Mikrobiologia. Podręcznik dla pielegniarek

Mikrobiologia. Podręcznik dla pielegniarek

1 opinia

Redakcja:

Piotr B. Heczko

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

49,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W podręczniku przedstawiono niezbędną wiedzę z zakresu bakteriologii, wirusologii, mykologii i parazytologii. Uwzględniono zagadnienia z zakresu immunologii w chorobach zakaźnych i pasożytniczych, epidemiologię i profilaktykę zakażeń szpitalnych. Wiele uwagi poświęcono sposobom pobierania i przesyłania materiałów do badań mikrobiologicznych, a także procesom dezynfekcji i sterylizacji, dostarczając wielu praktycznych informacji.
Liczne ryciny oraz tabele ułatwiają zrozumienie omawianych problemów, a pytania sprawdzające, zamieszczone na końcu każdego rozdziału, umożliwiają sprawdzenie przyswojonej wiedzy.


Liczba stron380
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3561-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. ImmunologiaMonika Mak    15
  Definicje    15
  Odpowiedź immunologiczna    17
  Narządy i komórki układu limfatycznego    19
    Narządy    19
      Szpik kostny    19
      Grasica    20
      Węzły chłonne (limfatyczne)    20
      Śledziona    20
    Komórki układu immunologicznego    21
      Limfocyty    21
      Komórki NK    22
      Makrofagi    22
      Komórki dendrytyczne    22
      Granulocyty    22
      Komórki tuczne (mastocyty) i bazofile    23
  Przeciwciała    23
    Budowa cząsteczkowa przeciwciała    24
    Charakterystyka poszczególnych klas immunoglobulin    25
  Reakcje antygen–przeciwciało    27
  Odporność przeciwzakaźna    31
    Odporność nieswoista w zakażeniach    32
      Układ dopełniacza i neutrofile    34
      Cytokiny, selektyny, integryny    36
      Mechanizmy zabijania drobnoustrojów przez komórki żerne    37
    Odporność swoista w zakażeniach    39
      Odpowiedź immunologiczna na zakażenia bakteryjne    40
      Odpowiedź immunologiczna na zakażenia wirusowe    41
      Odpowiedź immunologiczna na zarażenia pasożytnicze    41
      Odpowiedź immunologiczna na zakażenia grzybicze    42
  Mechanizmy unikania odpowiedzi immunologicznej przez drobnoustroje    42
  Układ odpornościowy skóry i błon śluzowych    43
    System immunologiczny związany ze skórą – SALT    43
    Udział błon śluzowych w obronie organizmu – MALT    44
  Reakcje alergiczne    45
    Nadwrażliwość typu I – reakcja anafilaktyczna    46
    Nadwrażliwość typu II – reakcje cytotoksyczne    47
    Nadwrażliwość typu III – reakcje z udziałem kompleksów immunologicznych    49
    Nadwrażliwość typu IV – komórkowa, opóźniona    50
  Czynniki modulujące (zmieniające) odpowiedź immunologiczną    51
  Immunosupresja i autoimmunizacja    53
  Pytania sprawdzające    54
  2. Immunoprofilaktyka i immunoterapia zakażeń    55
  Zagadnienia ogólne – Piotr B Heczko    55
  Immunoprofilaktyka zakażeń bakteryjnych – Piotr B Heczko    62
  Immunoprofilaktyka w chorobach wirusowych – Małgorzata Biernat-Sudolska    64
    Szczepionki atenuowane    64
    Szczepionki zabite    66
    Szczepionki podjednostkowe    67
  Immunoglobuliny i surowice odpornościowe – Małgorzata Biernat-Sudolska    67
  Pytania sprawdzające    68
  3. Podstawy patogenezy zakażeń i epidemiologii infekcyjnejJadwiga Wójkowska-Mach, Artur Drzewiecki, Piotr B Heczko    69
  Pytania sprawdzające    74
  4. Bakteriologia ogólna    75
  Morfologia i fizjologia bakterii – Artur Drzewiecki    75
    Budowa komórki bakteryjnej    75
    Fizjologia bakterii    78
  Patogeneza zakażeń bakteryjnych – Artur Drzewiecki    79
  Klasyfikacja bakterii – Artur Drzewiecki    82
  Genetyka bakterii – Agnieszka Chmielarczyk    83
    Replikacja DNA    83
    Regulacja procesu transkrypcji i translacji    85
    Wymiana genów między komórkami bakteryjnymi    85
    Rekombinacja genetyczna    88
  Podstawy diagnostyki bakteriologicznej    88
    Klasyczne metody diagnostyki bakteriologicznej – Artur Drzewiecki    88
    Diagnostyka serologiczna – Artur Drzewiecki    90
    Metody molekularne – Agnieszka Chmielarczyk, Magdalena Strus    91
      Metoda PCR    92
      Hybrydyzacja    94
      Metoda PFGE    95
      Western blot    96
  Leczenie zakażeń bakteryjnych – Artur Drzewiecki    96
    Podstawowe pojęcia i leki przeciwbakteryjne    96
    Oporność bakterii na leki i metody badania lekowrażliwości    101
    Wprowadzenie do prawidłowej chemioterapii    103
  Flora fizjologiczna – Piotr B Heczko, Magdalena Strus    105
    Fizjologiczna flora jelita    106
    Fizjologiczna flora skóry    106
    Flora pochwy    106
  Pytania sprawdzające    107
  5. Bakteriologia szczegółowa    108
  Ziarenkowce Gram-dodatnie    108
      Rodzaj Staphylococcus (gronkowce) – Małgorzata Bulanda    108
      Rodzaj MicrococcusMałgorzata Bulanda    112
      Rodzaj Streptococcus (paciorkowce) – Dorota Romaniszyn    112
      Rodzaj Enterococcus (enterokoki, paciorkowce grupy D, paciorkowce kałowe) – Dorota Romaniszyn    116
  Ziarenkowce Gram-ujemne – Dorota Romaniszyn    116
      Rodzaj Neisseria    116
  Laseczki Gram-dodatnie niesporujące – Jadwiga Witalis    119
      Corynebacterium diphtheriae (maczugowiec błonnicy)    119
      Rodzaj Listeria    121
  Pałeczki Gram-ujemne z rodzin Enterobacteriaceae i Vibrionaceae    122
    Rodzina Enterobacteriaceae    122
      Escherichia coli (pałeczka okrężnicy) – Jarosław Surowiec    123
      Rodzaj Salmonella – Agnieszka Chmielarczyk    125
      Rodzaj Shigella – Agnieszka Chmielarczyk    126
      Rodzaj Yersinia – Agnieszka Chmielarczyk    127
      Rodzaj Klebsiella – Agnieszka Chmielarczyk    128
      Rodzaj Proteus – Agnieszka Chmielarczyk    129
      Rodzaje: Enterobacter, Citrobacter, Morganella, Providencia, Serratia – Agnieszka Chmielarczyk    129
      Diagnostyka laboratoryjna pałeczek Enterobacteriaceae – Agnieszka Chmielarczyk    129
    Rodzina Vibrionaceae – Agnieszka Chmielarczyk    130
      Rodzaj Vibrio    130
  Pałeczki Gram-ujemne niefermentujące glukozy – Jadwiga Witalis    132
      Pseudomonas aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej)    132
      Stenotrophomonas maltophilia (dawna nazwa: Pseudomonas maltophilia)    134
      Rodzaj Burkholderia    135
      Rodzaj Acinetobacter    135
  Pozostałe pałeczki Gram-ujemne – Andrzej Rędziak    136
      Rodzaj Campylobacter    136
      Rodzaj Helicobacter    136
      Rodzaj Haemophilus    138
      Rodzaj Bordetella    139
      Rodzaj Pasteurella    140
      Rodzaj Brucella    140
      Rodzaj Francisella    142
      Rodzaj Legionella    142
  Laseczki Gram-dodatnie sporujące – Piotr Kochan    143
      Rodzaj Bacillus    143
      Rodzaj Clostridium    144
  Bakterie beztlenowe, niesporujące    146
      Rodzaj Bacteroides – Piotr Kochan    147
      Rodzaj Prevotella – Piotr Kochan    148
      Rodzaj Porphyromonas – Piotr Kochan    148
      Rodzaj Fusobacterium – Piotr Kochan    149
      Rodzaj Veillonella – Piotr Kochan    149
      Gardnerella vaginalis – Magdalena Strus    149
      Rodzaj Propionibacterium – Piotr Kochan    150
      Rodzaj Peptostreptococcus – Piotr Kochan    150
      Rodzaj Peptococcus – Piotr Kochan    151
      Rodzaj Lactobacillus – Magdalena Strus    151
      Rodzaj Bifidobacterium – Magdalena Strus    151
  Promieniowce – Dorota Romaniszyn    152
      Rodzaj Actinomyces    152
      Rodzaj Nocardia    153
  Prątki – Dorota Romaniszyn    153
      Rodzaj Mycobacterium    153
      Prątki atypowe    155
  Krętki – Dorota Romaniszyn    155
      Rodzaj Treponema    156
      Rodzaj Borrelia    156
      Rodzaj Leptospira    157
  Mykoplazmy – Małgorzata Biernat-Sudolska    157
  Chlamydie – Barbara Zawilińska    160
  Riketsje – Sława Szostek    163
  Pytania sprawdzające    165
  6. Wirusologia ogólnaBarbara Zawilińska    166
  Budowa, właściwości i klasyfikacja wirusów    166
  Nazewnictwo i klasyfikacja wirusów    169
  Replikacja (namnażanie) wirusów    171
  Patomechanizm zakażeń wirusowych    173
    Relacje wirus–komórka    174
    Oddziaływanie wirus–organizm    175
  Epidemiologia zakażeń wirusowych    178
  Podstawy diagnostyki wirusologicznej    180
    Metody klasyczne    181
    Metody mikroskopowe    182
    Metody serologiczne    183
    Metody molekularne    183
  Leki przeciwwirusowe    184
  Pytania sprawdzające    186
  7. Wirusologia szczegółowa    187
  Wirusy DNA    187
    Herpeswirusy – Barbara Zawilińska    187
      Wirusy Herpes simplex (HSV)    188
      Wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV)    190
      Wirus cytomegalii (CMV)    191
      Wirus Epsteina–Barr (EBV)    192
      Wirus herpes typu 6    192
      Wirusy herpes typu 7 i 8    193
  Hepadnawirusy – Sława Szostek    193
    Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV – hepatitis B virus)    193
  Adenowirusy – Małgorzata Biernat-Sudolska    195
  Parwowirusy – Małgorzata Biernat-Sudolska    197
  Pokswirusy – Barbara Zawilińska    198
  Poliomawirusy i papillomawirusy – Sława Szostek    199
    Poliomawirusy    199
    Papillomawirusy    200
  Wirusy RNA    201
    Ortomyksowirusy – Małgorzata Biernat-Sudolska    201
      Wirus grypy    201
    Paramyksowirusy – Małgorzata Biernat-Sudolska    204
      Wirusy paragrypy (grypy rzekomej)    205
      Wirus świnki (nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych)    205
      Wirus odry    206
      Syncytialny wirus oddechowy (RSV)    206
    Koronawirusy – Sława Szostek    207
    Pikornawirusy – Sława Szostek    207
      Enterowirusy    208
      Rinowirusy    209
      Wirus zapalenia wątroby typu A (HAV)    210
    Togawirusy – Barbara Zawilińska    210
      Alfawirusy    210
      Wirus różyczki    211
    Flawiwirusy – Małgorzata Biernat-Sudolska    211
      Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV)    212
    Rotawirusy, kaliciwirusy i astrowirusy – Sława Szostek    213
    Rabdowirusy – Małgorzata Biernat-Sudolska    214
      Wirus wścieklizny    215
    Wirusy gorączek krwotocznych – Sława Szostek    216
    Retrowirusy – Barbara Zawilińska    218
      Ludzki wirus nabytego niedoboru odporności (HIV)    218
      Inne retrowirusy zakażające człowieka    225
  Wirusy niesklasyfikowane – Sława Szostek    226
      Wirus zapalenia wątroby typu D (HDV – ang. hepatitis D virus)    226
      Wirus zapalenia wątroby typu E (HEV)    226
      Wirus zapalenia wątroby typu G (HGV)    227
  Priony – Sława Szostek    227
  Pytania sprawdzające    229
  8. Mykologia    230
  Cechy morfologiczne i fizjologia grzybów – Bolesław Pawlik    230
  Patomechanizm, epidemiologia i profilaktyka grzybic – Anna B Macura    233
  Leczenie grzybic – Bolesław Pawlik    236
    Antybiotyki    236
    Syntetyczne leki przeciwgrzybicze    238
  Grzyby drożdżopodobne – Anna B Macura    239
      Rodzaj: Candida    240
      Cryptococcus neoformans    241
      Rodzaj Pityrosporum    241
  Grzyby pleśniowe – Bolesław Pawlik    242
      Rodzaj: Aspergillus    243
      Scopulariopsis brevicaulis    245
      Inne rodzaje grzybów pleśniowych    246
  Grzyby dermatofitowe – Anna B Macura    246
  Pneumocystis carinii (jiroveci) – Anna B Macura    249
  Pytania sprawdzające    250
  9. Parazytologia    251
  Epidemiologia i profilaktyka chorób pasożytniczych – Mieczysław Dymon    251
  Patogeneza chorób pasożytniczych – Mieczysław Dymon    254
  Inwazje pasożytnicze w stanach immunosupresji – Mieczysław Dymon    256
  Diagnostyka chorób pasożytniczych – Mieczysław Dymon    257
    Postępowanie diagnostyczne w parazytozach jelitowych    258
    Diagnostyka pasożytów tkankowych    260
    Leczenie inwazji pasożytniczych – Mieczysław Dymon    261
    Ważniejsze parazytozy i leki stosowane w ich leczeniu    262
  Pierwotniaki – Agata Pietrzyk    263
    Pierwotniaki jelitowe    263
      Giardia lamblia    263
      Entamoeba histolytica (pełzak czerwonki)    264
      Cryptosporidium parvum    266
      Balantidium coli    267
      Inne pierwotniaki jelitowe    267
    Pasożyty dróg moczowo-płciowych    268
      Trichomonas vaginalis    268
    Pasożyty krwi i tkanek    269
      Rodzaj Plasmodium (zarodźce)    269
      Rodzaj Trypanosoma    271
      Rodzaj Leishmania    271
      Toxoplasma gondii    271
      Pełzaki wolno żyjące    273
  Robaki – Agata Pietrzyk    274
    Przywry    274
    Tasiemce    274
      Taenia saginata (tasiemiec nieuzbrojony)    275
      Taenia solium (tasiemiec uzbrojony)    276
      Echinococcus granulosus (tasiemiec jednojamowy)    277
      Echinococcus multilocularis (tasiemiec wielojamowy)    278
      Hymenolepis nana (tasiemiec karłowaty)    279
      Inne tasiemce    279
    Nicienie    280
      Enterobius vermicularis (owsik ludzki)    280
      Ascaris lumbricoides (glista ludzka)    281
      Trichuris trichiura (włosogłówka ludzka)    282
      Strongyloides stercoralis (węgorek jelitowy)    284
      Inne nicienie pasożytujące w przewodzie pokarmowym    285
      Trichinella spiralis (włosień kręty)    285
      Inne nicienie tkankowe    287
  Ektopasożyty – Mieczysław Dymon    287
  Pytania sprawdzające    290
  10. Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań mikrobiologicznychMirosław Jawień    291
  Zagadnienia ogólne    291
  Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań bakteriologicznych    292
    Krew    292
      Pobieranie i przesyłanie krwi na posiew    292
      Pobieranie krwi do badań serologicznych    293
    Płyn mózgowo-rdzeniowy    294
    Materiały z dróg oddechowych    294
      Wymaz z gardła    294
      Wymaz z nosa    295
      Wymaz z nosogardzieli    295
      Wymaz nadkrtaniowy    296
      Plwocina    296
      Materiały z bronchoskopii    297
      Aspiracja przeztchawicza    298
    Materiały z przewodu pokarmowego    298
      Kał    298
      Żółć    299
    Materiały z dróg moczowo-płciowych    299
      Mocz    299
      Wymaz z cewki moczowej    300
      Materiały z dróg rodnych    301
      Nasienie    302
    Inne    302
      Materiały z ucha    302
      Materiały z oka    303
      Materiały ze skóry, tkanek miękkich i ran    303
      Płyny z jam ciała    304
      Wycinki tkanek    305
      Cewniki naczyniowe    305
  Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań wirusologicznych    305
  Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań mykologicznych    308
  Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań parazytologicznych    309
  Pytania sprawdzające    312
  11. Dezynfekcja i sterylizacja    313
  Wprowadzenie i podstawowe pojęcia – Maria Basta    313
  Metody dezynfekcji – Maria Basta    315
    Dezynfekcja chemiczna    317
      Praktyczne zasady doboru środków dezynfekcyjnych    318
    Dezynfekcja termiczna    318
      Metody z zastosowaniem ciepła wilgotnego    319
    Dezynfekcja termiczno-chemiczna    319
  Antyseptyka (odkażanie) – Maria Basta    319
    Zasady prawidłowej antyseptyki (mycia i/lub dezynfekcji) rąk    320
  Sterylizacja – Artur Drzewiecki    321
    Metody sterylizacji    321
    Dekontaminacja przy podejrzeniu skażenia prionami    323
    Kontrola procesów sterylizacji    324
    Zasady prawidłowej sterylizacji    325
  Organizacja procesów sterylizacji w zakładach opieki zdrowotnej – Jarosław Surowiec    326
  Pytania sprawdzające    330
  12. Zakażenia szpitalne    331
  Zagadnienia ogólne – Małgorzata Bulanda    331
  Podstawowe definicje i określenia – Małgorzata Bulanda    333
  Czynniki ryzyka występowania zakażeń szpitalnych – Małgorzata Bulanda    334
  Czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych – Małgorzata Bulanda    336
  Postacie kliniczne zakażeń szpitalnych – Małgorzata Bulanda    339
    Zakażenie miejsca operowanego    339
    Zakażenia układu moczowego    340
    Zakażenia układu oddechowego    341
    Zakażenia krwi    343
  Epidemiologia szpitalna – Jadwiga Wójkowska-Mach    344
  Kontrola i rejestracja zakażeń szpitalnych – Jadwiga Wójkowska-Mach    345
  Wskaźniki stosowane w epidemiologii szpitalnej – Jadwiga Wójkowska-Mach    347
  Rola mikrobiologii klinicznej w kontroli zakażeń szpitalnych – Małgorzata Bulanda    349
  Pytania sprawdzające    350
  13. BioterroryzmMirosław Jawień    351
    Wprowadzenie    351
    Rys historyczny    352
    Bakterie i wirusy jako broń biologiczna    353
    Pytania sprawdzające    359
  Tabele    360
  Najważniejsze bakterie chorobotwórcze – Artur Drzewiecki    360
  Najważniejsze wirusy chorobotwórcze – Barbara Zawilińska    364
  Najważniejsze grzyby chorobotwórcze – Anna Macura    368
  Najważniejsze pasożyty człowieka – Agata Pietrzyk    369
  Literatura uzupełniająca    371
  Skorowidz    372
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia