Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

Podręcznik dla studiów medycznych

5 ocen

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

95,40  159,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 159,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 95,40 zł  


95,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to nowoczesny podręcznik uwzględniający najnowsze osiągnięcia w dziedzinie geriatrii oraz współczesne rozwiązania w opiece geriatrycznej.
Publikacja została podzielona na trzy części. Część I zawiera charakterystykę procesu starzenia, w części II omówiono specyfikę chorobowości u starszych pacjentów z uwzględnieniem aspektów postępowania pielęgniarskiego w wybranych patologiach, natomiast część II jest poświęcona organizacji opieki nad starszym pacjentem.


Rok wydania2017
Liczba stron424
KategoriaGeriatria
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5032-5
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CZĘŚĆ I GERONTOLOGIA     21
  
  1. Charakterystyka procesu starzenia się     23
    1.1. Aspekt biologiczny – Janusz Witowski     23
      1.1.1. Starzenie się a choroba     23
      1.1.2. Starzenie się a czas życia     24
      1.1.3. Starzenie się w aspekcie genetycznym i ewolucyjnym     25
      1.1.4. Teorie objaśniające mechanizm starzenia się     26
      1.1.5. Progeria     28
      1.1.6. Starzenie się komórek     28
      1.1.7. Starzenie się a nowotwory     29
      1.1.8. Restrykcja kaloryczna     30
    1.2. Aspekt psychologiczny – Anna Izabela Brzezińska    32
      1.2.1. Podział okresu późnej dorosłości na etapy     32
      1.2.2. Czynniki wpływające na poczucie jakości życia w okresie późnej dorosłości     32
      1.2.3. Zmiany w sferze poznawczej     34
      1.2.4. Zmiany w sferze emocjonalnej     34
      1.2.5. Zmiany w sferze społecznej     35
      1.2.6. Religijność i sfera duchowa     35
      1.2.7. Kryzys tożsamości w późnym okresie dorosłości     36
      1.2.8. Nieuniknione doświadczenia utraty     36
      1.2.9. Społeczne źródła zagrożeń rozwoju w okresie późnej dorosłości     38
      1.2.10. Rola rodziny w podtrzymaniu wysokiej jakości życia osób starszych     39
    1.3. Aspekt socjoekonomiczny – Piotr Błędowski     41
      1.3.1. Populacja osób starszych w Polsce – cechy charakterystyczne     41
      1.3.2. Osoby starsze w rodzinie i społeczeństwie     44
      1.3.3. Ekonomiczne konsekwencje demograficznego starzenia się ludności     46
      1.3.4. Pozycja ludzi starszych na rynku pracy     47
    1.4. Starzenie się ludności jako proces demograficzny – Piotr Szukalski     49
  
  2. Zmiany narządowe towarzyszące procesowi starzenia sięBarbara Bień     58
    2.1. Następstwa starzenia się na poziomie narządowym     58
      2.1.1. Układ krążenia     59
      2.1.2. Układ nerwowy     60
      2.1.3. Narządy zmysłów     60
      2.1.4. Układ kostno-stawowy     61
      2.1.5. Układ pokarmowy     63
      2.1.6. Układ moczowy     63
      2.1.7. Układ hormonalny     64
      2.1.8. Układ immunologiczny     64
      2.1.9. Układ oddechowy     65
    2.2. Następstwa starzenia się na poziomie organizmu     65
  
  3. Problemy psychospołeczne osób w starszym wiekuHanna Kachaniuk     68
    3.1. Osamotnienie i samotność     68
    3.2. Przeżywanie żałoby     69
    3.3. Agresja i przemoc jako następstwo poczucia zagrożenia i bezradności     70
    3.4. Strategie adaptacji do starości     71
    3.5. Wydłużenie aktywności zawodowej     72
    3.6. Alkoholizm     73
  
  4. Promocja zdrowia wobec osób w wieku podeszłymMaria Biskupska    75
    4.1. Mity i prawdziwe determinanty dotyczące procesu starzenia się     75
    4.2. Aktywne starzenie się     76
      4.2.1. Działania na rzecz aktywnego starzenia się     77
  
  5. Zastosowanie modeli pielęgnowania w opiece nad pacjentem w wieku podeszłymDorota Talarska    83
    5.1. Model aktywności życiowych     84
    5.2. Analiza stanu pacjenta z wykorzystaniem modelu aktywności życiowych     87
  
  CZĘŚĆ II SPECYFIKA CHOROBOWOŚCI U STARSZYCH PACJENTÓW     91
  
  6. Typowe cechy medycyny geriatrycznejKatarzyna Wieczorowska-Tobis     93
    6.1. Hipotonia ortostatyczna     95
    6.2. Frailty – zespół kruchości/zespół słabości     97
  
  7. Analiza sprawności funkcjonalnej pacjenta geriatrycznego. Rola pielęgniarki w zespole geriatrycznymEwa Borowiak, Tomasz Kostka     99
  
  8. Odrębności przebiegu wybranych stanów patologicznych w starości     117
    8.1. Układ nerwowy     117
      8.1.1. Choroba Parkinsona – Tadeusz Andrzej Mendel     117
      8.1.2. Udar mózgu – Tadeusz Andrzej Mendel    122
      8.1.3. Specyfika postępowania pielęgniarskiego w wybranych stanach patologicznych układu nerwowego – Halina Trzeciak     127
    8.2. Układ krążenia     143
      8.2.1. Niewydolność serca – Jolanta Życzkowska     143
      8.2.2. Choroba niedokrwienna serca w wieku podeszłym – Anna Skalska    148
      8.2.3. Nadciśnienie tętnicze w wieku podeszłym – Barbara Gryglewska     156
      8.2.4. Miażdżyca – Barbara Gryglewska    162
      8.2.5. Zaburzenia rytmu serca u chorych w starszym wieku – Dariusz Kozłowski     167
      8.2.6. Specyfika postępowania pielęgniarskiego w wybranych zaburzeniach układu krążenia – Lucyna Płaszewska-Żywko     174
    8.3. Układ oddechowy – Ewa Pisarczyk-Bogacka, Krystyna Misiak, Zbigniew Machaj, Izabela Wróblewska     185
      8.3.1. Zapalenia płuc     185
      8.3.2. Choroby obturacyjne     186
      8.3.3. Specyfika postępowania pielęgniarskiego w wybranych stanach patologicznych układu oddechowego     190
    8.4. Układ pokarmowy – Jan Szewieczek, Ewa Nowakowska-Duława     200
      8.4.1. Choroba wrzodowa     200
      8.4.2. Zaparcie     203
      8.4.3. Biegunka     208
      8.4.4. Specyfika postępowania pielęgniarskiego w wybranych chorobach układu pokarmowego – Elżbieta Kopczyńska     214
    8.5. Układ endokrynologiczny     226
      8.5.1. Cukrzyca – Jarosław Derejczyk, Katarzyna Wieczorowska-Tobis     226
      8.5.2. Choroby tarczycy – Katarzyna Wieczorowska-Tobis     233
      8.5.3. Specyfika postępowania pielęgniarskiego w wybranych stanach patologicznych układu endokrynologicznego – Joanna Stanisławska, Elżbieta Drozd-Gajdus     236
    8.6. Układ moczowy     249
      8.6.1. Zakażenia układu moczowego – Michał Ciszek, Leszek Pączek     249
      8.6.2. Odwodnienie – Michał Ciszek, Leszek Pączek     252
      8.6.3. Specyfika postępowania pielęgniarskiego w wybranych chorobach układu moczowego – Łukasz Czyżewski, Anna Kraszczyńska     254
    8.7. Układ ruchu     264
      8.7.1. Osteoporoza – Krzysztof Galus    264
      8.7.2. Choroba zwyrodnieniowa stawów – Włodzimierz Samborski     271
      8.7.3. Reumatoidalne zapalenie stawów – Włodzimierz Samborski     276
      8.7.4. Specyfika postępowania pielęgniarskiego w wybranych patologiach układu ruchu – Grażyna Bączyk    281
      8.7.5. Opieka nad pacjentem po endoprotezoplastyce stawów – Aleksandra Zielińska     289
  
  9. Wybrane wielkie zespoły geriatryczne     297
    9.1. Nietrzymanie moczu i stolca – Arkadiusz Styszyński, Urszula Kwapisz     297
      9.1.1. Nietrzymanie moczu     297
      9.1.2. Nietrzymanie stolca     304
    9.2. Upadki i zaburzenia lokomocji – Kornelia Kędziora-Kornatowska, Monika Biercewicz     307
      9.2.1. Przyczyny upadków     308
      9.2.2. Konsekwencje upadków     310
      9.2.3. Profilaktyka upadków     311
    9.3. Otępienie – Alicja Klich-Rączka    315
      9.3.1. Choroba Alzheimera     315
      9.3.2. Rozpoznawanie otępień     318
      9.3.3. Leczenie otępień     319
      9.3.4. Pielęgnowanie chorych z otępieniem     321
    9.4. Depresja – Tadeusz Parnowski     326
    9.5. Psychoedukacja, psychoterapia i opieka pielęgniarska jako działania optymalizujące funkcjonowanie społeczne osób starszych z zaburzeniami psychicznymi – Krystyna Górna, Katarzyna Gołębiewska     333
      9.5.1. Psychoedukacja     333
      9.5.2. Psychoterapia     334
      9.5.3. Opieka pielęgniarska     335
  
  10. Czynniki wpływające na przebieg działań opiekuńczo-pielęgnacyjnych wobec osób w wieku podeszłym     345
    10.1. Specyfika czynności pielęgnacyjno-higienicznych wobec osób starszych – Maria Stachowska, Magdalena Strugała     345
    10.2. Specyficzne problemy wynikające ze sprawowania opieki w warunkach domowych – Halina Doroszkiewicz    351
      10.2.1. Uwarunkowania zapotrzebowania na opiekę nad osobami starszymi     351
      10.2.2. Zmiany w rodzinie a możliwości zapewnienia opieki osobom starszym w warunkach domowych     352
      10.2.3. Problemy opieki w warunkach domowych na przykładzie osoby starszej z otępieniem     355
    10.3. Komunikacja ze starszym pacjentem z uwzględnieniem zaburzeń wzroku i słuchu oraz zaburzeń funkcji poznawczych – Magdalena Strugała    359
      10.3.1. Komunikowanie się z osobą starszą o upośledzonym wzroku     359
      10.3.2. Komunikowanie się z osobą starszą z zaburzeniami słuchu     361
      10.3.3. Komunikowanie się z osobą starszą z zaburzeniami poznawczymi     363
      10.3.4. Komunikowanie się z pacjentem z afazją     364
    10.4. Pielęgnowanie skóry u osób w podeszłym wieku – Irena Blenke-Krysiak     366
      10.4.1. Ochrona przed czynnikami niekorzystnymi dla skóry     370
      10.4.2. Wspomaganie osłabionych funkcji skóry    372
      10.4.3. Higiena ciała    374
      10.4.4. Przywracanie nawilżenia skóry     377
    10.5. Odleżyny – Irena Blenke-Krysiak     383
      10.5.1. Wprowadzenie    383
      10.5.2. Zapobieganie odleżynom     388
      10.5.3. Wystąpienie odleżyny – postępowanie     395
      10.5.4. Powikłania ran odleżynowych     401
    10.6. Owrzodzenia podudzi – Zyta Beata Wojszel    402
      10.6.1. Etiologia owrzodzeń podudzi     402
      10.6.2. Leczenie owrzodzeń podudzi     403
      10.6.3. Profilaktyka owrzodzeń podudzi     407
    10.7. Delirium – Andrzej Jóźwiak    408
    10.8. Pacjent dializowany – Beata Hornik, Jan Duława     411
      10.8.1. Hemodializa     412
      10.8.2. Dializa otrzewnowa     414
    10.9. Pacjent ze stomią – Elżbieta Kopczyńska, Lech Cierpka     418
    10.10. Eliminacja i profilaktyka bólu w starości – Hanna Kachaniuk     422
      10.10.1. Diagnostyka bólu     423
      10.10.2. Profilaktyka i leczenie bólu     427
  
  11. Wybrane aspekty żywienia osób starszych     433
    11.1. Zasady odżywiania w starszym wieku – Marian Grzymisławski     433
    11.2. Niedożywienie – Zyta Beata Wojszel    440
    11.3. Otyłość – Marian Grzymisławski, Katarzyna Wieczorowska-Tobis     445
  
  12. Opieka nad pacjentem starszym w okresie okołooperacyjnymBeata Skokowska    451
    12.1. Wiek jako czynnik ryzyka leczenia operacyjnego     451
    12.2. Przedoperacyjna ocena i postępowanie okołooperacyjne     452
    12.3. Nadzór i monitorowanie w okresie pooperacyjnym     454
  
  13. Zasady usprawniania starszych pacjentówTomasz Kostka     457
    13.1. Kinezyterapia     458
    13.2. Inne metody usprawniania     459
    13.3. Rehabilitacja w chorobach układu krążenia     460
    13.4. Rehabilitacja w chorobach układu ruchu     461
    13.5. Zapobieganie hipokinezji     461
    13.6. Inne specyficzne problemy usprawniania osób starszych     462
  
  14. Jakość życia osób starszychKrystyna Górna, Krystyna Jaracz     465
    14.1. Specyfika jakości życia osób starszych     466
  
  15. Zasady medycyny paliatywnej w odniesieniu do pacjentów starszych     469
    15.1. Wprowadzenie – Katarzyna Wieczorowska-Tobis     469
    15.2. Zasady postępowania ze starszym pacjentem w terminalnej fazie choroby – Maria Stachowska     472
  
  16. Podstawowe zasady farmakoterapii geriatrycznejAgnieszka Neumann-Podczaska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis     475
    16.1. Rola personelu pielęgniarskiego w ograniczaniu błędów popełnianych przez pacjentów w czasie pobierania leków     477
    16.2. Niepodatność pacjenta na zalecenia dotyczące leczenia     479
  
  17. Opieka stomatologiczna nad starszym pacjentem     481
    17.1. Wprowadzenie – Ryszard Koczorowski    481
    17.2. Rola pielęgniarki w sprawowaniu opieki – Magdalena Strugała     487
  
  18. Interpretacja istotnych dla pielęgnacji objawów i wyników badań u chorych w starszym wiekuJarosław Derejczyk     491
  
  CZĘŚĆ III ORGANIZACJA OPIEKI NAD STARSZYM PACJENTEM     501
  
  19. Formy opieki nad starszym pacjentem stosowane w Polsce     503
    19.1. Podstawowa opieka zdrowotna – Maria Stachowska, Marlena Szewczyczak     503
      19.1.1. Pielęgniarska opieka długoterminowa     505
    19.2. Wybrane formy opieki instytucjonalnej nad starszym pacjentem – Hanna Kachaniuk     508
  
  20. Wybrane europejskie modele opieki geriatrycznejDorota Talarska     515
  
  21. Telemedyczna opieka geriatrycznaAleksandra Suwalska     523
    21.1. Wstęp    523
    21.2. Definicje pojęć     523
    21.3. Przykłady zastosowania technologii w opiece zdrowotnej     524
  
  Test sprawdzający zdobytą wiedzę     528
  Literatura uzupełniająca     538
  Skorowidz     541
RozwińZwiń