Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego

Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

59,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Obecne II wydanie podręcznika zostało uzupełnione o materiały dotyczące badań diagnostycznych i analitycznych, w tym elementy fazy przedlaboratoryjnej, leczenia krwią i jej składnikami, postępowania w przypadku ran oraz stosowanych opatrunków. Rozdział dotyczący uwarunkowań prawnych zawiera obowiązujący, podstawowy akt prawny, jakim jest ustawa z dnia 15 lipca 2012 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. W rozdziałach wyodrębniono słowa kluczowe, kliniczne podstawy wybranych schorzeń, model opieki oraz pytania sprawdzające, które ułatwią powtórzenie materiału. Książka jest adresowana do studentów wydziałów pielęgniarstwa oraz pracujących pielęgniarek.


Liczba stron532
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4397-6
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Uwarunkowania prawne i etyczne opieki pielęgniarskiej świadczonej chorym leczonym chirurgicznie – Kazimiera Zahradniczek    1
[].. Prawa pacjenta    1
[]... Wprowadzenie    1
  1.1.2. Prawa pacjenta w ustawodawstwie polskim    3
  1.1.3. Prawa pacjenta w Europie na podstawie Deklaracji Promocji Praw Pacjenta Światowej Organizacji Zdrowia    8
  1.2. Uwarunkowania prawne praktyki pielęgniarskiej    13
  1.3. Uwarunkowania etyczne praktyki pielęgniarskiej    21
  1.3.1. Wprowadzenie    21
  1.3.2. Kodeks etyczny Międzynarodowej Rady Pielęgniarek    23
  1.3.3. Kodeks etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej    24
  1.3.4. Problemy i dylematy etyczne praktyki zawodowej    29
  1.3.5. Odpowiedzialność zawodowa i prawna pielęgniarki    31
  Pytania sprawdzające    34
  Piśmiennictwo    34
  2. Założenia opieki pielęgniarskiej świadczonej chorym na oddziałach chirurgicznych – Lucyna Ścisło, Kazimiera Zahradniczek    37
  2.1. Wprowadzenie    37
  2.2. Filozofia pielęgniarstwa    38
  2.3. Teorie i modele pielęgniarstwa    39
  2.4. Proces pielęgnowania    40
  2.5. Dokumentowanie świadczonej opieki    42
  2.6. Dokumentacja pielęgnowania pacjenta    44
  Pytania sprawdzające    53
  Piśmiennictwo    53
  3. Patofizjologiczne podstawy reakcji organizmu na uraz – Mariusz Kózka    55
  3.1. Budowa ustroju    55
  3.2. Reakcja organizmu na uraz    57
  Pytania sprawdzające    61
  Piśmiennictwo    61
  4. Leczenie krwią i jej składnikami – Maria Kózka    63
  4.1. Krew i jej składniki stosowane w lecznictwie    63
  4.2. Powikłania przetoczenia krwi i jej składników    73
  4.3. Alternatywne metody leczenia krwią    75
  4.4. Prawne regulacje przetaczania krwi i jej składników    76
  Pytania sprawdzające    80
  Piśmiennictwo    80
  5. Rany – Lucyna Ścisło    81
  5.1. Klasyfikacja ran    81
  5.2. Gojenie rany    83
  5.3. Leczenie ran urazowych    86
  5.3.1. Postępowanie w przypadku rany czystej    86
  5.3.2. Postępowanie w przypadku rany zakażonej    87
  5.4. Rany przewlekłe    88
  5.5. Opatrunki    89
  5.5.1. Opatrunki złożone    91
  Pytania sprawdzające    92
  Piśmiennictwo    92
  6. Zakażenia szpitalne w chirurgii – Marta Kowalewska    95
  6.1. Epidemiologia zakażeń szpitalnych    96
  6.1.1. Profilaktyka zakażeń na oddziałach chirurgicznych    98
  6.1.2. Ochrona chorych operowanych przed zakażeniem    99
  6.2. Najczęstsze zakażenia na oddziale chirurgicznym    103
  6.2.1. Ryzyko rozwoju zakażenia u chorego operowanego    106
  6.3. Model opieki pielęgniarskiej zapobiegający zakażeniom    113
  Pytania sprawdzające    115
  Piśmiennictwo    115
  7. Badania diagnostyczne – Antoni Czupryna, Antoni M. Szczepanik, Monika Nardzewska-Szczepanik, Rafał Solecki    117
  7.1. Wstęp    117
  7.2. Badania obrazowe    118
  7.3. Badania ultrasonograficzne    131
  7.4. Badania endoskopowe    137
  Pytania sprawdzające    142
  Piśmiennictwo    143
  8. Elementy fazy przedlaboratoryjnej w wykonywaniu badań analitycznych – Lucyna Ścisło, Maria Kózka    145
  8.1. Wstęp    145
  8.2. Przygotowanie pacjenta do badania krwi oraz czynniki wpływające na wyniki    146
  8.3. Przygotowanie pacjenta do badania oraz pobieranie krwi    148
  8.4. Przechowywanie i transport próbek z krwią    151
  Pytania sprawdzające    152
  Piśmiennictwo    152
  9. Żywienie chorych w chirurgii – Maria Kózka    153
  9.1. Żywienie zdrowego dorosłego człowieka    153
  9.2. Składniki odżywcze i ich znaczenie w żywieniu    155
  9.3. Niedożywienie – przyczyny, rodzaje i następstwa    158
  9.4. Leczenie żywieniowe    160
  9.5. Żywienie dojelitowe    163
  9.6. Żywienie pozajelitowe    165
  9.7. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym żywionym dojelitowo    167
  9.8. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym żywionym pozajelitowo    169
  Pytania sprawdzające    171
  Piśmiennictwo    171
  10. Okres okołooperacyjny – Elżbieta Walewska    173
  10.1. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie planowanym i nagłym    174
  10.1.1. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie planowanym    176
  10.1.2. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym    185
  znieczulenia    186
  10.3. Zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym    191
  10.3.1. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym w I dobie zabiegu operacyjnego    192
  10.3.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym w kolejnych dniach po zabiegu operacyjnym    197
  Pytania sprawdzające    202
  Piśmiennictwo    203
  11. Opieka nad chorym na oddziałach „chirurgii jednego dnia” – Lucyna Ścisło .    205
  11.1. Znaczenie stosowanego leczenia w „chirurgii jednego dnia”    205
  11.2. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w ramach „chirurgii jednego dnia”    209
  11.3. Postępowanie leczniczo-pielęgnacyjne z pacjentem po zabiegu operacyjnym w „chirurgii jednego dnia”    210
  Pytania sprawdzające    212
  Piśmiennictwo    212
  12. Opieka nad chorym z urazem    215
  12.1. Opieka nad chorym z urazem czaszkowo-mózgowym – Lucyna Ścisło    215
  12.1.1. Kliniczne podstawy urazów czaszkowo-mózgowych    216
  12.1.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym po urazie czaszkowo-mózgowym    223
  Pytania sprawdzające    232
  Piśmiennictwo    232
  12.2. Opieka nad chorym z urazem klatki piersiowej – Marta Kowalewska    234
  12.2.1. Kliniczne podstawy urazów klatki piersiowej    234
  12.2.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z urazem klatki piersiowej    237
  Pytania sprawdzające    240
  Piśmiennictwo    240
  12.3. Opieka nad chorym z urazem narządu ruchu – Lucyna Ścisło    241
  12.3.1. Kliniczne podstawy urazów narządu ruchu    241
  12.3.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym w opatrunku gipsowym    256
  12.3.3. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z wyciągiem szkieletowym    261
  12.3.4. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z urazem narządu ruchu leczonym metodą operacyjną    264
  12.3.5. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym unieruchomionym z powodu leczenia urazu narządu ruchu    270
  Pytania sprawdzające    275
  Piśmiennictwo    276
  12.4. Opieka nad chorym z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego – Lucyna Ścisło    277
  12.4.1. Kliniczne podstawy urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego    277
  12.4.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego    282
  Pytania sprawdzające    286
  Piśmiennictwo    287
  12.5. Opieka nad chorym z chorobą oparzeniową – Marta Kowalewska    288
  12.5.1. Kliniczne podstawy oparzeń    288
  12.5.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z chorobą oparzeniową    295
  Pytania sprawdzające    300
  Piśmiennictwo    300
  13. Opieka nad pacjentem z chorobami naczyń tętniczych i żylnych – Mariusz Kózka, Maria Kózka    301
  13.1. Opieka nad pacjentem z wybranymi chorobami naczyń tętniczych    301
  13.1.1. Kliniczne podstawy wybranych chorób naczyń tętniczych    301
  13.1.2. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobami tętnic    309
  Pytania sprawdzające    312
  Piśmiennictwo    312
  13.2. Opieka nad pacjentem z wybranymi chorobami naczyń żylnych    314
  13.2.1. Kliniczne podstawy wybranych chorób naczyń żylnych    314
  13.2.2. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobami żył    327
  Pytania sprawdzające    330
  Piśmiennictwo    330
  14. Opieka nad chorym w ostrych stanach chirurgicznych    331
  14.1. Opieka nad chorym z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego – Elżbieta Walewska    331
  14.1.1. Kliniczne podstawy krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego    332
  14.1.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z krwawieniem z żołądka i żylaków przełyku    336
  Pytania sprawdzające    341
  Piśmiennictwo    341
  14.2. Opieka nad chorym z niedrożnością przewodu pokarmowego – Lucyna Ścisło    343
  14.2.1. Kliniczne podstawy niedrożności przewodu pokarmowego    343
  14.2.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z niedrożnością mechaniczną jelit    348
  Pytania sprawdzające    355
  Piśmiennictwo    356
  14.3. Opieka nad chorym z ostrym zapaleniem trzustki – Marta Kowalewska    357
  14.3.1. Kliniczne podstawy ostrego zapalenia trzustki    357
  14.3.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z ostrym zapaleniem trzustki leczonym zachowawczo i operacyjnie    365
  Pytania sprawdzające    371
  Piśmiennictwo    371
  14.4. Opieka nad chorym z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego i z rozlanym zapaleniem otrzewnej – Elżbieta Walewska    372
  14.4.1. Kliniczne podstawy ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego i wybranych powikłań    372
  14.4.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego    377
  14.4.3. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z naciekiem okołowyrostkowym    382
  14.4.4. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z rozlanym zapaleniem otrzewnej    383
  Pytania sprawdzające    387
  Piśmiennictwo    388
  15. Opieka nad chorym z chorobami układu pokarmowego    389
  15.1. Opieka nad chorym z rakiem przełyku – Elżbieta Walewska    389
  15.1.1. Kliniczne podstawy raka przełyku    390
  15.1.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z rakiem przełyku przed zabiegiem udrożnienia przełyku    392
  15.1.3. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z rakiem przełyku po endoskopowym protezowaniu przełyku    395
  15.1.4. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z założoną gastrostomią    397
  Pytania sprawdzające    400
  Piśmiennictwo    401
  15.2. Opieka nad chorym z chorobami żołądka i dwunastnicy – Lucyna Ścisło    402
  15.2.1. Kliniczne podstawy wybranych chorób żołądka i dwunastnicy    402
  15.2.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z rakiem żołądka    409
  15.2.3. Pacjent po zabiegu operacyjnym (całkowite wycięcie żołądka)    412
  Pytania sprawdzające    422
  Piśmiennictwo    422
  15.3. Opieka nad chorym z wybranymi chorobami pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i wątroby – Lucyna Ścisło    424
  15.3.1. Kliniczne podstawy wybranych chorób pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i wątroby    424
  15.3.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z kamicą pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych    433
  15.3.3. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym na raka wątroby    442
  15.3.4. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z żółtaczką mechaniczną    447
  Pytania sprawdzające    449
  Piśmiennictwo    450
  15.4. Opieka nad chorym z wybranymi chorobami jelit, odbytnicy i odbytu – Maria Kózka    451
  15.4.1. Kliniczne podstawy wybranych chorób jelit, odbytnicy i odbytu    451
  15.4.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z przetoką jelitową (stomią)    467
  Pytania sprawdzające    475
  Piśmiennictwo    475
  15.5. Opieka nad chorym z przepukliną brzuszną – Zofia Kłapa    476
  15.5.1. Kliniczne podstawy wybranych przepuklin brzusznych    476
  pachwinową    481
  Pytania sprawdzające    485
  Piśmiennictwo    485
  16. Opieka nad chorymi z rakiem piersi – Marta Kowalewska    487
  16.1. Kliniczne podstawy raka piersi    487
  16.2. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentką z rakiem piersi po mastektomii z limfadenektomią    504
  Pytania sprawdzające    509
  Piśmiennictwo    509
  17. Opieka nad pacjentem z wybranymi chorobami tarczycy – Elżbieta Walewska, Lucyna Ścisło    511
  17.1. Kliniczne podstawy wybranych chorób tarczycy    511
  17.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z nadczynnością tarczycy    516
  Pytania sprawdzające    522
  Piśmiennictwo    523
  Skorowidz    525
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia