Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego

Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

59,50

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Obecne II wydanie podręcznika zostało uzupełnione o materiały dotyczące badań diagnostycznych i analitycznych, w tym elementy fazy przedlaboratoryjnej, leczenia krwią i jej składnikami, postępowania w przypadku ran oraz stosowanych opatrunków. Rozdział dotyczący uwarunkowań prawnych zawiera obowiązujący, podstawowy akt prawny, jakim jest ustawa z dnia 15 lipca 2012 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. W rozdziałach wyodrębniono słowa kluczowe, kliniczne podstawy wybranych schorzeń, model opieki oraz pytania sprawdzające, które ułatwią powtórzenie materiału. Książka jest adresowana do studentów wydziałów pielęgniarstwa oraz pracujących pielęgniarek.


Rok wydania2013
Liczba stron532
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4397-6
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do II wydania VII
  Przedmowa do I wydania IX
  
  1. Uwarunkowania prawne i etyczne opieki pielęgniarskiej świadczonej chorym leczonym chirurgicznie – Kazimiera Zahradniczek     1
  
  1.1. Prawa pacjenta     1
  1.1.1. Wprowadzenie     1
  1.1.2. Prawa pacjenta w ustawodawstwie polskim     3
  1.1.3. Prawa pacjenta w Europie na podstawie Deklaracji Promocji Praw Pacjenta Światowej Organizacji Zdrowia     8
  1.2. Uwarunkowania prawne praktyki pielęgniarskiej     13
  1.3. Uwarunkowania etyczne praktyki pielęgniarskiej     21
  1.3.1. Wprowadzenie     21
  1.3.2. Kodeks etyczny Międzynarodowej Rady Pielęgniarek     23
  1.3.3. Kodeks etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej     24
  1.3.4. Problemy i dylematy etyczne praktyki zawodowej     29
  1.3.5. Odpowiedzialność zawodowa i prawna pielęgniarki     31
  Pytania sprawdzające     34
  Piśmiennictwo     34
  
  2. Założenia opieki pielęgniarskiej świadczonej chorym na oddziałach chirurgicznych – Lucyna Ścisło, Kazimiera Zahradniczek     37
  
  2.1. Wprowadzenie     37
  2.2. Filozofia pielęgniarstwa     38
  2.3. Teorie i modele pielęgniarstwa     39
  2.4. Proces pielęgnowania     40
  2.5. Dokumentowanie świadczonej opieki     42
  2.6. Dokumentacja pielęgnowania pacjenta     44
  Pytania sprawdzające     53
  Piśmiennictwo     53
  
  3. Patofizjologiczne podstawy reakcji organizmu na uraz – Mariusz Kózka     55
  
  3.1. Budowa ustroju     55
  3.2. Reakcja organizmu na uraz     57
  Pytania sprawdzające     61
  Piśmiennictwo     61
  
  4. Leczenie krwią i jej składnikami – Maria Kózka     63
  
  4.1. Krew i jej składniki stosowane w lecznictwie     63
  4.2. Powikłania przetoczenia krwi i jej składników     73
  4.3. Alternatywne metody leczenia krwią     75
  4.4. Prawne regulacje przetaczania krwi i jej składników     76
  Pytania sprawdzające     80
  Piśmiennictwo     80
  
  5. Rany – Lucyna Ścisło     81
  
  5.1. Klasyfikacja ran     81
  5.2. Gojenie rany     83
  5.3. Leczenie ran urazowych     86
  5.3.1. Postępowanie w przypadku rany czystej     86
  5.3.2. Postępowanie w przypadku rany zakażonej     87
  5.4. Rany przewlekłe     88
  5.5. Opatrunki     89
  5.5.1. Opatrunki złożone     91
  Pytania sprawdzające     92
  Piśmiennictwo     92
  
  6. Zakażenia szpitalne w chirurgii – Marta Kowalewska     95
  
  6.1. Epidemiologia zakażeń szpitalnych     96
  6.1.1. Profilaktyka zakażeń na oddziałach chirurgicznych     98
  6.1.2. Ochrona chorych operowanych przed zakażeniem     99
  6.2. Najczęstsze zakażenia na oddziale chirurgicznym     103
  6.2.1. Ryzyko rozwoju zakażenia u chorego operowanego     106
  6.3. Model opieki pielęgniarskiej zapobiegający zakażeniom     113
  Pytania sprawdzające     115
  Piśmiennictwo     115
  
  7. Badania diagnostyczne – Antoni Czupryna, Antoni M. Szczepanik, Monika Nardzewska-Szczepanik, Rafał Solecki     117
  
  7.1. Wstęp     117
  7.2. Badania obrazowe     118
  7.3. Badania ultrasonograficzne     131
  7.4. Badania endoskopowe     137
  Pytania sprawdzające     142
  Piśmiennictwo     143
  
  8. Elementy fazy przedlaboratoryjnej w wykonywaniu badań analitycznych – Lucyna Ścisło, Maria Kózka     145
  
  8.1. Wstęp     145
  8.2. Przygotowanie pacjenta do badania krwi oraz czynniki wpływające na wyniki     146
  8.3. Przygotowanie pacjenta do badania oraz pobieranie krwi     148
  8.4. Przechowywanie i transport próbek z krwią     151
  Pytania sprawdzające     152
  Piśmiennictwo     152
  
  9. Żywienie chorych w chirurgii – Maria Kózka     153
  
  9.1. Żywienie zdrowego dorosłego człowieka     153
  9.2. Składniki odżywcze i ich znaczenie w żywieniu     155
  9.3. Niedożywienie – przyczyny, rodzaje i następstwa     158
  9.4. Leczenie żywieniowe     160
  9.5. Żywienie dojelitowe     163
  9.6. Żywienie pozajelitowe     165
  9.7. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym żywionym dojelitowo     167
  9.8. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym żywionym pozajelitowo     169
  Pytania sprawdzające     171
  Piśmiennictwo     171
  
  10. Okres okołooperacyjny – Elżbieta Walewska     173
  
  10.1. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie planowanym i nagłym     174
  10.1.1. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie planowanym     176
  10.1.2. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym     185
  10.2. Postępowanie po zabiegu operacyjnym z uwzględnieniem rodzaju
  znieczulenia     186
  10.3. Zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym     191
  10.3.1. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym w I dobie zabiegu operacyjnego     192
  10.3.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym w kolejnych dniach po zabiegu operacyjnym     197
  Pytania sprawdzające     202
  Piśmiennictwo     203
  
  11. Opieka nad chorym na oddziałach „chirurgii jednego dnia” – Lucyna Ścisło .    205
  
  11.1. Znaczenie stosowanego leczenia w „chirurgii jednego dnia”     205
  11.2. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w ramach „chirurgii jednego dnia”     209
  11.3. Postępowanie leczniczo-pielęgnacyjne z pacjentem po zabiegu operacyjnym w „chirurgii jednego dnia”     210
  Pytania sprawdzające     212
  Piśmiennictwo     212
  
  12. Opieka nad chorym z urazem     215
  
  12.1. Opieka nad chorym z urazem czaszkowo-mózgowym – Lucyna Ścisło     215
  12.1.1. Kliniczne podstawy urazów czaszkowo-mózgowych     216
  12.1.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym po urazie czaszkowo-mózgowym     223
  Pytania sprawdzające     232
  Piśmiennictwo     232
  12.2. Opieka nad chorym z urazem klatki piersiowej – Marta Kowalewska     234
  12.2.1. Kliniczne podstawy urazów klatki piersiowej     234
  12.2.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z urazem klatki piersiowej     237
  Pytania sprawdzające     240
  Piśmiennictwo     240
  12.3. Opieka nad chorym z urazem narządu ruchu – Lucyna Ścisło     241
  12.3.1. Kliniczne podstawy urazów narządu ruchu     241
  12.3.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym w opatrunku gipsowym     256
  12.3.3. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z wyciągiem szkieletowym     261
  12.3.4. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z urazem narządu ruchu leczonym metodą operacyjną     264
  12.3.5. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym unieruchomionym z powodu leczenia urazu narządu ruchu     270
  Pytania sprawdzające     275
  Piśmiennictwo     276
  12.4. Opieka nad chorym z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego – Lucyna Ścisło     277
  12.4.1. Kliniczne podstawy urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego     277
  12.4.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego     282
  Pytania sprawdzające     286
  Piśmiennictwo     287
  12.5. Opieka nad chorym z chorobą oparzeniową – Marta Kowalewska     288
  12.5.1. Kliniczne podstawy oparzeń     288
  12.5.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z chorobą oparzeniową     295
  Pytania sprawdzające     300
  Piśmiennictwo     300
  
  13. Opieka nad pacjentem z chorobami naczyń tętniczych i żylnych – Mariusz Kózka, Maria Kózka     301
  
  13.1. Opieka nad pacjentem z wybranymi chorobami naczyń tętniczych     301
  13.1.1. Kliniczne podstawy wybranych chorób naczyń tętniczych     301
  13.1.2. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobami tętnic     309
  Pytania sprawdzające     312
  Piśmiennictwo     312
  13.2. Opieka nad pacjentem z wybranymi chorobami naczyń żylnych     314
  13.2.1. Kliniczne podstawy wybranych chorób naczyń żylnych     314
  13.2.2. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobami żył     327
  Pytania sprawdzające     330
  Piśmiennictwo     330
  
  14. Opieka nad chorym w ostrych stanach chirurgicznych     331
  
  14.1. Opieka nad chorym z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego – Elżbieta Walewska     331
  14.1.1. Kliniczne podstawy krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego     332
  14.1.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z krwawieniem z żołądka i żylaków przełyku     336
  Pytania sprawdzające     341
  Piśmiennictwo     341
  14.2. Opieka nad chorym z niedrożnością przewodu pokarmowego – Lucyna Ścisło     343
  14.2.1. Kliniczne podstawy niedrożności przewodu pokarmowego     343
  14.2.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z niedrożnością mechaniczną jelit     348
  Pytania sprawdzające     355
  Piśmiennictwo     356
  14.3. Opieka nad chorym z ostrym zapaleniem trzustki – Marta Kowalewska     357
  14.3.1. Kliniczne podstawy ostrego zapalenia trzustki     357
  14.3.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z ostrym zapaleniem trzustki leczonym zachowawczo i operacyjnie     365
  Pytania sprawdzające     371
  Piśmiennictwo     371
  14.4. Opieka nad chorym z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego i z rozlanym zapaleniem otrzewnej – Elżbieta Walewska     372
  14.4.1. Kliniczne podstawy ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego i wybranych powikłań     372
  14.4.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego     377
  14.4.3. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z naciekiem okołowyrostkowym     382
  14.4.4. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z rozlanym zapaleniem otrzewnej     383
  Pytania sprawdzające     387
  Piśmiennictwo     388
  
  15. Opieka nad chorym z chorobami układu pokarmowego     389
  
  15.1. Opieka nad chorym z rakiem przełyku – Elżbieta Walewska     389
  15.1.1. Kliniczne podstawy raka przełyku     390
  15.1.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z rakiem przełyku przed zabiegiem udrożnienia przełyku     392
  15.1.3. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z rakiem przełyku po endoskopowym protezowaniu przełyku     395
  15.1.4. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z założoną gastrostomią    397
  Pytania sprawdzające     400
  Piśmiennictwo     401
  15.2. Opieka nad chorym z chorobami żołądka i dwunastnicy – Lucyna Ścisło     402
  15.2.1. Kliniczne podstawy wybranych chorób żołądka i dwunastnicy     402
  15.2.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z rakiem żołądka     409
  15.2.3. Pacjent po zabiegu operacyjnym (całkowite wycięcie żołądka)     412
  Pytania sprawdzające     422
  Piśmiennictwo     422
  15.3. Opieka nad chorym z wybranymi chorobami pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i wątroby – Lucyna Ścisło     424
  15.3.1. Kliniczne podstawy wybranych chorób pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i wątroby     424
  15.3.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z kamicą pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych     433
  15.3.3. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym na raka wątroby     442
  15.3.4. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z żółtaczką mechaniczną     447
  Pytania sprawdzające     449
  Piśmiennictwo     450
  15.4. Opieka nad chorym z wybranymi chorobami jelit, odbytnicy i odbytu – Maria Kózka     451
  15.4.1. Kliniczne podstawy wybranych chorób jelit, odbytnicy i odbytu     451
  15.4.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z przetoką jelitową (stomią)     467
  Pytania sprawdzające     475
  Piśmiennictwo     475
  15.5. Opieka nad chorym z przepukliną brzuszną – Zofia Kłapa     476
  15.5.1. Kliniczne podstawy wybranych przepuklin brzusznych     476
  15.5.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z przepukliną
  pachwinową     481
  Pytania sprawdzające     485
  Piśmiennictwo     485
  
  16. Opieka nad chorymi z rakiem piersi – Marta Kowalewska     487
  
  16.1. Kliniczne podstawy raka piersi     487
  16.2. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentką z rakiem piersi po mastektomii z limfadenektomią     504
  Pytania sprawdzające     509
  Piśmiennictwo     509
  
  17. Opieka nad pacjentem z wybranymi chorobami tarczycy – Elżbieta Walewska, Lucyna Ścisło     511
  
  17.1. Kliniczne podstawy wybranych chorób tarczycy     511
  17.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z nadczynnością tarczycy     516
  Pytania sprawdzające     522
  Piśmiennictwo     523
  
  Skorowidz     525
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia