Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Podręcznik dla studiów medycznych. TOM 1 i 2

Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Podręcznik dla studiów medycznych. TOM 1 i 2

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

Przepraszamy, z powodów technicznych pozycja chwilowo niedostępna.

Ten nowoczesny podręcznik jest podstawowym źródłem wiedzy dla studentów wydziałów pielęgniarstwa. Napisany został przez doświadczonych dydaktyków z różnych ośrodków akademickich w kraju. Obecne, III wydanie zostało dostosowane do aktualnych programów nauczania. Omówiono w nim zakres i charakter zadań zawodowych pielęgniarki, wynikających ze współczesnego rozumienia pielęgniarstwa, a także wyjaśniono zasady obowiązujące w praktyce działalności zawodowej. Zabiegi i procedury wykonywania zadań opiekuńczych przedstawiono w postaci algorytmów, których przyswojenie dodatkowo ułatwia bogaty materiał ilustracyjny.


Liczba stron950
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4159-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Część I. PODSTAWY TEORETYCZNE DZIAŁALNOŚCI PRAKTYCZNEJ    2
  Rozdział 1. Pielęgniarstwo — Jolanta Górajek-Jóźwik    3
  1.1. Cele rozdziału    4
  1.2. Kluczowe słowa, pojęcia    4
  1.3. Pielęgniarstwo — historia, rozwój, istota    4
  1.4. Misja pielęgniarstwa    8
  1.5. Filozofia pielęgniarstwa    10
  1.6. Teorie pielęgniarstwa    11
  Zadania sprawdzające    18
  Zadania do samodzielnego wykonania    19
  1.7. Pielęgniarstwo — zakres i charakter pojęcia    20
  1.7.1. Opieka, opiekowanie się    21
  1.8. Istota współczesnego pielęgniarstwa    25
  1.8.1. Autonomia    26
  1.8.2. Zdrowie    29
  1.8.3. Komunikowanie w pielęgniarstwie    32
  1.8.3. Komunikowanie w pielęgniarstwie    32
  1.9. Problemy współczesnego pielęgniarstwa    39
  Zadania sprawdzające    41
  Zadania do samodzielnego wykonania    42
  1.10. Działalność naukowa w pielęgniarstwie    45
  1.10.1. Badania — zakres i charakter    48
  1.10.2. Metody badań    51
  1.11. Pielęgniarstwo budowane na faktach    54
  Zadania sprawdzające    56
  Zadania do samodzielnego wykonania    56
  Zadania problemowe do rozdziału 1    58
  Rozdział 2. Pielęgnowanie — Jolanta Górajek-Jóźwik    60
  2.1. Cele rozdziału    61
  2.2. Kluczowe słowa, pojęcia    61
  2.3. Pielęgniarstwo — pielęgnowanie; teoria a praktyka    62
  2.4. Podmiot opieki w pielęgnowaniu    64
  2.4.1. Autonomia podmiotu opieki    77
  2.5. Istota działalności praktycznej    79
  2.5.1. Pielęgnowanie ukierunkowane na potrzeby    85
  2.5.2. Pielęgnowanie ukierunkowane na problemy    87
  2.5.3. Pielęgnowanie ukierunkowane na stan    89
  2.6. Problemy współczesnej opieki pielęgniarskiej    90
  Zadania sprawdzające    92
  Zadania do samodzielnego wykonania    93
  Literatura    95
  2.7. Pielęgnowanie zindywidualizowane — historia, rozwój, istota    96
  2.7.1. Podstawy teoretyczne zindywidualizowanego pielęgnowania    103
  2.7.2. Organizacja zindywidualizowanego pielęgnowania    109
  2.7.3. Zasady zindywidualizowanego pielęgnowania    110
  Zadania sprawdzające    115
  Zadania do samodzielnego wykonania    116
  Literatura    117
  2.8. Ocenianie dla potrzeb pielęgnowania    119
  2.8.1. Zakres i charakter oceniania i oceny    121
  2.8.2. Dokumentowanie wyników oceniania i oceny    124
  2.8.3. Zasady oceniania i oceny    126
  2.8.4. Konsekwencje oceniania i kategoryzowania w pielęgnowaniu    130
  Zadania sprawdzające    132
  Zadania do samodzielnego wykonania    133
  Zadania problemowe do rozdziału 2    134
  Rozdział 3. Pielęgniarka — Wiesława Ciechaniewicz    136
  3.1. Cele rozdziału    137
  3.2. Kluczowe słowa, pojęcia    137
  3.3. Pielęgniarka — profesjonalista w pielęgnowaniu    138
  3.4. Pielęgniarka w systemie opieki    140
  3.4.1. Opieka zdrowotna, opieka profesjonalna i nieprofesjonalna    140
  3.5. Pielęgniarka a podmiot opieki    147
  3.6. Pielęgniarka w zespole opiekuńczym    148
  3.6.1. Zespołowe świadczenia opiekuńcze    148
  3.6.2. Istota opieki holistycznej    152
  Zadania sprawdzające    155
  Zadania do samodzielnego wykonania    156
  Literatura    156
  3.7. Zadania zawodowe pielęgniarki    157
  3.7.1. Funkcje zawodowe pielęgniarki    157
  3.7.2. Zadania zawodowe pielęgniarki na rzecz podmiotu opieki    159
  3.7.3. Zadania zawodowe pielęgniarki na rzecz zawodu i własnego rozwoju    167
  3.8. Przygotowanie pielęgniarki do zadań zawodowych    170
  3.8.1. Kwalifikacje i kompetencje pielęgniarki    170
  3.8.2. Autonomia pielęgniarki    172
  Zadania sprawdzające    175
  Zadania do samodzielnego wykonania    175
  Literatura    175
  3.9. Podstawa działalności zawodowej pielęgniarki    176
  3.9.1. Ogólne zasady postępowania    176
  3.9.2. Procedury i algorytmy postępowania    178
  3.9.3. Normy praktyki zawodowej    179
  Zadania sprawdzające    181
  Zadania do samodzielnego wykonania    182
  Literatura    182
  Zadania problemowe do rozdziału 3    183
  Część II. DZIAŁALNOŚĆ PRAKTYCZNA PIELĘGNIARKI. ZADANIA PROFILAKTYCZNE I UDZIAŁ W PROCESIE DIAGNOZOWANIA    185
  Rozdział 4. Rola pielęgniarki w procesie diagnozowania, leczenia, rehabilitacji pacjenta — Wiesława Ciechaniewicz    187
  4.1. Cele rozdziału    187
  4.2. Kluczowe słowa, pojęcia    188
  4.4. Kompetencje pielęgniarki w diagnozowaniu, leczeniu, rehabilitacji pacjenta wynikające z zapisów ustawy o zawodzie    201
  Zadania sprawdzające    202
  Zadania do samodzielnego wykonania    203
  Literatura    204
  Zadania problemowe do rozdziału 4    204
  Odpowiedzi do zadań testowych do rozdziału 4    204
  5.1. Cele rozdziału — Krystyna Jewsiejczyk, Ewa Jakubaszek, Krystyna Makolus    206
  5.2. Kluczowe słowa, pojęcia — Krystyna Jewsiejczyk, Ewa Jakubaszek, Krystyna Makolus    207
  5.3. Działania pielęgniarki na rzecz bezpieczeństwa pacjenta w szpitalu — Krystyna Jewsiejczyk    208
  5.3.1. Bezpieczeństwo dziecka w szpitalu    212
  5.3.2. Bezpieczeństwo pacjenta w wieku starszym    214
  5.3.3. Bezpieczeństwo pacjenta nieprzytomnego    215
  5.4. Zapobieganie powikłaniom w procesie pielęgnowania, diagnozowania, leczenia, rehabilitacji — Krystyna Jewsiejczyk    215
  5.4.1. Szpital jako środowisko zakaźne    217
  5.4.2. Aseptyka i antyseptyka    223
  5.4.3. Metody utrzymania higieny rąk w działaniach pielęgnacyjnych    229
  5.4.6. Zapobieganie powikłaniom w procesie pielęgnowania i rehabilitacji    239
  5.4.7. Zasady pielęgnowania pacjenta z chorobą zakaźną    242
  5.5. Profilaktyka zakażeń — Krystyna Jewsiejczyk    245
  5.5.2. Profilaktyka zakażeń rany pooperacyjnej    248
  5.5.3. Profilaktyka zakażeń dróg oddechowych    249
  5.5.5. Profilaktyka zakażeń podczas kaniulacji żyt i wlewów dożylnych    253
  5.5.6. Profilaktyka zakażeń w postępowaniu ze zwłokami    256
  Zadania sprawdzające    258
  Zadania do samodzielnego wykonania    262
  Literatura    262
  5.6. Procedury i algorytmy działań i zabiegów — Ewa Jakubaszek    263
  5.6.1. Przygotowanie narzędzi do sterylizacji    263
  5.6.2. Przygotowanie materiału opatrunkowego do sterylizacji    266
  5.6.3. Postępowanie z materiałem zakaźnym    270
  5.6.4. Mycie rąk, higieniczne mycie rąk    272
  5.6.5. Chirurgiczne mycie rąk    274
  5.6.6. Zakładanie rękawiczek ochronnych    276
  5.6.7. Zakładanie odzieży ochronnej    279
  5.6.8. Zakładanie czepca przeciw wszawicy    282
  Zadania sprawdzające    285
  Zadania do samodzielnego wykonania    287
  Literatura    288
  Zadania problemowe do rozdziału 5    288
  Odpowiedzi do zadań testowych do rozdziału 5    289
  Rozdział 6. Udział pielęgniarki w procesie diagnozowania    291
  6.1. Cele rozdziału — Ewa Łoś, Anna Felińska    293
  6.2. Kluczowe słowa, pojęcia — Ewa Łoś, Anna Felińska    293
  6.3. Zadania pielęgniarki i zasady postępowania w procesie diagnozowania pacjenta — Ewa Łoś, Anna Felińska    294
  6.4. Ocena podstawowych czynności życiowych — Ewa Łoś    297
  6.4.1. Zakres oceny, stosowane metody i techniki    297
  6.4.1.1. Oddychanie    297
  6.4.1.3. Termoregulacja    303
  6.4.1.4. Stan świadomości    306
  6.4.2.1. Pomiar i obserwacja oddechu    307
  6.4.2.2. Pomiar i obserwacja tętna    308
  6.4.2.3. Pomiar ciśnienia tętniczego    310
  6.4.2.4. Pomiar temperatury ciała    315
  6.4.2.5. Ocena stanu świadomości    319
  Zadania sprawdzające    320
  Zadania do samodzielnego wykonania    322
  Literatura    322
  6.5. Ocena stanu ogólnego — Ewa Łoś    323
  6.5.1. Zakres oceny, stosowane metody    323
  6.5.1.1. Ocena masy ciała i wzrostu    323
  6.5.1.2. Ocena narządu wzroku i słuchu    325
  6.5.1.3. Ocena stanu układu kostno-stawowo-mięśniowego    326
  6.5.1.4. Ocena aktywności    328
  6.5.1.5. Ocena stanu skóry i włosów    330
  6.5.1.6. Ocena stanu jamy ustnej    332
  6.5.2. Procedury i algorytmy służące do oceny stanu ogólnego    334
  6.5.2.1. Ocena masy ciała    334
  6.5.2.2. Ocena wzrostu    335
  6.5.2.3. Ocena słuchu    336
  6.5.2.4. Ocena ostrości wzroku    337
  6.5.2.5. Ocena zakresu wykonywanych ruchów    338
  6.5.2.6. Ocena koordynacji ruchowej    343
  6.5.2.7. Ocena równowagi ciała    344
  6.5.2.8. Ocena napięcia mięśniowego    345
  6.5.2.9. Ocena reakcji odruchowej    346
  6.5.2.10. Ocena stanu powłok skórnych i włosów    349
  6.5.2.11. Ocena stanu jamy ustnej i narządu żucia    351
  Zadania sprawdzające    352
  Zadania do samodzielnego wykonania    352
  Literatura    353
  6.6. Zadania pielęgniarki w zakresie wykonywania badań i pobierania materiału do badań laboratoryjnych — Anna Felińska    353
  6.6.1. Procedury i algorytmy pobierania materiału do badań    356
  6.6.1.1. Pobieranie krwi do badań    356
  6.6.1.2. Pomiar glukozy we krwi    360
  6.6.1.3. Badanie krwi na OB    365
  6.6.1.4. Badanie ogólne moczu    368
  6.6.1.5. Pobranie moczu na posiew    369
  6.6.1.6. Dobowa zbiórka moczu    370
  6.6.1.7. Bilans płynów    371
  6.6.1.8. Pobranie katu do badania na krew utajoną    373
  6.6.1.9. Pobranie katu do stwierdzenia obecności jaj pasożytów    374
  6.6.1.10. Wymaz z nosa    375
  6.6.1.11. Wymaz z gardła    376
  6.6.1.12. Zgłębnikowanie żołądka    378
  6.7.1. Procedury i algorytmy wykonywania badań specjalistycznych inwazyjnych    382
  6.7.1.1. Badanie proktologiczne    382
  6.7.1.2. Badanie ginekologiczne    384
  6.7.1.3. Gastroskopia    386
  6.7.1.4. Kolonoskopia    389
  6.7.1.5. Rektoskopia    391
  6.7.1.6. Laparoskopia    393
  6.7.1.7. Bronchoskopia    395
  6.7.1.8. Nakłucie jamy opłucnej    398
  6.7.1.9. Nakłucie jamy brzusznej    401
  6.7.1.10. Pobranie szpiku kostnego    403
  6.7.1.11. Nakłucie lędźwiowe    406
  6.7.1.12. Scyntygrafia    410
  6.7.1.13. Tomografia komputerowa    411
  6.7.1.14. Angiografia    412
  6.7.2.1. Spirometria    414
  6.7.2.2. Ultrasonografia    415
  6.7.2.3. Rezonans magnetyczny    416
  6.7.2.4. Elektrokardiografia    417
  Zadania sprawdzające    421
  Zadania do samodzielnego wykonania    423
  Literatura    424
  Zadania problemowe do rozdziału 6    424
  Odpowiedzi do zadań testowych do rozdziału 6    425
  Skorowidz    426
  Część III. DZIAŁALNOŚĆ PRAKTYCZNA PIELĘGNIARKI. ZADANIA W PROCESIE TERAPII, W USPRAWNIANIU, W EDUKACJI I W PIELĘGNOWANIU    425
  Rozdział 7. Udział pielęgniarki w procesie leczenia    426
  7.1. Cele rozdziału — Joanna Czyżewska-Świecka, Barbara Ziętek, Alicja Wierzbicka, Ewa Łoś    428
  7.2. Kluczowe słowa, pojęcia — Joanna Czyżewska-Świecka, Barbara Ziętek, Alicja Wierzbicka, Ewa Łoś    429
  7.3. Udział pielęgniarki w leczeniu farmakologicznym — Joanna Czyżewska-Świecka, Barbara Ziętek    429
  7.3.1. Ogólne zasady obowiązujące przy podawaniu leków i wykonywaniu zabiegów    430
  7.3.2. Podawanie leków do układu pokarmowego    432
  7.3.3. Procedury i algorytmy wykonywania zabiegów i podawania leków do układu pokarmowego    435
  7.3.3.1. Podawanie leków doustnie    435
  7.3.3.2. Zakładanie czopków    437
  7.3.3.3. Sucha rurka do odbytu    439
  7.3.3.4. Wlewka doodbytnicza przeczyszczająca    441
  7.3.3.5. Wlewka doodbytnicza lecznicza    444
  7.3.3.6. Lewatywa    447
  7.3.3.7. Wlew doodbytniczy    450
  7.3.3.8. Płukanie żołądka    453
  7.3.4. Wykonywanie zabiegów i podawanie leków do układu oddechowego    456
  7.3.5. Procedury i algorytmy wykonywania zabiegów i podawania leków do układu oddechowego    459
  7.3.5.1. Inhalacje    459
  7.3.5.2. Podawanie tlenu    461
  7.3.6. Wykonywanie zabiegów i podawanie leków do układu moczowego    463
  7.3.7. Procedury i algorytmy wykonywania zabiegów i podawania leków do układu moczowego    470
  7.3.7.1. Cewnikowanie pęcherza moczowego    470
  7.3.7.2. Zakładanie cewnika Foleya na stałe    474
  7.3.7.3. Płukanie pęcherza moczowego    477
  7.3.8. Podawanie leków we wstrzyknięciach    480
  7.3.9. Procedury i algorytmy wykonywania wstrzyknięć    488
  7.3.9.1. Wstrzyknięcie podskórne    488
  7.3.9.2. Wstrzyknięcie śródskórne    490
  7.3.9.3. Wstrzyknięcie domięśniowe    493
  7.3.9.4. Zakładanie wenflonu    496
  7.3.9.5. Wstrzyknięcie dożylne    497
  7.3.9.6. Kroplowy wlew dożylny    499
  7.3.10. Wykonywanie zabiegów i podawanie leków na skórę i przez błony śluzowe    502
  7.3.11. Procedury i algorytmy wykonywania zabiegów i podawania leków na skórę i przez błony śluzowe    510
  7.3.11.1. Zakraplanie leku do oka    510
  7.3.11.2. Płukanie oka    512
  7.3.11.3. Zakraplanie leku do nosa    514
  7.3.11.4. Podawanie leków do ucha    515
  7.3.11.5. Podawanie leków na skórę    517
  7.3.11.6. Kąpiele lecznicze    521
  7.3.12. Wykonywanie zabiegów przeciwzapalnych    524
  7.3.13. Procedury i algorytmy wykonywania zabiegów przeciwzapalnych    527
  7.3.13.1. Żel zimny    527
  7.3.13.2. Okład zimny    528
  7.3.13.3. Lampa soluks    529
  7.3.13.4. Okład ciepły    530
  7.3.13.5. Bańki lekarskie    532
  Zadania sprawdzające    535
  Zadania do samodzielnego wykonania    537
  Literatura    538
  7.4. Udział pielęgniarki w leczeniu dietetycznym — Alicja Wierzbicka    539
  7.4.1. Zadania pielęgniarki w leczeniu dietetycznym    539
  7.4.2. Zasady racjonalnego żywienia    540
  7.4.3. Zasady leczenia dietetycznego    540
  7.4.4. Rodzaje diet leczniczych    541
  7.4.4.1. Dieta łatwo strawna (podstawowa)    541
  7.4.4.2. Dieta przeciwmiażdżycowa    542
  7.4.4.3. Dieta z ograniczeniem soli    543
  7.4.4.4. Dieta bogatopotasowa    543
  7.4.4.5. Dieta ubogobiałkowa    544
  7.4.4.6. Dieta bogatobiałkowa    544
  7.4.4.7. Dieta ubogokaloryczna    545
  7.4.4.8. Dieta w chorobach wątroby    545
  7.4.4.9. Dieta bezresztkowa    546
  7.4.4.10. Dieta oszczędzająca    546
  7.4.4.11. Dieta w cukrzycy    547
  Zadania sprawdzające    548
  Zadania do samodzielnego wykonania    549
  Literatura    550
  7.5. Udział pielęgniarki w leczeniu zabiegowym — Ewa Łoś    550
  7.5.1. Opatrywanie ran, wykonywanie opatrunków    551
  7.5.2. Ogólne zasady przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego i postępowania pooperacyjnego    552
  7.5.3. Procedury i algorytmy wykonywania wybranych czynności i zabiegów    554
  7.5.3.1. Przygotowanie narzędzi i materiału opatrunkowego    554
  7.5.3.2. Przygotowanie stolika opatrunkowego    555
  7.5.3.3. Założenie i zmiana opatrunku    556
  Zadania sprawdzające    559
  Zadania do samodzielnego wykonania    559
  Literatura    559
  Zadania problemowe do rozdziału 7    560
  Odpowiedzi do zadań testowych do rozdziału 7    560
  Rozdział 8. Udzielanie przez pielęgniarkę pierwszej pomocy    561
  8.1. Cele rozdziału — Ewa Łoś, Maria Pieniążek    562
  8.2. Kluczowe słowa, pojęcia — Ewa Łoś, Maria Pieniążek    562
  8.3. Ogólne zasady postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy w wybranych stanach zagrożenia życia — Maria Pieniążek    563
  8.3.1. Krwotok    563
  8.3.2. Obrażenia termiczne    566
  8.3.3. Złamania    569
  8.3.4. Zranienia    571
  8.3.5. Ukąszenia i użądlenia przez owady i zwierzęta    571
  8.3.6. Drgawki    573
  8.3.7. Utrata przytomności    573
  8.3.8. Nagłe zatrzymanie krążenia    575
  8.3.9. Nagłe zatrzymanie oddychania    577
  Zadania sprawdzające    578
  Zadania do samodzielnego wykonania    578
  Literatura    578
  8.4. Procedury i algorytmy wykonywania zabiegów i działań — Ewa Łoś    579
  8.4.1. Ułożenie w pozycji bezpiecznej    579
  8.4.2. Przygotowanie zestawu przeciwwstrząsowego    582
  8.4.3. Tamowanie krwotoków    584
  8.4.4. Tamowanie krwawienia z nosa    585
  8.4.5. Opatrywanie ran    586
  8.4.6. Udrażnianie dróg oddechowych    587
  8.4.7. Sztuczna wentylacja płuc    593
  8.4.8. Pośredni masaż serca    595
  8.4.9. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłego    597
  8.4.10. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dziecka    598
  8.4.11. Unieruchamianie złamania kończyny    599
  Zadania sprawdzające    602
  Zadania do samodzielnego wykonania    603
  Literatura    603
  Zadania problemowe do rozdziału 8    604
  Odpowiedzi do zadań testowych do rozdziału 8    604
  Rozdział 9. Udział pielęgniarki w usprawnianiu pacjenta    605
  9.1. Cele rozdziału — Krystyna Jewsiejczyk, Ewa Łoś, Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Ewa Jakubaszek    607
  9.2. Kluczowe słowa, pojęcia — Krystyna Jewsiejczyk, Ewa Łoś, Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Ewa Jakubaszek    607
  9.3. Ogólne zasady postępowania w usprawnianiu pacjentów — Ewa Łoś    608
  9.3.1. Usprawnianie układu oddechowego    609
  9.3.2. Usprawnianie układu pokarmowego    613
  9.3.3. Usprawnianie układu moczowego    614
  9.3.4. Usprawnianie układu kostno-stawowo-mięśniowego    616
  9.3.5. Usprawnianie skóry i tkanki podskórnej    618
  Zadania sprawdzające    620
  Zadania do samodzielnego wykonania    620
  Literatura    621
  9.4. Zasady pielęgnowania pacjenta długotrwale unieruchomionego w łóżku — Ewa Łoś    621
  Zadania sprawdzające    623
  Zadania do samodzielnego wykonania    623
  Literatura    624
  9.5. Procedury i algorytmy wykonania zabiegów — Krystyna Jewsiejczyk, Ewa Jakubaszek    624
  9.5.1. Oklepywanie    624
  9.5.2. Nacieranie    627
  9.5.3. Masaż skóry    629
  9.5.4. Ćwiczenia gimnastyczne bierne    630
  9.5.5. Ćwiczenia gimnastyczne czynne    633
  9.5.6. Gimnastyka oddechowa    639
  9.5.7. Drenaż ułożeniowy    643
  9.5.8. Toaleta drzewa oskrzelowego    646
  9.5.9. Stosowanie udogodnień dla pacjenta leżącego w łóżku    649
  9.5.10. Pomoc przy siadaniu w łóżku    651
  9.5.11. Pomoc przy wstawaniu z łóżka    656
  9.5.12. Karmienie przez zgłębnik    660
  9.5.13. Karmienie przez przetokę    667
  9.5.14. Pielęgnowanie pacjenta z tracheostomią    673
  Zadania sprawdzające    677
  Zadania do samodzielnego wykonania    678
  Literatura    680
  9.6. Pielęgnowanie pacjenta z przetoką — Krystyna Jewsiejczyk    680
  9.6.1. Pielęgnowanie pacjenta z przetoką jelitową (stomią)    680
  9.6.1.1. Rodzaje stomii    681
  9.6.1.2. Zasady pielęgnowania pacjenta ze stomią    687
  9.6.1.3. Powikłania stomii jelitowej    696
  9.6.2. Pielęgnowanie pacjenta z przetoką moczową (urostomią)    699
  9.6.2.1. Rodzaje przetok moczowych    699
  9.6.2.2. Ogólne zasady pielęgnowania pacjenta z urostomią    699
  9.6.3. Procedury i algorytmy wykonywania zabiegów    704
  9.6.3.1. Zmiana woreczka stomijnego    704
  9.6.3.2. Zmiana woreczka urostomijnego    711
  9.6.3.3. Irygacja stomii    712
  Zadania sprawdzające    719
  Zadania do samodzielnego wykonania    721
  Literatura    722
  9.7. Usprawnienie psychiczne pacjenta — Zdzisława Szadowska-Szlachetka    723
  9.7.1. Cel i zakres usprawniania psychicznego    723
  9.7.2. Psychoterapia elementarna — zadania pielęgniarki    727
  Zadania sprawdzające    731
  Zadania do samodzielnego wykonania    732
  Literatura    733
  9.8. Usprawnienie społeczne pacjenta — Zdzisława Szadowska-Szlachetka    733
  9.8.1. Istota usprawnienia społecznego pacjenta    733
  9.8.2. Czynniki warunkujące realizację procesu usprawnienia społecznego    736
  Zadania sprawdzające    738
  Zadania do samodzielnego wykonania    738
  Literatura    739
  Zadania problemowe do rozdziału 9    739
  Odpowiedzi do zadań testowych do rozdziału 9    740
  Rozdział 10. Udział pielęgniarki w tworzeniu warunków do urzymania funkcji biologicznych organizmu pacjenta    742
  10.1. Cele rozdziału — Krystyna Makolus, Krystyna Jewsiejczyk, Anna Felińska    743
  10.2. Kluczowe słowa, pojęcia — Krystyna Makolus, Krystyna Jewsiejczyk, Anna Felińska    743
  10.3. Zasady postępowania utrzymującego funkcje biologiczne organizmu — Krystyna Jewsiejczyk    744
  10.3.1. Utrzymanie czynności oddychania i krążenia    746
  10.3.2. Zapewnienie prawidłowej termoregulacji    748
  10.3.3. Zapewnienie prawidłowego żywienia    750
  10.3.4. Zapewnienie warunków do wydalania moczu i kału    754
  10.3.5. Utrzymanie prawidłowych czynności ochronnych skóry    757
  Zadania sprawdzające    768
  Zadania do samodzielnego wykonania    771
  Literatura    771
  10.4. Procedury i algorytmy wykonania wybranych zabiegów — Anna Felińska    772
  10.4.1. Pojenie pacjenta    772
  10.4.2. Karmienie pacjenta    774
  10.4.3. Podawanie basenu    776
  10.4.4. Podawanie kaczki    779
  Zadania sprawdzające    781
  Zadania do samodzielnego wykonania    781
  Literatura    781
  Zadania problemowe do rozdziału 10    782
  Odpowiedzi do zadań testowych do rozdziału 10    783
  Rozdział 11. Pomaganie pacjentowi w wykonywaniu czynności zapewniających komfort w codziennym życiu    784
  11.1. Cele rozdziału — Krystyna Makolus, Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Anna Felińska, Krystyna Jewsiejczyk    785
  11.2. Kluczowe słowa, pojęcia — Krystyna Makolus, Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Anna Felińska, Krystyna Jewsiejczyk    786
  11.3. Pomaganie człowiekowi w przyjęciu roli pacjenta instytucji ochrony zdrowia i opieki społecznej — Zdzisława Szadowska-Szlachetka    786
  Zadania sprawdzające    798
  Zadania do samodzielnego wykonania    798
  Literatura    799
  11.4. Zasady postępowania przy udzielaniu pacjentowi pomocy w czynnościach życia codziennego — Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Krystyna Jewsiejczyk    800
  11.4.1. Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej i otoczenia    800
  11.4.2. Pomoc w dobieraniu odzieży, ubieraniu i rozbieraniu    812
  11.4.3. Pomoc w poruszaniu się    813
  11.4.4. Pomoc w ułożeniu ciała w różnych pozycjach i zmianie pozycji ułożeniowej    816
  Zadania sprawdzające    817
  Zadania do samodzielnego wykonania    818
  Literatura    819
  11.5. Stwarzanie pacjentowi warunków do snu, wypoczynku, aktywności — Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Krystyna Jewsiejczyk    819
  11.5.1. Stwarzanie warunków do snu    820
  11.5.2. Stwarzanie warunków do wypoczynku i aktywności    822
  Zadania sprawdzające    830
  Zadania do samodzielnego wykonania    831
  Literatura    832
  11.6. Procedury i algorytmy działań i zabiegów — Anna Felińska    833
  11.6.1. Słanie łóżka    833
  11.6.2. Zmiana bielizny pościelowej częściowa    837
  11.6.3. Zmiana bielizny pościelowej całkowita    841
  11.6.4. Zmiana bielizny osobistej    844
  11.6.5. Mycie pacjenta w łóżku    846
  11.6.6. Kąpiel w wannie    850
  11.6.7. Mycie pod natryskiem    851
  11.6.8. Mycie głowy w łóżku    852
  11.6.9. Mycie zębów    856
  11.6.10. Toaleta jamy ustnej    858
  11.6.11. Toaleta noworodka    861
  11.6.12. Przewijanie niemowlęcia    865
  11.6.13. Kąpiel niemowlęcia    867
  11.6.14. Układanie pacjenta w różnych pozycjach — wysokie ułożenie    869
  11.6.15. Układanie pacjenta w różnych pozycjach — ułożenie na boku    871
  11.6.16. Przenoszenie pacjenta z łóżka na wózek    876
  11.6.17. Przenoszenie pacjenta z łóżka na fotel (wózek)    879
  Zadania sprawdzające    880
  Zadania do samodzielnego wykonania    882
  Literatura    882
  Zadania problemowe do rozdziału 11    883
  Odpowiedzi do zadań testowych do rozdziału 11    883
  Rozdział 12. Udział pielęgniarki w edukacji zdrowotnej — Wiesława Ciechaniewicz    885
  12.1. Cele rozdziału    885
  12.2. Kluczowe słowa, pojęcia    886
  12.3. Edukacja zdrowotna    886
  12.4. Zadania pielęgniarki w edukacji zdrowotnej społeczeństwa    889
  12.5. Metody i formy stosowane w edukacji zdrowotnej    891
  Zadania sprawdzające    895
  Zadania do samodzielnego wykonania    895
  Literatura    896
  Zadania problemowe do rozdziału 12    896
  Rozdział 13. Działania pielęgniarki na rzecz przygotowania podopiecznych do samoopieki i świadczenia opieki nieprofesjonalnej — Wiesława Ciechaniewicz    897
  13.1. Cele rozdziału    897
  13.2. Kluczowe słowa, pojęcia    898
  13.3. Opieka nieprofesjonalna — istota i znaczenie w opiece nad zdrowiem    898
  13.4. Ocenianie przygotowania pacjenta do samoopieki i zapotrzebowania na opiekę    900
  13.5. Edukacja pacjenta    918
  13.6. Edukacja opiekunów do opieki nieprofesjonalnej    919
  13.7. Metody i formy stosowane w edukacji do samoopieki i świadczenia opieki nieprofesjonalnej    920
  Zadania sprawdzające    922
  Zadania do samodzielnego wykonania    923
  Literatura    923
  Zadania problemowe do rozdziału 13    924
  Rozdział 14. Udział pielęgniarki w opiece paliatywnej — Maria Pieniążek    926
  14.1. Cele rozdziału    926
  14.2. Kluczowe słowa, pojęcia    927
  14.3. Opieka paliatywna — istota i znaczenie    927
  14.4. Organizacja opieki paliatywnej w Polsce    928
  14.5. Ogólne zasady opieki paliatywnej    929
  14.6. Udział pielęgniarki w opiece paliatywnej    929
  14.7. Opieka nad rodziną człowieka umierającego    934
  14.8. Opieka nad człowiekiem zmarłym    935
  14.9. Zespół wypalenia zawodowego — zapobieganie    936
  Zadania sprawdzające    938
  Zadania do samodzielnego wykonania    938
  Literatura    938
  Zadania problemowe do rozdziału 14    939
  Skorowidz    940
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia