Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

Podręcznik dla studiów medycznych

4 oceny

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

52,32  87,20

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

52,3287,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to nowoczesny podręcznik uwzględniający najnowsze osiągnięcia w dziedzinie geriatrii oraz współczesne rozwiązania w opiece geriatrycznej.
Publikacja została podzielona na trzy części. Część I zawiera charakterystykę procesu starzenia, w części II omówiono specyfikę chorobowości u starszych pacjentów z uwzględnieniem aspektów postępowania pielęgniarskiego w wybranych patologiach, natomiast część II jest poświęcona organizacji opieki nad starszym pacjentem.


Liczba stron424
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5032-5
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CZĘŚĆ I GERONTOLOGIA    21
  1. Charakterystyka procesu starzenia się    23
    1.1. Aspekt biologiczny – Janusz Witowski    23
      1.1.1. Starzenie się a choroba    23
      1.1.2. Starzenie się a czas życia    24
      1.1.3. Starzenie się w aspekcie genetycznym i ewolucyjnym    25
      1.1.4. Teorie objaśniające mechanizm starzenia się    26
      1.1.5. Progeria    28
      1.1.6. Starzenie się komórek    28
      1.1.7. Starzenie się a nowotwory    29
      1.1.8. Restrykcja kaloryczna    30
    1.2. Aspekt psychologiczny – Anna Izabela Brzezińska    32
      1.2.1. Podział okresu późnej dorosłości na etapy    32
      1.2.2. Czynniki wpływające na poczucie jakości życia w okresie późnej dorosłości    32
      1.2.3. Zmiany w sferze poznawczej    34
      1.2.4. Zmiany w sferze emocjonalnej    34
      1.2.5. Zmiany w sferze społecznej    35
      1.2.6. Religijność i sfera duchowa    35
      1.2.7. Kryzys tożsamości w późnym okresie dorosłości    36
      1.2.8. Nieuniknione doświadczenia utraty    36
      1.2.9. Społeczne źródła zagrożeń rozwoju w okresie późnej dorosłości    38
      1.2.10. Rola rodziny w podtrzymaniu wysokiej jakości życia osób starszych    39
    1.3. Aspekt socjoekonomiczny – Piotr Błędowski    41
      1.3.1. Populacja osób starszych w Polsce – cechy charakterystyczne    41
      1.3.2. Osoby starsze w rodzinie i społeczeństwie    44
      1.3.3. Ekonomiczne konsekwencje demograficznego starzenia się ludności    46
      1.3.4. Pozycja ludzi starszych na rynku pracy    47
    1.4. Starzenie się ludności jako proces demograficzny – Piotr Szukalski    49
  2. Zmiany narządowe towarzyszące procesowi starzenia sięBarbara Bień    58
    2.1. Następstwa starzenia się na poziomie narządowym    58
      2.1.1. Układ krążenia    59
      2.1.2. Układ nerwowy    60
      2.1.3. Narządy zmysłów    60
      2.1.4. Układ kostno-stawowy    61
      2.1.5. Układ pokarmowy    63
      2.1.6. Układ moczowy    63
      2.1.7. Układ hormonalny    64
      2.1.8. Układ immunologiczny    64
      2.1.9. Układ oddechowy    65
    2.2. Następstwa starzenia się na poziomie organizmu    65
  3. Problemy psychospołeczne osób w starszym wiekuHanna Kachaniuk    68
    3.1. Osamotnienie i samotność    68
    3.2. Przeżywanie żałoby    69
    3.3. Agresja i przemoc jako następstwo poczucia zagrożenia i bezradności    70
    3.4. Strategie adaptacji do starości    71
    3.5. Wydłużenie aktywności zawodowej    72
    3.6. Alkoholizm    73
  4. Promocja zdrowia wobec osób w wieku podeszłymMaria Biskupska    75
    4.1. Mity i prawdziwe determinanty dotyczące procesu starzenia się    75
    4.2. Aktywne starzenie się    76
      4.2.1. Działania na rzecz aktywnego starzenia się    77
  5. Zastosowanie modeli pielęgnowania w opiece nad pacjentem w wieku podeszłymDorota Talarska    83
    5.1. Model aktywności życiowych    84
    5.2. Analiza stanu pacjenta z wykorzystaniem modelu aktywności życiowych    87
  CZĘŚĆ II SPECYFIKA CHOROBOWOŚCI U STARSZYCH PACJENTÓW    91
  6. Typowe cechy medycyny geriatrycznejKatarzyna Wieczorowska-Tobis    93
    6.1. Hipotonia ortostatyczna    95
    6.2. Frailty – zespół kruchości/zespół słabości    97
  7. Analiza sprawności funkcjonalnej pacjenta geriatrycznego. Rola pielęgniarki w zespole geriatrycznymEwa Borowiak, Tomasz Kostka    99
  8. Odrębności przebiegu wybranych stanów patologicznych w starości    117
    8.1. Układ nerwowy    117
      8.1.1. Choroba Parkinsona – Tadeusz Andrzej Mendel    117
      8.1.2. Udar mózgu – Tadeusz Andrzej Mendel    122
      8.1.3. Specyfika postępowania pielęgniarskiego w wybranych stanach patologicznych układu nerwowego – Halina Trzeciak    127
    8.2. Układ krążenia    143
      8.2.1. Niewydolność serca – Jolanta Życzkowska    143
      8.2.2. Choroba niedokrwienna serca w wieku podeszłym – Anna Skalska    148
      8.2.3. Nadciśnienie tętnicze w wieku podeszłym – Barbara Gryglewska    156
      8.2.4. Miażdżyca – Barbara Gryglewska    162
      8.2.5. Zaburzenia rytmu serca u chorych w starszym wieku – Dariusz Kozłowski    167
      8.2.6. Specyfika postępowania pielęgniarskiego w wybranych zaburzeniach układu krążenia – Lucyna Płaszewska-Żywko    174
    8.3. Układ oddechowy – Ewa Pisarczyk-Bogacka, Krystyna Misiak, Zbigniew Machaj, Izabela Wróblewska    185
      8.3.1. Zapalenia płuc    185
      8.3.2. Choroby obturacyjne    186
      8.3.3. Specyfika postępowania pielęgniarskiego w wybranych stanach patologicznych układu oddechowego    190
    8.4. Układ pokarmowy – Jan Szewieczek, Ewa Nowakowska-Duława    200
      8.4.1. Choroba wrzodowa    200
      8.4.2. Zaparcie    203
      8.4.3. Biegunka    208
      8.4.4. Specyfika postępowania pielęgniarskiego w wybranych chorobach układu pokarmowego – Elżbieta Kopczyńska    214
    8.5. Układ endokrynologiczny    226
      8.5.1. Cukrzyca – Jarosław Derejczyk, Katarzyna Wieczorowska-Tobis    226
      8.5.2. Choroby tarczycy – Katarzyna Wieczorowska-Tobis    233
      8.5.3. Specyfika postępowania pielęgniarskiego w wybranych stanach patologicznych układu endokrynologicznego – Joanna Stanisławska, Elżbieta Drozd-Gajdus    236
    8.6. Układ moczowy    249
      8.6.1. Zakażenia układu moczowego – Michał Ciszek, Leszek Pączek    249
      8.6.2. Odwodnienie – Michał Ciszek, Leszek Pączek    252
      8.6.3. Specyfika postępowania pielęgniarskiego w wybranych chorobach układu moczowego – Łukasz Czyżewski, Anna Kraszczyńska    254
    8.7. Układ ruchu    264
      8.7.1. Osteoporoza – Krzysztof Galus    264
      8.7.2. Choroba zwyrodnieniowa stawów – Włodzimierz Samborski    271
      8.7.3. Reumatoidalne zapalenie stawów – Włodzimierz Samborski    276
      8.7.4. Specyfika postępowania pielęgniarskiego w wybranych patologiach układu ruchu – Grażyna Bączyk    281
      8.7.5. Opieka nad pacjentem po endoprotezoplastyce stawów – Aleksandra Zielińska    289
  9. Wybrane wielkie zespoły geriatryczne    297
    9.1. Nietrzymanie moczu i stolca – Arkadiusz Styszyński, Urszula Kwapisz    297
      9.1.1. Nietrzymanie moczu    297
      9.1.2. Nietrzymanie stolca    304
    9.2. Upadki i zaburzenia lokomocji – Kornelia Kędziora-Kornatowska, Monika Biercewicz    307
      9.2.1. Przyczyny upadków    308
      9.2.2. Konsekwencje upadków    310
      9.2.3. Profilaktyka upadków    311
    9.3. Otępienie – Alicja Klich-Rączka    315
      9.3.1. Choroba Alzheimera    315
      9.3.2. Rozpoznawanie otępień    318
      9.3.3. Leczenie otępień    319
      9.3.4. Pielęgnowanie chorych z otępieniem    321
    9.4. Depresja – Tadeusz Parnowski    326
    9.5. Psychoedukacja, psychoterapia i opieka pielęgniarska jako działania optymalizujące funkcjonowanie społeczne osób starszych z zaburzeniami psychicznymi – Krystyna Górna, Katarzyna Gołębiewska    333
      9.5.1. Psychoedukacja    333
      9.5.2. Psychoterapia    334
      9.5.3. Opieka pielęgniarska    335
  10. Czynniki wpływające na przebieg działań opiekuńczo-pielęgnacyjnych wobec osób w wieku podeszłym    345
    10.1. Specyfika czynności pielęgnacyjno-higienicznych wobec osób starszych – Maria Stachowska, Magdalena Strugała    345
    10.2. Specyficzne problemy wynikające ze sprawowania opieki w warunkach domowych – Halina Doroszkiewicz    351
      10.2.1. Uwarunkowania zapotrzebowania na opiekę nad osobami starszymi    351
      10.2.2. Zmiany w rodzinie a możliwości zapewnienia opieki osobom starszym w warunkach domowych    352
      10.2.3. Problemy opieki w warunkach domowych na przykładzie osoby starszej z otępieniem    355
    10.3. Komunikacja ze starszym pacjentem z uwzględnieniem zaburzeń wzroku i słuchu oraz zaburzeń funkcji poznawczych – Magdalena Strugała    359
      10.3.1. Komunikowanie się z osobą starszą o upośledzonym wzroku    359
      10.3.2. Komunikowanie się z osobą starszą z zaburzeniami słuchu    361
      10.3.3. Komunikowanie się z osobą starszą z zaburzeniami poznawczymi    363
      10.3.4. Komunikowanie się z pacjentem z afazją    364
    10.4. Pielęgnowanie skóry u osób w podeszłym wieku – Irena Blenke-Krysiak    366
      10.4.1. Ochrona przed czynnikami niekorzystnymi dla skóry    370
      10.4.2. Wspomaganie osłabionych funkcji skóry    372
      10.4.3. Higiena ciała    374
      10.4.4. Przywracanie nawilżenia skóry    377
    10.5. Odleżyny – Irena Blenke-Krysiak    383
      10.5.1. Wprowadzenie    383
      10.5.2. Zapobieganie odleżynom    388
      10.5.3. Wystąpienie odleżyny – postępowanie    395
      10.5.4. Powikłania ran odleżynowych    401
    10.6. Owrzodzenia podudzi – Zyta Beata Wojszel    402
      10.6.1. Etiologia owrzodzeń podudzi    402
      10.6.2. Leczenie owrzodzeń podudzi    403
      10.6.3. Profilaktyka owrzodzeń podudzi    407
    10.7. Delirium – Andrzej Jóźwiak    408
    10.8. Pacjent dializowany – Beata Hornik, Jan Duława    411
      10.8.1. Hemodializa    412
      10.8.2. Dializa otrzewnowa    414
    10.9. Pacjent ze stomią – Elżbieta Kopczyńska, Lech Cierpka    418
    10.10. Eliminacja i profilaktyka bólu w starości – Hanna Kachaniuk    422
      10.10.1. Diagnostyka bólu    423
      10.10.2. Profilaktyka i leczenie bólu    427
  11. Wybrane aspekty żywienia osób starszych    433
    11.1. Zasady odżywiania w starszym wieku – Marian Grzymisławski    433
    11.2. Niedożywienie – Zyta Beata Wojszel    440
    11.3. Otyłość – Marian Grzymisławski, Katarzyna Wieczorowska-Tobis    445
  12. Opieka nad pacjentem starszym w okresie okołooperacyjnymBeata Skokowska    451
    12.1. Wiek jako czynnik ryzyka leczenia operacyjnego    451
    12.2. Przedoperacyjna ocena i postępowanie okołooperacyjne    452
    12.3. Nadzór i monitorowanie w okresie pooperacyjnym    454
  13. Zasady usprawniania starszych pacjentówTomasz Kostka    457
    13.1. Kinezyterapia    458
    13.2. Inne metody usprawniania    459
    13.3. Rehabilitacja w chorobach układu krążenia    460
    13.4. Rehabilitacja w chorobach układu ruchu    461
    13.5. Zapobieganie hipokinezji    461
    13.6. Inne specyficzne problemy usprawniania osób starszych    462
  14. Jakość życia osób starszychKrystyna Górna, Krystyna Jaracz    465
    14.1. Specyfika jakości życia osób starszych    466
  15. Zasady medycyny paliatywnej w odniesieniu do pacjentów starszych    469
    15.1. Wprowadzenie – Katarzyna Wieczorowska-Tobis    469
    15.2. Zasady postępowania ze starszym pacjentem w terminalnej fazie choroby – Maria Stachowska    472
  16. Podstawowe zasady farmakoterapii geriatrycznejAgnieszka Neumann-Podczaska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis    475
    16.1. Rola personelu pielęgniarskiego w ograniczaniu błędów popełnianych przez pacjentów w czasie pobierania leków    477
    16.2. Niepodatność pacjenta na zalecenia dotyczące leczenia    479
  17. Opieka stomatologiczna nad starszym pacjentem    481
    17.1. Wprowadzenie – Ryszard Koczorowski    481
    17.2. Rola pielęgniarki w sprawowaniu opieki – Magdalena Strugała    487
  18. Interpretacja istotnych dla pielęgnacji objawów i wyników badań u chorych w starszym wiekuJarosław Derejczyk    491
  CZĘŚĆ III ORGANIZACJA OPIEKI NAD STARSZYM PACJENTEM    501
  19. Formy opieki nad starszym pacjentem stosowane w Polsce    503
    19.1. Podstawowa opieka zdrowotna – Maria Stachowska, Marlena Szewczyczak    503
      19.1.1. Pielęgniarska opieka długoterminowa    505
    19.2. Wybrane formy opieki instytucjonalnej nad starszym pacjentem – Hanna Kachaniuk    508
  20. Wybrane europejskie modele opieki geriatrycznejDorota Talarska    515
  21. Telemedyczna opieka geriatrycznaAleksandra Suwalska    523
    21.1. Wstęp    523
    21.2. Definicje pojęć    523
    21.3. Przykłady zastosowania technologii w opiece zdrowotnej    524
  Test sprawdzający zdobytą wiedzę    528
  Literatura uzupełniająca    538
  Skorowidz    541
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia