielęgniarki do zadań zawodowych     170
  3.8.1. Kwalifikacje i kompetencje pielęgniarki     170
  3.8.2. Autonomia pielęgniarki     172
  Zadania sprawdzające     175
  Zadania do samodzielnego wykonania     175
  Literatura    175
  3.9. Podstawa działalności zawodowej pielęgniarki     176
  3.9.1. Ogólne zasady postępowania     176
  3.9.2. Procedury i algorytmy postępowania     178
  3.9.3. Normy praktyki zawodowej     179
  Zadania sprawdzające     181
  Zadania do samodzielnego wykonania     182
  Literatura    182
  Zadania problemowe do rozdziału 3     183
  
  
  Część II. DZIAŁALNOŚĆ PRAKTYCZNA PIELĘGNIARKI. ZADANIA PROFILAKTYCZNE I UDZIAŁ W PROCESIE DIAGNOZOWANIA     185
  
  
  Rozdział 4. Rola pielęgniarki w procesie diagnozowania, leczenia, rehabilitacji pacjenta — Wiesława Ciechaniewicz     187
  
  4.1. Cele rozdziału    187
  4.2. Kluczowe słowa, pojęcia     188
  4.3. Metody, sposoby i techniki stosowane w procesie diagnozowania, leczenia,
  4.4. Kompetencje pielęgniarki w diagnozowaniu, leczeniu, rehabilitacji pacjenta wynikające z zapisów ustawy o zawodzie     201
  Zadania sprawdzające     202
  Zadania do samodzielnego wykonania     203
  Literatura    204
  Zadania problemowe do rozdziału 4     204
  Odpowiedzi do zadań testowych do rozdziału 4     204
  
  Rozdział 5. Działania pielęgniarki na rzecz zapewnienia pacjentowi
  
  5.1. Cele rozdziału — Krystyna Jewsiejczyk, Ewa Jakubaszek, Krystyna Makolus     206
  5.2. Kluczowe słowa, pojęcia — Krystyna Jewsiejczyk, Ewa Jakubaszek, Krystyna Makolus    207
  5.3. Działania pielęgniarki na rzecz bezpieczeństwa pacjenta w szpitalu — Krystyna Jewsiejczyk     208
  5.3.1. Bezpieczeństwo dziecka w szpitalu     212
  5.3.2. Bezpieczeństwo pacjenta w wieku starszym     214
  5.3.3. Bezpieczeństwo pacjenta nieprzytomnego     215
  5.4. Zapobieganie powikłaniom w procesie pielęgnowania, diagnozowania, leczenia, rehabilitacji — Krystyna Jewsiejczyk     215
  5.4.1. Szpital jako środowisko zakaźne     217
  5.4.2. Aseptyka i antyseptyka     223
  5.4.3. Metody utrzymania higieny rąk w działaniach pielęgnacyjnych     229
  5.4.4. Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi w przygotowaniu do zabiegu
  5.4.5. Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi diagnozowanemu metodami
  5.4.6. Zapobieganie powikłaniom w procesie pielęgnowania i rehabilitacji     239
  5.4.7. Zasady pielęgnowania pacjenta z chorobą zakaźną     242
  5.5. Profilaktyka zakażeń — Krystyna Jewsiejczyk     245
  5.5.1. Profilaktyka zakażeń w pracy pielęgniarki — bezpieczeństwo
  5.5.2. Profilaktyka zakażeń rany pooperacyjnej     248
  5.5.3. Profilaktyka zakażeń dróg oddechowych     249
  5.5.4. Profilaktyka zakażeń dróg moczowych u pacjenta z systemem drenującym
  5.5.5. Profilaktyka zakażeń podczas kaniulacji żyt i wlewów dożylnych     253
  5.5.6. Profilaktyka zakażeń w postępowaniu ze zwłokami     256
  Zadania sprawdzające     258
  Zadania do samodzielnego wykonania     262
  Literatura    262
  5.6. Procedury i algorytmy działań i zabiegów — Ewa Jakubaszek     263
  5.6.1. Przygotowanie narzędzi do sterylizacji     263
  5.6.2. Przygotowanie materiału opatrunkowego do sterylizacji     266
  5.6.3. Postępowanie z materiałem zakaźnym     270
  5.6.4. Mycie rąk, higieniczne mycie rąk     272
  5.6.5. Chirurgiczne mycie rąk     274
  5.6.6. Zakładanie rękawiczek ochronnych     276
  5.6.7. Zakładanie odzieży ochronnej     279
  5.6.8. Zakładanie czepca przeciw wszawicy     282
  Zadania sprawdzające     285
  Zadania do samodzielnego wykonania     287
  Literatura    288
  Zadania problemowe do rozdziału 5     288
  Odpowiedzi do zadań testowych do rozdziału 5     289
  
  Rozdział 6. Udział pielęgniarki w procesie diagnozowania     291
  
  6.1. Cele rozdziału — Ewa Łoś, Anna Felińska     293
  6.2. Kluczowe słowa, pojęcia — Ewa Łoś, Anna Felińska     293
  6.3. Zadania pielęgniarki i zasady postępowania w procesie diagnozowania pacjenta — Ewa Łoś, Anna Felińska     294
  6.4. Ocena podstawowych czynności życiowych — Ewa Łoś     297
  6.4.1. Zakres oceny, stosowane metody i techniki     297
  6.4.1.1. Oddychanie     297
  6.4.1.3. Termoregulacja     303
  6.4.1.4. Stan świadomości     306
  6.4.2. Procedury i algorytmy stosowane w ocenie podstawowych czynności
  6.4.2.1. Pomiar i obserwacja oddechu     307
  6.4.2.2. Pomiar i obserwacja tętna     308
  6.4.2.3. Pomiar ciśnienia tętniczego     310
  6.4.2.4. Pomiar temperatury ciała     315
  6.4.2.5. Ocena stanu świadomości     319
  Zadania sprawdzające     320
  Zadania do samodzielnego wykonania     322
  Literatura    322
  6.5. Ocena stanu ogólnego — Ewa Łoś     323
  6.5.1. Zakres oceny, stosowane metody     323
  6.5.1.1. Ocena masy ciała i wzrostu     323
  6.5.1.2. Ocena narządu wzroku i słuchu     325
  6.5.1.3. Ocena stanu układu kostno-stawowo-mięśniowego     326
  6.5.1.4. Ocena aktywności     328
  6.5.1.5. Ocena stanu skóry i włosów     330
  6.5.1.6. Ocena stanu jamy ustnej     332
  6.5.2. Procedury i algorytmy służące do oceny stanu ogólnego     334
  6.5.2.1. Ocena masy ciała     334
  6.5.2.2. Ocena wzrostu     335
  6.5.2.3. Ocena słuchu     336
  6.5.2.4. Ocena ostrości wzroku     337
  6.5.2.5. Ocena zakresu wykonywanych ruchów     338
  6.5.2.6. Ocena koordynacji ruchowej     343
  6.5.2.7. Ocena równowagi ciała     344
  6.5.2.8. Ocena napięcia mięśniowego     345
  6.5.2.9. Ocena reakcji odruchowej     346
  6.5.2.10. Ocena stanu powłok skórnych i włosów     349
  6.5.2.11. Ocena stanu jamy ustnej i narządu żucia     351
  Zadania sprawdzające     352
  Zadania do samodzielnego wykonania     352
  Literatura    353
  6.6. Zadania pielęgniarki w zakresie wykonywania badań i pobierania materiału do badań laboratoryjnych — Anna Felińska     353
  6.6.1. Procedury i algorytmy pobierania materiału do badań     356
  6.6.1.1. Pobieranie krwi do badań     356
  6.6.1.2. Pomiar glukozy we krwi     360
  6.6.1.3. Badanie krwi na OB     365
  6.6.1.4. Badanie ogólne moczu     368
  6.6.1.5. Pobranie moczu na posiew     369
  6.6.1.6. Dobowa zbiórka moczu     370
  6.6.1.7. Bilans płynów     371
  6.6.1.8. Pobranie katu do badania na krew utajoną     373
  6.6.1.9. Pobranie katu do stwierdzenia obecności jaj pasożytów     374
  6.6.1.10. Wymaz z nosa     375
  6.6.1.11. Wymaz z gardła     376
  6.6.1.12. Zgłębnikowanie żołądka     378
  6.7. Zadania pielęgniarki w zakresie wykonywania badań specjalistycznych
  6.7.1. Procedury i algorytmy wykonywania badań specjalistycznych inwazyjnych    382
  6.7.1.1. Badanie proktologiczne     382
  6.7.1.2. Badanie ginekologiczne     384
  6.7.1.3. Gastroskopia     386
  6.7.1.4. Kolonoskopia     389
  6.7.1.5. Rektoskopia     391
  6.7.1.6. Laparoskopia     393
  6.7.1.7. Bronchoskopia     395
  6.7.1.8. Nakłucie jamy opłucnej     398
  6.7.1.9. Nakłucie jamy brzusznej     401
  6.7.1.10. Pobranie szpiku kostnego     403
  6.7.1.11. Nakłucie lędźwiowe     406
  6.7.1.12. Scyntygrafia     410
  6.7.1.13. Tomografia komputerowa     411
  6.7.1.14. Angiografia     412
  6.7.2. Procedury i algorytmy wykonywania badań specjalistycznych
  6.7.2.1. Spirometria     414
  6.7.2.2. Ultrasonografia     415
  6.7.2.3. Rezonans magnetyczny     416
  6.7.2.4. Elektrokardiografia     417
  Zadania sprawdzające     421
  Zadania do samodzielnego wykonania     423
  Literatura    424
  Zadania problemowe do rozdziału 6     424
  Odpowiedzi do zadań testowych do rozdziału 6     425
  
  Skorowidz    426
  
  
  Spis treści TOMU 2
  
  
  Autorzy V
  Sposób korzystania z podręcznika VII
  Kluczowa słowa, pojęcia omówione w podręczniku IX
  Procedury, algorytmy postępowania omówione w podręczniku XII
  
  Część III. DZIAŁALNOŚĆ PRAKTYCZNA PIELĘGNIARKI. ZADANIA W PROCESIE TERAPII, W USPRAWNIANIU, W EDUKACJI I W PIELĘGNOWANIU 425
  
  Rozdział 7. Udział pielęgniarki w procesie leczenia 426
  
  7.1. Cele rozdziału — Joanna Czyżewska-Świecka, Barbara Ziętek, Alicja Wierzbicka, Ewa Łoś 428
  7.2. Kluczowe słowa, pojęcia — Joanna Czyżewska-Świecka, Barbara Ziętek, Alicja Wierzbicka, Ewa Łoś 429
  7.3. Udział pielęgniarki w leczeniu farmakologicznym — Joanna Czyżewska-Świecka, Barbara Ziętek 429
  7.3.1. Ogólne zasady obowiązujące przy podawaniu leków i wykonywaniu zabiegów 430
  7.3.2. Podawanie leków do układu pokarmowego 432
  7.3.3. Procedury i algorytmy wykonywania zabiegów i podawania leków do układu pokarmowego 435
  7.3.3.1. Podawanie leków doustnie 435
  7.3.3.2. Zakładanie czopków 437
  7.3.3.3. Sucha rurka do odbytu 439
  7.3.3.4. Wlewka doodbytnicza przeczyszczająca 441
  7.3.3.5. Wlewka doodbytnicza lecznicza 444
  7.3.3.6. Lewatywa 447
  7.3.3.7. Wlew doodbytniczy 450
  7.3.3.8. Płukanie żołądka 453
  7.3.4. Wykonywanie zabiegów i podawanie leków do układu oddechowego 456
  7.3.5. Procedury i algorytmy wykonywania zabiegów i podawania leków do układu oddechowego 459
  7.3.5.1. Inhalacje 459
  7.3.5.2. Podawanie tlenu 461
  7.3.6. Wykonywanie zabiegów i podawanie leków do układu moczowego 463
  7.3.7. Procedury i algorytmy wykonywania zabiegów i podawania leków do układu moczowego 470
  7.3.7.1. Cewnikowanie pęcherza moczowego 470
  7.3.7.2. Zakładanie cewnika Foleya na stałe 474
  7.3.7.3. Płukanie pęcherza moczowego 477
  7.3.8. Podawanie leków we wstrzyknięciach 480
  7.3.9. Procedury i algorytmy wykonywania wstrzyknięć 488
  7.3.9.1. Wstrzyknięcie podskórne 488
  7.3.9.2. Wstrzyknięcie śródskórne 490
  7.3.9.3. Wstrzyknięcie domięśniowe 493
  7.3.9.4. Zakładanie wenflonu 496
  7.3.9.5. Wstrzyknięcie dożylne 497
  7.3.9.6. Kroplowy wlew dożylny 499
  7.3.10. Wykonywanie zabiegów i podawanie leków na skórę i przez błony śluzowe 502
  7.3.11. Procedury i algorytmy wykonywania zabiegów i podawania leków na skórę i przez błony śluzowe 510
  7.3.11.1. Zakraplanie leku do oka 510
  7.3.11.2. Płukanie oka 512
  7.3.11.3. Zakraplanie leku do nosa 514
  7.3.11.4. Podawanie leków do ucha 515
  7.3.11.5. Podawanie leków na skórę 517
  7.3.11.6. Kąpiele lecznicze 521
  7.3.12. Wykonywanie zabiegów przeciwzapalnych 524
  7.3.13. Procedury i algorytmy wykonywania zabiegów przeciwzapalnych 527
  7.3.13.1. Żel zimny 527
  7.3.13.2. Okład zimny 528
  7.3.13.3. Lampa soluks 529
  7.3.13.4. Okład ciepły 530
  7.3.13.5. Bańki lekarskie 532
  Zadania sprawdzające 535
  Zadania do samodzielnego wykonania 537
  Literatura 538
  7.4. Udział pielęgniarki w leczeniu dietetycznym — Alicja Wierzbicka 539
  7.4.1. Zadania pielęgniarki w leczeniu dietetycznym 539
  7.4.2. Zasady racjonalnego żywienia 540
  7.4.3. Zasady leczenia dietetycznego 540
  7.4.4. Rodzaje diet leczniczych 541
  7.4.4.1. Dieta łatwo strawna (podstawowa) 541
  7.4.4.2. Dieta przeciwmiażdżycowa 542
  7.4.4.3. Dieta z ograniczeniem soli 543
  7.4.4.4. Dieta bogatopotasowa 543
  7.4.4.5. Dieta ubogobiałkowa 544
  7.4.4.6. Dieta bogatobiałkowa 544
  7.4.4.7. Dieta ubogokaloryczna 545
  7.4.4.8. Dieta w chorobach wątroby 545
  7.4.4.9. Dieta bezresztkowa 546
  7.4.4.10. Dieta oszczędzająca 546
  7.4.4.11. Dieta w cukrzycy 547
  Zadania sprawdzające 548
  Zadania do samodzielnego wykonania 549
  Literatura 550
  7.5. Udział pielęgniarki w leczeniu zabiegowym — Ewa Łoś 550
  7.5.1. Opatrywanie ran, wykonywanie opatrunków 551
  7.5.2. Ogólne zasady przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego i postępowania pooperacyjnego 552
  7.5.3. Procedury i algorytmy wykonywania wybranych czynności i zabiegów 554
  7.5.3.1. Przygotowanie narzędzi i materiału opatrunkowego 554
  7.5.3.2. Przygotowanie stolika opatrunkowego 555
  7.5.3.3. Założenie i zmiana opatrunku 556
  Zadania sprawdzające 559
  Zadania do samodzielnego wykonania 559
  Literatura 559
  Zadania problemowe do rozdziału 7 560
  Odpowiedzi do zadań testowych do rozdziału 7 560
  
  Rozdział 8. Udzielanie przez pielęgniarkę pierwszej pomocy 561
  
  8.1. Cele rozdziału — Ewa Łoś, Maria Pieniążek 562
  8.2. Kluczowe słowa, pojęcia — Ewa Łoś, Maria Pieniążek 562
  8.3. Ogólne zasady postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy w wybranych stanach zagrożenia życia — Maria Pieniążek 563
  8.3.1. Krwotok 563
  8.3.2. Obrażenia termiczne 566
  8.3.3. Złamania 569
  8.3.4. Zranienia 571
  8.3.5. Ukąszenia i użądlenia przez owady i zwierzęta 571
  8.3.6. Drgawki 573
  8.3.7. Utrata przytomności 573
  8.3.8. Nagłe zatrzymanie krążenia 575
  8.3.9. Nagłe zatrzymanie oddychania 577
  Zadania sprawdzające 578
  Zadania do samodzielnego wykonania 578
  Literatura 578
  8.4. Procedury i algorytmy wykonywania zabiegów i działań — Ewa Łoś 579
  8.4.1. Ułożenie w pozycji bezpiecznej 579
  8.4.2. Przygotowanie zestawu przeciwwstrząsowego 582
  8.4.3. Tamowanie krwotoków 584
  8.4.4. Tamowanie krwawienia z nosa 585
  8.4.5. Opatrywanie ran 586
  8.4.6. Udrażnianie dróg oddechowych 587
  8.4.7. Sztuczna wentylacja płuc 593
  8.4.8. Pośredni masaż serca 595
  8.4.9. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłego 597
  8.4.10. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dziecka 598
  8.4.11. Unieruchamianie złamania kończyny 599
  Zadania sprawdzające 602
  Zadania do samodzielnego wykonania 603
  Literatura 603
  Zadania problemowe do rozdziału 8 604
  Odpowiedzi do zadań testowych do rozdziału 8 604
  
  Rozdział 9. Udział pielęgniarki w usprawnianiu pacjenta 605
  
  9.1. Cele rozdziału — Krystyna Jewsiejczyk, Ewa Łoś, Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Ewa Jakubaszek 607
  9.2. Kluczowe słowa, pojęcia — Krystyna Jewsiejczyk, Ewa Łoś, Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Ewa Jakubaszek 607
  9.3. Ogólne zasady postępowania w usprawnianiu pacjentów — Ewa Łoś 608
  9.3.1. Usprawnianie układu oddechowego 609
  9.3.2. Usprawnianie układu pokarmowego 613
  9.3.3. Usprawnianie układu moczowego 614
  9.3.4. Usprawnianie układu kostno-stawowo-mięśniowego 616
  9.3.5. Usprawnianie skóry i tkanki podskórnej 618
  Zadania sprawdzające 620
  Zadania do samodzielnego wykonania 620
  Literatura 621
  9.4. Zasady pielęgnowania pacjenta długotrwale unieruchomionego w łóżku — Ewa Łoś 621
  Zadania sprawdzające 623
  Zadania do samodzielnego wykonania 623
  Literatura 624
  9.5. Procedury i algorytmy wykonania zabiegów — Krystyna Jewsiejczyk, Ewa Jakubaszek 624
  9.5.1. Oklepywanie 624
  9.5.2. Nacieranie 627
  9.5.3. Masaż skóry 629
  9.5.4. Ćwiczenia gimnastyczne bierne 630
  9.5.5. Ćwiczenia gimnastyczne czynne 633
  9.5.6. Gimnastyka oddechowa 639
  9.5.7. Drenaż ułożeniowy 643
  9.5.8. Toaleta drzewa oskrzelowego 646
  9.5.9. Stosowanie udogodnień dla pacjenta leżącego w łóżku 649
  9.5.10. Pomoc przy siadaniu w łóżku 651
  9.5.11. Pomoc przy wstawaniu z łóżka 656
  9.5.12. Karmienie przez zgłębnik 660
  9.5.13. Karmienie przez przetokę 667
  9.5.14. Pielęgnowanie pacjenta z tracheostomią 673
  Zadania sprawdzające 677
  Zadania do samodzielnego wykonania 678
  Literatura 680
  9.6. Pielęgnowanie pacjenta z przetoką — Krystyna Jewsiejczyk 680
  9.6.1. Pielęgnowanie pacjenta z przetoką jelitową (stomią) 680
  9.6.1.1. Rodzaje stomii 681
  9.6.1.2. Zasady pielęgnowania pacjenta ze stomią 687
  9.6.1.3. Powikłania stomii jelitowej 696
  9.6.2. Pielęgnowanie pacjenta z przetoką moczową (urostomią) 699
  9.6.2.1. Rodzaje przetok moczowych 699
  9.6.2.2. Ogólne zasady pielęgnowania pacjenta z urostomią 699
  9.6.3. Procedury i algorytmy wykonywania zabiegów 704
  9.6.3.1. Zmiana woreczka stomijnego 704
  9.6.3.2. Zmiana woreczka urostomijnego 711
  9.6.3.3. Irygacja stomii 712
  Zadania sprawdzające 719
  Zadania do samodzielnego wykonania 721
  Literatura 722
  9.7. Usprawnienie psychiczne pacjenta — Zdzisława Szadowska-Szlachetka 723
  9.7.1. Cel i zakres usprawniania psychicznego 723
  9.7.2. Psychoterapia elementarna — zadania pielęgniarki 727
  Zadania sprawdzające 731
  Zadania do samodzielnego wykonania 732
  Literatura 733
  9.8. Usprawnienie społeczne pacjenta — Zdzisława Szadowska-Szlachetka 733
  9.8.1. Istota usprawnienia społecznego pacjenta 733
  9.8.2. Czynniki warunkujące realizację procesu usprawnienia społecznego 736
  Zadania sprawdzające 738
  Zadania do samodzielnego wykonania 738
  Literatura 739
  Zadania problemowe do rozdziału 9 739
  Odpowiedzi do zadań testowych do rozdziału 9 740
  
  Rozdział 10. Udział pielęgniarki w tworzeniu warunków do urzymania funkcji biologicznych organizmu pacjenta 742
  
  10.1. Cele rozdziału — Krystyna Makolus, Krystyna Jewsiejczyk, Anna Felińska 743
  10.2. Kluczowe słowa, pojęcia — Krystyna Makolus, Krystyna Jewsiejczyk, Anna Felińska 743
  10.3. Zasady postępowania utrzymującego funkcje biologiczne organizmu — Krystyna Jewsiejczyk 744
  10.3.1. Utrzymanie czynności oddychania i krążenia 746
  10.3.2. Zapewnienie prawidłowej termoregulacji 748
  10.3.3. Zapewnienie prawidłowego żywienia 750
  10.3.4. Zapewnienie warunków do wydalania moczu i kału 754
  10.3.5. Utrzymanie prawidłowych czynności ochronnych skóry 757
  Zadania sprawdzające 768
  Zadania do samodzielnego wykonania 771
  Literatura 771
  10.4. Procedury i algorytmy wykonania wybranych zabiegów — Anna Felińska 772
  10.4.1. Pojenie pacjenta 772
  10.4.2. Karmienie pacjenta 774
  10.4.3. Podawanie basenu 776
  10.4.4. Podawanie kaczki 779
  Zadania sprawdzające 781
  Zadania do samodzielnego wykonania 781
  Literatura 781
  Zadania problemowe do rozdziału 10 782
  Odpowiedzi do zadań testowych do rozdziału 10 783
  
  Rozdział 11. Pomaganie pacjentowi w wykonywaniu czynności zapewniających komfort w codziennym życiu 784
  
  11.1. Cele rozdziału — Krystyna Makolus, Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Anna Felińska, Krystyna Jewsiejczyk 785
  11.2. Kluczowe słowa, pojęcia — Krystyna Makolus, Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Anna Felińska, Krystyna Jewsiejczyk 786
  11.3. Pomaganie człowiekowi w przyjęciu roli pacjenta instytucji ochrony zdrowia i opieki społecznej — Zdzisława Szadowska-Szlachetka 786
  Zadania sprawdzające 798
  Zadania do samodzielnego wykonania 798
  Literatura 799
  11.4. Zasady postępowania przy udzielaniu pacjentowi pomocy w czynnościach życia codziennego — Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Krystyna Jewsiejczyk 800
  11.4.1. Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej i otoczenia 800
  11.4.2. Pomoc w dobieraniu odzieży, ubieraniu i rozbieraniu 812
  11.4.3. Pomoc w poruszaniu się 813
  11.4.4. Pomoc w ułożeniu ciała w różnych pozycjach i zmianie pozycji ułożeniowej 816
  Zadania sprawdzające 817
  Zadania do samodzielnego wykonania 818
  Literatura 819
  11.5. Stwarzanie pacjentowi warunków do snu, wypoczynku, aktywności — Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Krystyna Jewsiejczyk 819
  11.5.1. Stwarzanie warunków do snu 820
  11.5.2. Stwarzanie warunków do wypoczynku i aktywności 822
  Zadania sprawdzające 830
  Zadania do samodzielnego wykonania 831
  Literatura 832
  11.6. Procedury i algorytmy działań i zabiegów — Anna Felińska 833
  11.6.1. Słanie łóżka 833
  11.6.2. Zmiana bielizny pościelowej częściowa 837
  11.6.3. Zmiana bielizny pościelowej całkowita 841
  11.6.4. Zmiana bielizny osobistej 844
  11.6.5. Mycie pacjenta w łóżku 846
  11.6.6. Kąpiel w wannie 850
  11.6.7. Mycie pod natryskiem 851
  11.6.8. Mycie głowy w łóżku 852
  11.6.9. Mycie zębów 856
  11.6.10. Toaleta jamy ustnej 858
  11.6.11. Toaleta noworodka 861
  11.6.12. Przewijanie niemowlęcia 865
  11.6.13. Kąpiel niemowlęcia 867
  11.6.14. Układanie pacjenta w różnych pozycjach — wysokie ułożenie 869
  11.6.15. Układanie pacjenta w różnych pozycjach — ułożenie na boku 871
  11.6.16. Przenoszenie pacjenta z łóżka na wózek 876
  11.6.17. Przenoszenie pacjenta z łóżka na fotel (wózek) 879
  Zadania sprawdzające 880
  Zadania do samodzielnego wykonania 882
  Literatura 882
  Zadania problemowe do rozdziału 11 883
  Odpowiedzi do zadań testowych do rozdziału 11 883
  
  Rozdział 12. Udział pielęgniarki w edukacji zdrowotnej — Wiesława Ciechaniewicz 885
  
  12.1. Cele rozdziału 885
  12.2. Kluczowe słowa, pojęcia 886
  12.3. Edukacja zdrowotna 886
  12.4. Zadania pielęgniarki w edukacji zdrowotnej społeczeństwa 889
  12.5. Metody i formy stosowane w edukacji zdrowotnej 891
  Zadania sprawdzające 895
  Zadania do samodzielnego wykonania 895
  Literatura 896
  Zadania problemowe do rozdziału 12 896
  
  Rozdział 13. Działania pielęgniarki na rzecz przygotowania podopiecznych do samoopieki i świadczenia opieki nieprofesjonalnej — Wiesława Ciechaniewicz 897
  
  13.1. Cele rozdziału 897
  13.2. Kluczowe słowa, pojęcia 898
  13.3. Opieka nieprofesjonalna — istota i znaczenie w opiece nad zdrowiem 898
  13.4. Ocenianie przygotowania pacjenta do samoopieki i zapotrzebowania na opiekę 900
  13.5. Edukacja pacjenta 918
  13.6. Edukacja opiekunów do opieki nieprofesjonalnej 919
  13.7. Metody i formy stosowane w edukacji do samoopieki i świadczenia opieki nieprofesjonalnej 920
  Zadania sprawdzające 922
  Zadania do samodzielnego wykonania 923
  Literatura 923
  Zadania problemowe do rozdziału 13 924
  
  Rozdział 14. Udział pielęgniarki w opiece paliatywnej — Maria Pieniążek 926
  
  14.1. Cele rozdziału 926
  14.2. Kluczowe słowa, pojęcia 927
  14.3. Opieka paliatywna — istota i znaczenie 927
  14.4. Organizacja opieki paliatywnej w Polsce 928
  14.5. Ogólne zasady opieki paliatywnej 929
  14.6. Udział pielęgniarki w opiece paliatywnej 929
  14.7. Opieka nad rodziną człowieka umierającego 934
  14.8. Opieka nad człowiekiem zmarłym 935
  14.9. Zespół wypalenia zawodowego — zapobieganie 936
  Zadania sprawdzające 938
  Zadania do samodzielnego wykonania 938
  Literatura 938
  Zadania problemowe do rozdziału 14 939
  
  Skorowidz 940
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia