Biochemia. Podręcznik dla studentów medycznych studiów licencjackich

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

62,10  69,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

62,1069,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Seria podręczników dla studentów studiów pielęgniarskich (13)


Biochemia jest nauką usytuowaną na pograniczu chemii organicznej i biologii. Jest też jednym z podstawowych przedmiotów, od których rozpoczyna się nauka na studiach medycznych.


Publikacja ta jest kompendium, które uwzględniając minimalne wymagania programowe studiów medycznych, w systematyczny sposób przedstawia najważniejsze związki chemiczne i ich przemiany oraz umożliwia studentom poznanie podstawowych procesów biochemicznych zachodzących w organizmie ludzkim.
Książka dzieli się na część teoretyczną i doświadczalną. Pierwsza obejmuje główne zagadnienia, których znajomość jest wymagana w programie studiów pielęgniarskich licencjackich i magisterskich, natomiast w części drugiej zamieszczono opisy wybranych doświadczeń, które mogą być wykonywane przez studentów w czasie zajęć praktycznych.


Rok wydania2013
Liczba stron236
KategoriaBiochemia
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5731-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne    5
  
  WPROWADZENIE    15
  Podstawowe pojęcia chemiczne stosowane w biochemii    15
  
  Rozdział 1. KOMÓRKA    17
  
    Błona komórkowa    17
    Jądro komórkowe    19
    Mitochondria    19
    Rybosomy    20
    Siateczka endoplazmatyczna    20
    Lizosomy    20
    Peroksysomy    20
  
  Rozdział 2. AMINOKWASY    23
  
    Ogólne przemiany aminokwasów    27
  Pula wolnych aminokwasów    27
  Losy grupy aminowej    27
  Cykl mocznikowy    29
  Losy grupy karboksylowej    30
  Przemiany szkieletów węglowych    31
  Przemiana szczegółowa fenyloalaniny i tyrozyny    32
  Przemiana szczegółowa metioniny i cysteiny    33
  Aminokwasy dostarczające fragmentów jednowęglowych     33
  Udział aminokwasów w innych reakcjach metabolicznych    33
  Bloki metaboliczne w przemianach aminokwasów    35
  
  Rozdział 3. PEPTYDY, BIAŁKA    39
  
  Oligopeptydy    39
  Polipeptydy     40
  Białka    40
    Białka    40
  Właściwości białek    41
  Metody rozdziału białek    43
  Trawienie białek    45
  Wchłanianie aminokwasów    45
  Biologiczna rola białek     46
  Bilans azotowy    46
  
  Rozdział 4. KWASY NUKLEINOWE    47
  
    Nukleotydy    47
    Budowa kwasów nukleinowych    49
  DNA    49
  RNA    49
    Informacja genetyczna    50
    Przekazywanie informacji genetycznej do komórek potomnych    50
    Przekazywanie informacji genetycznej do cytoplazmy    51
    Biosynteza białka    52
    Modyfikacje potranslacyjne    53
  
  Rozdział 5. ENZYMY    55
  
  Wpływ temperatury na aktywność enzymów    56
  Wpływ odczynu środowiska na aktywność enzymów    57
  Wpływ stężenia substratu i stężenia enzymu na szybkość reakcji
  enzymatycznej    57
  Wpływ aktywatorów i inhibitorów na aktywność enzymów    58
    Aktywność enzymów    59
    Klasyfikacja enzymów    59
  Oksydoreduktazy    60
  Transferazy     60
  Hydrolazy    60
  Liazy    61
  Izomerazy    61
  Syntetazy (ligazy)     61
  
  Rozdział 6. KOENZYMY    63
  
  Rozdział 7. WĘGLOWODANY    69
  
    Cukry proste    69
    Cukry złożone     71
    Właściwości cukrów    72
    Trawienie i wchłanianie węglowodanów    72
  Wchłanianie węglowodanów     73
    Transport glukozy do komórki    73
    Rola węglowodanów     73
    Przemiana glukozy    74
    Główne procesy przemian cukrów    74
  Glikoliza    75
  Glukoneogeneza    78
  Cykl pentozowy    79
  Glikogeneza    81
   Glikogenoliza    81
  Glikogenozy    82
  Synteza laktozy    82
  Przemiana fruktozy    83
  Regulacja hormonalna poziomu glukozy we krwi    84
  
  Rozdział 8. TŁUSZCZE    85
  
    Tłuszcze właściwe    85
    Tłuszcze złożone     87
    Steroidy    88
    Woski    88
    Trawienie i wchłanianie tłuszczów    88
    Lipoproteiny osocza     90
  Zaburzenia przemiany lipoprotein    90
    Spalanie kwasów tłuszczowych    91
  Aktywacja    91
  Transport do mitochondrium    91
  Proces /3-oksydacji    92
  Bilans energetyczny /3-oksydacji    92
    Synteza kwasów tłuszczowych    93
  Powstawanie nienasyconych kwasów tłuszczowych    94
    Synteza tłuszczu właściwego    94
    Synteza tłuszczu właściwego z glukozy    96
    Synteza tłuszczów złożonych    96
  Lipidozy (choroby spichrzeniowe lipidów)    98
    Synteza cholesterolu    98
  
  Rozdział 9. SKŁADNIKI MINERALNE    101
    
    Makropierwiastki    101
    Mikropierwiastki i pierwiastki śladowe    102
  
  Rozdział 10. PRZEWÓD POKARMOWY    105
  
    Soki trawienne przewodu pokarmowego    105
  Ślina    105
  Sok żołądkowy     105
  Sok trzustkowy     106
  Żółć    107
  Krążenie jelitowo-wątrobowe    107
  
  Rozdział 11. UTLENIANIA BIOLOGICZNE    109
  
    Łańcuch oddechowy    109
    Teorie oksydacyjnej fosforylacji    111
    Związki rozprzęgające oksydatywną fosforylację    111
    Inhibitory łańcucha oddechowego    112
    Cykl Krebsa    112
  Reakcje cyklu Krebsa    112
  Oksydatywna dekarboksylacja a-ketoglutaranu    113
    Cukrzyca    113
  Cukrzyca młodzieńcza    114
  Cukrzyca starcza    114
    Zaburzenia metaboliczne w cukrzycy    114
    Synteza ciał ketonowych    115
    Aktywacja acetooctanu     116
  
  Rozdział 12. WITAMINY    117
  
    Podział witamin    120
    WITAMINY ROZPUSZCZALNE W TŁUSZCZACH    121
    Witamina A    121
    Witamina D    123
    Witamina E    125
    Witamina K    126
    Witamina F    128
    WITAMINY ROZPUSZCZALNE W WODZIE    129
    Witamina C    129
    Witamina B1    131
    Witamina B2 (witamina G)    133
    Witamina B6    134
    Witamina PP (witamina B3)    136
    Kwas foliowy (witamina M)    137
    Witamina B12    139
    Witamina H    140
    Kwas liponowy    141
    Kwas pantotenowy (witamina B5)    142
    Kwas paraaminobenzoesowy     143
    Inozytol    144
    WITAMINY KONTROWERSYJNE    145
    Witamina B15    145
    Witamina B17    146
    Cholina     147
    Witamina P     148
    Witamina Q10    148
    Witamina B13    150
    Witamina T    150
    Witamina U    150
  
  Rozdział 13. HORMONY    151
  
    Mechanizm działania hormonów     151
    Hormony podwzgórza    152
    Neurotransmittery    153
    Hormony przysadki mózgowej    155
    Tarczyca    157
    Przytarczyce    160
    Trzustka    161
    Hormony wydzielane przez nadnercza    163
    Rdzeń nadnerczy    165
    Hormony płciowe żeńskie    166
    Hormonalna regulacja cyklu miesiączkowego    168
    Hormonalne środki antykoncepcyjne     168
    Hormony płciowe męskie    169
    Hormony tkankowe    169
  
  Rozdział 14. SKŁAD PRAWIDŁOWEJ DIETY CZŁOWIEKA    171
  
    Białka     171
    Węglowodany    171
    Tłuszcze    171
    Składniki mineralne    172
    Witaminy    172
    Bilans energetyczny    173
  
  Rozdział 15. KREW    175
  
    Erytrocyty    175
  Glikoliza w erytrocytach    175
    Synteza hemu    176
    Hemoglobina     176
  Hemoglobinopatie    177
    Degradacja hemoglobiny    178
  Żółtaczki    178
    Leukocyty    179
    Trombocyty    179
    Osocze    179
  Składniki osocza organiczne    179
  Składniki osocza nieorganiczne    179
  Białka osocza    180
    Krzepnięcie krwi    180
    Fibrynoliza    181
    Transport gazów przez krew    181
  W tkankach    182
  W płucach    182
  Efekt Bohra     183
    Bufory krwi    183
  
  Rozdział 16. MIĘŚNIE    185
  
    Mięśnie poprzecznie prążkowane     185
  Synteza kreatyny    185
    Mięśnie gładkie    186
  
  Rozdział 17. TKANKA ŁĄCZNA    187
  
    Struktury ścięgniste    187
    Kości    187
  
  Rozdział 18. GOSPODARKA FOSFORANOWO-WAPNIOWA    189
  
    Kalcytonina    190
    Parathormon    191
    Witamina D    191
  
  Rozdział 19. OSTEOPOROZA    193
  
    Osteoporoza pierwotna     193
    Osteoporoza wtórna     194
  
  Rozdział 20. TKANKA NERWOWA    195
  
    Przewodzenie nerwowe    195
    Synapsy    196
    Centralny układ nerwowy    196
  
  Rozdział 21. WĄTROBA    197
  
  Białka    197
  Tłuszcze    197
  Węglowodany    197
    Procesy detoksykacji    198
  Utlenianie i redukcja     198
  Metylacja, acetylacja    198
  Sprzęganie    198
  Synteza    199
  
  Rozdział 22. NERKA    201
  
    Kanalik kręty I rzędu    201
    Kanalik kręty II rzędu    201
  Wydalanie amoniaku     202
  Zakwaszanie moczu    202
  Działanie hormonów    202
    Mocz fizjologiczny    203
  Próg nerkowy    203
  Klirens nerkowy    204
    Mocz patologiczny    204
  Białko    204
  Krew    205
  Cukier    205
  Ciała ketonowe    205
  Bilirubina     206
  
  Rozdział 23. GOSPODARKA WODNO-ELEKTROLITOWA    207
  
    Bilans wodny    207
  
  Rozdział 24. RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA    209
  
    Kwasica oddechowa    209
    Kwasica metaboliczna    210
    Zasadowica oddechowa    210
    Zasadowica metaboliczna    210
  
  Rozdział 25. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA    211
  
    Zasady bezpieczeństwa w laboratorium    211
  Ogólne zasady pracy w laboratorium:    211
    Aminokwasy, peptydy    212
  Reakcja biuretowa (Piotrowskiego)    212
  Reakcja ksantoproteinowa    212
  Reakcja Millona    212
  Reakcja cystynowa    213
  Reakcje z solami miedzi (jonami Cu2+)    213
    Białka     214
  Działanie wysokiej temperatury    214
  Działanie soli metali ciężkich    214
  Działanie silnych kwasów    214
  Działanie rozpuszczalników organicznych    214
  Wysalanie    215
  Dializa    215
  Charakterystyka białka złożonego - mucyny    216
    Enzymy    216
  Badanie warunków działania amylazy    216
    Węglowodany     219
  Reakcja Molischa    219
  Reakcja Fehlinga    219
  Reakcja Nylandera    220
  Reakcja Barfoeda    220
  Reakcja Seliwanowa    220
  Reakcja z jodem    221
  Hydroliza skrobi    221
    Tłuszcze     222
  Rozpuszczalność tłuszczów    222
  Próba akroleinowa na glicerol    222
  Wykrywanie cholesterolu    223
  Enzymatyczne trawienie tłuszczów    223
  Liczba kwasoty    224
    Hormony, witaminy, składniki mineralne    224
  Wykrywanie androsteronu (reakcja Zimmermanna)    224
  Ilościowe oznaczanie witaminy C    224
  Ilościowe oznaczanie wapnia    225
  Ilościowe oznaczanie magnezu w materiale biologicznym    225
    Trawienie     226
  Wykrywanie składników żółci    226
  Wykrywanie cholesterolu    227
  Oznaczanie aktywności amylazy linowej (metoda Vohlgemutha)    227
  Oznaczanie kwasoty soku żołądkowego    227
  Badanie deficytowego soku żołądkowego    228
    Krew     228
  Wykrywanie niektórych składników krwi    228
  Ilościowe oznaczanie białka całkowitego w surowicy krwi    229
  Oznaczanie kwasu moczowego    230
  Ilościowe oznaczanie glukozy metodą enzymatyczną    230
  Ilościowe oznaczanie mocznika    231
    Mocz fizjologiczny     231
  Wykrywanie składników nieorganicznych moczu    231
  Wykrywanie składników organicznych moczu    232
    Mocz patologiczny    233
  Białko w moczu (proteinuria)    233
  Cukier w moczu (glukozuria)    233
  Wykrywanie ciał ketonowych    233
  Wykrywanie bilirubiny    234
  Wykrywanie krwi    234
  
  Rozdział 26. ZAGADNIENIA Z BIOCHEMII    235
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia