Mikrobiologia. Podręcznik dla pielegniarek

Mikrobiologia. Podręcznik dla pielegniarek

2 oceny

Redakcja:

Piotr B. Heczko

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

49,50

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W podręczniku przedstawiono niezbędną wiedzę z zakresu bakteriologii, wirusologii, mykologii i parazytologii. Uwzględniono zagadnienia z zakresu immunologii w chorobach zakaźnych i pasożytniczych, epidemiologię i profilaktykę zakażeń szpitalnych. Wiele uwagi poświęcono sposobom pobierania i przesyłania materiałów do badań mikrobiologicznych, a także procesom dezynfekcji i sterylizacji, dostarczając wielu praktycznych informacji.
Liczne ryciny oraz tabele ułatwiają zrozumienie omawianych problemów, a pytania sprawdzające, zamieszczone na końcu każdego rozdziału, umożliwiają sprawdzenie przyswojonej wiedzy.


Rok wydania2007
Liczba stron380
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3561-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Autorzy 2
  
  Przedmowa 5
  
  1. ImmunologiaMonika Mak     15
  Definicje     15
  Odpowiedź immunologiczna     17
  Narządy i komórki układu limfatycznego     19
    Narządy     19
      Szpik kostny     19
      Grasica     20
      Węzły chłonne (limfatyczne)     20
      Śledziona     20
    Komórki układu immunologicznego     21
      Limfocyty     21
      Komórki NK     22
      Makrofagi     22
      Komórki dendrytyczne     22
      Granulocyty     22
      Komórki tuczne (mastocyty) i bazofile     23
  Przeciwciała     23
    Budowa cząsteczkowa przeciwciała     24
    Charakterystyka poszczególnych klas immunoglobulin     25
  Reakcje antygen–przeciwciało     27
  Odporność przeciwzakaźna     31
    Odporność nieswoista w zakażeniach     32
      Układ dopełniacza i neutrofile     34
      Cytokiny, selektyny, integryny     36
      Mechanizmy zabijania drobnoustrojów przez komórki żerne     37
    Odporność swoista w zakażeniach     39
      Odpowiedź immunologiczna na zakażenia bakteryjne     40
      Odpowiedź immunologiczna na zakażenia wirusowe     41
      Odpowiedź immunologiczna na zarażenia pasożytnicze     41
      Odpowiedź immunologiczna na zakażenia grzybicze     42
  Mechanizmy unikania odpowiedzi immunologicznej przez drobnoustroje     42
  Układ odpornościowy skóry i błon śluzowych     43
    System immunologiczny związany ze skórą – SALT     43
    Udział błon śluzowych w obronie organizmu – MALT     44
  Reakcje alergiczne     45
    Nadwrażliwość typu I – reakcja anafilaktyczna     46
    Nadwrażliwość typu II – reakcje cytotoksyczne     47
    Nadwrażliwość typu III – reakcje z udziałem kompleksów immunologicznych     49
    Nadwrażliwość typu IV – komórkowa, opóźniona     50
  Czynniki modulujące (zmieniające) odpowiedź immunologiczną     51
  Immunosupresja i autoimmunizacja     53
  Pytania sprawdzające     54
  
  2. Immunoprofilaktyka i immunoterapia zakażeń     55
  
  Zagadnienia ogólne – Piotr B Heczko     55
  Immunoprofilaktyka zakażeń bakteryjnych – Piotr B Heczko     62
  Immunoprofilaktyka w chorobach wirusowych – Małgorzata Biernat-Sudolska     64
    Szczepionki atenuowane     64
    Szczepionki zabite     66
    Szczepionki podjednostkowe     67
  Immunoglobuliny i surowice odpornościowe – Małgorzata Biernat-Sudolska     67
  Pytania sprawdzające     68
  
  3. Podstawy patogenezy zakażeń i epidemiologii infekcyjnejJadwiga Wójkowska-Mach, Artur Drzewiecki, Piotr B Heczko     69
  
  Pytania sprawdzające     74
  
  4. Bakteriologia ogólna     75
  
  Morfologia i fizjologia bakterii – Artur Drzewiecki     75
    Budowa komórki bakteryjnej     75
    Fizjologia bakterii     78
  Patogeneza zakażeń bakteryjnych – Artur Drzewiecki     79
  Klasyfikacja bakterii – Artur Drzewiecki     82
  Genetyka bakterii – Agnieszka Chmielarczyk     83
    Replikacja DNA     83
    Regulacja procesu transkrypcji i translacji     85
    Wymiana genów między komórkami bakteryjnymi     85
    Rekombinacja genetyczna     88
  Podstawy diagnostyki bakteriologicznej     88
    Klasyczne metody diagnostyki bakteriologicznej – Artur Drzewiecki     88
    Diagnostyka serologiczna – Artur Drzewiecki     90
    Metody molekularne – Agnieszka Chmielarczyk, Magdalena Strus     91
      Metoda PCR     92
      Hybrydyzacja     94
      Metoda PFGE     95
      Western blot     96
  Leczenie zakażeń bakteryjnych – Artur Drzewiecki     96
    Podstawowe pojęcia i leki przeciwbakteryjne     96
    Oporność bakterii na leki i metody badania lekowrażliwości     101
    Wprowadzenie do prawidłowej chemioterapii     103
  Flora fizjologiczna – Piotr B Heczko, Magdalena Strus     105
    Fizjologiczna flora jelita     106
    Fizjologiczna flora skóry     106
    Flora pochwy     106
  Pytania sprawdzające     107
  
  5. Bakteriologia szczegółowa     108
  
  Ziarenkowce Gram-dodatnie     108
      Rodzaj Staphylococcus (gronkowce) – Małgorzata Bulanda     108
      Rodzaj MicrococcusMałgorzata Bulanda     112
      Rodzaj Streptococcus (paciorkowce) – Dorota Romaniszyn     112
      Rodzaj Enterococcus (enterokoki, paciorkowce grupy D, paciorkowce kałowe) – Dorota Romaniszyn     116
  Ziarenkowce Gram-ujemne – Dorota Romaniszyn     116
      Rodzaj Neisseria     116
  Laseczki Gram-dodatnie niesporujące – Jadwiga Witalis     119
      Corynebacterium diphtheriae (maczugowiec błonnicy)     119
      Rodzaj Listeria     121
  Pałeczki Gram-ujemne z rodzin Enterobacteriaceae i Vibrionaceae     122
    Rodzina Enterobacteriaceae     122
      Escherichia coli (pałeczka okrężnicy) – Jarosław Surowiec     123
      Rodzaj Salmonella – Agnieszka Chmielarczyk     125
      Rodzaj Shigella – Agnieszka Chmielarczyk     126
      Rodzaj Yersinia – Agnieszka Chmielarczyk     127
      Rodzaj Klebsiella – Agnieszka Chmielarczyk     128
      Rodzaj Proteus – Agnieszka Chmielarczyk     129
      Rodzaje: Enterobacter, Citrobacter, Morganella, Providencia, Serratia – Agnieszka Chmielarczyk     129
      Diagnostyka laboratoryjna pałeczek Enterobacteriaceae – Agnieszka Chmielarczyk     129
    Rodzina Vibrionaceae – Agnieszka Chmielarczyk     130
      Rodzaj Vibrio     130
  Pałeczki Gram-ujemne niefermentujące glukozy – Jadwiga Witalis     132
      Pseudomonas aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej)     132
      Stenotrophomonas maltophilia (dawna nazwa: Pseudomonas maltophilia)     134
      Rodzaj Burkholderia     135
      Rodzaj Acinetobacter     135
  Pozostałe pałeczki Gram-ujemne – Andrzej Rędziak     136
      Rodzaj Campylobacter     136
      Rodzaj Helicobacter     136
      Rodzaj Haemophilus     138
      Rodzaj Bordetella     139
      Rodzaj Pasteurella     140
      Rodzaj Brucella     140
      Rodzaj Francisella     142
      Rodzaj Legionella     142
  Laseczki Gram-dodatnie sporujące – Piotr Kochan     143
      Rodzaj Bacillus     143
      Rodzaj Clostridium     144
  Bakterie beztlenowe, niesporujące     146
      Rodzaj Bacteroides – Piotr Kochan     147
      Rodzaj Prevotella – Piotr Kochan     148
      Rodzaj Porphyromonas – Piotr Kochan     148
      Rodzaj Fusobacterium – Piotr Kochan     149
      Rodzaj Veillonella – Piotr Kochan     149
      Gardnerella vaginalis – Magdalena Strus     149
      Rodzaj Propionibacterium – Piotr Kochan     150
      Rodzaj Peptostreptococcus – Piotr Kochan     150
      Rodzaj Peptococcus – Piotr Kochan     151
      Rodzaj Lactobacillus – Magdalena Strus     151
      Rodzaj Bifidobacterium – Magdalena Strus     151
  Promieniowce – Dorota Romaniszyn     152
      Rodzaj Actinomyces     152
      Rodzaj Nocardia     153
  Prątki – Dorota Romaniszyn     153
      Rodzaj Mycobacterium     153
      Prątki atypowe     155
  Krętki – Dorota Romaniszyn     155
      Rodzaj Treponema     156
      Rodzaj Borrelia     156
      Rodzaj Leptospira     157
  Mykoplazmy – Małgorzata Biernat-Sudolska     157
  Chlamydie – Barbara Zawilińska     160
  Riketsje – Sława Szostek     163
  Pytania sprawdzające     165
  
  6. Wirusologia ogólnaBarbara Zawilińska     166
  
  Budowa, właściwości i klasyfikacja wirusów     166
  Nazewnictwo i klasyfikacja wirusów     169
  Replikacja (namnażanie) wirusów     171
  Patomechanizm zakażeń wirusowych     173
    Relacje wirus–komórka     174
    Oddziaływanie wirus–organizm     175
  Epidemiologia zakażeń wirusowych     178
  Podstawy diagnostyki wirusologicznej     180
    Metody klasyczne     181
    Metody mikroskopowe     182
    Metody serologiczne     183
    Metody molekularne     183
  Leki przeciwwirusowe     184
  Pytania sprawdzające     186
  
  7. Wirusologia szczegółowa     187
  
  Wirusy DNA     187
    Herpeswirusy – Barbara Zawilińska     187
      Wirusy Herpes simplex (HSV)     188
      Wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV)     190
      Wirus cytomegalii (CMV)     191
      Wirus Epsteina–Barr (EBV)     192
      Wirus herpes typu 6     192
      Wirusy herpes typu 7 i 8     193
  Hepadnawirusy – Sława Szostek     193
    Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV – hepatitis B virus)     193
  Adenowirusy – Małgorzata Biernat-Sudolska     195
  Parwowirusy – Małgorzata Biernat-Sudolska     197
  Pokswirusy – Barbara Zawilińska     198
  Poliomawirusy i papillomawirusy – Sława Szostek     199
    Poliomawirusy     199
    Papillomawirusy     200
  Wirusy RNA     201
    Ortomyksowirusy – Małgorzata Biernat-Sudolska     201
      Wirus grypy     201
    Paramyksowirusy – Małgorzata Biernat-Sudolska     204
      Wirusy paragrypy (grypy rzekomej)     205
      Wirus świnki (nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych)     205
      Wirus odry     206
      Syncytialny wirus oddechowy (RSV)     206
    Koronawirusy – Sława Szostek     207
    Pikornawirusy – Sława Szostek     207
      Enterowirusy     208
      Rinowirusy     209
      Wirus zapalenia wątroby typu A (HAV)     210
    Togawirusy – Barbara Zawilińska     210
      Alfawirusy     210
      Wirus różyczki     211
    Flawiwirusy – Małgorzata Biernat-Sudolska     211
      Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV)     212
    Rotawirusy, kaliciwirusy i astrowirusy – Sława Szostek     213
    Rabdowirusy – Małgorzata Biernat-Sudolska     214
      Wirus wścieklizny     215
    Wirusy gorączek krwotocznych – Sława Szostek     216
    Retrowirusy – Barbara Zawilińska     218
      Ludzki wirus nabytego niedoboru odporności (HIV)     218
      Inne retrowirusy zakażające człowieka     225
  Wirusy niesklasyfikowane – Sława Szostek     226
      Wirus zapalenia wątroby typu D (HDV – ang. hepatitis D virus)     226
      Wirus zapalenia wątroby typu E (HEV)     226
      Wirus zapalenia wątroby typu G (HGV)     227
  Priony – Sława Szostek     227
  Pytania sprawdzające     229
  
  8. Mykologia     230
  
  Cechy morfologiczne i fizjologia grzybów – Bolesław Pawlik     230
  Patomechanizm, epidemiologia i profilaktyka grzybic – Anna B Macura     233
  Leczenie grzybic – Bolesław Pawlik     236
    Antybiotyki     236
    Syntetyczne leki przeciwgrzybicze     238
  Grzyby drożdżopodobne – Anna B Macura     239
      Rodzaj: Candida     240
      Cryptococcus neoformans     241
      Rodzaj Pityrosporum     241
  Grzyby pleśniowe – Bolesław Pawlik     242
      Rodzaj: Aspergillus     243
      Scopulariopsis brevicaulis     245
      Inne rodzaje grzybów pleśniowych     246
  Grzyby dermatofitowe – Anna B Macura     246
  Pneumocystis carinii (jiroveci) – Anna B Macura     249
  Pytania sprawdzające     250
  
  9. Parazytologia     251
  
  Epidemiologia i profilaktyka chorób pasożytniczych – Mieczysław Dymon     251
  Patogeneza chorób pasożytniczych – Mieczysław Dymon     254
  Inwazje pasożytnicze w stanach immunosupresji – Mieczysław Dymon     256
  Diagnostyka chorób pasożytniczych – Mieczysław Dymon     257
    Postępowanie diagnostyczne w parazytozach jelitowych     258
    Diagnostyka pasożytów tkankowych     260
    Leczenie inwazji pasożytniczych – Mieczysław Dymon     261
    Ważniejsze parazytozy i leki stosowane w ich leczeniu     262
  Pierwotniaki – Agata Pietrzyk     263
    Pierwotniaki jelitowe     263
      Giardia lamblia     263
      Entamoeba histolytica (pełzak czerwonki)     264
      Cryptosporidium parvum     266
      Balantidium coli     267
      Inne pierwotniaki jelitowe     267
    Pasożyty dróg moczowo-płciowych     268
      Trichomonas vaginalis     268
    Pasożyty krwi i tkanek     269
      Rodzaj Plasmodium (zarodźce)     269
      Rodzaj Trypanosoma     271
      Rodzaj Leishmania     271
      Toxoplasma gondii     271
      Pełzaki wolno żyjące     273
  Robaki – Agata Pietrzyk     274
    Przywry     274
    Tasiemce     274
      Taenia saginata (tasiemiec nieuzbrojony)     275
      Taenia solium (tasiemiec uzbrojony)     276
      Echinococcus granulosus (tasiemiec jednojamowy)     277
      Echinococcus multilocularis (tasiemiec wielojamowy)     278
      Hymenolepis nana (tasiemiec karłowaty)     279
      Inne tasiemce     279
    Nicienie     280
      Enterobius vermicularis (owsik ludzki)     280
      Ascaris lumbricoides (glista ludzka)     281
      Trichuris trichiura (włosogłówka ludzka)     282
      Strongyloides stercoralis (węgorek jelitowy)     284
      Inne nicienie pasożytujące w przewodzie pokarmowym     285
      Trichinella spiralis (włosień kręty)     285
      Inne nicienie tkankowe     287
  Ektopasożyty – Mieczysław Dymon     287
  Pytania sprawdzające     290
  
  10. Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań mikrobiologicznychMirosław Jawień     291
  
  Zagadnienia ogólne     291
  Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań bakteriologicznych     292
    Krew     292
      Pobieranie i przesyłanie krwi na posiew     292
      Pobieranie krwi do badań serologicznych     293
    Płyn mózgowo-rdzeniowy     294
    Materiały z dróg oddechowych     294
      Wymaz z gardła     294
      Wymaz z nosa     295
      Wymaz z nosogardzieli     295
      Wymaz nadkrtaniowy     296
      Plwocina     296
      Materiały z bronchoskopii     297
      Aspiracja przeztchawicza     298
    Materiały z przewodu pokarmowego     298
      Kał     298
      Żółć     299
    Materiały z dróg moczowo-płciowych     299
      Mocz     299
      Wymaz z cewki moczowej     300
      Materiały z dróg rodnych     301
      Nasienie     302
    Inne     302
      Materiały z ucha     302
      Materiały z oka     303
      Materiały ze skóry, tkanek miękkich i ran     303
      Płyny z jam ciała     304
      Wycinki tkanek     305
      Cewniki naczyniowe     305
  Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań wirusologicznych     305
  Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań mykologicznych     308
  Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań parazytologicznych     309
  Pytania sprawdzające     312
  
  11. Dezynfekcja i sterylizacja     313
  
  Wprowadzenie i podstawowe pojęcia – Maria Basta     313
  Metody dezynfekcji – Maria Basta     315
    Dezynfekcja chemiczna     317
      Praktyczne zasady doboru środków dezynfekcyjnych     318
    Dezynfekcja termiczna     318
      Metody z zastosowaniem ciepła wilgotnego     319
    Dezynfekcja termiczno-chemiczna     319
  Antyseptyka (odkażanie) – Maria Basta     319
    Zasady prawidłowej antyseptyki (mycia i/lub dezynfekcji) rąk     320
  Sterylizacja – Artur Drzewiecki     321
    Metody sterylizacji     321
    Dekontaminacja przy podejrzeniu skażenia prionami     323
    Kontrola procesów sterylizacji     324
    Zasady prawidłowej sterylizacji     325
  Organizacja procesów sterylizacji w zakładach opieki zdrowotnej – Jarosław Surowiec    326
  Pytania sprawdzające     330
  
  12. Zakażenia szpitalne     331
  
  Zagadnienia ogólne – Małgorzata Bulanda     331
  Podstawowe definicje i określenia – Małgorzata Bulanda     333
  Czynniki ryzyka występowania zakażeń szpitalnych – Małgorzata Bulanda     334
  Czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych – Małgorzata Bulanda     336
  Postacie kliniczne zakażeń szpitalnych – Małgorzata Bulanda     339
    Zakażenie miejsca operowanego     339
    Zakażenia układu moczowego     340
    Zakażenia układu oddechowego     341
    Zakażenia krwi     343
  Epidemiologia szpitalna – Jadwiga Wójkowska-Mach     344
  Kontrola i rejestracja zakażeń szpitalnych – Jadwiga Wójkowska-Mach     345
  Wskaźniki stosowane w epidemiologii szpitalnej – Jadwiga Wójkowska-Mach     347
  Rola mikrobiologii klinicznej w kontroli zakażeń szpitalnych – Małgorzata Bulanda    349
  Pytania sprawdzające     350
  
  13. BioterroryzmMirosław Jawień     351
  
    Wprowadzenie     351
    Rys historyczny     352
    Bakterie i wirusy jako broń biologiczna     353
    Pytania sprawdzające     359
  
  Tabele     360
  
  Najważniejsze bakterie chorobotwórcze – Artur Drzewiecki     360
  Najważniejsze wirusy chorobotwórcze – Barbara Zawilińska     364
  Najważniejsze grzyby chorobotwórcze – Anna Macura     368
  Najważniejsze pasożyty człowieka – Agata Pietrzyk     369
  
  Literatura uzupełniająca     371
  
  Skorowidz     372
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia